CAnyt 2, juni 2013 - CA a-kasse

ca.dk

CAnyt 2, juni 2013 - CA a-kasse

CA nyt

MINDFUL GOOGLE 2

NETVÆRK PÅ LEDERDAG 4

MENTOR - BLIV EN DEL AF BØLGEN 5

I KLEMME VED JOBSKIFTE 6

HURTIGT UD AF STARTHULLERNE 8

CA-JOBINDEX: NY CV-DATABASE 9

BUZZ 10

KURSER 11

MINDFUL GOOGLE / 2

4 6 8

medlemsbladet for ca a-kasse nr. 2 JUNI 2013

CAnyt 1


Mindful

Kan man være mindful med nærvær og tid til refleksion, når man arbejder i Google, hvor alle medarbejdere

er Top of Class, konkurrencemindede og altid online Google-topchef Loren Schuster og mindfulness-instruktør

Jacqueline Carter gav svaret, da de efter en CBS-konference kom forbi og fortalte om

mindfulness i Google til en netværksaften i CA’s Mindful Ledernetværk.

Mindfulness og google-liness

Loren Schuster har siden 2011 været

CEO for Google i Singapore & Emerging

Markets i Fjernøsten. Han har mange

års erfaring med at drive store virksomheder

med tusinder af medarbejdere

og store budgetter. Men han er også

certificeret coach og har de sidste 13 år

trænet yoga, meditation og mindfulness.

”Når Google ansætter, ser de selvfølgelig

på kompetencer, lederevner, og

hvordan man passer ind i organisationen.

Men en fjerde meget vigtig faktor

er det, som vi kalder ’google-liness’.

Det er de ting, som gør folk unikke, og

som er med til at definere dem, og som

derfor også definerer Google som en

unik organisation. Jeg blev ansat på min

businessprofil, men jeg blev også ansat

på, at jeg ikke bare var business, men

også kunne bringe et andet perspektiv

ind i jobbet”, siger Loren Schuster.

Mindfulness mod workaholics

Der gik der heller ikke lang tid, før Loren

Schuster introducerede mindfulness for

medarbejderne i Google Singapore.

”Jeg fandt hurtigt ud af, at mange af

medarbejderne i mit team har problemer

med at gå offline og holde fri. Det

er en udfordring mange har i en verden,

hvor alle kan være online hele tiden,

men det er en endnu større udfordring,

når man arbejder i Google, som i sig

selv er indbegrebet af online. Og her

har jeg så budt ind med mindfulness

som en af de ting, som kan imødegå den

slags worklife-balance-problemer”, siger

Loren Schuster.

Ingen new age og buddhister

”De mindfulness-instruktører, jeg selv

kender, var sådan lidt New Age-typer

eller buddhister, men jeg var meget

bevidst om, at det nok ikke var den type,

jeg skulle bruge til at introducere mindfulness

for folk, der aldrig har prøvet

det før”, siger Loren Schuster.

I stedet tog han kontakt til Jacqueline

Carter fra The Potential Project, hvor

man arbejder med mindfulness som

et business-koncept. Opgaven var at

introducere mindfulness til lederteamet

i Google Singapore.

“Google er en faktadrevet virksomhed

med en masse skeptiske, logisk tænkende

hoveder i organisationen. Og dem

skulle vi have fat i, så mindst halvdelen

af vores introduktionsmøde handlede

om alle de videnskabelige undersøgelser,

der kunne underbygge, hvordan

mindfulness kan føre til bedre performance

og bedre fokus. Det hjalp os til

at få skeptikerne overbevist om at give

projektet en chance. Det hjalp også, at

de kunne se, at Loren selv deltog og talte

varmt for projektet”, siger Jacqueline

Carter fra The Potentiel Project.

2 CAnyt


Hele mindfulness-projektet i Google

bygger på frivillighed. Efter den første

introduktion var der yderligere 5 møder,

som Jacqueline Carter faciliterede

med meditationsøvelser og læring om

mindfulness.

”I en virksomhed som Google ansætter

man folk, som er ’top of class’, og sætter

dem ind i en organisation, hvor alle andre

også er ’top of class’, og det skaber

en højspændt dynamik af stress, hvor

man presses af de andres præstationer

til selv at præstere endnu bedre. Det gør

det i sig selv til en kæmpe udfordring,

at få folk til at gå over i den anden grøft

og give sig selv tid og ro til nærvær og

meditation”, siger Jacqueline Carter.

siden. Det har faktisk betydet, at vores

møder er blevet langt mere konstruktive

og produktive. Det har også smittet af

på de møder, mine mellemledere selv

holder, hvor online-frekvensen er faldet

med 25-50 %, når medarbejderne først

har oplevet, at deres ledere har kunnet

klare sig uden at være online”, siger

Loren Schuster.

