Kvaglund Kirkeblad

kvaglundkirke.dk

Kvaglund Kirkeblad

Kvaglund

Kirkeblad

Nr. 1

Juni · Juli · august 007

"Kirken den er et gammelt hus, står, om end tårnene falde ... Give da Gud, at hvor vi bo,

altid, når klokkerne ringe, folket forsamles i Jesu tro ..." (Den danske Salmebog nr. 323).

Folk flytter fra Kridthuset, som skal rives ned. Alt det bedste ønskes for kirkens gamle naboer.

Ensom med troen .............................................................................................. side 3

Minikonfirmand, et tilbud til dem i tredje klasse ............................................ side 5

Sommerlejre for børn, unge eller familier ....................................................... side 6

2 kursusrækker i efteråret ................................................................................ side 7

Mogens Funder Larsen afløser i 3 måneder ................................................... side 12

Find på et navn og vind 300 kr. ......................................................................... side 13


Nyttigt at vide

- når et barn er født

skal det anmeldes til kirkekontoret senest 14 dage efter

fødslen. Anmeldelsen skal foretages af forældrene (gift)

eller af moderen (ugift). Det gælder, uanset om man er

medlem af folkekirken eller ikke. Er forældrene ikke gift,

kan man erklære, at man ønsker at varetage omsorgen og

ansvaret for barnet ved at underskrive en ”Omsorgs- og

ansvarserklæring”. Både fødselsanmeldelse og omsorgsog

ansvarserklæring kan udfyldes via hjemmesiden www.

personregistrering.dk.

- når barnet skal døbes

henvender man sig på kirkekontoret, hvor dåbstidspunktet

aftales.

- når barnet skal navngives

er der to muligheder: Man henvender sig på kirkekontoret,

hvor der udfyldes en blanket med det ønskede navn.

Blanketten underskrives af begge forældre.

Eller man kan udfylde en blanket via hjemmesiden

www.personregistrering.dk, som derefter udskrives og

underskrives, inden den afleveres eller sendes til kirkekontoret.

- når man ønsker navneændring

kan man vælge mellem to muligheder 1) ringe eller henvende

sig til kirkekontoret, og få vejledning i udfyldning af

ansøgningsblanketten. 2) eller man kan via hjemmesiden

www.personregistrering.dk udfylde blanketten: Navneændring.

Gebyr for navneændringer skal betales på posthus

eller i bank. Der er undtagelser fra gebyrbetalingen. Ring til

kirkekontoret og hør nærmere.

- når to skal giftes

aftales tidspunktet med kirkens kontor. Parret retter henvendelse

til bopælskommunen om udstedelse af prøvelsesattest.

Forløbet af bryllupshandlingen aftales med den præst,

der skal forestå handlingen.

- når der er dødsfald i familien

aftales tidspunkt for begravelseshandlingen med kirkens

kontor og en af kirkens præster. Forløbet af handlingen

aftales med den præst, der skal forestå handlingen. Man

er i øvrigt altid velkommen til at henvende sig til kirken eller

præsterne med spørgsmål vedrørende begravelsen.

Samtale med en præst

Du er altid velkommen til at henvende dig til Jens Fischer-

Nielsen eller Georg Græsholt for at få en samtale.

Udlån af lokaler

Udlån af kirkens lokaler til møder og arrangementer bestyres

af kirketjenerne. De træffes bedst om formiddagen kl.

8-13 på tlf. 2128 1066.


Kvaglund Kirkes kontor

Kvaglundparken 18, 6705 Esbjerg Ø, tlf. 7514 1066,

fax 7514 1033, www.kvaglundkirke.dk.

Kontortid: hverdage kl. 10-12

Kirkesekretær

Vagn Dahl Nielsen, vdn@km.dk, tlf. 7514 1066

Sognepræst

Jens Fischer-Nielsen, Granlunden 35, 6705 Esbjerg Ø,

tlf. 7514 3529, fax 7514 3569, jensfn@kvaglundkirke.dk

Vikar for Jens F-N: Pastor Mogens Funder

Larsen vikarierer i juni, juli og august. Han træffes på

tlf. 22147613 eller på molo@post.tele.dk dog helst ikke

mandag.

Sognepræst

Georg Græsholt (ansat på halv tid), Vesterled 45, 6851

Janderup, tlf. 7525 8207, georg@kvaglundkirke.dk.

Træffes dagligt undtagen mandag.

Giv-et-år-medarbejder

Ditte Antonsen, tlf. 6146 3512, ditte.antonsen@jubii.dk

Kirketjener 21281066

Erik Lund, Søndergårds Allé 2, 6700 Esbjerg,

tlf. 2128 1066 / 7512 9124.

Margrethe Aggerholm (ansat på halv tid),

Sønderhaven 3, 6700 Esbjerg, tlf. 2128 1066 / 7512 7527

Organist og korleder 22155232

Lene Kastrup, Stengårdsvej 8, 6. nr. 3, 6705 Esbjerg Ø,

tlf. 2215 5232 / 7514 5232, organist@kvaglundkirke.dk

Menighedsrådet

Formand:

Karin Blok Kristensen, Lindelunden 53, tlf. 7514 1391,

karinbk@kvaglundkirke.dk.

Næstformand:

Hanne Gram, Egelunden 77, tlf. 7514 1705.

