Komplet brandsikringsprogram - Schneider Electric

schneider.electric.dk

Komplet brandsikringsprogram - Schneider Electric

Komplet brandsikringsprogram

ABA komponenter fra ESMI


Schneider Electric

Infrastruktur

Energi

Byggeri

Industri

Schneider Electrics fornemste opgave er altid at kunne tilbyde det bedste fra “Den ny elektrisk verden” for mere

komfort og større sikkerhed globalt over hele verden - hvor som helst, når som helst.

Schneider Electrics løsninger og produkter er samlet under vore fem kendte varemærker:

Esmi, Merlin Gerin, Telemecanique, Thorsman og Wibe.

Schneider Electric er involveret og anerkendt som ekspert og hovedleverandør i samtlige led af el-branchen. Fra

den elektriske distribution med udstyr til styring og transformation af højspænding til anvendelse af elektricitet hos

slutbrugere, såvel i byggeriet som i industrisektoren.

Schneider Electric er engageret i fire hovedforretningsområder:

- Elektrisk energi med anvendelse i el-produktion og transmission, samt eldistribution.

- Industri som for eksempel produktionsvirksomheder inden for bilproduktion, skibsværfter, levnedsmiddelbearbejdning,

cementproduktion, transport og pakkeindustri.

- Infrastruktur med hovedvægt på havne- og lufthavnsinstallationer, veje, tunneller, vandrensningsanlæg.

- Byggeri: varehuse, kontorer, erhvervsbyggeri, offentlige bygninger og private beboelser.

Med godt 5.000 salgssteder, 180 produktionsvirksomheder og

620 salgskontorer i mere end 130 lande har Schneider Electric

valgt altid at være i nærheden af kunderne.

I Danmark har vi et nært samarbejde med slutbrugerne inden

for industrien, elværker, byggerier og store anlægsprojekter og

tilbyder dem løsninger, som er skræddersyet til deres behov.

Store dele af produktsortimentet findes også hos landets

ledende grossister, som vi har et godt samarbejde med.

Tavlebyggere, el-installatører og maskinbyggere (OEM) er andre

vigtige kundekategorier/partnere.

Endvidere har Schneider Electric et frugtbart samarbejde med

landets tekniske skoler.

Schneider Electric har døgnvagt året rundt, hvis et akut behov

for teknisk vejledning eller hasteleverancer skulle opstå. Dog

sikrer den høje produktkvalitet få driftsstop og der vil således

sjældent være behov for serviceopkald.

2


Indhold

System FX..................................................................................................4

FX analog brandcentral og komponenter...................................................6

Reservedele til FX centralen......................................................................7

Skabe til FX centraler.................................................................................8

Batterier.....................................................................................................9

Betjeningspaneler og øvrige skabe..........................................................10

Øvrige central produkter..........................................................................10

Ekstra strømforsyning..............................................................................11

Konfigurationskabler.................................................................................11

Apollo Intellia analoge adresserbare detektorer og sokler.......................12

Tilbehør til Apollo sokler...........................................................................13

Apollo Intellia alarmtryk............................................................................13

Apollo adressserbare moduler..................................................................14

Apollo lydgivere og blink..........................................................................15

System Sensor analog adresserbare detektorer og sokler......................16

Tilbehør til System Sensor.......................................................................17

SystemSensor alarmtryk..........................................................................17

SystemSensor adressserbare moduler....................................................17

SystemSensor lydgivere..........................................................................18

System Sensor konventionelle detektorer................................................19

Apollo Conventia - konventionelle detektorer og sokler...........................21

Alarmtryk - konventionelle........................................................................21

Øvrige lydgivere og blink..........................................................................22

Tilbehør og reservedele til alarmtryk........................................................23

Flamme-, linierøg- & termokabel..............................................................24

Apollo analog EX detektorer....................................................................26

Apollo Intellia EX - alarmtryk analog adresserbare..................................26

System Sensor analog EX detektorer .....................................................26

Konventionelle detektorer EX...................................................................27

Alarmtryk konventionelle EX....................................................................27

Apollo konventionelle EX detektorer........................................................27

Aspirationssystem centraler ....................................................................28

Detektorer til aspirationssystem ..............................................................28

Tilbehør til ASD aspirationssystem .........................................................28

Reservedele til aspirationssystem............................................................29

Nøgleboks og andre produkter / reservedele..........................................30

Skilte/labels..............................................................................................30

Monteringstilbehør til detektorer...............................................................31

Testudstyr og testgas...............................................................................32

ABDL-automatisk branddørslukning.........................................................34

Holdemagneter 12/24 VDC......................................................................34

Servicemåleværktøj.................................................................................35

Software/Infoprodukter.............................................................................35

MLS grafisk præsentations software........................................................36

Reservedele til konventionelle centraler...................................................37

ESA 1 + 2 reservedele.............................................................................38

3


ABA komponenter

System FX

FX-NET

FX-serien er blevet endnu mere fleksibel i

både produktsortiment og opbygning, og

med mulighed for en kapacitetsudvidelse

fra den mindste central til et omfattende

netværk af centraler, som kan beskytte alle

typer bygninger fra børnehaver til lufthavne

samt alt der imellem.

FX, FX-L

FX-M, FX-S

FX

• 5 slots (maks. 4 sløjfekort = 8 sløjfer)

• Teknisk op til 1.584 adresser

(anbefalet 5-800)

• Dækker typisk 3.000 - 30.000 m 2

• Plads til batterier

FX-L

• 9 slots (maks. 4 sløjfekort = 8 sløjfer)

• Teknisk op til 1.584 adresser

(anbefalet 5-800)

• Dækker typisk 3.000 - 30.000 m 2

• Ikke plads til batterier

(ekstra skab påkrævet)

FX-M

• 2 slots (typisk 1 sløjfekort = 2 sløjfer)

• Teknisk op til 396 adresser

(anbefalet 100)

• Dækker typisk 500 - 4.000 m 2

• Plads til batterier

FX-S (betjeningspanel)

• 2 slots (typisk 1 sløjfekort = 2 sløjfer)

• Teknisk op til 396 adresser

(anbefalet få)

• Dækker typisk eget område

• Ingen el-forsyning, ingen batterier

Netværk

Med 32 FX-centraler i netværk opnås en maksimal kapacitet på

12.000 adresser, som typisk dækker et areal på op til 300.000 -

500.000 m 2 .

Med 32 FX-netværk tilsluttet en grafisk central opnås en maksimal

kapacitet på 384.000 adresser, som typisk dækker et areal på

10.000.000 - 15.000.000 m 2 .

FX-netværket udføres som 2-wire dobbeltkommunikation med

redundans, som lukket ringforbindelse (closed loop) eller som en

frit valgs kombination af disse.

Brugervenlighed

Drejehjulet, som erstatter de traditionelle taster, sikrer stor brugervenlighed

og det pixelbaserede grafiske display, et højt og let forståeligt

informationsniveau.

Miljøtilpasning

FX-systemet er designet til, ved brug af signal- og alarmbehandling,

at minimere falske fejl- og brandalarmer, blandt andet ved

justering af detektorernes følsomhed, ved tidsforsinkelser, ved

opsætning af 2-detektor afhængighed og andre frie programmerbare

opsætninger.

Kontrolzoner

Frit programmerbare kontrolzoner bruges til at styre og kommandere

de tilsluttede enheder (lydgivere, branddøre, blitz m.m.)

baseret på hændelser og tilstande i systemet, både i den enkelte

central og på tværs i hele netværket.

4


ABA komponenter

System FX

FX-NET

Apollo

Adresserbare

enheder

System Sensor

Adresserbare

enheder

Detektorer af fabrikaterne “System Sensor” og

“Apollo”, både adresserbare og konventionelle,

kan tilsluttes samme central.

Der kan desuden tilsluttes aspirationssystemer,

flammedetektorer og andre detekteringsenheder,

enten direkte på sløjfen eller via adresserbare

ind- og udgangsmoduler.

5


ABA komponenter

FX analog brandcentral og komponenter

Billede Varetekst Artikel-nr. EAN-nr.

FXM-NET/DK

EMI00703822DK 5702 969 083 951

Analog brandcentral til 1 eller 2 sløjfer FXM-NET/DK.

Kan bestykkes individuelt. Leveres som standard uden

sløjfekort. Kan bestykkes med sløjfekort til System Sensor

eller Apollo/Intellia detektorer. Sløjfekort, I/O kort og RS485

kort monteres efter behov.

- 2 disponible slots til sløjfekort og I/O kort

- Plads til 2 stk. 12 Ah batterier i kabinet

- Kompatibel med FX/DK, FXL/DK, ESA, ESA1 og MESA

- Mål (H x B x D): 328 x 425 x 130 mm

- Vægt: 6 kg

- Farve: Grå

- DBI godkendelsesnr.: 232.1613

FX-NET/DK

EMI00703612DK 5702 969 083 968

Analog brandcentral til 2-8 sløjfer. Kan bestykkes individuelt.

Leveres som standard uden sløjfekort. Kan bestykkes med

sløjfekort til System Sensor eller Apollo/Intellia detektorer.

Sløjfekort, I/O kort og RS485 kort monteres efter behov.