Frirum til nærvær

Udover møderne bliver der også 3

gange om ugen holdt fælles

meditationsøvelser, som folk kan

deltage i, hvis de vil.

“Øvelserne giver virkelig meget,

fordi det giver medarbejderne et klart

defineret frirum midt i den her meget

højtperformende kultur - et frirum, hvor

de kan trække vejret roligt og tage sig

Pas på

autopiloten

”Det er meget vigtigt, at vi ikke

flyver for meget på autopilot i

hverdagen og i arbejdslivet, så

vi ikke er klar over, hvad vi laver

i nu’et - når vi sidder med vores

smartphone ved middagsbordet,

skubber bevidstløst rundt med

barnevognen, eller er fraværende

ved et møde eller i telefonen”.

Sådan siger Shauna Shapiro, der

er Associate Professor i psykologi

ved Santa Clara University,

Californien - og mindfulnessintruktør

- og som også deltog i

Masser af mindfulness i CA

Vi holder løbende gratis mindfulness-kurser i CA.

CA driver også et Mindful Ledernetværk sammen med

The Potentiel Project.

Læs mere på www.ca.dk/mindfulness, hvor du også

kan finde flere mindfulness-øvelser.

Mindful mødekultur

En af de første diskussioner på mindfulness-møderne

handlede om mødekulturen

i Google. Alle er meget high-tech

og kører på de høje nagler, også under

møderne, hvor mange er online på op til

flere medier på en gang.

”Mindfulness handler meget om at være

til stede, at lytte og holde fokus, og det

inspirerede en enkelt deltager til at foreslå,

at de skulle prøve at lade være med

at have laptops og smartphones med

til møderne. Men det var jo nærmest

helligbrøde for nogle af deltagerne, hvis

man i Google af alle steder nu ikke måtte

være online under møderne. Det blev

så efter megen debat til, at man kunne

prøve et enkelt møde … for eksperimentets

skyld”, siger Jacqueline Carter.

Men da det først var prøvet, blev det

hurtigt en succes med online-fri møder.

“Vi besluttede i lederteamet at holde

online-fri møder, og det har vi holdt lige

tid til at mærke efter på sig selv”, siger

Jacqueline Carter.

Mindfulness i salgstræningen

Mindfulness-øvelserne bliver også brugt

som et redskab i salgstræningen i

Google Singapore.

”Størstedelen af vores salgsarbejde

handler jo om vores evne til at skabe

kontakt og pleje forbindelser med andre

mennesker for at nå et fælles mål eller

en win-win-situation. Så salg er i sidste

ende også en relation, der kræver

nærvær og fokus. Og mens den tekniske

del af salget bliver klaret med målrettet

træning, CRM-systemer og matrix analyser,

bruger vi mindfulness til at styrke

relationerne i salget. Det giver bedre

nærvær i salgsrelationen, og det giver

bedre bundlinje”, slutter Loren Schuster.

netværksaftenen med CA´s

Mindful Ledernetværk.

”Ordet mindful betyder at ’se

klart’. Så det, vi prøver med mindfulness,

er egentlig blot at se helt

klart, hvad der sker i nuet. Vi prøver

ikke at ændre noget eller at

slappe af. Så mindfulness er ikke

noget mystisk. Det handler blot

om nærvær: at være opmærksom

og til stede i enhver situation og

mærke nu’et, uden at slå autopiloten

til.”, siger hun.

”Mindfulness handler blot om at

være til stede, og være bevidst om

at være til stede. Det handler om

at samle dig selv op fra vanernes

motorvej og skifte ind på et nyt

spor, hvor du er mere bevidst om

nuét”, siger Shauna Shapiro.

CAnyt 3


17.

APRIL

Netværk og videndeling

på Lederdag

Hvad kommer der ud af det, når 90 ledere sætter hinanden

stævne til Lederdag i CA En hulens masse networking og

videndeling om ledelsesbegreb og lederroller. Det var det

store udbytte af CA’s temadag om ledelse den 17. april.

Lederens nye hverdag

Direktør Kurt Næsted fra konsulentvirksomheden Connection

Management satte fokus på lederens ændrede hverdag.

”Som leder i dag er beslutningskompetencen mere indskrænket.

