S. BODILS KIRKE - Nationalmuseet

natmus.dk

S. BODILS KIRKE - Nationalmuseet

516 S. BODILS KIRKE

Fig. 4. S. Bodils kirke. Sydportal fotograferet M.M. 1911

1911, under restaureringen, da våbenhuset en overgang stod uden tag.

værket i tårnets østre bredside. Her springer hele gavlens flade, som er opført

af kendeligt mindre sten (fig. 5), en 20—30 cm frem for tårnmuren, og det

øverste af gavlens skrålinjer kan nogenlunde klart følges i østvæggen af tårnets

næstøverste stokværk. Af fotografier, taget under restaureringen, ved hvilken

den gamle vægpuds i stor udstrækning blev afhugget, får man imidlertid det

indtryk, at tårnarkaden nederst i skibets vestvæg må være oprindelig, samtidig

med murværket højere oppe (fig. 5), og udvendig synes der at være fortræffeligt

forbandt mellem skibets langmure og det stærkt fremspringende tårns østre

hjørneflader. Rimeligvis forholder det sig således, at tårnet som helhed virkelig

More magazines by this user
Similar magazines