- 5 disponible slots til sløjfekort og I/O kort

- Plads til 2 stk. 17 Ah batterier i kabinet

- Kompatibel med FXM/DK, FXL/DK, ESA, ESA1 og MESA

- Mål (H x B x D): 575 x 425 x 130 mm

- Vægt: 11 kg

- Farve: Grå

- DBI godkendelsesnr.: 232.1500

FXL-NET/DK

EMI00703712DK 5702 969 083 975

Analog brandcentral til 2-8 sløjfer. Kan bestykkes individuelt.

Leveres som standard uden sløjfekort. Kan bestykkes med

sløjfekort til System Sensor eller Apollo/Intellia detektorer.

Sløjfekort, I/O kort og RS485 kort monteres efter behov.

- 9 disponible slots til sløjfekort og I/O kort

- Batterier anbringes i særskilt kabinet

- Kompatibel med FXM/DK, FX/DK, ESA, ESA1 og MESA

- Mål (H x B xD ): 575 x 425 x 130 mm

- Vægt: 11 kg

- Farve: Grå

- DBI godkendelsesnr.: 232.1500

Demo FXM/DK

Demokuffert FXM leveres som standard med Intellia/Apollo

sløjfekort.

I låget er monteret 4 detektorer, 1 brandtryk, IO modul og

blitz IO modul og detektorerneer forsynet med testknapper

og LED’s central udstyret med programmeringskabel.

- Mål (H x B x D): 450 x 380 x 220 mm

- Vægt: 8 kg

- Farve: Grå

- DBI godkendelsesnr.: 232.1500

00703899DK 5707 439 803 671

FX-LC

Sløjfekort med 2 sløjfer (System Sensor).

Monteres i slots i centralen til udvidelse af antal sløjfer.

00702510 5707 439 802 353

FX-ALCB

Sløjfekort med 2 sløjfer (Apollo/Intellia).

Monteres i slots i centralen til udvidelse af antal sløjfer.

00702517 5707 439 802 780

6


ABA komponenter

FX analog brandcentral og komponenter

Billede Varetekst Artikel-nr. EAN-nr.

FX-CLC

Indstikskort til 16 konventionelle grupper af detektorer eller

alarmtryk.

00702512 5707 439 802 797

FX-SAB

Seriel kommunikation, 2 RS485 forbindelser.

Kommunikationskort til forbindelse til MCO, FMP eller MPO,

samt i slaveenheder i FX-net.

00702521 5707 439 802 377

FX-SAC

Seriel kommunikation til FX-net, med 3 RS485 udgange.

Kommunikationskort til forbindelse til MCO, FMP eller MPO,

samtidig med 2 RS485 udgange til FX-net.

Kortet skal bruges i masterenheden i FX-net.

00702522 5702 969 083 807

LB-32

32 LED til FX-net master. Print til montage i FX-net mastercentral.

Indikerer visuelt hvilken FX-net central der er i alarm

på netværket. Kortet skal bruges i masterenheden i FX-net.

00702541 5702 969 083 814

FX-IOC

Input/output kort.

Modulet har 4 input, 2 relæudgange og 4 udgange til lydgivere.

00702530 5707 439 802 384

Reservedele til FX centralen

FX-UI

Løst betjeningspanel til FX-centralen.

00702540 5707 439 802 421

FX-MC

Mastercontrollerprint til FX.

00702550 5707 439 802 438

FX-MC NET

Master controller print til FX og FX-NET.

00702551 5702 969 086 860

FX-PS

Strømforsyning til indbygning i FX.

00702560 5707 439 802 445

FX-PSA

Strømforsyning til indbygning i FXM.

00702565 5707 439 803 640

7


ABA komponenter

Skabe til FX centraler

Billede Varetekst Artikel-nr. EAN-nr.

FXM-BAT

00704605 5707 439 802 810

Batteriskab til FXM central, til ekstra batterier.

Hvor det er nødvendigt, kan batterierne placeres i dette

skab, der er specielt beregnet til dette.

Kapacitet op til 4 stk. 12Ah /12V batterier.

- Mål (H x B x D): 328 x 425 x 130 mm

- Vægt: 4 kg

- Farve: Grå

FX-BAT

Batteriskab til FX og FXL, til ekstra batterier.

Hvor det er nødvendigt, kan batterierne placeres i dette

skab, der er specielt beregnet til dette.

Kapacitet op til 4 stk. 17Ah /12V batterier.

- Mål (H x B x D): 575 x 425 x 130 mm.

- Vægt: 7 kg

- Farve: Grå

00704600 5707 439 802 391

FXM-CAB

Tomt skab i FX design til FXM.

Såfremt der er behov for montering af ekstra enheder i særskilt

skab, kan dette anvendes.

Design er som FXM-centralen.

- Mål (H x B x D): 328 x 425 x 130 mm

- Vægt 4 kg

- Farve: Grå

FX-CAB

Tomt skab i FX design til FX.

Såfremt der er behov for montering af ekstra enheder i særskilt

skab, kan dette anvendes.

Design er som FX-centralen.

- Mål (H x B x D): 575 x 425 x 130 mm

- Vægt 7 kg

- Farve: Grå

00704615 5707 439 802 827

00704610 5707 439 802 407

FX-MAP/DK

O-planskab i FX design/DK tilpasset (A4 O-planer).

Skabet har indbygget en plade, der automatisk falder frem

som bord når skabet åbnes.

Med plads til ATU-kort.

- Mål (H x B x D): 575 x 425 x 130 mm

- Farve: Grå

00705631 5707 439 802 834

8


ABA komponenter

Batterier

Billede Varetekst Artikel-nr. EAN-nr.

DJW batteri 12V/0,8 Ah

EMI80011 5707 439 802 056

PG 12/8

DJW batteri 12V/2,1 Ah

PG12/20

EMI80002 5707 439 801 653

DJW batteri 12V/3,5 Ah

PG12/30

EMI80008 5707 439 800 397

DJW batteri 12V/7 Ah

PG12/170

EMI80005 5707 439 800 496

DJW batteri 12V/12 Ah

PG12/170

EMI80010 5702 969 085 207

DJW batteri 12V/18 Ah

PG12/170

EMI80016 5707 439 800 502

9


ABA komponenter

Betjeningspaneler og øvrige skabe

Billede Varetekst Artikel-nr. EAN-nr.

FX-S DK

00703810DK 5702 969 083 821

FX-S betjeningspanel fra 1 - 32 FX-centraler i ét samlet

system. Fuld betjening af alle funktioner på alle centraler fra

dette panel.

Centralen er uden batteri og strømforsyning, og skal derfor

forsynes redundant fra anden FX.

- Mål (H x B x D): 328 x 425 x 130 mm

Skab til ATU sender

400073 5707 439 801 967

Metalskab der passer til MESA panel. Egnet til montering af

ATU print/sender.

Hængslet i den ene side lukkes med skrue.

- Mål (B x H x D): 410 x 180 x 75 mm

FMP-DK

Informationspanel anvendes bl.a. hvor man ønsker information

og alarm fra ABA-anlægget i f.eks. vagtstuer og

lignende.

00396010DK 6410 071 254 389

Øvrige centralprodukter

ATU til ABA

Konnektorprint 1, asynkron/parallel. Bundprint til tilslutning

af ATU fra teleselskabet.

Nødvendig enhed ved overførsel til brandberedskabet.

RJ11 telefonledning

Telefonledning med RJ11 modulstik, 2,5 meter.

EMI325224 5707 439 801 660

EMI5482101030 5707 439 801 677

CODI modemadapter 19200 Baud

Anvendes til FX-net 485 udgang til 232 udgang og omvendt.

00398001 6410 071 254 501

Modemadapter 9600

CODIS modemadapter. Erstatter gammel CODI.

Til konvertering af kommunikationssignal fra 485 udgang til

232 udgang og omvendt.

EMI00398002 5702 969 084 019

Protokolrepeater

Indeholder 2 stk. 485 udgange og 1 stk. 232 udgang.

Anvendes som signalforstærker ved 485 linie mere end

1000 m samt ved behov for ekstra 485 eller 232 udgange.

00392100 6410 071 254 525

MCO

PLC enhed til FX og ESA, programmerbar enhed til styringer

og kontrolopgaver på FX - ESA / MESA systemet.

Op til 999 forskellige styringer/opgaver.

00392200 6410 071 254 440

MPO 9001 DK

Protokolkonverter fra ABA til telefoncentraler m.m. Kan også

overføre tekst til dect-telefoner, GSM eller kaldeanlæg v.h.a.

ESPA 4.4.4. protokol.

Mulighed for overvåget kommunikation til tilsluttede anlæg.

200079DK 5707 439 801 981

INFOLON

LON gateway.

Protokolkonverter der kan overføre til LON protokol.

EMI00280010 5702 969 083 999

10


ABA komponenter

Betjeningspaneler og øvrige skabe

Billede Varetekst Artikel-nr. EAN-nr.

Ekstra strømforsyning

ADA4743

Ekstra strømforsyning til 24VDC strømforsyning 5A. med

sab. overvågning. Ekskl. batterier ( 2 stk. 7Ah/12V).

Komplet strømforsyning i eget skab til montering, hvor der

er ekstra stort behov for strøm.

- Dimension B x H x D: 188 x 317 x 110 mm

EMIADA4743 5707 439 801 714

Konfigurationskabler

Konfigurationskabel ESA

Kabel, beregnet til konfiguration af central fra PC til centralenhederne

ESA eller MESA.

50500230 5707 439 801 431

Konfigurationskabel for FX-2, FXL og FXM

Færdigsamlet kabel til programmering af FX-central.

