RADIOGRAFEN - Foreningen af Radiografer i Danmark

radiograf.dk

RADIOGRAFEN - Foreningen af Radiografer i Danmark

Dimittender 2010

UC Lillebælt, Hold R07A

Bagest fra venstre:

Ann Therese Husås Sørensen, Joanna Ratajszczak-Jensen,

Louise Sørensen, Anna Louise Jørgensen, Dorthe Vestergaard,

Jacob Nattestad, Jan Graabæk, Lam Kieu Ha, Morten Ernst

Midterst fra venstre:

Parvaneh Nafar, Marianne Besserman Johansen, Sara Gazi Jaff,

Rasmus Jensen, Vickie Enkebølle Rasmussen, Louise Juhl,

Milad Bahadori

Forrest fra venstre:

Anita Skygebjerg, Sarah Egebjerg Nielsen

Ikke med på billedet:

Ricky Steenholdt Petersen og Vibeke Krovo Nielsen

PH Metropol, Hold 62

Bagerst fra venstre:

Rasmus Solnør, Steen Søndergaard, Jon Fagermoen,

Karen Larsen, Nicoline Henriksen, Gitte Buchwald

Forrest fra venstre:

Erland Sørensen, Line Locht, Morten Sønderskov,

Rim Chehabi, Helene Østergaard, Sara Kristensen,

Malene Veje

Der ud over var der 2 der ikke kunne

være tilstede:

Mona Ibrahim Idris og Helene Andresen

UC Nordjylland,

Hold R 07 V

Bagerst fra venstre:

Charlotte C. Boye, Malene Stigaard, Bettina Poulsen,

Christina Christensen, Jan Hede

Forrest fra venstre:

Janni Dvinge Thielsen, Heidi Huus Rasussen, Anne Sofie

Juul Jensen, Charlotte Madsen, Gitte Louise Gustavsen

6 | RADIOGRAFEN | AUGUST 2010

More magazines by this user
Similar magazines