S. BODILS KIRKE - Nationalmuseet

natmus.dk

S. BODILS KIRKE - Nationalmuseet

S. BODILS KIRKE 517

Fig. 5. S. Bodils kirke. Skibet set mod vest under M.M. 1911

restaureringen 1911. I forgrunden ses den store runesten, som blev fundet i nordmurens fundament,

da man brød igennem ud til den moderne tværbygning (sml. s. 530).

er en smule yngre end selve den romanske kirke, men har været planlagt og

forberedt allerede fra begyndelsen, eller i hvert fald inden skibet blev fuldført.

I så fald har man straks udstyret skibets midlertidige vestgavl med de fremtidige

tårnarkader, afsat fortandinger til tårnets sidemure i skibets vesthjørner

og rejst en midlertidig gavltrekant, som senere er blevet overbygget med tårnets

østmur.

Helt sikkert er imidlertid, at man oprindelig har villet bygge et vesttårn

meget større end det fuldførte og af kvadratisk grundrids som tårnet ved Ibs

More magazines by this user
Similar magazines