50500440 5707 439 802 667

Kabeladapter ESA / FX

Ændrer ESA kabel til FX anvendelse.

999992 5707 439 802 674

USB dongle inkl. Win-FX

Konfigurationsprogram til FX med licensfil.

00393016 5707 439 802 612

Nøgleafbrydere

Nøglegreb

Med 2 faste stillinger.

ZB5AG2 3389 110 905 809

Trykknapkasse

Tom, med 1 hul.

Elektrisk kontaktblok

Med 1 SL.

XALD01 3389 110 114 737

ZENL1111 3389 110 115 079

11


ABA komponenter

Apollo Intellia

Analoge og adresserbare detektorer og sokler

Billede Varetekst Artikel-nr. EAN-nr.

EDI-50

Intellia termodetektor, multiprogrammerbar. Anvendes med

sokkeltype EBI-10, EBI-20 eller EBI-11.

Adressering sker via plastadresseringskort.

EMI58000400ESM 5707 439 802 865

EDI-20

Intellia optisk røgdetektor, programmerbar. Anvendes med

sokkeltype EBI-10, EBI-20 eller EBI-11.

Adressering sker via plastadresseringskort.

EMI58000600ESM 5707 439 802 872

EDI-30

Intellia multidetektor optisk/termo, programmerbar.

Anvendes med sokkeltype EBI-10, EBI-20 eller EBI-11.

Adressering sker via plastadresseringskort.

EMI58000700ESM 5707 439 802 889

EDI-60

Intellia CO detektor, til suplerende sikring. Anvendes med

sokkeltype EBI-10, EBI-20 eller EBI-11.

Adressering sker via plastadresseringskort.

EMI58000300ESM 5707 439 802 896

EBI-10

Intellia standard lav sokkel til Intellia detektorer.

Indføring af kabel bagfra.

EMI45681210ESM 5707 439 803 022

EBI-12

Intellia standard høj sokkel til Intellia detektorer.

Indføring af kabel bagfra eller fra siden.

EMI06720012 5702 969 084 071

EBI15-HTR

Intellia sokkel med indbyggede varmelegemer.

Kræver ekstern 24V.

EMI06720015 5702 969 084 088

EBI-20

Intellia relæsokkel til Intellia detektorer.

EMI45681242ESM 5707 439 803 039

EBI-11

Intellia isolatorsokkel med indbygget isolator.

EMI45681321ESM 5707 439 803 046

ECI-30

Intellia kortslutningsisolator, til montering i sokkel på

sløjfen.

Der anvendes en speciel sokkel EBI-30 til montering.

EMI55000720ESM 5707 439 803 053

12


ABA komponenter

Apollo Intellia

Analoge og adresserbare detektorer og sokler

Billede Varetekst Artikel-nr. EAN-nr.

EBI-30

EMI45681211ESM 5707 439 803 060

Intellia sokkel til isolatorenhed ECI-30.

Intellia detektornumre 1-63

Forprogrammerede numre til Intellia sokler.

Monteres i detektorsokkel.

EMI45682500 5707 439 803 367

Intellia detektornumre 64-126

Forprogrammerede numre til Intellia sokler.

EMI45682501 5707 439 803 374

Intellia detektornumre 1-126

Forprogrammerede numre til Intellia sokler.

EMI45682502 5707 439 803 381

Tilbehør til Apollo sokler

ERI-10

Fjernindikering til Apollo detektor.

EMI53832070ESM 5707 439 803 077

Apollo Intellia alarmtryk

EPP-21

Intellia adresserbar alarmtryk med indbygget isolator.

Leveres ekskl. underlag.

Samme underlag som MCP5.

EMI58100908ESM 5707 439 802 902

SR2G

Underlag til alarmtryk type MCP5 og EPP.

EMISUP554W 5707 439 802 650

Intellia IP67 adresserbart brandtryk

Vandtæt adresserbart alarmtryk.

Leveres med underlag

06723850 5702 969 087 799

13


ABA komponenter

Apollo Intellia

Analoge og adresserbare detektorer og sokler

Billede Varetekst Artikel-nr. EAN-nr.

Apollo adresserbare moduler

EMI-310

Intellia monitormodul med isolator med 1 overvåget indgang.

EMI55000843ESM 5707 439 803 152

EMI-310/CZ

Intellia konventionelt interface med isolatormodul til konventionel

sløjfe.

EMI55000845ESM 5707 439 803 169

EMI-311

Intellia I/O modul med isolator.

2 relæudgange samt 1 overvåget og 1 uovervåget indgang.

EMI-301

Intellia outputmodul med isolator.

Kontrolmodul med 2 relæudgange.

EMI55000847ESM 5707 439 803 176

EMI55000849ESM 5707 439 803 183

EMI-301/S

Intellia lydgivermodul med isolator.

Kontrolmodul med lydgiverudgang, samt indgang til

fejlovervågning af ekstern strømforsyning.

EMI-311/240

Intellia input-/outputmodul 240V.

Kontrolmodul med 1 240 V relæudgang, samt 1 overvåget

indgang.

EMI-333

Intellia 3 x input-/outputmodul med isolator.

Modul med 3 parallelle relæudgange og 3 parallelle overvågede

indgange.

EMI-400

Intellia DIN dobbelt isolator med 2 kredse.

Til DIN-skinnemontering.

EMI55000852ESM 5707 439 803 190

EMI55000875ESM 5707 439 803 206

EMI55000588ESM 5707 439 803 213

EMI55000802ESM 5707 439 803 220

EMI-411

Intellia DIN 2 in- og 1 outputmodul.

Modul med 1 relæudgang, samt 1 overvåget og 1

uovervåget indgang.

Til DIN-skinnemontering.

EMI-401

Intellia DIN outputmodul. Kontrolmodul med 1

relæudgang.

Til DIN-skinnemontering.

EMI55000803ESM 5707 439 803 237

EMI55000804ESM 5707 439 803 244

EMI-401/S

Intellia DIN lydgiverkontrolmodul med lydgiver udgang

samt indgang til fejlovervågning af ekstern strømforsyning.

Til DIN-skinnemontering.

EMI55000826ESM 5707 439 803 251

EMI-410

Intellia DIN monitormodul med 1 overvåget indgang.

Til DIN-skinnemontering.

EMI55000822ESM 5707 439 803 268

14


ABA komponenter

Apollo Intellia

Analoge og adresserbare detektorer og sokler

Billede Varetekst Artikel-nr. EAN-nr.

EMI-410/CZ

Intellia konventionelt DIN interface

Modul til konventionel sløjfe.

Til DIN-skinnemontering.

EMI55000812ESM 5707 439 803 282

Kasse til DIN modulmontering

Kasse til montering af DIN moduler med plads til 4 enheder.

EMI29600239APO 5707 439 803 459

Spændingsovervågning af sløjfe, v. ABDL døre.

Monteres indbygget i kontrolmodul til styring af ABDL

døre.

RM4UA32MW 3389 110 336 337

Strømforsyning 24VDC 0,6A 15W ABL8MEM24006 3389 119 405 553

Apollo lydgivere og blink

ESI-10

Sirenesokkel til Intellia detektor eller blink.

Strømforsynes fra sløjfen. Forbruger kun 3 mA.

- 70-85 dB

- Varierer med 990/630Hz

EMI45681276ESM 5707 439 803 084

ESI-20

Adresserbar integreret sirenesokkel med isolator.

Strømforsynes fra sløjfen. Forbruger kun 5 mA. Kan synkronisere

med andre lydgivere på sløjfen.

To lydniveauer: 55-75 / 75-91 dB

Adresseres med dil-switch.

ESI-40, IP 66

Udendørs sirene 100 dB - strømforsynes fra sløjfe.

Forbruger kun 5 mA. Kan synkronisere med andre lydgivere

på sløjfen.

Lydniveau: 100 dB. Kan justeres ned til 92 +/- 3 dB

Adresseres med dil-switch.

ESI-50

Indendørs sirene 100 dB. Strømforsynes fra sløjfe.

Forbruger kun 5 mA. Kan synkronisere med andre lydgivere

på sløjfen.

Lydniveau: 100 dB - kan justeres ned til 92 +/- 3 dB

Adresseres med dil-switch.

ESI-60 LED

Sokkel med indbygget kombineret blink & sirene forsynes

fra sløjfen. Med indbygget isolator.

Forbruger 8 mA ved alarm. Kan synkronisere med andre

lydgivere på sløjfen.

To lydniveauer: 55-75 / 75-91 dB

Adresseres med dil-switch.

ESI-80 LED

Blink til montering i standardsokkel på sløjfen, strømforsynes

fra sløjfen. Forbruger 3 mA ved alarm. Max. 20

enheder mellem isolatorerne. Blinkfrekvens: 1 Hz.

Adresseres via sokkel.

EMI45681277ESM 5707 439 803 107

EMI55000274ESM 5707 439 803 121

EMI55000278ESM 5707 439 803 138

EMI45681300ESM 5707 439 803 114

EMI55000877ESM 5707 439 803 091

15


ABA komponenter

System Sensor

Analoge og adresserbare detektorer og sokler

Billede Varetekst Artikel-nr. EAN-nr.

LZR-1

EMILZR1M 5707 439 801 110

Laserrøgdetektor - alternativ til aspirationsanlæg.

Detekterer røgtæthed ned til 0,001% pr. m. Speciel

detektor med ekstrem stor følsomhed og mange specielle

egenskaber. Anvendes på ESA-1 og FX-centralen.