Det påvirker både mig som leder, organisationen og det

enkelte individ. Der er nogle ydre faktorer, som jeg ikke kan

gøre noget ved, men jeg kan i stedet have fokus på nogle ting

internt i organisationen. Det handler om at holde momentum

inden for det strategiske og samtidig arbejde mere detailoperationelt

for få medarbejderne med”, siger Kurt Næsted.

Det er en linje, som vakte genklang hos Eric Rozario, der er

salgsdirektør for John Wiley & Sons, en amerikansk forlagsvirksomhed

med kontor i København. Han kom tilbage til

Danmark for 1 1/2 år siden efter 3 års udstationering i Asien.

”Jeg har ikke haft tid til at gå på kurser i 5 år, så jeg er kommet

i dag for at få noget inspiration og nogle værktøjer, som

jeg kan bruge i min ledelse”, siger Eric Rozario.

Han er godt klar over, at han ikke kommer i dybden på en

enkelt dag, men det giver alligevel noget med et pusterum fra

hverdagen.

”Jeg har fået sat ord på nogle af de udfordringer, som også

er relevante for mig i min hverdag. Vi er i gang med en forandringsproces

i virksomheden, og det handler meget om at

formidle vores strategi til vores medarbejdere, så de vil med

på vognen – så vi kan gennemføre og implementere vores

strategi på længere sigt. Jeg fik også meget ud af foredraget

om mindfulness, og om hvordan jeg kan bruge det til at være

en bedre og mere nærværende leder”, siger Eric Rozario.

Giv plads til Y’erne og videnarbejdere

De unge på arbejdsmarkedet – generation Y – er ikke et nyt

fænomen. Alligevel strømmede deltagerne til for at høre Henrik

Christensen fortælle om ’ledelse af generation Y’.

”Generation Y har nogle andre forudsætninger og forventninger,

og det skal man være bevidst om i sin ledelse. Y’ernes

elastik, altså deres tålmodighed er mindre, end den er for

andre generationer. Vi har de samme ønsker, vi har de samme

drømme, vi har i virkeligheden samme mål og krav. Men vi,

der ikke er Y’ere, har måske en tendens til at finde os i lidt

mere end Y’erne, der er vokset op og tror, at de er verdens

navle”, siger Henrik Christensen, der er vicedirektør i Danmarks

største jobportal Jobindex.

Men der er også store fordele ved Y’erne, hvis man forstår at

trykke på de knapper, der aktiverer dem.

”De er hamrende dygtige, de arbejder gerne 24 timer i

døgnet, er super fleksible og har ikke mindst har et stort netværk,

de kan trække på. En af mine pointer er, at hvis du kan

ansætte en Y’er, kan du nøjes med at betale en løn, men hive

viden ind fra 100 mennesker, hvis du sørger for, at den person

får mulighed for at bruge sit netværk i sin dagligdag”, siger

Henrik Christensen.

En af dem, der lyttede med stor interesse til Henrik Christensen,

var Brand Manager Christina Nemeth fra GOSH. Hun fik

mere viden om både de målgrupper, hun sælger til, og om

hendes egne medarbejdere.

”Min målgruppe er i alderen fra 15-25 år, så det er godt at få

lidt input til, hvordan generation Y tænker, hvordan de gebærder

sig, og hvordan jeg kan nå dem”, siger Christina Nemeth,

som også fik meget ud af CA-direktør Christian Friis’ indlæg

om ledelse af videnarbejdere.

”Det var et super fantastisk indlæg. Jeg har mange videnarbejdere

omkring mig i min hverdag, og der kan være

rigtig mange udfordringer. De vil mest det, de selv vil. Det

er både en styrke og en udfordring. Jeg ser dem som nogle

meget selvstændige mennesker, som er meget passionerede

omkring det, de laver. Men det var rart at blive bekræftet i, at

de måske slet ikke har brug for ledelse, for de kan godt lede

sig selv, så måske har de mere brug for en sparringpartner”,

siger Christina Nemeth.

Ledere netværker for lidt

Et andet tilløbsstykke var Peter Dissing, der er netværksdirektør

i Netværk Danmark. Han gav gode råd om at netværke

mere struktureret. Noget de fleste er for dårlige til, mener

Peter Dissing.

”Vi har et netværk, både i privat regi og fagligt regi, men vi

bruger det ikke godt nok. Det er ikke nok at have 350 links på

sin LinkedIn-profil og en hel masse gode venner, som bare er

et sovende netværk. Man bliver nødt til at være aktiv – og det

er dybest set hårdt arbejde at give en masse med den forhåbning

om, at man får noget tilbage”, siger Peter Dissing.