Kirkeværge:

Leif Kærgaard, Sdr. Skadsvej 40, Skads, tlf. 7516 5400.

Øvrige medlemmer:

Gladys Bediako Bruun, Egekrattet 10, st.th., tlf. 2868 7123.

Verner Fonnesbæk, Fyrrelunden 41, tlf. 7514 2458.

Berith Nord Hansen, Rolfsgade 27.1, tlf. 7545 7680.

Mai-Brit Hebsgaard, Fyrrelunden 31, tlf. 7514 3164.

Svend Bjerrum Jensen, Gabelsparken 25,

Bramming, tlf. 7514 4661.

Poul Martin A. Nielsen, Hovedvej A1 nr. 29,

Bramming, tlf. 7547 0244.

Kurt Nørgaard Pedersen, Hassellunden 7, tlf. 7514 5070.

Redaktion

Jens Fischer-Nielsen (ansvarshavende redaktør).

Næste kirkeblad udkommer 1. september 2007

Indlæg afleveres på kirkens kontor senest 1. august 2007


ensom med troen

Af Jens Fischer-Nielsen

Rigtig mange mennesker tror at de står alene med

deres kristne tro. De oplever at ingen andre har lyst

at tale om troen … men man kunne jo selv begynde

at åbne for sit hjertes tanker ...

Ensom med troen

En kristen afrikaner fortalte mig for nylig

at det er svært at være kristen i Danmark.

Hvorfor, spurgte jeg. – ”Fordi kristendommen

er usynlig … man er så alene”. Vi danskere

kan tale om rigtig mange ting, men

der er også ting vi ikke er gode til at tale

om, f.eks. følelser og troen på Gud. Disse

to emner ligner hinanden en del. De er begge

noget som ikke kan bevises, og de er

begge ting, som gør os sårbare, når vi taler

om dem. Vi ønsker ikke at nogen skal trampe

på disse dyrebare ting. Men vi bliver kolde,

når vi ikke taler om dem. Forhold går i

stykker, når vi ikke tør tale om følelser… Og

Gud bliver væk når vi ikke tør tale om ham.

Ikke nødvendigvis væk for os selv. Men for

andre, f.eks. vore børn. Hvordan skal de

lære Gud at kende, hvis dem de holder af,

ikke tør fortælle om ham Børn vokser op

– ind imellem gennem hele barndommen

– uden at møde et eneste menneske, som

giver udtryk for, at Gud betyder noget for

dem. De har med garanti mødt mange (det

drejer sig formodentlig om mere end halvdelen

af befolkningen, for hvem Gud betyder

noget) – men de har holdt det som en

hemmelighed.

Kan Gud dø af mangel på omtale

- Det kan han selvfølgelig ikke. ”Gud er

Gud om alle mand var døde”, står der i

en salme (DDS nr. 7). Gud er der før alt og

efter alt. Gud er evig. Men han kan mistet

sin betydning for os, og på den måde dø

for os. Og ærlig talt, hvis Gud er død for

os – hvilken mening er der så tilbage Hvis

vi skræller alle gode tanker og værdier og

meningen med livet, som kan føres tilbage

til Gud eller Bibelen eller Kristendommen

bort – ja, så kan jeg kun få øje på meningsløshed.

I kirkens nye gospelkor synger vi en

sang med ordene: ”Give me that old time

religion … it was good for my old mother

… it is good enough for me …” Da vi sang

den, kom jeg til at tænke på, at der er mennesker,

som frasiger sig kristendommen,

uden at have sat sig ind i, hvad den handler

om. Hvorfor Måske fordi ingen ”old

mother” havde fortalt om dens betydning.

For at bryde tavsheden omkring kristendommen

kan man stille forsigtige

spørgsmål eller give udtryk for sit hjertes

tanker…

Jeg spurgte mine konfirmander: Hvad kan

du godt lide ved Jesus Her er nogle af

svarene:

- At han tilgiver alle

- Han hjælper dem, der trænger til det

- At Jesus er åben, og at jeg tror han elsker

mig, som den jeg er

- At han ofrede sig selv for at tage vores

skyld

- Han tænker på andre, før han tænker på

sig selv

Har du lyst at åbne en samtale om troen,

gælder det bare om at være lidt åben.

F.eks. kan du sige: ”I min morgenbøn i dag

bad jeg om … og tænk så skete der sådan

og sådan”. Eller ”Når jeg har det, som du

fortæller mig, så plejer jeg at bede en bøn

til Gud”. Hvis du siger noget i den retning,

3


vil mennesker straks spørge: Tror du på

Gud – Og så gælder det jo om med frimodighed

at sige JA! og f.eks. ”det kan jeg

da ikke lade være med, fordi …” osv. Det

kan der komme en god snak ud af, hvis

man lytter og også selv er villig til at dele

sit hjertes tanker. Man gør for resten helt

konkret mennesker en tjeneste ved at åbne

samtalen om troen. Undersøgelser har vist,

at troende mennesker lever længere end

andre – endda her på jorden.