7251E

EMI7251 5707 439 801 509

Analog laserrøgdetektor - alternativ til aspirationsanlæg.

Detekterer røgtæthed ned til 0,07% pr. m.

Detektoren har 9 indstillinger for følsomhed, og med de

indbyggede filtre og algoritmer sikrer den mod uønskede

alarmer. Anvendes på FX-centralen.

ESMI2251EM

Analog optisk røgdetektor der har glidende alarmtærskel

og peak performance.

Detektoren kan indstilles individuelt i følsomhed.

EMIESMI2251EM 5707 439 800 670

ESMI2251TEM

Analog multikriteriedetektor. Intelligent detektor der indeholder

både optisk røgdetektor og termodetektor i én

enhed.

Multikriteriefunktion, glidende alarmtærskel, maks.-

og differentiel detektor, alt i én enhed.

Detektoren kan anvendes både som optisk / termo eller

som ren termodetektor (dag/nat stilling).

ESMI5251EM

Analog termo maks. 57°C.

Termodetektor der giver alarm ved fast temperatur.

EMIESMI2251TEM 5707 439 800 687

EMIESMI5251EM 5707 439 800 694

ESMI5251REM

Analog termodifferentieldetektor.

Termodetektor der giver alarm ved en stigning på 9 o C

indenfor 1 minut og desuden altid vil gå i alarm ved

57°C.

ESMI5251HTEM

Høj temperatur maks. 78°C.

Termodetektor der giver alarm ved fast temperatur.

Detektornet til 2251EM og 2251TEM detektor

Fintmasket detektornet. Til udskiftning af ældre (leveret

før medio 2005) optiske og multikriteriedetektorer, hvor

der opleves problemer med indtrængen af insekter i

detektoren.

B501

Analog standardsokkel.

Anvendes til alle Esmi’s analoge detektorer.

- Højde 20 mm., Ø=102 mm

- IP=20

B501DG

Analog sokkel - ekstra høj til indføring af kabel i siden.

- Højde 25 mm samt udsparing i kant til kabelindføring

- IP=20

B524IEFT-1

Sokkel med indbygget isolator. Maks. 32 enheder mellem

hver isolator i henhold til gældende forskrift.

Det anbefales at der maksimalt installeres 20 enheder

mellem sokkelisolatorer.

EMIESMI5251REM 5707 439 800 700

EMIESMI5251HTEM 5707 439 800 717

EMIS083903T 5707 439 803 619

EMIB501 5707 439 800 724

EMIB501DG 5707 439 800 731

EMIB524IEFT1 5707 439 800 748

16


ABA komponenter

System Sensor

Analoge og adresserbare detektorer og sokler

Billede Varetekst Artikel-nr. EAN-nr.

Tilbehør til System Sensor

WET BASE WB -1

Underlag til sokkel. Dette sikrer mod indtrængen af vand

eller fugt fra bunden. Kabelindføring i siden.

Kanten sikrer desuden at vandstænk ikke kan ramme

soklen.

Beregnet til montering af skruenippel ved kabelindføring.

MS2001

Gummiunderlag til fugtige lokaler hvor kondensvand på

underlag kan kondensere på installation i sokkel.

- Højde: 22 mm

- Passer til B401R og B501 sokkel

NLY -91200

Parallel indikator.

Tilsluttes som parallel indikator til skjult detektor.

System Sensor alarmtryk

MCP5-RP02

Adresserbart alarmtryk med indbygget isolator.

Leveres ekskl. underlag.

EMIWB1 5707 439 801 899

MS2001 5707 439 800 373

00431200 6410 070 328 074

EMI06423742EN 5702 969 084 101

SR2G

Underlag til MCP5 og EPP alarmtryk.

Underlag til alarmtryk type MCP5 og EPP.

EMISUP554W 5707 439 802 650

System Sensor IP67 adresserbart brandtryk

Vandtæt adresserbart alarmtryk.

Leveres med underlag.

06423667 5702 969 087 805

System Sensor adresserbare moduler

EM200XE

Isolatormodul til montage på detektorsløjfen.

Maks. 32 enheder mellem hver enhed i henhold til forskrift

fra DBI. Monteres på DIN-skinne med clips eller

ved fastskruning, alternativt monteringsboks.

EM201E

Kontrolmodul med 1 styreudgang, anvendes til styringer

og signal til fx ABDL døre. Ekskl. underlag. Monteres

direkte på sløjfen. Adresseres via drejekontakter på

siden. Monteres på DIN-skinne med clips eller ved fastskruning,

alternativt monteringsboks M200E-SMB.

EM210E

Modul med 1 monitorindgang.

Overvågning af signaler fra andre systemer, f.eks.

sprinkler ekskl. underlag.

EM220E

Modul med 2 monitorindgange.

Overvågning af signaler fra andre systemer, f.eks.

sprinkler ekskl. underlag.

EM221E

Modul med 2 monitorindgange og 1 styreudgang.

Kan monteres på DIN-skinne med clips eller i monteringsboks.

Ekskl. underlag.

EMIEM200XE 5707 439 801 561

EMIEM201E 5707 439 801 523

EMIEM210E 5707 439 801 516

EMIEM220E 5707 439 802 605

EMIEM221E 5707 439 801 530

17


ABA komponenter

System Sensor

Analoge og adresserbare detektorer og sokler

Billede Varetekst Artikel-nr. EAN-nr.

System Sensor adresserbare moduler

EM201E 240-DIN

Monitormodul med 240V relæudgang.

Monitormodulet har en 240V udgang.

Monteres med DIN fastgørelse.

EMIEM201E240DIN 5707 439 801 554

ESMI210E-CZ

Konventionelt interfacemodul, tilslutning af konventionelle

enheder. Kan ikke anvendes ved EX installationer,

her anvendes ESMIM512ME.

M200E-SMB

Monteringsboks til modul med låg.

Gennem det klare låg kan aktivitet på lysdioder aflæses.

- Mål (HxLxB): 40 x 134 x 139 mm

- IP20

M200E-DIN

Monteringsclip til modul til DIN-montage. Fastgøres i

plastclippen.

Der kan monteres mange moduler på begrænset plads.

M200E-PMB

Monteringsclip til montering med skruer på underlag.

Denne fastgøres på underlaget med skruer.

EMIEM210ECZ 5707 439 802 629

EMIM200ESMB 5707 439 801 578

EMIM200EDIN 5707439801592

EMIM200EPMB 5707 439 801 585

EM201E240

Monitormodul med 240V relæudgang.

Monteres ved fastskruning.

EMIEM201E240 5707 439 801 547

ESMIM512ME

Konventionel interfacemodul, tilslutning af konventionelle

enheder. Ekskl. SMB500 underlag.

Bruges ved konventionelle enheder i EX områder.

SMB500

Underlag til moduler.

Anvendes til ESMIM512ME.

EMIESMIM512ME 5707 439 800 786

EMISMB500 5707 439 800 793

DS-230LV

Isolatorprint til integreret ABDL styring. Monteres indbygget

i kontrolmodul som isolator mellem grupper på

hver side af ABDL-døre.

EMI20453 5707 439 801 233

Strømforsyning 24VDC 0,6A 15W ABL8MEM24006 3389 119 405 553

System Sensor lydgivere

DBS24ALCW

Adresserbar lydgiver til montering på sløjfen. Lydgiveren

har et lydtryk på 93 dB/1m. Forsynes fra sløjfen.

Adresseres via drejeterminaler svarende til type anvendt

på detektorer. Kan monteres som underlag til detektor.

Leveres uden dæksel. Se varenr. 8DBSLIDW.

DBSLIDW

Låg til DBS lydgiver.

Farve: Hvid

EMIDBS24ALCW 5707 439 801 639

EMIDBSLIDW 5707 439 802 704

18


ABA komponenter

System Sensor

Konventionelle detektorer

Billede Varetekst Artikel-nr. EAN-nr.

ED2351E

EMIED2351EA 5707 439 801 462

Konventionel optisk røgdetektor, der kan anvendes på

Esco og ABDL 231. Kan programmeres i følsomhed.

Tilsmudsning kan udlæses via håndterminal.

Serviceinformation kan ilægges og læses via håndterminal

.

Testes med håndterminal eller lasertester. Kan anvendes

både til 12/24 V forsyning. Glidende alarmtærskel

og signalbehandling.

ED2351TEM

EMIED2351TEMA 5707 439 801 479

Konventionel multikriteriedetektor. Indeholder både

optisk kammer og termoføler.

Professionel multikriteriedetektor, der kan programmeres

i følsomhed. Termoelementet er 57°C maksimaldetektortype.

Glidende alarmtærskel og signalbehandling.

Kan programmeres og ilægges serviceoplysninger via

håndterminal. Tilsmudsning kan udlæses via håndterminal.

Kan anvendes både til 12/24 VDC forsyning.

Testes med håndterminal eller lasertester.

ED4351E

EMIED4351EA 5707 439 801 486

Termodetektor– Maksimaldetektor 78°C.

Kan programmeres og ilægges serviceoplysninger via

håndterminal

Test med håndterminal eller lasertester. Kan anvendes

både til 12/24 VDC forsyning.

ED5351E

EMIED5351EA 5707 439 801 493

Termodetektor 57°C. Maksimal- og differentieldetektor.

Både maksimal- og differentieldetektor i samme enhed.