Alene med lederudfordringer

Mange ledere sidder alene med deres lederudfordringer og

mangler nogen at sparre med.

”Det er ofte svært at skabe et fortroligt netværk i den

virksomhed, du er i, fordi man både er kolleger og samarbejdspartnere.

Det er meget sjældent, at man ude i virksomhederne

føler, at man kan tale med sin chef eller virksom-

4 CAnyt


hedskolleger om svage punkter i ens ledelsesstil”, siger Peter

Dissing, der anbefaler, at man i stedet finder sammen i et

netværk med andre ledere.

”Det kan man så gøre i et formaliseret netværk, som f.eks.

Netværk Danmark eller i CA’s ledernetværk, men man kan

også bare finde 4-5 stykker, som man er fortrolige med og

kan udveksle erfaringer med. Inviter dem ud til en kop kaffe

eller et glas vin en gang om måneden. Jeg garanterer

næsten, at de alle meget gerne vil være med, for de er i

samme situation som dig. De mangler også nogen at snakke

med om en masse ledelsesmæssige situationer”, siger Peter

Dissing.

Flere temadage på vej

Tilbagemeldingerne på lederdagen har været så positive, at

den næppe bliver en enlig svale.

”Der har været stor begejstring blandt deltagerne for sådan

en temadag med videndeling og netværk. Det rammer lige ind

i hjertekulen af, hvad mange medlemmer har brug for. Også

mange af dem, som måske normalt ikke deltager i CA’s kurser

og foredrag, så det er noget, vi helt klart skal arbejde videre

med. Både med ledelse og andre temaer”, siger Christian

Sørbye Friis, der er direktør i CA a-kasse.

Scan QR-koden og se video fra

lederdagen - www.ca.dk/ledelse

Mere for ledere i CA

Vil du også deltage i CA’s ledernetværk og kurser for

ledere Læs mere på www.ca.dk/ledelse

VIL DU BLIVE KLOGERE

Kom med i CA’s mentorordning som mentor … eller mentee

Nu har du chancen for at være med i Danmarks måske mest professionelle mentorordning for nyuddannede

- med stort udbytte og plads til personlig udvikling - både for mentee og for mentor.

25 mentorpar på hvert hold - Mentorforløb over 9-10 måneder - Mentortræning - Workshops.

”Jeg får virkelig brugt min erfaring og

mine kompetencer. Samtidig nyder jeg

de friske input og udfordringer, som

min unge ambitiøse mentee giver mig”

”Min mentor giver konstruktiv

brugbar feedback, som jeg kan gå

på arbejde og bruge næste dag”.

MENTOR

MENTEE

CA starter to nye

mentorhold op:

• Hold 5 i Aarhus den 10. okt.

• Hold 6 i Kbh. den 29. okt.

Læs mere om mentorordningen og meld dig

på www.ca.dk/mentor CAnyt 5


Nyt fra CA Advokathjælp

I klemme

ved

jobskifte

Også uden klausuler i kontrakten kan markedsføringsloven

begrænse din kontakt med tidligere kunder.

Da Lars Rasmussen sagde op efter 4 år

som konsulent og tog arbejde hos en

konkurrent, regnede han ikke med problemer

fra den virksomhed, han forlod.

”Jeg snakkede med venner og familie,

og vi blev enige om, at med en almindelig

kontrakt uden klausuler er man ikke

bundet af ens gamle arbejdsplads. Men

der blev jeg altså klogere”, siger Lars

Rasmussen.

Forbudt at opsøge ekskunder

På grund af konkurrenceforholdet mellem

den nye og den tidligere arbejdsgiver

blev Lars Rasmussen suspenderet,

men skulle stå til rådighed i opsigelsesperioden,

og samtidig fik han et brev fra

virksomhedens advokat om, at han ikke

måtte overtræde markedsføringslovens

regler om at udnytte erhvervshemmeligheder

i 3 år og i den forbindelse heller

ikke målrettet opsøge gamle kunder.

”Jeg var ikke helt inde i de regler, så jeg

ringede straks til CA Advokathjælp og

fik en briefing om, hvad det nærmere

gik ud på, og hvordan jeg skulle forholde

mig, og fik besked om at sende en mail

tilbage til advokaten om, at det skulle

jeg nok overholde”, siger Lars Rasmussen.

Provision under suspension

Lars Rasmussen fik dog hurtigt brug

for mere hjælp fra CA Advokathjælp,

for der opstod en tvist om provision og

feriepenge i opsigelsesperioden.

