Forslag til Natura 2000-plan 2009-2015 Suså ... - Naturstyrelsen

www2.blst.dk

Forslag til Natura 2000-plan 2009-2015 Suså ... - Naturstyrelsen

Natura 2000-område: 163 Suså, Tystrup-Bavelse Sø, Slagmosen, Holmegår

Habitatområde:

194

Suså med Tystrup-Bavelse Sø og Slagmosen

Udpegningsgrunlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:

Areal:

9160 Egeskove og blandskove på mere eller 18 Ha

Ugunstig Genopretning af gunstig status

mindre rig jordbund

Sigtelinje

Trussel: Indsats: Bemærkning Indsats: 1 2 3 4

Utilstrækkelig beskyttelse

Beskyttelse af

utilstrækkeligt

beskyttede arealer

Sikring af skovnaturtypen

ved ekstensiv drift og

pleje.

Mulige virkemidler:

Bemærkning:

Ekstensiv skovdrift

Urørt skov

Gamle driftsformer i skov

Urørt skov, hvor det er relevant for at sikre

typen

Evt. græsningsskov

Atmosfærisk N-deposition

Reduktion af

næringstilførsel

Mulige virkemidler:

Administrative

retningslinjer

28. september 2009 Side 39 af 47

More magazines by this user
Similar magazines