Kan programmeres og ilægges serviceoplysninger via

håndterminal. Test med håndterminal eller lasertester.

Kan anvendes både til 12/24 VDC forsyning.

6295, 60°C maksimaldetektor

Konventionel termodetektor IP 67 klasse. Leveres med

speciel sokkel. Udgang for parallel indikering.

Klasse A2S. Testet i henhold til EN 54-5;2000.

06406295 5707 439 801 998

6296, 80°C maksimaldetektor

Konventionel termodetektor IP 67 klasse. Leveres med

speciel sokkel. Udgang for parallel indikering.

Klasse BS. Testet i henhold til EN 54-5;2000.

06406296 5707 439 802 001

6297, 100°C maksimaldetektor

Konventionel termodetektor IP 67 klasse. Leveres med

speciel sokkel.

Udgang for parallel indikering.

Klasse CS. Testet i henhold til EN 54-5;2000.

6298, 120°C maksimaldetektor

Leveres med speciel sokkel.

Klasse ES.

Testet i henhold til EN 54-5;2000.

Programmeringsværktøj

Til intelligente konventionelle detektorer. Anvendes til

test og programmering af detektor samt serviceinfo.

Med terminalen kan tilsmudsningen aflæses, følsomheden

justeres og informationer om sidste service

gemmes i detektoren.

Programmeringsafstand ca. 5-8 cm.

06406297 5707 439 802 018

06406298 5707 439 802 025

EMIS300RPTU 5707 439 801 615

19


ABA komponenter

System Sensor

Konventionelle detektorer

Billede Varetekst Artikel-nr. EAN-nr.

ECO 1000 RTU

Testværktøj til 300 serien.

Anvendes til funktionstest af detektorer via lysdiode.

EMIECO1000RTUA 5707 439 801 608

S300 SAT

Signalforstærker til programmering, monteres på detektorer

hvorefter den håndholdte programmeringsenhed

kan ud- og indlæse data fra op til 10 meters afstand.

EMIS300SAT 5707 439 801 622

B401R

Sokkel m. indbygget modstand, til konventionel detektor

med indbygget 470 Ohm modstand.

- Højde 19 mm

- Ø= 102 mm

- IP=20

B401DGR

Høj sokkel m. indbygget 470 Ohm modstand, til installation

med rør (indføring af kabel fra siden).

-Højde 25 mm

- Ø= 102 mm

- IP=20

B324RL

12/24V relæsokkel/latching.

Detektor skal have resetsignal for tilbagestilling

af relæudgang.

EMIB401R 5707 439 800 618

EMIB401DGR 5707 439 800 625

EMIB324RL 5707 439 800 632

B312NL

12V relæsokkel /non latching (kan anvendes til 12V

tyverialarm).

Tilbagestilles automatisk når alarmtilstand er væk

(rød lysdiode i detektor slukkes).

B312RL

12V relæsokkel/latching (kan anvendes til 12V tyverialarm).

Detektor skal have resetsignal for tilbagestilling

(fastholder tændt lysdiode indtil tilbagestilling).

RMK400

Undersænkningsramme til B401R/B501.

Til montering i loftsplade, har afrunding på underside.

SMK400

Monteringsramme til 400/500.

Anvendes som underlag direkte på loft til montering af

sokkel og detektor.

EMIB312NL 5707 439 800 649

EMIB312RL 5707 439 800 656

EMIRMK400 5707 439 801 035

EMISMK400E 5707 439 801 042

20


ABA komponenter

Apollo Conventia

Konventionelle detektorer og sokler

Billede Varetekst Artikel-nr. EAN-nr.

EDC-20

EDC-20 Conventia optisk røgdetektor.

Anvendes med sokkel EBC-10, EBC-11 eller EBC-20.

EMIORBOP12001ESM 5707 439 802 919

EDC-30

EDC-30 Conventia multidetektor.

Anvendes med sokkel EBC-10, EBC-11 eller EBC-20

EDC-50/A1R

EDC-50/A1R Conventia termo 60°C diffententiel.

Anvendes med sokkel EBC-10, EBC-11 eller EBC-20.

EMIORBOH13001ESM 5707 439 802 926

EMIORBHT11001ESM 5707 439 802 933

EDC-50/A2S

EDC-50/A2S Conventia termo 60°C maksimal.

Anvendes med sokkel EBC-10, EBC-11 eller EBC-20.

EMIORBHT11002ESM 5707 439 802 940

EDC-50/BR

EDC-50/BR Conventia termo 75°C diffententiel.

Anvendes med sokkel EBC-10, EBC-11 eller EBC-20.

EMIORBHT11003ESM 5707 439 802 957

EDC-50/BS

EDC-50/BS Conventia termo 75°C maksimal.

Anvendes med sokkel EBC-10, EBC-11 eller EBC-20.

EMIORBHT11004ESM 5707 439 802 964

EDC-50/CR

EDC-50/CR Conventia termo 95°C diffententiel.

Anvendes med sokkel EBC-10, EBC-11 eller EBC-20.

EMIORBHT11005ESM 5707 439 802 971

EDC-50/CS

EDC-50/CS Conventia termo 95°C maksimal.

Anvendes med sokkel EBC-10, EBC-11 eller EBC-20.

EMIORBHT11006ESM 5707 439 802 988

EBC-10

EBC-10 Conventia standardsokkel.

EMIORBMB00001ESM 5707 439 802 995

EBC-11

EBC-11 Conventia dyb sokkel.

EMIORBMB00002ESM 5707 439 803 008

EBC-20

EBC-20 Conventia relæsokkel.

EMIORBMB10004ESM 5707 439 803 015

Konventionelle alarmtryk

MCP/WR2072/SR-470

Rød alarmtryk med indbygget modstand inkl. underlag.

EN54-11 udgave, front og glas.

MCP/WR2001/SR

Rød alarmtryk med skiftekontakt inkl. underlag.

EN54-11 udgave, front og glas.

Konventionelt IP67 brandtryk

Vandtæt konventionelt alarmtryk.

Leveres med underlag.

EMIMUS1AR470SG01 5707 439 802 728

EMIMCP3AR000SG01 5707 439 802 711

06424140EN 5702 969 087 812

21


ABA komponenter

Lydgivere og blink

Billede Varetekst Artikel-nr. EAN-nr.

EMA1224B4R

EMIEMA1224B4R 5055 049 600 624

Lydgiver standard, 3 toner. Rød, IP44.

Lydtryk: 103 dB/1 m. Kan anvendes til både 12 og 24

VDC. Ekskl. sokkel/underlag.

EMA1224B4W

EMIEMA1224B4W 5055 049 600 969

Lydgiver standard, 3 toner. Hvid, IP44.

Lydtryk: 103 dB/1 m. Kan anvendes til både 12 og 24

VDC. Ekskl. sokkel/underlag.

DBS1224B4W

EMIDBS1224B4W 5055 049 600 686

Lydgiver flad rund. Hvid/hvid låg - 93dB/1 m.

Kan anvendes under standardsokkel B401R og B501

eller som stand-alone lydgiver.

Leveres uden dæksel: se vare nr. 8DBSLIDW.

Kan anvendes både med 12 og 24 VDC.

DBSLIDW

Låg til DBS lydgiver.

Farve: Hvid

EMIDBSLIDW 5707 439 802 704

EMA24FRSSR

Kombineret blink og lydgiver.

14 toner. Lydtryk 103 db/ 1 m ved 24VDC

Rød med rødt glas. IP55

EMA24RS2R

Rødt blink med RØD glaslinse 2 W.

60 blink pr. minut.

Ekskl. underlag. IP klasse i henhold til underlag.

Xenon blink rød glaslinse - 11 Joule

Udvendig Xenonblink 11 Joule. XFL/UC/D/24/R.

Opfylder DBI krav .

ELPBR

Sokkel til lydgiver/blink. IP44.

Rød.

EMIEMA24FRSSR 5055 049 600 693

EMIEMA24RS2R 5055 049 600 877

EMIXFLUCD24R 5707 439 802 179

EMIELPBR 5055 049 600 662

ELPBW

Sokkel til lydgiver IP44.

Hvid.

EMIELBPW 5055 049 600 976

ESBR

Sokkel til lyd/blink. IP54.

Rødt plast.

Der medfølger nødvendige pakninger.

ESBRS

Sokkel til lyd/blink. IP66.

Rødt plast.

Der medfølger de nødvendige pakninger.

EMIESBR 5055 049 600 648

EMIESBRS 5055 049 600 655

22


ABA komponenter

Tilbehør og reservedele til alarmtryk

Billede Varetekst Artikel-nr. EAN-nr.

MSB1

Underlag til forsænkning/indbygning af alarmtryk.

Mål: H x B x D: 74,5 x 74,5 x 38 mm.

EMIMSB1 5707 439 800 458

PS200

Beskyttelseslåg.

Til MCP og EPP - konventionelle/analoge alarmtryk.

EMIPS200 5707 439 802 681

Plastbeskyttelseslåg

Til konventionelle/analoge alarmtryk.

Beregnet til M500KAC & WR2001&WR2072.

EMIPS078W 5055 049 600 600

P056

Plaststrips til at låse låg på alarmtryk.

Beregnet til MCP og EPP tryk.

Pose med 5 stk.

PS037

Plaststrips til at låse låg på alarmtryk.

Beregnet til M500KAC & WR2001&WR2072.

Pose med 5 stk.

Reserveglas

Til KAC, MCP og EPP tryk.