Jeg hedder Peter, og jeg er kristen

I den første kristne tid var det farligt at

være kristen. Mange af de første kristne

blev dræbt p.g.a. deres tro, sådan som det

også sker nogle steder i dag. Her hos os er

det totalt ufarligt, så hvorfor ikke bekende

med frimodighed, at du tror på Gud

Kristendommen har så mange gode ting i

sig, at det er dumt at tie den ihjel. Der er

andre religioner i vor tid som råber op. Vi

skal ikke efterabe dem – men bare være

åbne med hvad vi tror på. En politibetjent

fortalte mig, at i en skoleklasse, hvor han

var på besøg, havde et par elever præsenteret

sig således: ”Jeg hedder Ali og jeg er

muslim”. Og ”jeg hedder Peter og jeg er

kristen”. Det var flot!

Fortæl det - og lev det

Til dig, som læser dette er min klare udfordring:

Kom frem fra busken, som du gemmer

dig i. Du går til grunde som kristen

derinde. Uden bekendelse, fællesskab og

opmuntring omkring troen dør den sandsynligvis

for dig. Og det er ikke meningen.

Meningen er, at du skal være med til

at sprede troen og Gud. I Johs. 7,39 står

Jesus citeret for denne sætning: ”Den der

tror på mig, skal det gå som skriften siger:

Fra hans indre skal der rinde strømme af

levende vand”. Og så står der videre: ”Det

sagde han om den ånd, som de, der troede

på ham, skulle få …”. Det skete på pinsedagen,

da Helligånden kom over disciplene.

Som kristen er du kaldet til at lade Himlens

ressourcer flyde ud til verden igennem

dig. Helligånden flyder stadig fra Himlen til

dem, som beder om Helligånden. Prøv at

læse Lukas-evangeliet kap. 11 vers 13 og

stol løftet om Helligånden til dem der beder

derom.

Når vi modtager Helligånden, kommer det

til at gøre en forskel, at der er kristne i verden.

Forlang ikke, at andre skal tro som du gør,

men del med andre dit hjertes tanker, om

Gud og hvad han betyder for dig – og lev

det!

Tegning fra ”Good News Bible”, som illustrerer

Jesus, der viser sig for disciplene

efter opstandelsen.

Citater som viser hvordan evangeliet

spredtes i den første kristne tid:

- Jesus: ”Som faderen har udsendt mig,

sender jeg også jer … modtag Helligånden”

(Johs. 20,21-22)

- Peter, da han og Johannes var for rådet

anklaget for at prædike og helbrede i

Jesu navn:

”Døm selv, om det er rigtigt over for Gud at

adlyde jer mere end ham; men vi kan ikke

lade være med at tale om, hvad vi har set

og hørt”. (Apg. 5,19-20).

- P.g.a. forfølgelse blev disciplene spredt.

Om dem står der:

”De der blev spredt, begyndte nu at drage

rundt og forkynde ordet”. (Apg. 8,4).


Mini-konfirmand 2007

Et tilbud til alle, der går i 3. klasse i efteråret 2007.

Til september begynder vi igen et nyt

hold mini-konfirmander i Kvaglund

Kirke. Det foregår i kirkens lokaler hver

onsdag eftermiddag efter skoletid - fra

kl. 14 til 15.30.

Det er et gratis tilbud til alle børn i 3.

klasse. Man behøver ikke være døbt for at

deltage.

ved at sende en mail til georg@kvaglundkirke.dk.

Mange hilsener - og god sommer til jer alle!

Lene Kastrup og Georg Græsholt

Vi skal synge, høre historier, se på billeder

og film og gå på opdagelse, så vi kan

blive lidt klogere på, hvad kirke og kristendom

er. Og sidst i forløbet vil vi selv prøve

kræfter med at lave nogle store malerier,

som kan pynte op i kirken.

Vi begynder første onsdag i september og

slutter først i december.

Faste undervisere bliver organist Lene

Kastrup og sognepræst Georg Græsholt.

Tilmelding

Tilmelding sker enten hos kirkens sekretær

Vagn Dahl Nielsen på tlf. 7514 1066 eller

Billederne er lavet af minikonfirmanderne i 2006.

5


Sommertilbud

Der er altid folk fra Kvaglund på Bibel-campingpladsen

ved Mørkholt Strand Hagenvej

105, 7080 Børkop. Ring evt. og få en snak

med Jens Erik Christensen, mobil 5041

8699. Han ved alt om Bibelcamping og vil

gerne svare på spørgsmål.

Kanotur på Skjern Å

For teenagers 13-17 år. Pris: 450

Tid: 6. august til 10. august

Arrangør Indre Missions Ungdom

Yderligere oplysninger hos iversen@imu.dk

Familielejr med

”Familier på Vej”

For familier, par eller enlige.

Tid: 21.-28. juli i Sommersted.

Det er en kristen sommerlejr med særligt

fokus på familie- og parundervisning.

Der er også et spor for enlige. Det er en

sommerlejr med 2-300 mennesker hvor

deltagerne er delt op i familiegrupper.

Læse mere: http://www.familier-paa-vej.dk/

Sommer Oase i Odder

Tid: 14.-21. juli

Det er en stor lejr med 2-3000 mennesker.

Og det er for alle aldersgrupper. Årets tema

er: ”Nåde, tro, håb – for i dag”. På tilmeldingen

melder man sig til et område på lejrpladsen

f.eks. Esbjergområdet (der er altid

deltagere fra Sædding og Kvaglund). Der

er hele ugen mange ting, man kan deltage

i. Man kan ikke nå det hele, man må vælge.

