Artikelregister 2003 - Dansk Pædagogisk Tidsskrift DPT

dpt.dk

Artikelregister 2003 - Dansk Pædagogisk Tidsskrift DPT

Register til årgang 51/2003

Registeret er et forfatter og titelregister.

For anmeldte bøgers vedkommende er medtaget titler, forfattere og

anmeldere.

Anmelders navn er angivet i kursiv.

a. foran nr. og sideangivelse henviser til en anmeldelse.

Står der intet bogstav, vil opslaget føre frem til en artikel.

Axel Neubert

5

A

B

0 år. (Jens Bjerg) nr. 1, side 90-91.

ndersen, Peter Østergaard, Kirsten Nøhr: Pædagogik, viden - og marked. Nr. 4.

Side 6-15.

arndomskonstruktioner - på feltarbejde i skole, SFO og på sygehus a. (Susanne Højlund)

(Charlotte Palludan) nr. 2, side 84-85

Bayer, Martin: Hvordan kommer man over på den anden side af katederet - om

nyuddannede læreres møde med praksis. Nr. 3. Side 40-49.

Beck, Steen: Gymnasiale diskurser i en reformtid. Nr. 3. Side 50-62.


2

Betzonich-Wilken, Per: Rutine og sensibilisering - sider af en pædagogisk sag. Nr. 1.

Side 118-123.

Billeder af selvet – hverdagslivets forandring i det senmoderne samfund a. (Thomas Johansson)

(Puk-Maria Holmgaard) nr. 3, side 93-94.

Bjerg, Jens: 50 år. Nr. 1. Side 90-91.

Brøndsted, Lone Bæk: Undervisning og opdragelse. Nr. 3. Side 4-9.

Børn og institutioner a. (Erik Sigsgaard) (Mette Hind) nr. 3, side 90-91.

C

anger, Tekla: Yasemin - et liv mellem skole og familie. Nr. 4. Side 66-75.

Carelse, Sisse: Har vi plads til indvandrerrødderne - erfaringer fra en produktionsskole.

Nr. 2. Side 20-23.

D

e sande kvaliteter - og hvordan man får dem. (Per Fibæk Laursen) nr. 1,

side 18-31.

Den pædagogiske kultur a. (Susanne Idun Mørch) (Tommy Eilif Johansen) nr. 1, side

136-137.

Dengang Dansk Pædagogisk Tidsskrift blev til. (Ellen Nørgaard) nr. 2, side 52-59.

Der er caries i tidens tand. (Jens Raahauge) nr. 1, side 50-57.

Det fagdidaktiske projekt a. (Bo Steffensen) (Bodil Christensen) nr. 3, side 102-103.

Det kulørte akvarium a. (Benny Lihme) (Bodil Christensen) nr. 1, side 140-142.

Dohn, Nina Bonderup: Læsekompetence - i praksis og i testsituationer. Nr. 3. Side 76-88.

E

jrnæs, Morten: Social arv - myte eller realitet. Nr. 2. Side 42-51.

Ellegaard, Tomas: Ikke enten-eller, men både-og: Om jævnaldrendes og forældres

betydning i socialiseringen. Nr. 1. Side 92-101.

En bedre fremtid Skolens betydning for etniske minoriteter a. (Bolette Moldenhawer)

(Andy Højholdt) nr. 2, side 86-88.

Engel, Jens: Sociale praktikker midtvejs mellem uddannelsesmarkedet og nationalstatens

afvikling. Nr. 4. Side 24-35.

Et barneperspektiv. Forstå det lille barns verden med video a. (Ingrid Pramling Samuelson,

Marita Lindahl) (Thomas Gregersen) nr. 2, side 92-93.

F

ilosoffen og kunstneren. (Ole Fogh Kirkeby) nr. 4, side 16-23.


3

Find Nøglen. (Susi Hyldgaard) nr. 1, side 48-49.

Folkeskoleforliget - et led i det borgerligt-liberale samfundsprojekt.

(Henrik Windinge) nr. 1, side 32-46.

Folkeskolen lider af demokratitis. (Rasmus Bech Hansen) nr. 1, side 58-59.

Forberedende VoksenUndervisning - en fordelingspolitisk velfærdsydelse eller en konkurrencedygtig

service (Mette Hyllested-Winge, Maria-Christina Secher Schmidt) nr. 4, side 36-

47.

