Økonomisk sikkerhed og karriereudvikling - CA a-kasse

ca.dk

Økonomisk sikkerhed og karriereudvikling - CA a-kasse

Karriere kompetence forsikring

Økonomisk sikkerhed

og karriereudvikling


CA giver dig

meget mere

end a-kasse

Dit økonomiske

sikkerhedsnet

A-kassen er først og fremmest din

forsikring ved arbejdsløshed, hvor du

kan få dagpenge. Mange tror, at de

automatisk kan få kontanthjælp, men

det er det langt fra alle, der kan. Det

afhænger bl.a. af formue (fx bil) og

evt. ægtefælles indtægt.

Fast indtægt uanset hvad der sker

Du har ret til dagpenge, når du har

været medlem af en a-kasse i et år, og

har haft arbejde, svarende til mindst

et års arbejde på fuld tid. Dagpengesatsen

er maks. 752 kr., hvilket svarer

til 16.293 kr. om måneden. Har du

haft en månedsløn på 18.959 kr. eller

derover, får du den maksimale sats.

Mulighed for efterløn

Desuden kan du indbetale til efterlønsordningen,

så du har mulighed for

at gå på efterløn i op til fem år inden

pensionsalderen. Efterløn er af flere

eksperter blevet fremhævet som en af

de mest attraktive opsparingsformer.

Dagpengebeløb og -regler er ens

for alle a-kasser. Alligevel er der

stor forskel, og i CA a-kasse får du

langt mere for pengene end i andre

a-kasser.

Vi fremmer

din karriere

Hos CA får du adgang til markedets

højeste serviceniveau og en lang

række fordele ud over selve a-kassen.

Vi rådgiver, udvikler og hjælper

dig med en lang række karrierefremmende

tiltag, som er gratis,

uanset om du er i job eller ej.

Vi kender dit

jobmarked

90 % af vores medlemmer arbejder

med ‘business’, ledelse og økonomi

på det private arbejdsmarked. Den

ensartede medlemsgruppe giver os

mulighed for at koncentrere vores

rådgivning og services til netop dine

behov og dit arbejdsmarked.

CA er i øvrigt en af de få uafhængige

a-kasser i Danmark. Det betyder, at

vi ikke samarbejder med en bestemt

fagforening. Du vælger selv, om du

vil være medlem af en fagforening og

i givet fald hvilken.

Hvad koster det

Det koster 415,50 kr. om måneden

at være medlem af CA a-kasse, og

beløbet er fradragsberettiget. Det

betyder, at du reelt kun betaler

277,00 kr. om måneden efter skat.

For det beløb får du:

A-kassemedlemskab

Karriereudvikling og netværk

Kontante medlemsfordele

Derudover har du mulighed for at

tilkøbe ekstra tryghed – både juridisk

og økonomisk:

CA Advokathjælp

CA Plus tillægsforsikring


Gratis karriererådgivning

og spændende kurser

Kontante

medlemsfordele

Med CA i ryggen får du ikke bare økono

misk tryghed men også professionel

rådgivning og inspiration til faglig

og personlig udvikling.

Vi har en klar målsætning om at

hjælpe vores medlemmer på vej mod

det næste ønske job, og vi har opbygget

et indgående kendskab til job områder

som ledelse, økonomi, kommuni kation,

marketing, HR, it, salg, logistik,

indkøb og consulting. Derfor kan vi

støtte dig gennem hele din karriere

med relevante udviklings tilbud.

Disse tilbud er inkluderet i dit kon tingent,

og du kan bruge dem, uanset om

du er i job eller ej! Den mulighed får du

kun hos CA og ikke i andre a-kasser.

Kom videre med karriererådgivning

Vi hjælper dig til at gøre en forskel i

alle jobsøgningens faser. Lige fra at

definere ønskejobbet til at blive ansat

i det. Du kan fx få gode råd til ud -

formning af CV og ansøgning eller få

over blik over dine stærke og svage

sider.

Inspiration og forandring med kurser

Med mere end 150 gratis kurser,

seminarer og gå-hjem-møder om året

bliver du hele tiden inspireret og holdt

op dateret på nyheder og forandringer

i erhvervslivet. Det giver dig mere

glæde i dit aktuelle job – og større

chance for at få det næste!

Et stærkt netværk er guld værd

Med 33.000 medlemmer er CA det

naturlige sted at skabe professionelle

relationer. Vi danner rammen med

en række faglige netværk inden for

blandt andet ledelse, HR, marketing

og økonomi.

Som medlem af CA a-kasse får du

kontante medlemsfordele hos vores

samarbejdspartnere – her kan du

spare mange penge på:

Privat-forsikring: Bil, indbo, hus,

ulykke mv. med gode dækninger til

attraktive priser i samarbejde med

Købstædernes Forsikring.

Bank: Attraktive rentesatser og lave

gebyrer hos Salling Bank.

Kurser: Op til 50 % rabat hos

førende kursusudbydere inden for fx

ledelse, kommunikation, økonomi,

salg, grafiske værktøjer, Microsoft,

web m.m.

Bøger: 10 % rabat og ekstraordinære

tilbud hos SL books.