Mål: 76 x 40 mm. Opfylder EN54 model.

Anvendes til M500KAC, MCP og EPP tryk.

Plastglas

Plastglas til alarmtryk MCP og EPP.

Mål: 76 x 40 mm. Opfylder EN54 model.

Anvendes til MCP og EPP tryk.

SC070

Testnøgle til alarmtryk.

Anvendes til M500KAC, MCP og EPP tryk.

RR-resetnøgle

Resetnøgle til alarmtryk med resettabelt glas.

EMIPS056 5707 439 802 698

EMIPS037 5707 439 800 441

EMIKG1 5707 439 800 465

EMIPS210 5707 439 802 742

EMISC070 5707 439 802 858

EMISC061 5707 439 891 745

23


ABA komponenter

Flamme-, linierøg- og termokabel

Billede Varetekst Artikel-nr. EAN-nr.

Flammedetektor

Kontakt Schneider Electric for nærmere information

HDC-68 termokabel 68°C

Kobberdækket stålwire Ø95 mm med speciel

isolering der smelter ved høj varme.

- Alarmtemperatur: 54° - 70°C

- Maks. omg. temp. 40°C

- Udvendig diameter: 4,3 mm

HDC-105 termokabel 105°C

Kobberdækket stålwire Ø95 mm med speciel

isolering der smelter ved høj varme.

- Alarmtemperatur: 99° - 115°C.

- Maks. omg. temp. 60°C

- Udvendig diameter: 4,5 mm

EB-6500S

System Sensor analog adresserbar liniedetektor med

rækkevidde op til 100 m.

Detektoren anvender infrarød teknologi til indstilling,

og har indbygget testfunktion.

Liniedetektoren leveres med spejl der rækker op til 70

m. Større afstande klares ved at montere yderligere

standardspejle i udsvingsretningen.

- IP=54

- Temp. interval: -30°C til 55°C

- Forbrug: 2 mA i standby og 8,5 mA i alarm

- DBI: 232-1450

EB-6500RS

System Sensor konventionel liniedetektor med

Suretest filter. Rækkevidde op til 100 m.

Detektoren anvender infrarød teknologi til indstilling,

og har indbygget testfunktion.

Liniedetektoren leveres med spejl der rækker op til 70

m. Større afstande klares ved at montere yderligere

standardspejle i udsvingsretningen.

- IP=54

- Temp. interval: -30°C til 55°C

- Forbrug: 2 mA i standby og 8,5 mA i alarm

- DBI: 232-1450

Beam-LRK

Langtrækkende reflektor til brug over 70 m.

Pakke med 3 spejle.

Monteringsvejledning findes sammen med detektoren.

Til EB-6500 serien.

Beam-SMK

Monteringsramme til EB6500.

Monteringsvejledning findes sammen med detektoren.

Til EB-6500 serien.

Beam-MMK

Monteringsbeslag til EB6500 - Swirveltype.

Monteringsvejledning findes sammen med detektoren.

Skal anvendes sammen med Beam-SMK. Til EB-6500

serien.

Beam-HK

Varmeelement til linierøgdetektor EB6500.

Beam-HKR

Varmeelement til reflektorer/spejle til EB6500.

EMIS25059269 5707 439 802 452

EMIS25059782 5707 439 803 558

EMIEB-6500S 5707 439 801 790

EMIEB-6500RS 5707 439 801806

EMIBEAMLRK 5707 439 801 813

EMIBEAMSMK 5707 439 801 820

EMIBEAMMMK 5707 439 801 837

EMIBEAMHK 5707 439 801 844

EMIBEAMHKR 5707 439 801 851

24


ABA komponenter

Flamme-, linierøg- og termokabel

Billede Varetekst Artikel-nr. EAN-nr.

Intellia linierøgdetektor, 50 meter

EMI55000268APO 5707 439 803 473

Detektoren er fabriksindstillet til en røgtæthed på 35%,

men kan ændres til enten 25% eller 50% alt efter

miljiøet den sættes i.

Detektoren kompenserer automatisk for gradvis tilsmudsning

af optikken.

- IP=50

- Temp. interval: -20°C til 55°C

Intellia linierøgdetektor, 100 meter

EMI55000273APO 5707 439 803 480

Detektoren er fabriksindstillet til en røgtæthed på 35%,

men kan ændres til enten 25% eller 50% alt efter

miljiøet den sættes i.

Detektoren kompenserer automatisk for gradvis tilsmudsning

af optikken.

- IP=50

- Temp. interval: -20°C til 55°C

Intellia flammedetektor

EMI55000280APO 5707 439 803 428

Detektoren er opbygget af 2 IR sensorer som arbejder

i 2 forskellige frekvensområder. Blind alarm der

skyldes sollys, forebygges ved hjælp af en kombination

af filtre og signalbehandling.

- IP=65

- Temp. interval: -10°C til 55°C

Monteringsbeslag

Til flammedetektor.

Dreje- og kipbeslag, i rustfrit stål.

EMI29600203APO 5707 439 803 435

Beskyttelsesskjold

Til flammedetektor.

Til beskyttelse mod regn og andre vejrforhold.

EMI29600206APO 5707 439 803 442

25


ABA komponenter

Apollo analog EX detektorer

Billede Varetekst Artikel-nr. EAN-nr.

Intellia EX detektor

Intellia EX termodetektor 60°C maksimal.

Klasse: E Ex ia IIC T5 (T4 ved Ta ≤ 60°C)

EMI55000440APO 5707 439 803 299

Intellia EX optisk detektor T5

Intellia optisk røgdetektor opfylder klasse T4.

Klasse: E Ex ia IIC T5( T4 ved Ta ≤ 60°C)

EMI55000640APO 5707 439 803 305

Intellia EX sokkel

Til detektor.

EMI45681215APO 5707 439 803 312

Protokolkonverter 1 kanal

Signalkonverter til EX detektorer.

EMI55000855APO 5707 439 803 336

Protokolkonverter 2 kanaler

Signalkonverter til EX detektorer.

EMI55000856APO 5707 439 803 343

Intellia galvanisk isolator

Galvanisk isolator til EX installation.

EMI29600098APO 5707 439 803 350

Apollo Intellia EX - alarmtryk analog adresserbare

EX-Alarmtryk

Intellia EX-alarmtryk.

Anvendes sammen med protokolkonverter og galvanisk

isolator - se under ex-detektorer.

EMI55000940APO 5707 439 803 329

System sensor analog EX detektor

2251EIS

Analog opt. EIS til EX område.

Monteres i B501 sokkel. Opfylder EEx ia IIB T5

Kan anvendes op til zone 0 områder, Ex.hydrogen

og acetylene.

IST200E

Iinterface modul 2251EIS.

Signalomsætter mellem central og galvanisk isolator.

Skal monteres i SMB500 boks.

EMI2251EIS 5707 439 801 158

EMIIST200 5707 439 801 165

Y72221

Galvanisk isolator til bus 2251EIS.

Kan monteres på DIN-skinne.

Opfylder EEx ia IIC.

EMIY72221 5707 439 801 172

26


ABA komponenter

Apollo konventionelle EX detektorer

Billede Varetekst Artikel-nr. EAN-nr.

1151EIS

Iondetektor til EX område - konventionel.

Anvendes med sokkel B401R.

EMI1151EIS 5707 439 800 809

5451EIS

Termodetektor til EX-område, konventionel.

Differentieldetektor 57°C.

Anvendes med sokkel B401R.

EMI5451EIS 5707 439 800 816

EXB-2000/P+F

ZENER barriere. Anvendes til galvanisk adskillelse

ved overgang til EX-område.

Til konventionelle EX detektorer og alarmtryk.

Samtidig skal ESMIM512ME konventionel interfacemodul

anvendes.

Konventionelle alarmtryk EX

Rødt EX alarmtryk

Med skiftekontakt inkl. underlag. N\O & N/C 30VDC.

Dansk tekst på front og glas.

Opfylder kravene i EN54-11.

00438210 6410 071 254 549

EMIMCP3AR000SG01IS 5707 439 803 626

27


ABA komponenter

Aspirationssystemcentraler

Billede Varetekst Artikel-nr. EAN-nr.

ASD516-3

Aspirationscentral med indbygget display og udgange

til alarm.

Opdeler detektorens følsomhed i 10 dele.

Kan detekterer ned til 0,03% røgtæthed /f.

EMI50005570403 5707 439 803 510

Detektorer til aspirationssystem

SSD-516-1

Aspirationsdetektor til ASD516 - 1,2% følsomhed.

EMI50005760101 5707 439 803 527

SSD-516-2

Aspirationsdetektor til ASD516 - 0,6% følsomhed.

EMI50005760102 5707 439 803 534

SSD-516-3

Aspirationsdetektor til ASD516 - 0,3% følsomhed.

EMI50005760103 5707 439 803 541

Tilbehør til ASD aspirationssystem

RIM51

Relæinterface til ASD516 aspirationscentral.

EMI43007260101 5707 439 803 497

Filter ASD

Filter til ASD515 og ASD516 til montering i central

indsugning.

EMI3220250 5707 439 801 226

ASD filterboks S inkl. filter

Filterboks til ASD515 og ASD516 - Lille.

EMI6900283 5707 439 800 984

Reservefilter til ASD filterboks

Filter til lille filterboks - Lille

EMI6900282 5707 439 800 991

ASD filterboks L inkl. filter

Filterboks til ASD515 og ASD516 - Stor.