Der er både børneprogram (forskellige

aldersgrupper), teenlejr, ungdomslejr og

masser af aktiviteter for voksne og seniorer.

Se mere på http://www.danskoase.dk

2 børne- og juniorlejre

Tilmelding til begge lejre: Missionær Henrik

Dideriksen. Tlf. 7545 0030 henrik.d@c.dk

Fanø: 30. juni - 04. juli.

- Samvær, løb, badning, leg, underholdning,

sport, god mad, rekordforsøg, markedsdag,

bibelhistorie, bålhygge m.m. Til

børnemøde skal vi høre: ”Jesus er sej –

han viser vej”. Der bliver masser af sang

og musik.

Pris: Kr.170 inkl. færgebillet. Vi mødes lørdag

30. juni kl.13.10 ved Fanø Færgen og

sejler kl.13.30. Vi er i Esbjerg havn onsdag

4. juli kl. 16.00. Sommerlejren holdes på

Fanø-lejren, Hovedgaden 105, 6720 Fanø.

Tlf. 6160 2104.

Hemmet Strand: 16. -19. juli.

- Nogenlunde samme program som ovenstående.

Masser sang og musik.

Pris: Kun kr. 250,- kr. (Søskenderabat ved

3 søskende og derover). Vi mødes på lejren

mandag 16. juli kl.17.00. Der er festlig

afslutning torsdag 19. juli kl.16.00 for hele

familien.

Lejrens adresse: Hemmet

Strand, Svinkvej 8, 6893 Hemmet,

Tlf. 97 37 51 30.


Bibel Camping

Mange forskellige tidspunkter og mange

forskellige steder i Danmark.

Stederne varierer i størrelse og program.

Klik ind på www.bibelcamp.dk


2 kursusrækker i efteråret

Der bliver to spændende kursusrækker i efteråret. Man kan notere datoerne og evt.

melde sig til på kirkekontoret. Der kan læses mere i næste kirkeblad og på hjemmesiden

www.kvaglundkirke.dk

Kursus i spiritualitet og meditativ fordybelse

i den kristen tro

ved forfatter, terapeut, åndelig vejleder

og tidligere sognepræs, Jette Dahl

Det bliver et forløb over 7 aftner med fokus på 7 nøgleord fra Jesus

i Johannesevangeliet: ”Jeg er livets brød”, ”Jeg er verdens lys”,

”Jeg er døren”, ”Jeg er den gode hyrde”, ”Jeg er opstandelse og

Livet”, ”Jeg er vejen, sandheden og livet”, ”Jeg er det sande vintræ”.

Følgende mandage

kl. 19-21: 1/10 – 8/10 - 22/10 - 29/10 – 5/11 – 12/11 – 19/11.

Ægteskabskursus ”Skab det ægte ægteskab”

Kurset er tilrettelagt så parrene sidder sammen to og to.

Undervisningen veksler mellem indlæg og opgaver. Det foregår

i en hyggelig atmosfære: Datoerne er: 6., 13., og 20. sept.;

4., 11., og 25., okt. og 8. nov., hver mødeaften kl. 19,15 til

21,45. Emner for de enkelte aftener: Opbygge et godt grundlag

– Kunsten at kommunikere – Konfliktløsning – Tilgivelsens kraft –

Forældre og svigerforældre – Et godt sexliv – Kærligheden i funktion.

Genbrugsland

Kvaglund Centeret

Tlf. 75 14 12 14

Mandag til fredag kl. 13.00 -17.00

Lørdag kl. 10.30 - 13.00

Udvalget er større end du tror!

TING & SAGER

BØGER - TØJ - MØBLER

Giv os det du ikke har brug for mere.

Vi modtager med tak: Ting, tøj, lysestumper,

frimærker, legetøj, glas,

porcelæn, køkkenudstyr, møbler o.s.v.

Hvis du har lyst til at være

frivillig medarbejder så kontakt

Karin Blok Kristensen på tlf. 2360 9953

Mødestedet

- åbent for alle på mandage og torsdage

kl. 13.00-16.00 i Kvaglund Kirke

Kom ind og få en kop kaffe eller te,

læs dagens avis, søg informa tioner på

internettet, få et spil med andre gæster

- eller en god

snak!

Er du træt af at

spise alene Hver

torsdag

kl. 13.30 kan du

spise et måltid

god varm mad

i selskab med

andre.

7


Kirkekalender · Juni · Juli · Aug. · 2007


Søndag den 29. 8. s. e. trinitatis

kl. 10.30 Gudstjeneste v/Georg Græsholt

August

Onsdag den 1.

kl. 10.15 Gudstjeneste på Områdecenter Hedelund v/ Georg Græsholt

Søndag den 5. 9. s. e. trinitatis

kl. 10.30 Gudstjeneste v/Georg Græsholt J

Søndag den 12. 10. s. e. trinitatis

kl. 10.30 Gudstjeneste Tage K. Kristensen J

Torsdag den 16.

kl. 10.15 Gudstjeneste på Områdecenter Hedelund v/ Poul Erik

Kammersgaard

Søndag den 19. 11. s. e. trinitatis

kl. 10.30 Gudstjeneste v/Mogens Funder Larsen J

Tirsdag den 21.

kl. 14.30 TirsdagsCafé: Hyggeeftermiddag

kl. 19.30 Gospelkor øveaften

Torsdag den 23.

kl. 19.00 Menighedsrådsmøde

Søndag 26. 12. s. e. trinitatis

kl. 10.30 Gudstjeneste v/Mogens Funder Larsen J

Tirsdag den 28.

kl. 14.30 TirsdagsCafé: Sommerferieoplevelser

kl. 19.30 Gospelkor øveaften

Børn er altid velkomne i kirken. Under prædikenen ved de gudstjenester, der er

mærket med J er der børneprogram.