”Når man er suspenderet i opsigelsesperioden,

skal man ikke møde på

arbejde, men stå til rådighed. Lars var

delvist provisionslønnet, men kunne ikke

optjene provision, når han ikke skulle

møde på arbejde. I stedet har han efter

funktionærlovens regler ret til det, han

’antageligt ville have oppebåret’, som

det står i loven. Det er ofte et gennemsnit

af tidligere måneders provision,

men det ville firmaet ikke acceptere”,

siger advokat Julie Johnsen fra CA

Advokathjælp.

Politisag om gamle kunder

Men det helt store problem opstod dog,

da den gamle arbejdsgiver efter et par

måneder mente, at Lars Rasmussen i

sit nye job havde overtrådt markedsfø-

6 CAnyt


ingslovens regler ved at rette direkte

henvendelse til gamle kunder og tilbudt

dem aftaler hos den nye arbejdsgiver.

Samtidig anmeldte de ham til politiet og

rejste erstatningskrav. De tilbageholdt

også løn, provision og feriepenge.

”Det var helt ude i hampen. Jeg havde

slet ikke været i nærheden af at overtræde

reglerne i markedsføringsloven”,

siger Lars Rasmussen.

Ad Pommern til

Med politianmeldelsen blev det civile

søgsmål og CA Advokathjælp sat på

standby. I stedet fik Lars Rasmussen en

beskikket forsvarer.

”Jeg havde det ad Pommern til. Jeg har

aldrig prøvet at blive undersøgt af politiet,

og jeg havde heller ikke lige forestillet

mig, at det skulle komme så langt ud,

når jeg har opført mig efter reglerne.

Så det påvirkede mig da bestemt, mens

det stod på. Hver gang jeg talte med en

kunde, havde jeg da i baghovedet, om

det nu var ok”, siger Lars Rasmussen.

Sagen varede i næsten 2 år, dels fordi

politiets efterforskning trak ud, dels

fordi modparten klagede over den første

afgørelse. Men da politiet vurderede,

at Lars Rasmussen ikke havde overtrådt

reglerne, blev tiltalen fra politiet frafaldet,

og den civile sag kunne fortsætte

igen i parløb med CA Advokathjælp.

”Julie Johnsen fra advokathjælpen og

jeg blev enige om, at vi ville gå hele

vejen om nødvendigt ved en civil domstol,

men da politiet droppede sagen,

var virksomheden pludselig parat til at

indgå forlig. Dér var Julie brandgod, for

jeg fik alt det, jeg havde krav på”, siger

Lars Rasmussen.

Jeg havde det

ad Pommern til.

Jeg har aldrig

prøvet at blive

undersøgt af

politiet...

Det siger Markedsføringsloven om kundekontakt

Af Julie Johnsen, advokat i CA Advokathjælp

Selvom du ikke har kunde- og konkurrenceklausuler, er der begrænsninger

i markedsføringsloven for, hvordan du må kontakte

tidligere kunder.

Markedsføringsloven gælder i alle ansættelsesforhold, selvom

det ikke direkte er nævnt i ansættelsesaftalen, og uanset om du

har påtaget dig en konkurrence- og/eller kundeklausul.

I medfør af § 1 i markedsføringsloven skal du udøve god markedsførings

skik, og i henhold til § 19 må du ikke benytte dig af

erhvervshemmeligheder i 3 år efter fratræden.

Erhvervshemmeligheder kan være kundeoplysninger, priser,

markedsføringsstrategier osv. Informationer man kun har fået

ved at være ansat, og som har betydning for arbejdsgivernes

konkurrenceevne og indtjening, hvis de bliver misbrugt.

Det betyder blandt andet, at du ikke må rette direkte selektiv

henvendelse til tidligere arbejdsgivers kunder ved brev, personligt

eller på anden vis. Du må derimod gerne markedsføre dig

bredt i markedet. Retter kunderne selv henvendelse på baggrund

af den brede markedsføring, er det ok.

Advokathjælp kun 50 kroner pr. md.

Du skal tilmelde dig særskilt til CA Advokathjælp. Du skal være medlem i 6 måneder, før du kan få ubegrænset

adgang til juridisk rådgivning og bistand om ansættelsesforhold.

Læs mere om CA Advokathjælp

www.ca.dk/advokat

CAnyt 7


HURTIGERE UD AF

STARTHULLERNE

Studerende skal hurtigere i gang med studiejob og jobsøgning.

Ellers taber de kampen om jobbene. Dennis Øster Pedersen tænkte

karrieren ind i studierne allerede efter bacheloren.