Fortællinger fra praksis – om livshistorier og pædagogik a. (Ida Schwartz) (Bodil Christensen)

nr. 3, side 97-98.

G

H

ymnasiale diskurser i en reformtid. (Steen Beck) nr. 3, side 50-62.

ansen, Rasmus Bech: Folkeskolen lider af demokratitis. Nr. 1. Side 58-59.

Har vi plads til indvandrerrødderne - erfaringer fra en produktionsskole. (Sisse Carelse)

nr. 2, side 20-23.

Hargreaves, Andy: Undervisning i videnssamfundet. Nr. 1. Side 4-17.

Held, Finn: Statsliggørelse af frihedens børn. Nr. 1. Side 80-88.

Hermann, Stefan, Jens Erik Kristensen: Kompetenceudviklingens sociale spørgsmål -

det sociale som investeringsobjekt. Nr. 4. Side 48-65.

Hjernen og Stress – Hjerneforskningen om stress, en oversigt over aktuel viden a. (Jane

Brinch, Jens Bøgeskov og Karsten Ellemann) (Thomas Gregersen) nr. 2, side 90-91.

Hurra her går det (relativt) godt - bare man ikke har det svært. (Kim

Rasmussen) nr. 1, side 1240-131.

Hvis er barnet En antologi om opdragelse a. (Spæt Henriksen, Annette Daugaard Bentzen)

(Ida Berendsen) nr. 4, side 87-88.

Hvor er vi på vej hen (Erik Rasmussen) nr. 1, side 78-79.

Hvordan børn lærer og tænker a. (David Wood) (Inger Bernth) nr. 1, side 135-136.

Hvordan kommer man over på den anden side af katederet – om nyuddannede læreres

møde med praksis. (Martin Bayer) nr. 3, side 40-49.

Hyldgaard, Susi: Find Nøglen. Nr. 1. Side 48-49.

Hyllested-Winge, Mette, Maria-Christina Secher Schmidt: Forberedende VoksenUndervisning

- en fordelingspolitisk velfærdsydelse eller en konkurrencedygtig service Nr. 4. Side 36-47.


I

kke enten-eller, men både-og: Om jævnaldrendes og forældres

betydning i socialiseringen. (Tomas Ellegaard) nr. 1, side 92-101.

4

K

irkeby, Ole Fogh: Filosoffen og kunstneren. Nr. 4. Side 16-23.

Kirkeby, Ole Fogh: Om bastard-tænkning. Nr. 1. Side 2-3.

Kompetence(begreber) som konstruktion. (Tine Wedege) nr. 3, side 64-75.

Kompetenceudviklingens sociale spørgsmål - det sociale som

investeringsobjekt. (Stefan Hermann, Jens Erik Kristensen) nr. 4, side 48-65.

Koudahl, Peter, Jette Larsen og Lars Ploug: Ungdannelse til uddommen. Nr. 2. Side 60-68.

Kristensen, Hans Jørgen: Skolens faglighed - retraditionalisering eller udvikling. Nr.

1. Side 60-69.

Kristensen, Jens Erik, Stefan Hermann: Kompetenceudviklingens sociale spørgsmål -

det sociale som investeringsobjekt. Nr. 4. Side 48-65.

Kvalificeret og kvalificerende faglighed. (VagnOluf Nielsen) nr. 1, side 70-77.

L

angager, Søren: Problemer i skolen - etniske unge og pædagogisk konfliktløsning.

Nr. 2. Side 24-33.

Larsen, Jette, Lars Ploug og Peter Koudahl: Ungdannelse til uddommen. Nr. 2. Side

60-68.

Laursen, Per Fibæk: De sande kvaliteter - og hvordan man får dem. Nr. 1. Side 18-31.

Ledelse af selvstyrende lærerteam/ Ledelse i selvstyrende lærerteam a. (Sten Clod Poulsen)

(Bodil Christensen) nr. 3, side 94-95.

Lejre, Thomas, Jens Peter Thomsen og Peter Engelbrekt Petersen: Social arv og

klasse - studiekulturer og sociale baggrunde på lange videregående uddannelser. Nr. 1. Side

102-117.

Let som en leg Veje ind i legens og tolkningernes verden a. (Kjetil Steinsholt) (Tem Frank

Andersen) nr. 3, side 100-101.