Kirkekaffe: Der er kirkekaffe efter alle gudstjenester. Alle er velkomne til at gå

ind i menighedssalen til kaffe/te/vand. Hvis man har tid, lyst og kræfter til at

tage ansvar for kirkekaffen en søndag, kan man skrive sig på en liste.

Kirkebil: Ældre og gangbesværede tilbydes gratis kørsel til kirkens gudstjenester

og arrangementer. Bilen bestilles ved henvendelse til kirkens kontor kl.

10.00 - 12.00 på tlf. 75 14 10 66 eller direkte hos Taxa på tlf. 75 14 45 00.

Juni


Søndag den 3. Trinitatis

kl. 10.30 Gudstjeneste v/Mogens Funder Larsen J

Tirsdag den 5.

kl. 14.30 TirsdagsCaféen: Hyggeeftermiddag

Onsdag den 6.

kl. 10.15 Gudstjeneste på Områdecenter Hedelund v/Mogens Funder

Larsen

kl. 19.30 Gospelkor øveaften

Søndag den 10. 1. s. e. trinitatis

kl. 10.30 Gudstjeneste v/Georg Græsholt J

Tirsdag den 12.

kl. 14.30 TirsdagsCaféen: Udflugt.

Onsdag den 13.

kl. 19.30 Gospelkor øveaften

Søndag den 17. 2. s. e. trinitatis

kl. 10.30 Gudstjeneste v/ Mogens Funder Larsen J

Tirsdag den 19.

kl. 14.30 TirsdagsCaféen: Grupper – bibelgruppe og spil og snakkegruppe

Torsdag den 21.

kl. 10.15 Gudstjeneste på Områdecenter Hedelund v/Mogens Funder

Larsen

kl. 19.00 Menighedsrådsmøde

Søndag den 24. 3. s. e. trinitatis

kl. 10.30 Gudstjeneste v/Mogens Funder Larsen J

Faste tidspunkter (som ikke er medtaget i kalenderen):

Mandag 13.00-16.00: Mødestedet

Tirsdag 9.30-11.30: Legestue

14.05-15.35: Minikonfirmander

16.00-17.00: Børnegospel

Onsdag 9.30-11.30: Mandeklubben

med fællesspisning (kl. 13.30)

12.00: Bøn for menigheden

15.30: Kirkekoret øver

17.00-18.15: Gospeldans

Søndag 10.30: Gudstjeneste med

kirkekaffe

Juli

Torsdag 9.30-11.30: Kvindeklubben

13.00-16.00: Mødestedet

Menighedsrådsmøder

Menighedsrådets møder er offentlige. Som regel afholdes der møde fjerde torsdag

i måneden kl. 19.00, dog ikke i juli og december.

Dagsorden og udskrift af menighedsrådets beslutningsprotokol er fremlagt til

gennemsyn på kirkekontoret fem hverdage før mødets afholdelse.

Søndag den 1. 4. s. e. trinitatis

kl. 10.30 Gudstjeneste v/Mogens Funder Larsen

Onsdag den. 4.

kl. 10.15 Gudstjeneste på Områdecenter Hedelund

v/ Mogens Funder Larsen

Søndag den 8. 5. s. e. trinitatis

kl. 10.30 Gudstjeneste v/Karl Lindhardt Jensen

Søndag den 15. 6. s. e. trinitatis

kl. 10.30 Gudstjeneste v/Mogens Funder Larsen

Torsdag den 19.

kl. 10.15 Gudstjeneste på Områdecenter Hedelund v/ Poul Erik

Kammersgaard

Søndag den 22. 7. s. e. trinitatis

kl. 10.30 Gudstjeneste v/Mogens Funder Larsen


10

Årets konfirmander

St. Bededag

ved Jens Fischer-Nielsen

Fredag 4. maj

Bageste række fra venstre:

Anders Guldager Jepsen

Andreas Knigge

Morten Kim Hornbæk

Jonas Loft Nielsen

Michael Jacobsen Bondegaard

Steffan Jespersen

Mellemste række fra venstre:

Douglas Thomas Pereira Fernandes

Mathias Lykke Kyed

Rune Kongshøj Callesen

Morten Klug Jensen

Kasper Jytzler Lavrsen

Sebastian Højlund Dau

Forreste række fra venstre:

Nanna Malmborg Fabricius

Line Zaar Zachariasen

Amanda Langvad Petersen

Gitte Zaar Zachariasen

Christina Skov Jespersen

Marie Bach Asmussen

Lørdag efter

St. Bededag

ved Georg Græsholt

Lørdag 5. maj

Bageste række fra venstre:

Christopher Staghøj Larsen,

Daniel Sande Olsen, Mathias Lunde Korsgaard,

Mads Madsen Jensen, Rune Ricky

Rasmussen, Kim Sand Jensen

Forreste række fra venstre:

Natasja Puggaard Lassen, Charlotte

Hansen, Tina Prisfeldt, Nina Damgaard,

Isabella Andrade Christensen

Søndag 6. maj

ved Jens Fischer-Nielsen.