EMI6900287 5707 439 801 004

Filter til stor filterboks

Reservefilter til ASD filterboks - Stor.

EMI3220291 5707 439 801 011

28


ABA komponenter

Reservedele til aspirationssystem

Billede Varetekst Artikel-nr. EAN-nr.

BAF53

EMI4300732 5707 439 803 503

LED-display, reservedel til Aspirationscentral ASD516.

ASD 516 ventilatormotor

Kan kun anvendes til ASD516 centralen.

EMI4300254 5702 969 084 125

ASD 516 hovedprint

Print som erstatning for defekt print i ASD516.

Kan kun anvendes til ASD516 centralen.

EMI4300720 5702 969 084 132

ASD 515 ventilator

Ventilator til erstatning på ASD 515.

Kan kun anvendes til ASD515 centralen.

EMI4300254 5702 969 084 125

ASD 516 hovedprint

Print som erstatning for defekt print i ASD515.

Kan kun anvendes til ASD515 centralen.

EMI4300472 5702 969 084 156

29


ABA komponenter

Nøgleboks og andet tilbehør

Billede Varetekst Artikel-nr. EAN-nr.

H-62673

66450470 5707 439 800 113

Standard centralskabsnøgle.

KeyBox

Nøgleboks til centralnøgle i rød plast.

EMIK1000R 5707 439 801 271

X1

Reserveglas til KeyBox.

EMIK1030W 5707 439 801 288

Skilte og labels

Skjult detektor

Label - 3 cm. Diam.

Ark m. 16 mærker.

EMI1334 5707 439 800 885

Intern varsling

Label (45 x 18 mm).

EMI4637A 5707 439 800 892

Brand

Label (45 x 18 mm).

EMI4637B 5707 439 800 908

Brand

Skilt i hård plast (100 x 24 mm).

EMI1733 5707 439 800 915

Orienteringplaner

Skilt (200 x 38 mm).

EMI1331 5707 439 800 922

Brandcentral

Label (297 x 105 mm).

EMI09435 5707 439 801 875

Brandcentral

Plastskilt i hård plast med skruehuller (297 x 105 mm).

EMI09436 5707 439 801 882

Intern varsling

Skilt (105 x 149mm).

EMI09438 5707 439 803 589

Intern varsling

Label (105 x 149mm).

EMI09439 5707 439 803 596

30


ABA komponenter

Monteringstilbehør til detektorer

Billede Varetekst Artikel-nr. EAN-nr.

A38

EMIA38 5707 439 801 240

Klar plastrøgskærm.

Anvendes til røgopsamling ved placering i stor højde

eller i højlagerreoler. Specielt tilpasset til B401R /

B501 sokkel.

Vandret detektorbeslag

EMIJRC0001DPV 5707 439 801 905

Beslaget er beregnet til fastgørelse af detektor på

bjælker, vægge eller lignende. Forborede huller til

skruer og kabelgennemføring.

- Bredde: 110 mm. Dybde: 156 mm. Højde: 40 mm

- Hvidlakeret plade

Teleskopbeslag

EMIJRC002440 5707 439 801 912

Til detektormontering. Beregnet til f.eks. opsætning

under gulv.

- Højde: 400 mm. Fod: 137 x 67 mm

- Plade: Ø = 110 mm

- Hvidlakeret

Fast afstandsbeslag til detektor, 250 mm

EMIJRC0025LSP 5707 439 801 929

Til nedsænkning af detektor fra loft.

- Detektorplade: Ø = 1100 mm

- Bund: 137 x 67 mm

- Højde: 250 mm

- Hvidlakeret

Fast afstandsbeslag til detektor, 170 mm

EMIJRC0017LSP 5702 969 085 214

Beregnet til nedsænkning af detektor fra loft.

- Detektorplade: Ø = 1100 mm

- Bund: 137 x 67 mm

- Højde: 170 mm

- Hvidlakeret

KIP beslag til detektormontering

EMIJRC0025KLV 5707 439 801 936

Egnet til montering af detektorer på skrå flader og i

kip. Bolt til fastholdelse af vinkel.

- Detektorplade: Ø = 1100 mm

- Bund: 137 x 67 mm

- Højde: 250 mm + 50 mm

KIP beslag til detektormontering

EMIJRC0045KLV 5702 969 085 221

Egnet til montering af detektorer på skrå flader og i

kip. Bolt til fastholdelse af vinkel.

- Detektorplade: Ø = 1100 mm

- Bund: 137 x 67 mm

- Højde: 450 mm + 50 mm

KIP beslag til detektormontering

EMIJRC0060KLV 5702 969 085 238

Egnet til montering af detektorer på skrå flader og i

kip. Bolt til fastholdelse af vinkel.

- Detektorplade: Ø = 1100 mm

- Bund: 137 x 67 mm

- Højde: 600 mm + 50 mm

Justerbar udliggerbeslag til detektor

Anvendes f.eks. i ovenlys og over døre i ABDL anlæg.

Stang har hul til kabelgennemføring og har i sig

selv en længde på 500 mm. Udliggerdelen kan udskydes

op til 400 mm.

Detektorplade: Ø = 1100 mm

- Bund: 137 x 67 mm

- Hvidlakeret.

EMIJRC0060100 5707 439 801 943

31


ABA komponenter

Testudstyr og testgas

Billede Varetekst Artikel-nr. EAN-nr.

SOLO testgas A3

Til Solo testudstyr, testgas til test af røgdetektorer.

250 ml. ( 283 g)

EMISOLOA3 5707 439 802 469

SOLO CO testgas C3

Til Solo testudstyr, testgas til test af CO detektorer.

250 ml. (283 g)

EMI-SOLOC3 5702 969 084 163

SOLO trykluft A7

Trykluft til rensning af optiske detektorer.

250 ml. (283 g)

EMI-SOLOA7 5702 969 084 170

SOLO teleskopstang 4,5 m EMISOLO100 5707 439 802 476

Solo forlængerstang 1,3 m EMISOLO101 5707 439 802 483

Solo teleskopstang 2,5 m EMISOLO108 5707 439 802 490

Solo nedtager

Anvendes til nedtagning af detektorer.

EMISOLO200 5707 439 802 506

Solo røgtester

Monteres på teleskopstang og anvendes med testgas,

type Solo A3 og C3.

EMISOLO330 5707 439 802 513

Solo varmetester

Leveres inkl. batteristav.

EMISOLO460 5707 439 802 520

Solo taskesæt

Sæt bestående af 2 tasker til transport og opbevaring

af testudstyr.

EMISOLO610 5707 439 802 537

SÆT type 1

Stang EMISOLO101 + røgtester EMISOLO330+ 3 stk.

Solo testgas EMISOLOA3.

EMISOLO01 5707 439 802 544

SÆT type 2

Stang EMISOLO108 + røgtester EMISOLO330 + 3

stk. Solo testgas EMISOLOA3.

EMISOLO02 5707 439 802 551

SÆT type 3

1 stk. teleskopstang EMISOLO100

2 stk. EMISOLO101 stænger

1 stk. EMISOLO200 nedtager

1 stk. EMISOLO330 røgtester

1 stk EMISOLO610 taskesæt

1 stk. EMISOLOA3 testgas

EMISOLO03 5707 439 802 568

32


ABA komponenter

Testudstyr og testgas

Billede Varetekst Artikel-nr. EAN-nr.

Optisk- temodetektor testsæt

Leveres med batterier, hurtiglader og testrøg.

Testrøg er type Solo TS3.

Testifire 1001 5702 969 086 310

Optisk-, CO- temodetektor testsæt

Leveres med batterier, hurtiglader og testrøg.

Testrøg er type Solo TS3 og TC3.

Testifire 2001 5702 969 086 327

Optisk- temodetektor tester

Leveres uden batterier og hurtiglader, men inkl.

testrøg.

Testrøg er type Solo TS3.

Testifire 1000 5702 969 086 334

Optisk- CO- temodetektor tester

Leveres uden batterier og hurtiglader, men inkl.

testrøg.

Testrøg er type Solo TS3 og TC3.

Testifire 2000 5702 969 086 341

Kapsel med testrøg

Kapsel til Testifire detektortester.

TS3 5702 969 086 358

Kapsel med CO testgas

Kapsel til Testifire detektortester.

TC3 5702 969 086 365

Testifire 1001 m. Solo 101 stang

Testsæt med Testifire 1001 og stang EMISOLO101.

Testifire 1 5702 969 086 372

Testifire 2001 m. Solo 101 stang

Testsæt med Testifire 2001 og stang EMISOLO101.

Testifire 2 5702 969 086 389

Testifire 1001 m. Solo 108 stang

Testsæt med Testifire 1001 og stang EMISOLO108.

Testifire 3 5702 969 086 396

Testifire 2001 m. Solo 108 stang

Testsæt med Testifire 2001 og stang EMISOLO108.

Testifire 4 5702 969 086 402

Testifire 1001 m. Solo 100 stang

Testsæt med Testifire 1001 og stang EMISOLO100.

Testifire 5 5702 969 086 419

Testifire 2001 m. Solo 100 stang

Testsæt med Testifire 2001 og stang EMISOLO100.

Testifire 6 5702 969 086 426

33


ABA komponenter

ABDL - automatisk branddørslukning

Billede Varetekst Artikel-nr. EAN-nr.

ABDL-231

EMIABDLcentralDK 5707 439 801 349

ABDL-centralenhed, anvendes med konventionelle

detektorer.

