Læs hele høringssvaret - Foreningen af Rådgivende Ingeniører F.R.I.

frinet.dk

Læs hele høringssvaret - Foreningen af Rådgivende Ingeniører F.R.I.

Energistyrelsen

Dok.nr: 51058 v1

Ref.: IME/IME

E-mail: ime@frinet.dk

4. december 2012

Att: kgr@ens.dk; cvf@ens.dk; anvend@ens.dk

Høringssvar: udkast til bekg. godkendelsesordninger for

virksomheder montage af små VE-anlæg

FRI har modtaget udkastet til en frivillig godkendelsesordning for

virksomheder der monterer små VE-anlæg i høring og har i den forbindelse

følgende kommentarer:

Hvad er små anlæg

Der er i overskriften brugt termen ”små” anlæg, men det er ikke defineret

hvad et lille anlæg er. Det bør ikke være op til deltagerne, at vurdere hvori

en sådan afgrænsning består. Afhængig af størrelsen bør Energistyrelsen

vælge at skærpe krav til kompentencer og viden, og det fremlagte niveau

egner sig kun til små anlæg.

Hvad er forskellen på montør og installatør

Der omtales to ordninger for henholdsvis montører og installatører, men

selv efter at have nærlæst bekendtgørelsen, står det ikke FRI helt klart

hvilken afgørende forskel, der er på de to ordninger. Hvis ordningen er

indført af forbrugerhensyn, virker en sådan differentiering mere vildledende

end vejledende.

Konstruktionerne er et svagt punkt

I forhold til hvordan ordningen er sammensat, har FRI en række

bekymringer i forhold til selve ordningen. Specielt er FRI bekymrede over

de konstruktionsmæssige indgreb, da de kan medføre fare og store

økonomiske risici for forbrugerne. Også manglende kompetence i

energiberegningerne kan have konsekvenser for køberne – om end ”kun”

økonomisk risiko.

Målgruppen for ordningen er el-installatører og vvs-installatører, der i

udgangspunktet ikke har nogen viden om konstruktioner. Ingeniører,

bygningskonstruktører og tømrer (for så vidt gælder bygninger med mindre

kompleksitet), har en faglig viden, der sætter dem i stand til i langt højere

grad at vurdere, hvordan solceller skal monteres, og om der er behov for at

fx tagkonstruktionen genberegnes af en konstruktionsingeniør. FRI mener


Side 2 af 2

Dok.nr. 51058 v1

ikke, den nødvendige konstruktionsmæssige viden kan læres på et kort

kursus, som forudsættes i udkastet.

Positivt, at der uddannes

I de seneste par år har offentligheden set mange problemer med især

opsætningen af solceller. Tagkonstruktioner, der ikke kan klare vægten.

Anlæg, der er monteret på strøer eller andre ustabile konstruktionsdele og

ikke mindst fugt/skimmelsvamp og andre skader på grund af

gennembrydningen af tag (klimaskærm) og dampspærre. Vi kan desværre

også om en række år forvente konstruktive nedbrud på grund af uopdaget

fugt. At der målrettet sættes ind på at uddanne montører/installatører er

positivt, men der bør kræves, at nødvendige kompentencer inddrages i alle

(relevante) forhold.

Det fremgår af udkastet, at der fokuseres på teknologien. Der bør i større

omfang også ses på samspillet med den øvrige bygning og forsyning.

Forbrugerne bør beskyttes bedre

Set ud fra en forbrugersynsvinkel vil vi også påpege, at en rådgiver skal

have en professionel rådgiveransvarsforsikring, som i tilfælde af fejlagtig

rådgivning kan bringes til udbetaling. Der stilles ikke krav til montører og

installatører, om at have en sådan forsikring, hvorfor en forbruger kan være

ilde stedt med et VE-anlæg, hvor rådgivningen ikke har været korrekt eller

endnu værre har ført til skade på bygningen. FRI’s anbefaling er, at

forbrugerne sikres bedre i form af relevant og forsikringsdækket rådgivning.

Med venlig hilsen

Inge Ebbensgaard

More magazines by this user
Similar magazines