Fra venstre: Mike Thorngaard, Jacob Brogaard

Pedersen, Kasper Schmidt Nickelsen,

Kristoffer Christensen.


Tak for et år

Ditte Antonsen har været ”giv-et-medarbejder”

ved Kvaglund Kirke siden sidste

sommer. Hun har været engageret på

forskellige måder i Børnegospel, T’n’T,

Spaghettigudstjenester, CD-optagelse,

Kirkekor, Pigeklub, BørneOase, Legestue

og Babysalmesang m.v. Ditte skal videre

i sit liv og holder op i jobbet 1. juli.

Kirkebladet har stillet Ditte en række

spørgsmål:

- Hvad er det fede ved Kvaglund Kirke

Det fede ved Kvaglund Kirke er først og

fremmest forholdet mennesker imellem.

Det, at der altid er nogen at snakke med og

spørge til råds, hvis det er nødvendigt. Der

er altid nogen der lytter.

- Hvorfor gav du et år

Det var fordi jeg ikke var klar til at fortsætte

med uddannelse. Jeg havde brug for et

pusterum fra bøgerne og skolen. Derudover

ville jeg gerne udfordre mig selv personligt,

det følte jeg, at jeg havde mulighed

for i kirken.

- Kan du pege på en rigtig god oplevelse

i året der gik

Da jeg i efterårsferien havde 3 piger med

på Kings Kids-lejr. Det var virkelig spændende

at se deres begejstring, for de ting

de oplevede. På den lejr blev kristendommen

præsenteret på en virkelig relevant

måde. Pigerne henviser ofte til ting, der

foregik på lejren, og den undervisning der

blev givet. De synes der er alt for lang tid til

oktober, når der igen er lejr.

- Hvad har du selv fået ud af

at give et år

Blandt andet har jeg lært noget om, hvordan

man skal tackle problemsituationer

imellem børn. Og noget om, hvilke problemer

børn kan have. Børnene har vist stor

tillid til mig og betroet mig mange ting. Jeg

har lært, at ikke alting er, som det først ser

ud. Hvis man kigger ordentligt efter, vil man

ofte blive overrasket. Jeg har lært sandheden

i ordsproget ”Man skal ikke skue hunden

på hårene”.

- Hvad skal du videre med efter ferien

Efter sommerferien begynder jeg på lærerseminariet

i Ribe.

- Er det så bare slut med engagementet

i Kvaglund kirke

Nej, det håber jeg da ikke. Der er flere ting

jeg gerne vil fortsætte med, hvis jeg kan få

det til at passe ind med studiet. Det er nok

pigeklubben, der har min første prioritet.

- Er piger så specielle, at de skal have

klub for sig selv

Ja, det er de. Piger har brug for et sted,

hvor de kan tale frit, og ikke behøver tænke

over, hvad drengene tænker og mener om

dem. De har brug for et sted, hvor de bliver

opbyggede i troen på sig selv (og i øvrigt

også på Gud), og får at vide at de er gode

nok som de er. At de ikke behøver være

som alle andre, og slet ikke som mange af

de popstjerner, de ser dagligt i fjernsynet.

- Burde der også være en ”drengeklub”

Det tror jeg ville være en god ide. Jeg

kender ikke til drengenes konkrete behov,

men det er da sikkert rart nok for dem, at

pigerne ikke altid skal være med. Vi har jo

også både en mande- og en kvindeklub i

kirken…

Fra kirken siger vi tak til Ditte

og ønsker Guds velsignelse

og alt godt for fremtiden.

11


Nyheder

prøve at afholde Adventsmarked en uge

før: Adventsmarked bliver altså lørdag/søndag

24.-25.november.

Høstgudstjeneste

Der bliver høstgudstjeneste ved sognepræst

Georg Græsholt søndag den 16.

september.

Mogens Funder Larsen.

Orlov

Jens Fischer-Nielsen holder orlov i juni, juli

og august + 3 ugers ferie i september. Han

skal fordybe sig i ”Udrustende lederskab”.

I orlovsperioden er Mogens Funder Larsen

afløser. Han er cand. teol. og har arbejdet

som præst forskellige steder. Han er gift

med Lone Balle Olesen, som er præst ved

Grundtvigskirken. De har 2 børn. Gudstjenesterne

med frivillige til læsninger, uddeling,

børneprogram, kirkekaffe, forbøn m.v.

fortsætter, da Mogens Funder Larsen gerne

vil gå ind i de opbyggede traditioner. Vi

byder Mogens Funder Larsen velkommen

til tjeneste i Kvaglund. Mogens Funder Larsen

træffes lettest på tlf. 22147613 eller pr.

mail molo@post.tele.dk

Projektmedarbejder

Silas Serner-Pedersen er blevet ansat som

projektmedarbejder i efteråret med teenaktiviteter

som sit arbejdsområde. Silas og

hans kone Kathrine har været på bibelskole

i USA et år. De skriver, at de har fået stort

udbytte og kommer hjem men nye kundskaber

og inspiration. Vi byder dem begge

velkommen hjem. Silas bydes velkommen

til arbejdspladsen Kvaglund Kirke og vi

ønsker Guds velsignelse over indgangen i

arbejdet.

