Forslag til Natura 2000-plan 2009-2015 Suså ... - Naturstyrelsen

www2.blst.dk

Forslag til Natura 2000-plan 2009-2015 Suså ... - Naturstyrelsen

Fugleområde:

93

Tystrup-Bavelse Sø

Udpegningsgrundlag: Areal: Bevaringsstatus: Langsigtet mål:

Isfugl Ha Ukendt Bevaring eller genopretning af

gunstig status

Sigtelinje

Trussel: Indsats: 1 2 3 4

Forstyrrelser

Beskyttelse mod

forstyrrelser

Mulige virkemidler:

Begrænsning af adgang

29. september 2009 Side 47 af 47

More magazines by this user
Similar magazines