Ikke alene skal de nyuddannede konkurrere

med mere erfarne ledige om

jobbene. De skal også konkurrere med

hinanden, for mens ca. 6 % af CA’s

medlemmer er ledige, er mere end hver

tredje nyuddannede uden job.

Erfaring er guld værd

Derfor gælder det om at have nogle

relevante erfaringer at vise frem på

CV’et, og så i øvrigt komme hurtigt ud

af starthullerne med at søge job – i god

tid inden uddannelsen er færdig vel at

mærke.

”Gode karakterer og akademisk viden er

vigtigt, men det giver et ekstra forspring,

hvis du også har relevant praktisk

erfaring fra studiejob, praktikophold

eller frivilligt arbejde. Det er guld værd

på CV’et”, siger Lars Ulrik Jeppesen, der

er CA’s karriererådgiver for de studerende

på CBS.

Men mange studerende kommer for

sent i gang med at indsamle erfaringer

til CV’et.

”Når først du nærmer dig enden på

studiet og specialet, er det for sent.

Det kan være svært at finde tid til et

studiejob, når du skriver speciale. Og

det kan også være svært at finde et job,

for når først du har under 1 års studietid

tilbage, så er der næsten ingen virksomheder

der vil ansætte dig”, siger Lars

Ulrik Jeppesen.

Hurtigt i gang med jobsøgningen

Et andet problem, er at mange nyuddannede

venter for længe med at komme i

gang med jobsøgningen.

”Jo længere du venter med at søge job,

jo længere er dine konkurrenter kommet

ud af startboksen. 3 ud af 4 starter med

jobsøgningen allerede 3 til 6 måneder

inden uddannelsens afslutning, så de får

et gevaldigt forspring i forhold til dem,

der lige skal skrive specialet færdigt

først”, siger Lars Ulrik Jeppesen.

En undersøgelse fra CA blandt de nyuddannede

fra 2012, der er kommet i job,

viser tydeligt, at jo hurtigere man begynder

at søge job inden uddannelsen,

jo bedre er chancerne for at komme

hurtigt i job efter uddannelsen.

Rejste ud for at få erfaring

Dennis Øster Pedersen er en af de studerende,

som har været hurtig med at

skaffe sig erfaringer på CV’et og hurtig

med sin jobsøgning.

Han bliver færdig som cand.merc. i

Applied Economics and Finance på CBS

til sommer, men har allerede fået et

stærkt eftertragtet job i Danske Banks

graduate-program, hvor han skal starte

til september.

Men han har også arbejdet målrettet i

flere år for at kvalificere sig til jobbet.

Efter bacheloren rejste han ud et år for

at arbejde først i en engelsk bank og så

en tysk bank, inden han tog tilbage for

at læse videre på CBS.

”Jeg har altid gerne villet arbejde i en

bank, når jeg var færdig med uddannelsen.

Så jeg tog ud for at få noget

erfaring, som matchede til mine karriereønsker.

Og det var da også min erhvervserfaring,

der gjorde, at jeg skilte

mig ud, da jeg søgte ind i Danske Bank”,

siger Dennis Øster Pedersen.

Sammenhæng mellem start på jobsøgning og ledighedslængde

Startede jobsøgningen et par uger eFer endt

uddannelse, eFer lige at have pustet ud

Lige omkring uddannelsens afslutning

Nogle måneder inden uddannelsens afslutning

½ år inden uddannelsens afslutning

Mere end ½ år inden uddannelsens afslutning

Inden eller lige eFer

uddannelsen

1 måned

2 måneder

3 måneder

4 måneder

5 måneder

6 måneder

8 CAnyt

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Hvor lang *d e-er uddannelsens afslutning gik der, før du fik job

Mere end 6 måneder


Nye muligheder med ny CV-database i CA

Vi oplever, at virksomheder i stigende grad henvender sig direkte til CA for at finde kandidater til job frem for at slå dem bredt op. Det

hjælper vi dem med gratis. Derfor har CA a-kasse nu lanceret en ny CV-database - CA-Jobindex - som giver bedre muligheder for at

matche vores jobsøgende medlemmer med de virksomheder, der skal ansætte nye medarbejdere.

Kære virksomhed

Brug CA til at finde den rette kandidat

Det er gratis, og vi hjælper dig med at

• finde relevante kandidater til job,

• sende målrettede stillingsopslag ud, eller

• finde kandidater til job-speeddating og

virksomhedspræsentationer.