Kvaglunddagen

1. september kl. 11-16 bliver der fest på

Kvaglund Torv. Det er ”Kvaglunddagen”,

som samler alt, hvad der kan krybe og gå

i Kvaglund. Der vil være boder, kræmmermarked,

stande og underholdning. Hanne

Gram koordinerer indslag fra Kvaglund

Kirkes side; meld dig til hende som frivillig

hjælper på tlf. 7514 1705

Adventsmarked rykkes en uge

I mange år har der være adventsmarked i

weekenden ved 1. søndag i Advent. Men

der har været rigtig mange advents-arrangementer

i denne weekend, derfor vil vi nu

1

Silas Serner-Pedersen.


TirsdasCafé

Opmuntrende eftermiddage med kaffe,

dagens ord, sang & musik, spændende

gæster, aktiviteter og hyggeligt samvær.

Der begyndes hver gang med kaffebord

á kr. 10. Alle er velkomne hver tirsdag kl.

14.30.

5. juni: Hyggeeftermiddag

12. juni: Udflugt til Marbækkård pris kr. 35.

19. juni: Grupper: Bibelgruppe og Spil &

Snakkegruppe

21. august: Hyggeeftermiddag

28. august: Sommerferieoplevelser

Mandeklub

Hver onsdag kl. 9.30-11.30.

Der indledes med formiddagskaffebord.

Nyt aktivitetshus

Derefter spiller nogle bob og lignende spil,

andre går en lang vandretur. Det er en klub

for fællesskab, samvær og erfaringsudveksling.

Sommerferie juni, juli og august. Kontaktperson:

Kai Kaus tlf. 75142076

Kvindeklub

Hver torsdag kl. 9.30-11.30

Der indledes med morgenkaffe. Derefter er

der oplæg og samtale om et emne eller en

aktivitet. Der lægges vægt på det kristne

fællesskab. Sidste gang inden sommerferien:

14. juni. Første gang efter sommerferien:

23. august. Kontaktperson: Lilly Henneberg

tlf. 7512 5542.

Hvad skal det nye hus hedde

Vandrekirken bag Kvaglund Kirke brændte

i januar 2006. Nu er den genopstået med

endnu bedre faciliteter end tidligere. Men

hvad skal den hedde ”Vandrekirken” dur

ikke mere. Den nye bygning har aldrig

været kirke, men flygtningelejr. ”Børne- og

Ungdomshuset” dur heller ikke. Der skal

foregå aktiviteter for alle aldersgrupper.

Har du et godt forslag, kan det sendes til

menighedsrådet. Hvis dit indsendte navn

blive godtaget som det endelige navn for

huset, vil du blive præmieret med fribillet

for dig og din familie til et helt års spaghetti-gudstjenester

(eller du kan konvertere

præmien til 300 kr.). Aflever en seddel med

dit forslag til kirkekontoret. Husk også at

skrive dit eget navn og tlf. nr.

Tak til de mange frivillige

Mange frivillige har været i gang med at

klippe alle buskene rundt om huset ned.

Og andre har været meget flittige med at

få indrettet og malet huset indvendig. Nu

mangler det kun at blive malet udvendigt.

Det nye hus hænger bedre sammen med

kirken end den gamle vandrekirke. Anlægsgartneren

har lavet en vej mellem kirken og

det nye hus og brolægning rundt om huset.

Huset skal bruges til FDF og til kirkens

aktiviteter for børn, unge, voksne - gammeldanskere

så vel som nydanskere. Tak

til alle de frivillige for en stor indsats! Nu

handler det om at få huset fyldt med gode

aktiviteter – dertil er der også brug for frivillige

hænder, fødder og hjerter.

Det nye hus hænger bedre sammen med

kirken end den gamle vandrekirke.

13


1

Plads til alle - brug for alle

Der er plads til alle i Kvaglund Kirke. Det

er et meget bredt udsnit af befolkningen

som samles til gudstjenester og andre

aktiviteter. Hvis man har tid, lyst, kræfter

er der også mulighed for at være frivillig

medarbejder.

Blomsterpiger

Det sidste skud på stammen af frivillige

medarbejder er ”blomsterpigerne”. Det

er damer, som på skrift har påtaget sig at

dekorere alteret og andre steder i kirken

forud for gudstjenester og kirkelige handlinger.

Der er allerede lavet en masse flotte

dekorationer til ære for Gud og til fryd for

menigheden. Tak for denne indsats!

Andre funktioner

Men der er mange andre frivillige funktioner

ved gudstjenester og i kirken i det hele

taget. Tak til enhver som gør en frivillig indsats.

Hvad kunne du tænke dig at tjene

med i menigheden Nedenstående ser du

en liste over umiddelbare behov, men der

er mange flere behov. Har du noget du har

lyst at byde ind med, kan du kontakte et af

menighedsrådsmedlemmerne, se side 2,

eller kontaktpersonerne nævnt på side 15.

Frivillige medarbejdere søges til:

1) Oversættelse. Det drejer sig om simultantolkning

fra dansk til engelsk ved søndagsgudstjenesterne.

Der er et team på

3 som skiftes. Der er brug for 2-3 mere.

