Danske Invest og skatten

danskeinvest.dk

Danske Invest og skatten

Ordliste

Alle ord i ordlisten vedrører privat, fri

opsparing.

Aktieindkomst

En indkomstkategori, som blandt

andet omfatter gevinster fra salg af

følgende værdipapirer:

• aktier

• udbyttebetalende aktiebaserede

investeringsbeviser

Udbytter fra danske aktier og som

hovedregel også udbytter fra udenlandske

aktier beskattes ligeledes

som aktieindkomst.

Beskatningen er 28 pct. for aktieindkomst

op til 48.300 kroner i 2010.

Inden for beløbsgrænsen er den indeholdte

acontoskat på 28 pct. af udbytter

endelig. Grænsen er den dobbelte

for ægtepar. For aktieindkomst ud

over beløbsgrænsen er skattesatsen

42 pct.

Kapitalindkomst

En indkomstkategori, som dækker

de former for skattepligtigt afkast af

aktier, som ikke beskattes som aktieindkomst,

obligationer og investeringsbeviser.

Nettokapitalindkomsten

indgår i opgørelsen af din skattepligtige

indkomst. Beskatningen afhænger

af din indkomst, din eventuelle

ægtefælles indkomst, din bopælskommune

samt af, om du betaler kirkeskat.

Beskatningen kan derfor i 2010

variere fra ca. 33 pct. til 52,5 pct.

I det omfang, du har negativ kapitalindkomst,

er skatten ca. 33 pct.

Er nettokapitalindkomsten positiv,

afhænger beskatningen af din og din

eventuelle ægtefælles indtægter og

samlede nettokapitalindkomst. Den

lave sats på ca. 33 pct. gælder, når du

ikke betaler topskat af din almindelige

indkomst eller den positive nettokapitalindkomst

ikke overstiger 40.000

17

More magazines by this user
Similar magazines