Har du både syns- og høretab? - Center for døve

cfd.dk

Har du både syns- og høretab? - Center for døve

Rådgivning om dobbelt sansetab

Center for Døve

www.cdf.dk

Vi har

skiftet navn til

Aalborg

Niels Ebbesens Gade 19, 1

9000 Aalborg

Tlf: 44 39 12 80

Teksttlf: 96 33 82 01

Fax: 44 39 12 88

aalborg@cfd.dk

Århus

Søren Frichs Vej 38L, st. tv.

8230 Åbyhøj

Tlf: 44 39 12 50

Teksttlf: 86 20 45 10

Fax: 44 39 12 63

aarhus@cfd.dk

Odense

Rugårdsvej 48

5000 Odense C

Tlf: 44 39 12 00

Teksttlf: 63 11 98 01

Fax: 44 39 12 08

odense@cfd.dk

København

Jagtvej 223, 1

2100 København Ø

Tlf: 44 39 13 50

Teksttlf: 39 27 30 61

Fax: 44 39 13 69

kobenhavn@cfd.dk

Fredericia

Danmarksgade 4, 2

7000 Fredericia

Tlf: 44 39 12 20

Teksttlf: 76 20 61 10

Fax: 44 39 12 38

fredericia@cfd.dk

Døveblindekonsulentordningen

Døvblindekonsulenterne på Center for Døve arbejder for at sikre, at borgere med erhvervet døvblindhed

har lige rettigheder og handlemuligheder i forhold til dansk lovgivning. Døvblindekonsulenterne har

specialviden om dobbelt sansetab, og kender til de forskellige kommunikationsformer, som bliver

anvendt af døvblindblevne.

Center for Døve

Døvblindekonsulenterne hører under Center for Døve, som siden 1869 har ydet service til døve og døvblinde.

Centret har til formål at drive botilbud, beskyttet beskæftigelse, konsulent- og tolkevirksomhed

for unge og voksne døve og døvblinde.

Har du både

syns- og høretab

Få rådgivning om dobbelt sansetab


2 Rådgivning om dobbelt sansetab

Rådgivning om dobbelt sansetab 3

Dobbelt sansetab

giver flere udfordringer

i dagligdagen.

Få en

samtale med

en døvblinde -

konsulent om

dine muligheder.

Har du både syns- og høretab

Hvordan er din situation

n Har du brug for at kende dine mulig -

heder i forbindelse med studiestart

n Har du brug for hjælpemidler for

at bevare din tilknytning til arbejdsmarkedet

n Måske har din familie brug for informationer

for at forstå din situation

n Eller måske har du brug for at møde

andre med syns- og høretab

Få støtte – når begge sanser svigter

Dobbelt sansetab giver flere udfor drin g -

er i dagligdagen. Døvblindekonsulent -

erne har stor viden om den særlige

livssituation, der gør sig gæld ende, når

såvel syn som hørelse svigter.

Rådgivning om dobbelt sansetab

Få en samtale med en døvblindekonsulent

om, hvordan du bedst muligt klarer

udfordringerne i din dagligdag.

Døvblindekonsulenten tilbyder:

n Rådgivning om uddannelses- og

beskæftigelsesmuligheder

n Rådgivning om særlige tekniske

hjælpemidler

n At give information til pårørende

n At etablere netværk, hvor du kan

møde ligestillede

Desuden rådgiver døvblindekonsulent -

erne kommuner og andre offentlige

myndigheder om de særlige behov,

som mennesker med et syns- og høretab

har.

Betaling af rådgivningstilbuddet

Du kan bede din sagsbehandler om at

blive henvist til VISO (Den Nationale

Videns- og Specialrådgivningsinstitution).

Døvblindekonsulenten vil og

gerne hjælpe dig med dette. Rådgivning

gennem VISO er gratis for både

dig, dine pårørende og for din sags -

behandler i kommunen.

More magazines by this user
Similar magazines