Fitness: Rabat hos Fitness World

Avis: Rabat på udvalgte aviser


Tilkøbsmuligheder:

Juridisk tryghed med

CA Advokathjælp

Flere penge

med CA Plus

I CA a-kasse er du fuldstændig fri, når

det gælder valg af fagforening. Og hvis

du udelukkende er – eller overvejer at

blive – medlem af en fagforening på

grund af den juridiske tryghed, kan vi

endda tilbyde dig et godt og økonomisk

meget fordelagtigt alternativ: CA

Advokathjælp.

CA Advokathjælp er din direkte

forbindelse til dygtige advokater med

speciale i arbejdsret – ikke bare en

‘juridisk afdeling’.

Når du er tilmeldt CA Advokathjælp,

kan du fra dag ét få professionel

rådgivning omkring ansættelseskontrakter,

og efter seks måneder

har du fuld adgang til ordningen –

for eksempel til gennemførelse af

retssager om ansættelses forhold.

CA Advokathjælp sikrer dig bl.a.:

Rådgivning om ansættelsesvilkår

og opsigelse m.m.

Kvalificeret hjælp til gennemgang

af kontrakter

Bistand ved ansættelsesretslige

konflikter

Hjælp til forligsmøder og

gennemførelse af retssager om

ansættelses forhold.

Læs mere på www.ca.dk/advokat.

Hører du til dem, der opfatter dagpenge

som et lidt for lille plaster på såret Så

kan du supplere med CA Plus løntillægsforsikring,

der sikrer dig økonomisk for

op til 80 % af din løn i tilfælde af ledighed.

Du kan vælge udbetalinger fra 2.000

til 30.000 kr. i op til 12 måneder.

Udbetalingerne er et supplement til

dagpengene, der i øjeblikket er 16.293

kroner. Du kan altså få op til 46.293

udbetalt hver måned (før skat), hvis du

tegner den maksimale forsikring.

Du kan tilmelde dig CA Plus, når du

er medlem af CA og har været i job i

seks måneder. Se betingelser på

www.ca-plus.dk

Pris:

CA Advokathjælp er en valgfri tillægsforsikring, der koster 50 kr.

(fradragsberettiget) om måneden ud over det almindelige a-kassekontingent.

Pris:

CA Plus er en valgfri tillægs for sik ring,

der koster fra 81 kr./md. (fradragsberettiget)

afhængig af dækning.


Højeste medlems tilfredshed

CA’s medlemmer er langt mere tilfredse end medlemmerne i nogen anden

akademisk a-kasse. Det viser den nyeste benchmarkingrapport fra Arbejdsdirektoratet.

Det, som vores medlemmer især sætter pris på, er vores meget høje serviceniveau

og de mange gratis medlemstilbud, som ikke findes i andre a-kasser.

”Med CA har jeg økonomisk tryghed,

hvis jeg bliver ledig – og god hjælp

til at komme i job igen. Jeg har

grundlæggende ikke brug for en

fagforening til andet end juridisk

hjælp, hvis der bliver pro blemer med

min arbejdsgiver. Men i en fagforening

skal jeg betale for den fulde pakke.

Derfor passer CA Advokathjælp lige

til mine behov. Den skærer lige ind til

benet og giver mig den kerne ydelse,

som jeg gerne vil have, nemlig kompetente

advokater, som kan rådgive

mig om kontraktforhold og hjælpe

med eventuelle tvister, hvis jeg får

brug for det.”

Allan Søger Nielsen

Cand.merc., indkøbs- og kvalitetschef.

“I CA har jeg mulighed for at udvikle

mig både fagligt og personligt, her

tænker jeg bla. på de mange kurser,

medlemmer kan deltage i helt gratis.

Jeg sætter stor pris på, at jeg i CA

gratis kan få professionel karrieresparring.

Det er en tryghed for mig, at

jeg kan sparre med en rådgiver og

den rette karrierevej i forhold til mine

kompeten cer og mål.

Jeg har været i andre a-kasser og fagforeninger,

og CA er det første sted,

der lever op til mine forventninger om,

at jeg også får noget for mine penge.

Derfor har jeg valgt kun at være

medlem af CA.”

Heidi Josefine Jensen

Account Manager.

”Jeg er medlem af både DJØF og CA,

fordi det er den bedste kombination

for mig. DJØF dækker overenskomsten

på mit arbejde. Det giver

mig tryghed i ansættelsen.

Men uden CA havde jeg ikke haft mit

nuværende arbejde. For fire år siden

sad jeg i et job, hvor jeg ikke brugte

min uddannelse og ikke var tilfreds.

En karriererådgiver i CA hjalp mig

med coaching til at ændre mit liv

personligt og komme på rette spor

karrieremæssigt. Det finder jeg ikke i

andre a-kasser. Derfor er DJØF og CA

den rette kombination for mig.”

Carsten Riis

Cand.merc., fuldmægtig.


Vælg CA a-kasse

og få mere for

pengene nu!

CA.dk

Klik ind på

allerede i dag og meld dig ind i CA a-kasse.

Det tager under fem minutter, og vi klarer

alt det praktiske. Er du medlem af en anden

a-kasse overflytter vi automatisk

din anciennitet.

CA.dk kan du selvfølgelig også læse

mere om CA, og hvad vi kan gøre for

dig. Hvis du har spørgsmål, er du meget

velkommen til at ringe til os på telefon

3314 9045

CA a-kasse

Sværtegade 3

Postboks 2116

1014 København K

Tel 3314 9045

ca@ca.dk

CA.dk

More magazines by this user
Similar magazines