Du slipper for at slå en stilling bredt op og skulle

gennem en lang ansættelsesprocedure med flere

hundrede ansøgere.

Med CA-Jobindex kan vi hjælpe dig med at målrette

processen, og selektere efter jobønske, region, uddannelse

og erfaring.

Læs mere på www.ca.dk/rekruttering

Kære jobsøger

Læg dit CV på CA-Jobindex og bliv matchet

med de gode job

Brug CA-Jobindex uanset, om du er ledig eller i job.

Samarbejde med Jobindex

CA-Jobindex er lavet i samarbejde med Danmarks

største jobdatabase Jobindex og er en integreret del

af deres CV-database.

CA-Jobindex er en ekstra feature på Jobindex, som

giver CA mulighed for at kontakte dig med relevante

job. Den er ikke synlig for andre end dig og CA, og du

bevarer dit CV på det almindelige Jobindex.

Læs mere på www.ca.dk/jobindex

Er der råd til det hele,

hvis du mister jobbet

Med CA PlUS tillægsforsikring kan du udover dagpenge få op til 30.000 kroner ekstra om

måneden, hvis du bliver ledig. Udbetaling allerede efter 30 dages ledighed.

www.caplus.dk

CA Plus

CAnyt 9


BUZZ

Businesscasen er ledestjernen

En levedygtig projektide kan altid underbygges af en gennemarbejdet Business

Case. Business Casen er ledestjernen for ethvert større projekt. Ifølge gammeldags

projektledelsesteori fejler et projekt ved væsentlige budgetoverskridelser, eller for

sen levering, eller levering af manglende eller fejlbehæftet funktionalitet. Men det

er en snæver og uambitiøs tilgang til succesmåling af projektledelse.

Det er opfyldelse af Business Casen, der bør være succeskriteriet for et projekt …

Det skriver Poul Juel, program- og projektchef i ATP.

Læs hele artiklen på www.ca.dk/buzz

eller scan QR-koden på din smartphone:

BIG DATA skal ramme rigtigt

Trods massive mængder data har mange virksomheder ikke formået at knække

koden, så data kan skabe værdi for kunderne og øge deres loyalitet overfor

virksomheden. For at kunne gøre det, er det afgørende, at virksomhederne forstår

kundernes ønsker og behov og bruger den enorme datamængde til at skabe

værdifuldt indhold til forbrugerne. Det handler om at være relevant …

Det skriver Heidi Boye og Christian Ågård Bennike, Carat Deep Blue.

Læs hele artiklen på:

www.ca.dk/buzz

eller scan QR-koden på din smartphone:

Career Toolbox - Skriv så det virker

Hænger det akademiske sprog fast i dig, når du skal sammensætte et godt CV eller

en fængende ansøgning

Læs de seneste artikler i CA’s Career Toolbox med gode råd om, hvordan du skriver

skarpt og fængende i ansøgningen - fra nogle af dem, som lever af at læse dine

ansøgninger, og fra en journalist, der hjælper akademikere med at ryste støvet af

sproget.

Smid den stramtandede skrivekappe – skriv dig til samtalen – 7 gode råd fra politiet

– byg din ansøgning rigtigt op.

Se alle artikler på:

www.ca.dk/careertoolbox

eller scan QR-koden på din smartphone:

Bliv klogere hver måned

Artiklerne på denne side er eksempler på hvad du kan læse i CA’s månedlige

nyhedsbrev. Få faglig inspiration og gode råd til karrieren hver måned.

Tilmeld dig på:

www.ca.dk/e

eller scan QR-koden på din smartphone:

10 CAnyt


Kurser

juni - september

Jobsøgning

Dit karrierevalg

Et personligt afklaringsværktøj.

Bliv bevidst om dine kompetencer, prioriteter

og værdier. Genopdag dig selv

og få øje på nye muligheder.

Proaktiv jobsøgning

Søg job på nye måder. Lær at turde

mere. Lær nye metoder – tænk utraditionelt

og få nye ideer til at søge jobs.

Kurset udbydes kun i Aarhus.

CV og ansøgninger der virker

Få nye input til dit CV og din ansøgning,

så de fremstår målrettede, relevante

og skiller sig ud fra mængden.

Kurset udbydes kun i Aarhus.

Vejen til dit næste job

Søg job på nye måder. Lær at turde

mere. Lær nye metoder – tænk utraditionelt

og få nye ideer til at finde

virksomheder og søge jobs. Få nye

input til dit CV og din ansøgning, så de

fremstår målrettede, relevante og skiller

sig ud fra mængden. Lær at bruge

dit netværk positivt.

