S. BODILS KIRKE - Nationalmuseet

natmus.dk

S. BODILS KIRKE - Nationalmuseet

S. BODILS KIRKE 519

Mathias Bidstrup 1913

Fig. 6. S. Bodils kirke.

Fundament af en mur, liggende parallelt med tårnets vestre façade (sml. s. 518).

men om dens oprindelighed kan der ikke være tvivl, blandt andet fordi tårnsokkelen

er forkrøbbet ind om dens karmhjørner. Den har forøvrigt kunnet

spærres indefra; bag døranslaget ser man i begge dørsider hul til en stængebom,

som har gledet i det nordre, hvis dybde er knap en meter.

Fra forpladsen udgår den ligeløbende trappe for derpå, efter en kort krumning

i tårnets sydvesthjørne, at forsætte et kort stykke i vestmuren. Gennem

en retkantet overdør uden lukkeindretninger kommer man ind i tårnets 2. stokværk,

som dækkes af et stort tøndehvælv, vendt i retningen nord-syd. Ligesom

i rummet ovenpå står væggene blanke, skødesløst fugede. Midt i vestvæggen er

der en retvinklet pakhusdør til det fri, siddende med sålen hævet 35—40 cm

over gulvet. I nordvæggen ser man etagens eneste vindue, en smal sprække

med lange indvendige smige, og i østvæggen en vistnok senere gennembrudt,

i hvert fald i ny tid ændret opgang til skibets loft.

Et ligeløbende trappeløb, anlagt over det foregående og af karakter som

dette, fører op til det øverste af tårnet, som nu atter deles i to etager af et

bjælkeloft. Det genfremstillede 3. stokværk er lavt, der er her kun omkring 200

cm til underkanten af bjælkerne, som ved restaureringen atter er indlagt i de

oprindelige bjælkehuller. Der er kun en eneste åbning til det fri, atter en vest-

More magazines by this user
Similar magazines