Kommunikation gennem personlig ledelse” - CA a-kasse

ca.dk

Kommunikation gennem personlig ledelse” - CA a-kasse

Kommunikation i Praksis

Udbydes under lov om åben uddannelse

New NLP tm

Kommunikation

gennem personlig ledelse”

Lær at kommunikere effektivt, så du professionelt

kan anvende indflydelse i stedet for magt.

Acuity World ApS

Dalsø Park 67. 3500 Værløse

44 48 69 69 / www.acuityworld.com

info@acuityworld.com


New NLP tm

Kommunikation i Praksis

Udbydes under lov om åben uddannelse

Kommunikation gennem personlig ledelse”

Lær at kommunikere effektivt, så du professionelt kan anvende

indflydelse i stedet for magt.

• Uddannelsen giver dig konkrete værktøjer til, hvorledes positiv

psykologi anvendes i og gennem kommunikationen.

Hvordan du organiserer dig selv når du yder dit bedste, der hvor du

er i”Flow”. Et godt udgangspunkt for forhandlinger og svære eller

kritiske samtaler.

• Uddannelsen lære dig om sammenhæng mellem ord, stemmeføring

og kropssprog, så du opnår højere personlig troværdighed, udstråling

og personlig gennemslagskraft gennem din kommunikation i både

skrift og tale. Du vil få værktøjer til at tilrettelægge og gennemføre

møder, der følger din dagsorden og dit mål for mødet.

• Uddannelsen lære dig, hvordan du sætter effektive mål for

din kommunikation. Hvordan du etablerer god kontakt med andre

og forbedrer dine relationer, så du har mulighed for at øge din

indflydelse.

Uddannelsen udbydes under ”lov om åben uddannelse” af Køge Handelsskole i samarbejde med

Acuity World.

ECTS-point og eksamen

Du har mulighed for at gå til eksamen og erhverve 10 ECTS-point.

Acuity World ApS

Dalsø Park 67. 3500 Værløse

44 48 69 69 / www.acuityworld.com

info@acuityworld.com


Kommunikation i Praksis

Udbydes under lov om åben uddannelse

New NLP tm

6. Ugers uddannelsesforløb

- der får din kommunikation til at afspejle sig i dine resultater

Kommunikation i praksis er en uddannelse fordelt på 3 moduler, der tager udgangspunkt i den praktiske

anvendelse af kommunikationen og dennes indflydelse på dig selv og andre.

Uddannelsen lærer dig at formidle dine budskaber i både skrift og tale, så du kan anvende de lærte

modeller i breve, mails, rapporter, præsentationer etc. Udannelsen afsluttes med eksamen, der er

internationalt meritgivende.

” KIP” Modul 1:

•Positiv Psykologi – Sådan kommunikerer du i

praksis i skrift og tale

• Motivation – af dig selv og andre gennem

kommunikation i forskellige kontekst

• Anvende muligheds skabende kommunikation

i stedet for problemløsende.

• Øge din følelsesmæssige & sociale intelligens

og anvend det i din kommunikation i praksis.

Modul 1

Eksamen: Papir på dine

kompetencer

• Selvvalgt kommunikationsopgave,

med udgangspunkt

i din dagligdag

• Rapport (15 sider)

• Mundtlig eksamen, med

projekt fremlæggelse

• Internationalt anerkendt

eksamen (10 ETCS Point)

Pesonlig Ledelse

Eksamen & Kommunikation Modul 2

Modul 3

” KIP” Modul 2:

• Lær at skabe gode relationer

gennem din skriftlige og

mundtlige formidling

• Forstå, hvad det er for et

budskab du sender til modtageren

• Forbedre din kapacitet til at

skabe gode

Relationer gennem den skriftlige

formidling

• Øge effektiviteten i din egen

skriftlige kommunikation

” KIP” Modul 3:

• Få indsigt i din egen og andres kommunikation

struktur

• Kommunikere i skrift og tale på en måde,

der får dit budskab til at træde klart og

tydeligt frem i dine breve, mails, præsentationer,

rapporter etc.

• Lære, hvordan du kan påvirke andres kommunikation

Acuity World ApS

Dalsø Park 67. 3500 Værløse

44 48 69 69 / www.acuityworld.com

info@acuityworld.com


Kommunikation i Praksis

Udbydes under lov om åben uddannelse

New NLP tm

En del af uddannelsen er selvstudie og mellem hvert modul er der praktiske opgaver

og obligatorisk læsestof, som sikrer at du får integreret din læring og

samtidig oplever effekten af din kommunikation, i relation til dig selv og andre.

Du vil som deltager lære hvordan du kan anvende de lærte modeller i dine daglige

kommunikationsopgaver; breve, mails, rapporter, notater, præsentationer,

nyhedsmateriale, pressemeddelelser etc.

Ligeledes vil du lære en værdsættende model til at tilrettelægge og gennemfører

møder, forhandlinger og samtaler, ikke mindst de kritiske og svære situationer.

Som deltager på uddannelsen skal du forvente at bruge ca. 16-18 timer pr. uge til

forberedelse, litteraturlæsning, opgaveløsning mv.

Acuity World ApS

Dalsø Park 67. 3500 Værløse

44 48 69 69 / www.acuityworld.com

info@acuityworld.com


Kommunikation i Praksis

Udbydes under lov om åben uddannelse

New NLP tm Tilmeld dig i dag !

Undervisningen begynder den 8. Marts 2010.

Undervisningsmodulerne:

Statsanerkendt Eksamen (Frivilligt)

Modul 1:

Modul 2:

Modul 3:

08. – 10. marts

22. – 23. marts

08. – 09. april

Aflevering af eksamensopgave senest

den 30. marts 2010 kl. 12:00

Mundtlig eksamen afholdes den 15.

- 16. april (du skal kun op 1 af dagene)

Undervisningen foregår alle dage

fra kl. 09:00 – 18:00

Eksamen forventes at vare ca. 30 min.

inkl. karaktergivningen

Først til mølle tilbud for ledige !

Køge Handelskole og Acuity World udbyder dette hold i samarbejde. For dig der er medlem

af en A-kasse, fyldt 25 år og fuldt ledig i første ledighedsperiode (inden for de første 9 måneder),

hjælper vi dig med at søge tilskud til dækning af deltagergebyret (15.000 kr) og er der er plads på

holdet, har du mulighed for at deltage så du kun har udgifter til bøger (400-700kr).

Uddannelsesprogrammet er planlagt som 6 intensive uger, så du kan oppebære dine dagpenge i

hele perioden. Tilmeldingen er bindende og uddannelsen kræver fremmøde på alle dage. Kommer du i

job eller ikke kan godkendes til tilskud bortfalder din binding naturligvis.

Udannelsen udbydes med et begrænset antal pladser og sidste frist for tilmelding er den 19. februar

kl. 12:00.

Tilmeld dig i dag på:

info@acuityworld.com, Tel.: 44 48 69 69

eller direkte hos Køge Handelsskole.

Acuity World ApS

Dalsø Park 67. 3500 Værløse

44 48 69 69 / www.acuityworld.com

info@acuityworld.com

More magazines by this user
Similar magazines