Dette kursus over to dage svarer til

kurserne ’Proaktiv jobsøgning’ og ’CV

og ansøgninger der virker’. Det udbydes

kun i Gentofte.

Proaktiv jobsøgning - dimittend

Et målrettet og forretningsmæssigt

orienteret jobsøgningsforløb for ledige

dimittender, der løber over 6 gange,

eller indtil jobbet er etableret.

Succes til jobsamtalen

Sådan brænder du igennem ved samtalen.

Lær, hvad du skal sige, hvornår

Se alle kurser og tilmeld dig på

www.ca.dk/kurser

og hvordan, og hvordan du får formidlet

og sendt det rette budskab.

LinkedIn kursus

Sådan styrer du dit professionelle

netværk med LinkedIn. Du lærer at

opbygge og anvende din egen profil og

anvende værktøjet i praksis.

Personlig udvikling

Præsentationsteknik - del 1 + 2

Lær, hvordan du gennemfører en

effektfuld præsentation. Få redskaber,

inspiration, praktiske øvelser og personlig

feedback på din performance.

Forhandlingsteknik

Bliv bedre til at forhandle. Forstå

forhandlingsprocessen, og få praktiske

redskaber og teknikker, som du kan

bruge til alle typer forhandlinger.

Kend dig selv

Bliv bevidst om din personprofil og få

større indsigt i dig selv, og hvordan du

virker sammen med andre mennesker.

Du får lavet en profilanalyse, baseret

på et af verdens bedste personprofilsystemer

’Insight Discovery Personprofil’.

Sådan får du Styr på din Stress

Når du siger NEJ til andre, siger du

ofte JA til dig selv. Lær, hvad du selv

kan gøre for at mindske stress og få

praktiske værktøjer til undgå stress.

Mindfulness - del 1 + 2

Med mindfulness trænes din opmærksomhed

på nuet og livet, mens det

foregår, så du kan få mere overskud,

blive bedre til at fokusere og få større

livsglæde. Del 1: Introduktion til Mindfulness

og grundlæggende øvelser.

Del 2: Gør mindfulness til en daglig

praksis.

Networking i praksis

Netværk er en af de vigtigste faktorer

for at indgå i det moderne samfund

med succes. Bliv bedre til at skabe og

pleje relationer.

Nå dine mål

Fastsatte nedskrevne mål giver klarhed

og retning og virker som kompas i

livet. Lær at arbejde med personlige

mål, så de bliver realistiske og målbare.

Lederudvikling

Mindful ledelse

Få et bredere perspektiv og forstærk

din evne til at navigere som leder med

mindfulness. Kurset er en blanding af

mindfulness-øvelser og teori. Du får

praktiske arbejdsredskaber, som kan

skærpe din vision og din prioritering

som leder.

Leder på vej

For dig der har mindst et års

erhvervserfaring, og som overvejer

en karriere som leder. Find ud af, hvad

lederrollen omfatter, og hvordan den

varetages og udvikles. Få fokus på dine

egne forventninger og betænkeligheder.

Få afdækket dit potentiale som

leder og din potentielle lederstil.

Tjek også CA’s

Gå-hjem-møder efter

sommerferien på

www.ca.dk/foredrag

CAnyt 11


CA a-kasse, Smakkedalen 2, Postboks 50, 2820 Gentofte

Har du en god forsikring, hvis

uheldet er ude

Som CA medlem får du ekstra fordele når

du handler forsikring hos os.

Vores Bilforsikring er en af vores mest

populære forsikringer! Du får bl.a.:

• Gratis reparation af stenslag i forruden

• Elitestatus på kun tre år

• Fri lånebil mens din bil er til reparation

Har du 0 klip i dit kørekort, belønner vi

dig med yderligere rabat.

Gjensidige tilbyder høj service, kompetent

rådgivning og konkurrencedygtige priser.

Få et

uforpligtende tilbud

Ring 70 20 33 70

eller besøg

ca.dk/gjensidige

Gjensidige_annonce_CA_210 x220 _maj13.indd CAnyt 1 Redaktion

CA a-kasse

Tel 3314 9045

Aarhus kontor 13-05-2013 10:56:17

ISSN 1903-3184

Mail ca@ca.dk

Vesterport 8 K

Oplag 33.000

Web www.ca.dk

8000 Aarhus C

12 CAnyt

Ole Strand (ansv.red.)

Layout

happyeverafter.dk

Smakkedalen 2

Postboks 50

2820 Gentofte

More magazines by this user
Similar magazines