Forslag til Natura 2000-plan 2009-2015 Suså ... - Naturstyrelsen

www2.blst.dk

Forslag til Natura 2000-plan 2009-2015 Suså ... - Naturstyrelsen

BILAG 2 - FUGLE

Fugleområde:

93

Tystrup-Bavelse Sø

Udpegningsgrundlag: Areal: Bevaringsstatus: Langsigtet mål:

Sædgås Ha Ukendt Bevaring eller genopretning af

gunstig status

Sigtelinje

Trussel: Indsats: 1 2 3 4

Tilgroning med græs og

høje urter

Tilplantning

Naturpleje

Afhjælpning af

negative fysiske

påvirkninger

Mulige virkemidler:

Afgræsning

Høslet

Mulige virkemidler:

Administrative retningslinjer

Troldand Ha Ukendt Bevaring eller genopretning af

gunstig status

Sigtelinje

Trussel: Indsats: 1 2 3 4

Forstyrrelser

Beskyttelse mod

forstyrrelser

Mulige virkemidler:

Ingen indsats i 1.

planperiode

Havørn

Vurderet

Gunstig

Sigtelinje

Trussel: Indsats: 1 2 3 4

Ha

Bevaring af gunstig status

Forstyrrelser Ingen Indsats i 1.

planperiode

Mulige virkemidler:

Intensiv skovdrift Ingen Indsats i 1.

planperiode

Mulige virkemidler:

29. september 2009 Side 45 af 47

More magazines by this user
Similar magazines