Livet på nettet a. (Hubert L. Dreyfus) (Tem Frank Andersen) nr. 1, side 133-135.

Læring, magt og individualitet. Når pædagogik iscenesættes som selvbestemmelse a.

(John Krejsler) (Tommy Eilif Johansen) nr. 4, side 88-89.

Læsekompetence - i praksis og i testsituationer. (Nina Bonderup Dohn) nr. 3, side 76-88.

M

adsen, Ulla Ambrosius: Ungdom i bevægelse. Om skole og uddannelse i Eritrea -


5

10 år efter uafhængighed. Nr. 2. Side 70-80.

Mesterlære retur a. (Mette Munk) (Anders Øgaard) nr. 2, side 81-82.

Misbrugsforebyggelse blandt børn og unge a. (Eckhard Schiffer) (Mette Hind) nr. 3, side 99-

100.

Modhistorier og narrativ oprejsning. (René Lyngfeldt Skov) nr. 2, side 10-19.

Mottelson, Martha: Undervisningens koreografi. Nr. 3. Side 30-39.

Muschinsky, Lars Jakob: Pædagogik som fag. Nr. 3. Side 20-29.

Mønsterbrud - Teorier, forskning og eksempler a. (Ulla Søgaard) (Jan Frederiksen) nr. 1,

side 138-138.

Målstyret kompetenceudvikling i undervisning & læring a. (Sten Clod Poulsen) (Finn Held)

nr. 1, side 132-133.

N

eubert, Axel: Ny samordnet ungdomsuddannelse. Nr. 2. Side 69-69.

Nielsen, Vagn Oluf: Kvalificeret og kvalificerende faglighed. Nr. 1. Side 70-77.

Ny samordnet ungdomsuddannelse. (Axel Neubert) nr. 2, side 69-69.

Nøhr, Kirsten, Peter Østergaard Andersen: Pædagogik, viden - og marked. Nr. 4. Side

6-15.

Nørgaard, Ellen: Dengang Dansk Pædagogisk Tidsskrift blev til. Nr. 2. Side 52-59.

Når arbejdet følger de unge. (Sami El Shimy) nr. 2, side 4-9.

Når man har det svært... Om de situationer som børn periodisk kan have det svært

med. (Anja Hvidtfeldt Stanek) nr. 4, side 76-85.

O

ktober 2002 – om den politiske dannelse a. (Holger Henriksen) (Axel Neubert) nr. 2, side

91-92.

Om bastard-tænkning. (Ole Fogh Kirkeby) nr. 1, side 2-3.

P

erspektiver på ungdom og krop a. (Bibi Hølge-Hazelton) (Tem Frank Andersen) nr. 4, side

89-92.

Petersen, Peter Engelbrekt, Thomas Lejre og Jens Peter Thomsen: Social arv og klasse - studiekulturer

og sociale baggrunde på lange videregående uddannelser. Nr. 1. Side 102-117.

Ploug, Lars, Jette Larsen og Peter Koudahl: Ungdannelse til uddommen. Nr. 2. Side 60-68.

Problemer i skolen - etniske unge og pædagogisk konfliktløsning. (Søren Langager) nr. 2,

side 24-33.


6

Pædagogik og lærerprofessionalitet a. (Tone Kvernbekk) (Bodil Christensen) nr.

4, side 92-93.

Pædagogik som fag. (Lars Jakob Muschinsky) nr. 3, side 20-29.

Pædagogik som seminariefag. (Vibeke Schrøder) nr. 3, side 10-19.

Pædagogik, viden - og marked. (Peter Østergaard Andersen, Kirsten Nøhr) nr. 4,

side 6-15.

R

asmussen, Erik: Hvor er vi på vej hen Nr. 1. Side 78-79.

Rasmussen, Kim: Hurra her går det (relativt) godt - bare man ikke har det svært. Nr. 1.

Side 1240-131.

Refleksion og læring – kompetenceudvikling i arbejdslivet a. (Bjarne Wahlgren, Steen

Høyrup, Kim Pedersen og Pernille Rattleff) (Karen Faurfelt) nr. 2, side 93-96.

Rutine og sensibilisering - sider af en pædagogisk sag. (Per Betzonich-Wilken) nr. 1, side

118-123.

