Forløb om kommunikativ kompetence - rasmus-fink-lorentzen

rasmus.fink.lorentzen.dk

Forløb om kommunikativ kompetence - rasmus-fink-lorentzen

Torsdag

8 – 10.25

Uge 38

Mandag

8 – 10.25

Genre, komposition og fortæller:

Insektmanden af Louis Jensen

Uddrag af Det gyldne kompas af

Philip Pullman

Respons 2 og 2 på fiktionstekst

Ingen danskundervisning.

PFE + kursusintro

Læreren som sproglig

vejleder kap. 5-6,

Bundsgaard/Kühn:

Danskfagets it-didaktik

kap. 3 som

baggrundsforståelse

Særskilt program

Opnå erfaringer med

virkemidler i fiktion,

Arbejde med respons og

genskrivning

Tirsdag

13.40 – 16.05

Grammatik og semantik

Hvordan undervise i grammatik

Og hvorfor Kort oplæg

Grosbøll/Wang: Bevidste

sproglige handlinger på

mellemtrinnet

indledning + kap.1-3,

”Funktionel

grammatikundervisning”

(artikel) af Henrik Vejen

Didaktiske begrundelse

for

grammatikundervisning i

skolen

De studerende træner

løbende egne

færdigheder på

www.rodisproget.dk

Torsdag

Ingen undervisning på

seminariet,

derimod internat med

hjemkomst fredag

Se særskilt plan for

internatet

Uge 39

Mandag

8 – 10.25

Tirsdag

13.40 – 16.05

Torsdag

8 – 10.25

Uge 40

Mandag

8 – 10.25

Syntaks. Intro til sætningsled og

sætningsskemaet,

Øvelser,

Arbejde med

www.rodisproget.dk

Månedens bog: Den som blinker

er bange for døden. Oplæg ved

Maria, Berit og Mikael R.

Respons fra holdet

Intro til semantik

”Alt om to ord” en lille individuel

opgave (afleveres til Rasmus)

Sproglig analyse

Sætningsanalyse, ordklasse og

bøjninger.

Arbejde med elevtekst

Bevidste sproglige

handlinger på

mellemtrinnet kap. 4+5

Læs bogen: Den som

blinker er bange for

døden,

De studerende træner

løbende egne

færdigheder på

www.rodisproget.dk

”Semantik” (kopi) fra

Dansk Sproglære

Bevidste sproglige

erfaringer på

mellemtrinnet kap. 6 + 7

Opnå viden om syntaks

og syntaksens betydning

for en kommunikativ

kompetence

Træne sproglig analyse

og opmærksomhed

Indgå i et

fortolkningsfællesskab

Diskutere kriterier for

mundtlig respons

Viden om ords

betydning i kontekst

Øvelse

2

More magazines by this user
Similar magazines