Forløb om kommunikativ kompetence - rasmus-fink-lorentzen

rasmus.fink.lorentzen.dk

Forløb om kommunikativ kompetence - rasmus-fink-lorentzen

Studieplan for perioden uge 37 – 41, dansk fællesfag, hold 2906, Rasmus Fink Lorentzen, ralo@viauc.dk

Formål og beskrivelse

Skrivning og sprog: kommunikativ kompetence

Den kommunikative kompetence er et grundlæggende fundament i danskfaget. Formålet med forløbet er

at introducere de studerende til danskfagets sproglige dimension og at udvikle de studerendes viden om og

analytiske og produktive færdigheder inden for skrivning og sprog som led i udviklingen af de studerendes

kommunikationskompetence og rollen som vejleder. Forløbet tager afsæt i procesorienteret

skrivepædagogik og bevæger sig derefter via den australske genrepædagogik over i sproglige områder som

grammatik og semantik. Der arbejdes med egne tekster, elevtekster og tekster skrevet til børn og unge.

Mål

Målet er at de studerende:

• opnår kundskaber og færdigheder indenfor produktion og analyse af sprog og tekster på skolens

mellemtrin

• opnår kendskab til sprogets opbygning med særligt henblik på semantik og grammatik

• opnår kendskab til og erfaringer med rollen som sproglig vejleder både i studiet og i skolen

• udvikler en bevidsthed om og sikkerhed i egen brug af skriftlighed

• får erfaringer med fortolkning af fiktive tekster og med at indgå i et fortolkningsfælleskab

• udvikler viden om og erfaringer med it som et naturligt redskab i danskundervisningen

• forholder sig til kriterier for mundtlig respons

Arbejdsformer

Forløbet veksler mellem læreroplæg, gruppearbejde, små oplæg fra de studerende og selvstudium.

Uge 39 - 41

Uge og dag Indhold Litteratur Undervisningsmål

Uge 37

Mandag

8 – 10.25

Skrivning og respons

Fremlæggelser af blogindlæg fra

praktikken.

Bearbejdning af blogindlæg.

Mosaikker i dansk kap. 9

+ 10 som

baggrundsforståelse

Udvikle bevidsthed om

egen skriftfaglighed,

Opnå kendskab til

procesorienteret

skrivning

Tirsdag

13.40 – 16.05

Oplæg om principper for

pædagogisk vejledning.

Blogdialog og lærerfaglige

problemstillinger

Forbered ganske kort fiktiv tekst

til torsdag (på bloggen)

Jørgensen/Pedersen:

Læreren som sproglig

vejleder kap. 1-4

Forstå vejledningens

rolle i danskfaget

1


Torsdag

8 – 10.25

Uge 38

Mandag

8 – 10.25

Genre, komposition og fortæller:

Insektmanden af Louis Jensen

Uddrag af Det gyldne kompas af

Philip Pullman

Respons 2 og 2 på fiktionstekst

Ingen danskundervisning.

PFE + kursusintro

Læreren som sproglig

vejleder kap. 5-6,

Bundsgaard/Kühn:

Danskfagets it-didaktik

kap. 3 som

baggrundsforståelse

Særskilt program

Opnå erfaringer med

virkemidler i fiktion,

Arbejde med respons og

genskrivning

Tirsdag

13.40 – 16.05

Grammatik og semantik

Hvordan undervise i grammatik

Og hvorfor Kort oplæg

Grosbøll/Wang: Bevidste

sproglige handlinger på

mellemtrinnet

indledning + kap.1-3,

”Funktionel

grammatikundervisning”

(artikel) af Henrik Vejen

Didaktiske begrundelse

for

grammatikundervisning i

skolen

De studerende træner

løbende egne

færdigheder på

www.rodisproget.dk

Torsdag

Ingen undervisning på

seminariet,

derimod internat med

hjemkomst fredag

Se særskilt plan for

internatet

Uge 39

Mandag

8 – 10.25

Tirsdag

13.40 – 16.05

Torsdag

8 – 10.25

Uge 40

Mandag

8 – 10.25

Syntaks. Intro til sætningsled og

sætningsskemaet,

Øvelser,

Arbejde med

www.rodisproget.dk

Månedens bog: Den som blinker

er bange for døden. Oplæg ved

Maria, Berit og Mikael R.

Respons fra holdet

Intro til semantik

”Alt om to ord” en lille individuel

opgave (afleveres til Rasmus)

Sproglig analyse

Sætningsanalyse, ordklasse og

bøjninger.

Arbejde med elevtekst

Bevidste sproglige

handlinger på

mellemtrinnet kap. 4+5

Læs bogen: Den som

blinker er bange for

døden,

De studerende træner

løbende egne

færdigheder på

www.rodisproget.dk

”Semantik” (kopi) fra

Dansk Sproglære

Bevidste sproglige

erfaringer på

mellemtrinnet kap. 6 + 7

Opnå viden om syntaks

og syntaksens betydning

for en kommunikativ

kompetence

Træne sproglig analyse

og opmærksomhed

Indgå i et

fortolkningsfællesskab

Diskutere kriterier for

mundtlig respons

Viden om ords

betydning i kontekst

Øvelse

2


Tirsdag

13.40 – 16.05

Studietimer:

I mødes og arbejder med

tegnsætningsøvelser

Kap 7 i Bevidste

sproglige handlinger på

mellemtrinnet (igen).

Arbejd med

tegnsætningsøvelser på

www.rodisproget.dk

Tegnsætning og træning

af samme

Torsdag

8 – 10.25

Uge 41

Mandag

8 – 10.25

Tirsdag

13.40 – 16.05

Torsdag

8 – 10.25

Uge 42

Jeg er på kursus - ingen

undervisning

Studietimer hele ugen

Opgave:

Sproglig analyse af elevtekst,

løses i par eller individuelt og

sendes til ralo@viauc.dk senest

fredag kl. 12.00

Se ny studieplan om ikke-fiktive

tekster på Studienet

Efterårsferie

Repeter og anvend den

læste litteratur i

forløbet,

De studerende træner

løbende egne

færdigheder på

www.rodisproget.dk

3

More magazines by this user
Similar magazines