Røgilds, Flemming: Til minde om Benjamin Hansen. Nr. 2. Side 34-41.

Rørt, ramt og rystet - supervision og den sårede hjælper a. (Susanne Bang)

(Lone-Birgitte Ladekarl Hansen) nr. 1, side 142-143.

Raahauge, Jens: Der er caries i tidens tand. Nr. 1. Side 50-57.

S

amfundets børn a. (Mads Hermansen, Arne Poulsen) (Jan Frederiksen) nr. 4, side 94-95.

Sanserne i undervisningen. Om at leve og lære i tingenes nærhed a. (Johannes Beck,

Heide Wellershoff) (Tem Frank Andersen) nr. 3, side 91-92.

Schmidt, Maria-Christina Secher, Mette Hyllested-Winge: Forberedende VoksenUndervisning -

en fordelingspolitisk velfærdsydelse eller en konkurrencedygtig service Nr. 4. Side 36-47.

Schrøder, Vibeke: Pædagogik som seminariefag. Nr. 3. Side 10-19.

Selvet i pædagogikken - selvpsykologiens bidrag til en moderne dannelsespædagogik a.

(Jan Tønnesvang) (Tommy Eilif Johansen) nr. 1, side 139-139.

Shimy, Sami El: Når arbejdet følger de unge. Nr. 2. Side 4-9.

Skolens faglighed - retraditionalisering eller udvikling. (Hans Jørgen Kristensen) nr. 1, side

60-69.

Skov, René Lyngfeldt: Modhistorier og narrativ oprejsning. Nr. 2. Side 10-19.

Social arv - myte eller realitet. (Morten Ejrnæs) nr. 2, side 42-51.

Social arv og klasse - studiekulturer og sociale baggrunde på lange


7

videregående uddannelser. (Jens Peter Thomsen, Peter Engelbrekt Petersen og

Thomas Lejre) nr. 1, side 102-117.

Social læringsteori a. (Anders Buch) (Karen Faurfelt) nr. 3, side 103-104.

Sociale praktikker midtvejs mellem uddannelsesmarkedet og

nationalstatens afvikling. (Jens Engel) nr. 4, side 24-35.

Socialt samvær mellem børn - inklusion og eksklusion i børnehaven a.

(Borgunn Ytterhus) (Thomas Gregersen) nr. 4, side 95-96.

Stanek, Anja Hvidtfeldt: Når man har det svært... Om de situationer som børn periodisk kan have

det svært med. Nr. 4. Side 76-85.

Statsliggørelse af frihedens børn. (Finn Held) nr. 1, side 80-88.

T

eaching Practical Ethics for the Social Professions a. (Sarah Banks, Kirsten Nøhr) (Per

Betzonich-Wilken) nr. 3, side 95-96.

Thomsen, Jens Peter, Peter Engelbrekt Petersen og Thomas Lejre: Social arv og klasse - studiekulturer

og sociale baggrunde på lange videregående uddannelser. Nr. 1.

Side 102-117.

Til minde om Benjamin Hansen. (Flemming Røgilds) nr. 2, side 34-41.

U

dspil om læring i arbejdslivet a. (Knud Illeris (red.)) (Erik Laursen) nr. 2, side 82-84.

Udvikling – en grundbog om udvikling og pædagogik a. (Kaj Struwe) (Bodil Christensen) nr.

2, side 88-90.

Undervisning i videnssamfundet. (Andy Hargreaves) nr. 1, side 4-17.

Undervisning og opdragelse. (Lone Bæk Brøndsted) nr. 3, side 4-9.

Undervisningens koreografi. (Martha Mottelson) nr. 3, side 30-39.

Ungdannelse til uddommen. (Jette Larsen, Lars Ploug og Peter Koudahl) nr. 2, side

60-68.

Ungdom i bevægelse. Om skole og uddannelse i Eritrea - 10 år efter uafhængighed. (Ulla

Ambrosius Madsen) nr. 2, side 70-80.

W

edege, Tine: Kompetence(begreber) som konstruktion. Nr. 3. Side 64-75.

Windinge, Henrik: Folkeskoleforliget - et led i det borgerligt-liberale samfundsprojekt.

Nr. 1. Side 32-46.


Yasemin - et liv mellem skole og familie. (Tekla Canger) nr. 4, side 66-75.

8

More magazines by this user
Similar magazines