- Mål: H x B x D: 193 x 150 x 37mm

- Farve: Grå

- DBI godkendelsesnummer: 231-138

ABDL-pakke komplet

EMI80220011 5707 439 801 356

Med detektorer og holdemagnet, pakken indeholder

1 stk. ABDL 231 centralenhed, 2 stk. sokler til detektorer,

2 stk. røgdetektorer samt 1 stk. 50 kg dørholdemagnet

type 1350.

Leveres samlet i papkasse.

Nødstrømsforsyning til ABDL 231

ABDL-nødstrøm inkl. 2 stk. 12 V /0,8 Ah akkumulatorer.

Nødstrømsforsyningen tilsluttes ABDL-231 med

henblik på at sikre drift af centralen selv om forsyningsspændingen

falder væk.

- Mål: H x B x D: 193 x 150 x 37mm

- Farve: Grå

EMIABDL231NS 5707 439 801 868

Holdemagneter 12/24 VDC

1350

Holdemagnet 50 kg. I alu-hus. inkl. anker. Holdekraft

på 50 kg. ved 24VDC forsyning.

Kan også anvendes med 12 VDC forsyning.

1360

Holdemagnet 100 kg. I alu-hus inkl. anker. Holdekraft

på 100 kg. ved 24VDC forsyning. Kan også anvendes

med 12 VDC forsyning.

1370/15

Holdemagnet med 15 cm arm, med ankerplade og

udliggerstang på 15 cm. Magnethovedet kan drejes.

Holdekraft på 50 kg. ved 24VDC forsyning. Kan også

anvendes med 12 VDC forsyning.

EMI1350 5707 439 800 519

EMI1360 5707 439 800 526

EMI137015 5707 439 800 533

1370/30

Holdemagnet med 30 cm arm, med ankerplade og

udliggerstang på 30 cm. Magnet-hovedet kan drejes.

Holdekraft på 50 kg. ved 24VDC forsyning. Kan også

anvendes med 12 VDC forsyning.

1380/15

Holdemagnet med 15 cm arm, med ankerplade og

udliggerstang på 15 cm. Magnethovedet kan drejes.

Holdekraft på 100 kg. ved 24VDC forsyning. Kan også

anvendes med 12 VDC forsyning.

EMI137030 5707 439 800 540

EMI138015 5707 439 800 557

1380/30

Holdemagnet med 30 cm arm, med ankerplade og

udliggerstang på 30 cm. Magnethovedet kan drejes.

Holdekraft på 100 kg. ved 24VDC forsyning. Kan også

anvendes med 12 VDC forsyning.

EMI138030 5707 439 800 564

ABDL tryk

Udløsertryk til magnet (reservedel).

Udløsertryk kontakt, rød, til udskiftning ved defekt.

EMI1000400022 5707 439 801 455

34


ABA komponenter

Servicemåleværktøj

Billede Varetekst Artikel-nr. EAN-nr.

Batteritester 12V blybatterier

EMI-ACT-GOLD 5702 969 084 187

Test af 12V blybatterier på få sekunder. Skema på

siden af testeren viser, hvornår batteriet trænger til

at blive udskiftet. Giver en hurtig aflæsning af kapaciteten

(Ah). Hurtig, præcis og nem at bruge.

MOD-400R

EMIMOD400R 5707 439 801 028

Testmodul til 400/500, til måling af tilsmudsning af

detektorer i 100/200 serien ved hjælp af et almindeligt

måleinstrument.

Kan ikke anvendes til detektorer i 300 serien.

Intellia EPR programmeringsboks EMI53832030ESM 5707 439 803 398

Conventia ETS-60&65 testsæt EMI53832020ESM 5707 439 803 411

Software- og infoprodukter

OPC server

OPC server til Esmi brandalarmcentraler.

EMI00393023 5702 969 083 241

MCO editor

Konfigurationsprogram til MCO.

ESA editor

WinEsa konfigurationsprogram til ESA.

FX editor

WinFX konfigurationsprogram til FX.

Kompatibel med ESA centraler.

FXnet editor

WinFXnet konfigurationsprogram til FX-net

SKAL bruges på alle Fxnet centraler.

FX Service værktøj

Serviceværktøj til udlæsning af detektorværdier og

firmwareopgradering .

00393006 5707 439 800 427

00393007 5707 439 800 434

Kontakt kundeservice for brand og sikring

EMI00393022 5702 969 083 982

Kontakt kundeservice for brand og sikring

35


ABA komponenter

MLS grafisk præsentationssoftware

Billede Varetekst Artikel-nr. EAN-nr.

MLS9002 grafisk præsentationssoftware

24000002 5707 439 900 028

MLS systemet er udviklet til grafisk præsentation af

alarmer fra Esmi systemer. MLS9002 kan forbindes til

brandcentralerne MAXI, ESA og FX, Seculon tyverialarmen

samt Esmikko adgangskontrol.

Med MLS9002 bliver brugere i stand til at modtage

og behandle alarmer direkte på sin PC. Alarmer kan

præsenteres både med grafisk visning og med tilhørende

tekst. Prisen inkluderer licens til 1 arbejdsstation

og kan udbygges med op til 15 klientstationer.

MLS9002 Seculon licens

24000005 -

Brugeren kan oprette og slette brugere direkte i

Seculon centralen, hente loghændelser, betjene

område til- og frakoblinger, samt ind- og udkoble

alarmkredse.

MLS9002 Esmi brandlicens

24000006 -

Brugeren kan til- og frakoble både detektorer og

gruppe områder.

MLS9002 Esmikko 2000 licens

24000007 -

Brugeren kan overvåge og betjene døre forbundet til

Esmikko systemet.

Licens til ekstra arbejdsstation

24000008 -

Udvidelse af licensen med 1 arbejdsstation.

Licens til grafik udskrift

24000009 -

Mulighed for at få en printer til at udskrive alarmer.

Andre typer licenser

Kontakt kundeservice for brand og sikring

MLS9002 har drivere til forskellige andre systemer.

Ring og forespørg på muligheder og pris.

Licens omfatter alene software og rettighederne til at Kontakt kundeservice for brand og sikring

anvende softwaren.

36


ABA komponenter

Reservedele til konventionelle centraler

Varetekst Artikel-nr. EAN-nr.

ESCO/PB

47805030 5707 439 800 120

ESCO (2) processorprint (PB).

ESCO4/PB

ESCO 4 processorprint (PB).

47805280 5707 439 800 076

ESCO/ESCO4/DB

ESCO / ESCO4 displayprint (DB).

47805040 5707 439 800 137

PD4CH 4-CH PULSE

Hybrid circuit.

45807010 5707 439 800 144

AT1 ACTIVE TERMI

Aktivt endeled.

45807030 5707 439 800 038

MINI-2000/PB

Processorprint.

47804500 5707 439 800 151

MINI-2000/DB

Displayprint.

47804520 5707 439 800 175

27V 1,7A MINI

Strømforsyning MINI2000.

22702675 6410 071 254 280

37


ABA komponenter

Reservedel til ESA & MESA

Billede Varetekst Artikel-nr. EAN-nr.

ESA 1 og 2 reservedele

Strømforsyning til ESA 1

230/30 - 35VA.

48112530 5707 439 800 106

ESA1/PB

ESA1 processorprint.

47805360B 5707 439 800 199

ESA1/DB

ESA1 displayprint.

47805265B 5707 439 800 205

ESA1/MB

ESA1 motherboard.

47805370B 5707 439 800 212

Strømforsyning til ESA 2

27V 1,7A ESA.

22702670 6410 071 254 402

SP-ISB

Seriel kommunikationsprint. Sæt med de nødvendige komponenter

til seriel kommunikation til andre centraler m.m.

ESA2 til ESA4 EXP

Sløjfeudvidelseskort 2 til 4.

00702001 5707 439 800 045

00702003 5707 439 800 069

ESA4 til ESA6 EXP

Sløjfeudvidelseskort 4 til 6.

00702005 5707 439 800 083

ESA6 til ESA8 EXP

Sløjfeudvidelseskort 6 til 8.

5707 439 800 069

LIB-ISO

Sløjfeisolatorprint. Sættes mellem sløjfeudvidelseskort for at

forhindre støjgener mellem sløjferne.

ESA/CT500/MB/PB

Processorprint.

00702070 5707 439 800 090

47804615 5707 439 800 229

ESA/MB

Display printmaster.

47804810 5707 439 800 236

ESA/CB

47804820 5707 439 800 243

Forbindelsesprint.

ESA/OB

47804830 5707 439 800 250

Åben kollektorprint.

MESA MB

47805250A 5707 439 801 295

MESA motherboard.

MESA DB

47805260B 5707 439 801 301

MESA displayboard.

ESA -1 Folie EMI66521328 5702 969 084 040

ESA Folie EMI66521342 5702 969 084 033

Mesa Folie EMI66521229 5702 969 084 057

38


Schneider Electric Danmark A/S

Industriparken 32

2750 Ballerup

Tlf: 44 73 78 88

Fax: 44 68 44 90

www.schneider-electric.com

info@dk.schneider-electric.com

Da standarder og produkter er under kontinuerlige ændringer,

kan oplysninger i dette katalog ændres og er derfor ikke bindende,

før rigtigheden er bekræftet af os.

BSEESMIMAR09DK© Schneider Electric Danmark A/S 2009

More magazines by this user
Similar magazines