Way Out East 2

sortkrudt.dk

Way Out East 2

Way Out East 2

DM i Westernskydning 6 stages Main Match

og

Præmieskydning: Last Man Standing

Lørdag d. 6. august 2010 kl. 0900-ca. 2200


Københavns skyttecenter, Selinevej 5, 2300 S

Det er med en stor glæde at Vestegnens sortkrudtsskytter inviterer til DM i Western.

Danske sortkrudtsskytter har d. 8. maj 2010godkendt, at westernskydning

gennemføres ifølge nordiske (Skandinaviske Westernskytter) og internationale

regler (SASS). Dansk Skytte Union (DSU) har 4. marts 2011 godkendt

skydeprogrammet. Regelsæt og procedurer er indøvet ved månedsmatcher på

Københavns Skyttecenter (KSC) og i Esbjerg.

Sikkerhedsinstruksen for westernskydning kan hentes på Vestegnens hjemmeside:

http://www.vestegnenssortkrudtskytter.dk/

Alle skytter opfordres til at gennemlæse Sikkerhedsinstruksen inden stævnet.

De nordiske og internationale westernprocedurer foreskriver altid skydning med 2

revolvere. Som en overgangsordning kan man ved dette mesterskab vælge at skyde

med én revolver – med sortkrudt -, idet det er håbet at så mange som mulig vil

skyde med to revolvere fx ved at låne én. A.h.t. sikkerhed skal revolver føres i

hylster. Haglgevær lades fra bælte eller lomme.

Husk høreværn og briller.

Ammunition:

6 stages Main Match: 31/61 til revolver (1/2 revolver), 61 til riffel og 24 + hagl

(faldmål beskydes indtil de er faldet).

Last man standing: Ca. 25 til revolver, 25 til riffel og 10 + hagl

1/3


Kategorier:

DM afvikles jf. SASS kategorier, idet der skal være minimum 3 skytter for at oprette

en kategori, dog ikke for ungskytter :

Sortkrudt:

Frontier Cartridge (FC) med to revolver, riffel og haglgevær (midlertidigt også

M97 i år).

Frontiersman (FM) med 2 Percussionsrevolver, riffel og haglgevær

(midlertidigt også M97 i år).

Én revolver (ER), med én revolver, riffel og haglgevær (midlertidigt også M97 i

år).

Røgsvagt .

DSU har 24. juni 2011 godkendt, at der til DM kan skydes med røgsvagt krudt i

sortkrudtsvåben, der er egnet til det):

Alder og kønsbestemt kategorier (på baggrund af nuværende erfaringsniveau

dog ikke Duelist, dobbelt Duelist eller Gunfighter med mindre man har

deltaget i udenlandske stævner med disse skydemetoder) Se de nærmere

definitioner i Shooters Handbook, som kan ses under SASS Handbooks på

VSS hjemmeside.

Interessede bør tage kontakt til Hawk på 3190 1665 for koordination af

røgsvage kategorier.

Program:

Tid

Aktivitet

Mandag 25. juli

Tilmelding, sidste frist for åbning af kategorier

Fredag d. 5. august

1600-2130 Porten er åben.

Mulighed for overnatning på KSC indendørs, i telt eller

campingvogn.

Tid

Aktivitet

Lørdag 6. august

0900 - 0930 Morgenmad

0930 - 1000 Obligatorisk skyttemøde

1000 - ca. 1230 3 Main stages

Ca. 1230 - 1330

Frokost

1330 - 1700 3 main stages og Last Man Standing

1730 - 1800 Præmie overrækkelse

Ca. 1900-

Old West Dinner (OWD)

- 2130 Porten er åben

Mulighed for overnatning på skyttecenter indendørs, i telt

eller campingvogn.

2/3


Tid

Lørdag til søndag

Aktivitet

Mulighed for overnatning på skyttecenter indendørs, i telt

eller campingvogn.

Priser (betales ved indskrivning):

100 kr. pr. deltager

Morgenmad og frokost: 50 kr. Drikkevarer kan købes.

Kaffe ad libitum 10 kr. pr. dag.

OWD 125 kr. Drikkevarer kan købes.

Præmie skydning: 50 kr.

Tilmelding i skemaet, som skal være Slim Dane i hænde senest 25. juli 2011 med

afkrydsning for:

Navn

Alias

Morgenmad og frokost

OWD

Kategori.

Overnatning fredag – lørdag og/eller

Lørdag - søndag

Behov for køb af ammunition:

.38 Spec.

.45LC,

.44-40.

Cal. 12

Behov for lån af haglbælte

Udfyld

Adresser: Slim Dane på erecius@post11.tele.dk eller SMS på 2065 5887.

Spørgsmål til stævnet kan også rettes til: Hawk på 3190 1665 eller Mike Barker på

6085 4563.

3/3

More magazines by this user
Similar magazines