Nye muligheder med STAR Control® – integrerede ... - Krüger A/S

kruger.dk

Nye muligheder med STAR Control® – integrerede ... - Krüger A/S

Nye muligheder med STAR Control®

integrerede løsninger til aktiv samstyring

Renseanlæg

Afløbssystem

Slam

Regnvand


STAR Control®– bliv en del af familien

Sewer Active

Med STAR Control® opnås tilgang til den nyeste viden indenfor ’real time’

styring af afløbssystemer og renseanlæg – hvad enten der er tale

tørvejrssituationer, kraftige regnhændelser eller perioder med

smeltevand. Spildevandssystemet opgraderes til en effektiv

udnyttelse af eksisterende anlægsvolumener og maskinudstyr,

der proces- og styringsmæssigt er ’up to date´.

Anlægsinvesteringer vil kunne udskydes eller helt

undgås, samtidig med at driftsøkonomi og miljø

forbedres mærkbart.

Modulbaseret system

STAR Control® er modulbaseret og kan derfor

skræddersyes til ethvert system, hvad

enten der er behov for enkeltstående

onlinestyringer af renseanlæg, afløbssystemer

eller om der er behov for totalløsninger

med integreret styring af hele

spildevandssystemet. Kompleksiteten

af styringen er også valgfri, og spænder

fra radar prognose baserede styringer til

enkle enhedsbaserede PID reguleringer.

Individuelle

moduler

Alle moduler i STAR Control® er kompatible,

hvilket gør det muligt at starte ’småt’

med få enkle styringsmoduler, f.eks. med et lille

renseanlæg, der så senere kan udvides med flere

styringsmoduler, mere komplekse styringsmoduler eller

måske ønskes det at koble afløbssystemer og flere renseanlæg

på samme styring.

Slamalder

N/DN

Forecast

Iltsetpunkt

Kulstofdosering

STARpro

STARlite

Metal-P

ATS regnstyring

Bio-P

Recirkulation

Returslam

SewerView

Slamudtag

Flowfordeling

Sandfang

STAR Control® brugerflade giver en ensartet tilgang til processerne i de forskellige typer af renseanlæg og

afløbssystemer som en forsyning ofte består af. Dette er erfaringsmæssigt tidsbesparende og giver færre

fejl i den daglige drift. Samtidig giver den pædagogiske brugerflade et løft i kompetence- og vidensniveau.

STARpro – platformen til store og komplekse renseanlæg

STARpro er det professionelle og rigtige valg til onlinestyring af større komplekse renseanlæg. Mulighed

for totalløsninger til integre ret styring af renseanlæg og afløbssystem. Høj sikkerhed og styringspræcision.

Mange styringsmoduler for hydraulisk forbedret kapacitetsudnyttelse. Giver nemt overblik over mange

moduler og mange renseanlæg i samme system.

STARlite – platformen til mindre systemer

STARlite er det billigere alternativ for at få tilgang til de avancerede og veltestede styringsmoduler og

features, der anvendes i STAR Control®. Styringen er udviklet til mindre renseanlæg, hvor den biologiske/

kemiske spildevandsrensning foregår i én proceslinie.

Dokumenterede fordele med STAR Control®

Med STAR Control® installeret på spildevandssystemet kan der afhængigt af modulvalget forventes fordele

på følgende områder:

5-20 % større forureningskapacitet

10-30 % højere hydraulisk kapacitet

20-50 % bedre rensning

10-30 % lavere energiforbrug til beluftning

5-15 % mindre overskudsslam

20-60 % mindre fældningskemikalier

20-50 % mindre kulstofdosering

20-50% mindre regnbassin behov

20-30% færre overløb

Implementering af modulerne i STAR Control® giver f.eks. mulighed for at udnytte renseanlæggets eksisterende

procesvolumen optimalt, hvorfor en planlagt kapacitetsudvidelse af renseanlægget kan udskydes,

mini meres eller helt undgås.

Med en kombination af f.eks. ammonium og nitrat onlinesensorer kan renseanlægget reducere driftsudgifterne

i et omfang så investeringen typisk er tilbagebetalt i løbet af få år. Herefter er der tale om en ren

besparelse på driftsbudgettet.

Moduloversigten viser hvilke moduler og faciliteter der er

inkluderet i henholdsvis STARpro og STARlite løsningen.

Styringsmoduler STARpro STARlite

Iltsetpunkt

N/DN

Recirkulation

Returslam

Metal, basis (kemisk)

Metal, udvidet (kemisk+BIO-P)

Slamudtag

Slamalder

Kulstofdosering

Flowfordeling

ATS regnstyring

Forecast (simpel el. radar)

SewerView

SewerActive

Features STARpro STARlite

Tilbagefald, basis (PLC)

Tilbagefald, udvidet (avanceret)

Styring af flere renseanlæg

Integreret styring

Prædikterede onlinesignaler

Data kvalitetskontrol (DQC)

Rapportering (historiske værdier)

Journalsystem

Ønskes en beregning på besparelsespotentialet for et konkret renseanlæg, afløbssystem eller lignende tilbyder

Krüger at udføre en forundersøgelse.


STAR Control® – service og driftssupport

I forbindelse med implementering af STAR Control® tilbyder Krüger to typer serviceaftaler:

IT-service aftale

⊲⊲

backup hvert døgn

⊲⊲

online funktionsovervågning

⊲⊲

1-2 versionsopdateringer årligt

⊲⊲

deltagelse i STAR Brugergruppen med

årligt møde og nyhedsbrev

Proces serviceaftale

⊲⊲

proces rådgivning tilpasset brugerens behov

⊲⊲

halvårs rapportering med forslag til optimeringer

⊲⊲

hotline-telefon til STAR procesingeniør

⊲⊲

hjælp til rapportering fra STAR

⊲⊲

kvalitetskontrol af målerkalibrering osv.

> > Øget driftsikkerhed

> > Forbedret dokumentation

> > Større overblik

> > Højre hydraulisk kapacitet

> > Større biologisk kapacitet

> > Energibesparelser

> > Opfylder behov for klimatilpasning

> > Forbedret udløbskvalitet

> > Mindre kemikalieforbrug

Udvalgte referencer

Kolding renseanlæg og afløbssystem

⊲⊲

20% lavere kvælstof i udløb

⊲⊲

50% reduceret fældningskemikalier

⊲⊲

60% større hydraulisk kapacitet

⊲⊲

50% sparet bassinvolumen

⊲⊲

25% færre overløb

Spildevandscenter Avedøre

⊲⊲

35% større hydraulisk kapacitet

⊲⊲

10% større biologisk kapacitet

⊲⊲

Biologisk fosforfjernelse uden

anaerob tank

Slagelse + 5 satellit renseanlæg

⊲⊲

80% større hydraulisk kapacitet

⊲⊲

20-40% mindre energi til beluftning

⊲⊲

25-60% lavere kvælstof i udløb

Kontakt

Tine Önnerth

Produktchef

Tel +45 3957 2042

E: tbq@kruger.dk

Krüger A/S

Gladsaxevej 363

DK-2860 Søborg

Tel +45 39 69 02 22

kruger@kruger.dk

www.kruger.dk

More magazines by this user
Similar magazines