S. BODILS KIRKE - Nationalmuseet

natmus.dk

S. BODILS KIRKE - Nationalmuseet

S. BODILS KIRKE 521

M.M. 1911

Fig. 7. S. Bodils kirke. Tårnet, set fra syd.

Optagelse fra tårnets istandsættelse 1911. Man ser murværkets særegne karakter, den nogenlunde

regelmæssige vekslen mellem skifter af kantrejste og af på fladen lagte sten. I taggavlens fodlinje

ses de s. 520 omtalte, helt gennemgående bjælkehuller.

rejste, retvinklet tilhuggede, næsten mandshøje sten, af hvilke den sydvestre

har forskellige bomærker indhugget øverst i bredsiden. Tre karakterer af tilsvarende

art ses ristet i en uregelmæssig, henved 275 cm lang granitblok i våbenhusets

østmur. På samme side var der 1874 en muret, udvendig bænk i hele

bygningens længde. Den spidsbuede syddør er muligvis oprindelig, men i så

fald er der sikkert borthugget een eller flere karmfalse og måske et spejl. Det

store østvindue er øjensynlig moderne. I det indre, hvor der 1874 var murede

bænke langs alle fire vægge, har østvæggen en lille gemmeniche. Den kamtakkede

taggavl er af kamp og munkesten.

Senest fra 1500-tallet stammede et lille, firkantet vindue sydligt i korrundingen.

Det blev delvis udhugget og derpå atter tilmuret 1911 (sml. kalkmalerier,

s. 522).

Den store tværarm på nordsiden, hvis ydermure er beklædt med granit, blev

indviet 7. december 1911. To år senere afsluttede Mathias Bidstrup den således

indledede hovedistandsættelse med en restaurering af tårnet, hvis ydermure

han har sikret på den lempeligste vis og kun omsat, hvor ingen anden udvej

More magazines by this user
Similar magazines