Beredskab i en uforudsigelig verden, Beredskabsstyrelsen v ... - primo

primodanmark.dk

Beredskab i en uforudsigelig verden, Beredskabsstyrelsen v ... - primo

Beredskab i en uforudsigelig

verden

Direktør Henning Thiesen, PRIMO, 6. september 2012


Udfordringen

• Ekstraordinære hændelser med meget

store konsekvenser vil indtræffe

• Verden er uregelmæssig og

uforudsigelig

• Nødvendigt at kunne håndtere kriser,

uanset årsag og konsekvenser


Målet med krisestyring

• Vi arbejder sammen for at

begrænse konsekvenserne af

hændelserne

• Vi arbejder sammen for at bistå

samfundet med at vende tilbage

til en normal hverdag hurtigst

muligt


Krisestyringens kerneopgaver

• Aktivering og drift af

krisestyringsorganisationen

• Informationshåndtering og fælles

situationsbillede

• Koordination af handlinger og

ressourcer

• Krisekommunikation


Håndtering af udfordringerne

• Erkende, at verden er

uregelmæssig og uforudsigelig

• Udbygge samfundets robusthed

• Fokusere på udviklingen af

generelle kapaciteter

• Udvikle evnen til at samarbejde på

tværs


We live in a volatile world full of

uncertainty.

It’s all about targeted flexibility, the art

of being prepared, rather than preparing

for specific events.

Being able to respond rather than being

able to forecast, facilitates the ability to

respond to the consequences of an

event.

Geary Sikich, ‘Black Swans, volatility and

flexibility’

More magazines by this user
Similar magazines