Views
3 years ago

Dagsorden, møde i Institutforum den 14/6 2012 kl. 12.30-14.30 ...

Dagsorden, møde i Institutforum den 14/6 2012 kl. 12.30-14.30 ...

Dagsorden, møde i Institutforum den 14/6 2012 kl. 12.30-14.30

Dagsorden, møde i Institutforum den 14/6 2012 kl. 12.30-14.30 1. Velkomst, referent, præsentation 2. Konstituering 3. Vedtagelse af kommissorium og forretningsorden 4. Vedtagelse af årshjul 5. Skal IF overtage funktioner fra studienævn, Herning forum, uddannelsesmøder etc. a. Hvordan skal beslutninger kommunikeres i. Nyhedsbrev b. Hvordan sikrer vi en tæt dialog med alle ansatte og studerende i. Dagsorden og referat udsendes med nyhedsbrevet ii. BlackBoard iii. Diskussionsforum 6. Status på AU-strategiprocessen (orientering) 7. Professorpolitik/Docentpolitik/Forskning/Talentpleje (ph.d.) a. Nedsættelse af ansættelsesudvalg, i. Forslag: ”Udvalget godkendes af IF via rundsendt e-mail, indsigelser inden 8 dage” b. Opkvalificering af lærerstaben, så forskningsdækningen sikres i. Afklaring af: 1. AU’s ph.d.-skole har nogle formelle krav til karakterniveauet fra BSc og MSc eksamen for at man kan indskrives. Skal eksisterende undervisere opfylde disse krav for indskrivning, eller skal indskrivning baseres på en vurdering af kandidatens evne til at gennemføre et ph.d. forløb 2. Finansiering. Hvordan finansieres et ph.d.-forløb Påvirker det AU-Hernings budget eller findes der anden finansiering. Er indskrivning baseret på en forudsætning om, at kandidaten selv skaffer finansieringen via eksterne kilder 3. Indskrivning. Kan det ske andre steder end AU (og under hvilke forudsætninger) 4. Afklaring af lønforhold under og efter processen (kan man f.eks. blive lektorbedømt undervejs) 5. Er der en plan for antal interne ph.d.-studerende, som man vil sætte i gang på kort og lang sigt 6. Skal IF formulere en holdning til ovenstående og sende et signal til dekanen 8. Næste møde 9. Evt.

Dagsorden til MR-møde d. 14/5-2012 kl. 17-19 i ... - For Studerende
Dagsorden til møde i Samarbejdsudvalget for fysioterapi 14-06-2012
6. september 2012 kl. 19.30 Arbejdsmøde 9 ... - loge48perlen.dk
Møde i Hovedbestyrelsen Søndag, den 19. august 2012 kl. 10 på ...
Møde i Hovedbestyrelsen fredag, den 9. november 2012 kl. 15.30 ...
24. februar 2012 GODKENDT Referat fra møde 2/12 i Studienævnet ...
Dagsorden bestyrelsesmøde 31. januar 2012 - Højstrup Bolig
Referat af Afdelingsbestyrelsesmøde mandag den 6. februar 2012 kl ...
ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2012 Mødedato: 28 ... - Skive.dk
Dagsorden for d. 21. marts 2012 Dagsorden: 1. Formalia: a ... - fadl.dk
Torvedag på Odden Havn Lørdag d. 14.juli 2012 kl ... - Oddenportalen
Referat Generalforsamling 2012 Lørdag, den 6. oktober 2012 Kl. 15.00
Matematik og databehandling Eksamen, 2. februar 2012, kl. 10–14
Torsdag den 6. september 2012 kl. 14.30 Lyshø - legven.dk
19. søndag efter trinitatis 14. oktober 2012 1 Kl. 10.00 Burkal Kirke ...
4. søndag efter påske 6. maj 2012 1 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema ...