Forslag til Natura 2000-plan 2009-2015 Suså ... - Naturstyrelsen

www2.blst.dk

Forslag til Natura 2000-plan 2009-2015 Suså ... - Naturstyrelsen

Natura 2000-område: 163 Suså, Tystrup-Bavelse Sø, Slagmosen, Holmegår

Habitatområde:

194

Suså med Tystrup-Bavelse Sø og Slagmosen

Udpegningsgrunlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:

Areal:

7230 Rigkær

12 Ha

Ugunstig Genopretning af gunstig status

Sigtelinje

Trussel: Indsats: Bemærkning Indsats: 1 2 3 4

Næringsstofbelastning fra

tilskudsfodring

Reduktion af

næringstilførsel

Mulige virkemidler:

Bemærkning:

Naturpleje

Begrænse tilskudsfodring mest muligt og

placere fodring uden for habitatnatur. Evt.

er større indhegninger påkrævet.

Højt næringsstofniveau fra

tidligere gødskning

Naturpleje Mulige virkemidler: Bemærkning:

Høslet

Afslået materiale fjernes ved høslæt.

28. september 2009 Side 36 af 47

More magazines by this user
Similar magazines