2) Børnekirke. Der er et team af medarbejdere,

som tager sig af børnene under

prædikenen om søndagen. Der er brug

for flere.

3) Teen-aktiviteter. I den kommende sæson

vil der være en ansat medarbejder til at

gå i spidsen for dette arbejde. Der er

brug for frivillige medarbejdere, som kan

hjælpe til.

4) Mødestedet. Det er et værested i kirken

mandag og torsdag 13-16. Der er et

team af medarbejdere. Men der er brug

for 1-2 mere.

5) Legestue. Det er en ugentlig formiddag

for børn 0-5 år og deres mor/far. Der

mangler en leder for lejestuen når vores

”Giv-et-år-medarbejder” holder op pr. 1.

juli.

6) Genbrugsland. Der er både brug for

mænd og kvinder, som gennem praktisk

arbejde har lyst at være med til at rejse

penge til kirkernes arbejde i Asien og

Afrika. Det har interesse, hvis du kan give

bare 4 timer om ugen. Kontaktperson:

Karin Blok Kristensen, tlf. 2360 9953.

Sidste år indsendte Sædding Genbrug

og Genbrugsland til sammen kr. 750.000

til SudanMissionen og Danmission.


Kirkelige Netværk

FDF 7. Kreds – Fritid med indhold!

Pilte og væbnerne (3. til og med 7. kl. ) mødes hver

mandag 19.00-20.30.

Puslinge og tumlinge (0. til og med 2. kl.) mødes

hver tirsdag 16.00-17.30.

De unge over 7. kl. mødes efter aftale.

Normalt holdes møderne i det nye hus bag kirken.

Kontaktpersoner: Mai-Brit Hebsgaard, Fyrrelunden

31, tlf. 7514 3164, hebs@6705e.dk og Kent Bjørnfort,

Lindelunden 41, tlf. 2074 9040. Se også kredsens

hjemmeside: www.fdf.dk/Esbjerg 7

KFUM-Spejderne, Kvaglund gruppe

Spejderlokalet på Egelunden 7:

Bævere (bhv. og 1. kl.) møder onsdage

kl. 18.30-19.45.

Ulve (2.-3. kl.) møder mandage kl. 18.30-20.00.

Spejderhytten på Højdevej 10:

Juniorspejdere (4.-5. kl.) møder onsdage

kl. 18.30-20.00.

Spejdere (6.-10. kl.) møder onsdage kl. 18.30-20.00.

Gruppeleder: Gitte Jakobsen, Skoleparken 57,

tlf. 5070 8072, gja@esenet.dk

Anonyme Narkomaner

Mandage kl. 19.15-20.30 og onsdage kl. 19.30-

20.30. Naanon, pårørende til misbrugere, mandage

kl. 19.30-20.30 i Kvaglund Kirke.

Børnegospel

Øver i kirkens korlokale tirsdage kl. 16.00-17.00.

Leder og dirigent: Lene Kastrup, tlf. 2215 5232.

Gospelkor

Øveaften hver onsdag (Efter sommerferien: Tirsdag)

kl. 19.30-21.30.

Dirigent: Judith Hedager Nielsen.

Kontaktperson: Lene Kastrup tlf. 2215 5232.

Kirkekor og korskole

Leder: Organist Lene Kastrup, tlf. 2215 5232.

Fællesskabsgrupper

Fællesskabsgrupper er for familier og enlige, hvor

der lægges vægt på lovsang, bøn, undervisning og

den enkeltes vækst som kristen. Vil du være med, så

kontakt Inger Nielsen på tlf. 7547 0244 - eller en af

nedenstående kontaktpersoner.

Gruppe 1: Jette Rasmussen og Elsebeth og Jens

Fischer-Nielsen, tlf. 7514 3529.

Gruppe 2: Berith Nord Hansen, tlf. 7545 7680.

Gruppe 3: Sonja og Helge Kærsgaard,

tlf. 7546 8929.

Gruppe 4: Lilian og Ove Mølgaard, tlf. 7545 0011.

Gruppe 5: Bibelstudiegruppe. Kristian Assenholt,

tlf. 7514 2419.

Gruppe 6: Ungdomsgruppe.

Kontaktperson: Jens Fischer-Nielsen,

tlf. 7514 3529.

Gruppe 7: Gladys Bruun, Inger og Poul Martin A.

Nielsen, tlf. 7547 0244.

TirsdagsCafé

Åben hver tirsdag kl. 14.30. I lige uger er der et

spændende fælles program. Yderligere oplysninger

på kirkens hjemmeside www.kvaglundkirke.dk eller

kirkens kontor tlf. 7514 1066.

Fælles spiseaftener

Fælles spiseaftener i kirkens mødesal som regel en

fredag i måneden. Det er kl. 18 og det er både for

børn og voksne. Program ligger i våbenhuset. Det

kan også rekvireres på tlf. 75141066.

Mødestedet

Åbent hver mandag og torsdag kl. 13.00-16.00.

Der er åbent for alle. På torsdage spisning kl. 13.30.

Kvindeklub

Hver torsdag kl. 9.30-11.30.

Kontaktperson: Lilly Henneberg, tlf. 7512 5542.

Bøn for menigheden

Hver torsdag kl. 12-12.30 i kirkerummet. Alle kan

komme. Kontaktperson: Hanne Gram Larsen,

tlf. 7514 1705.

Teen-aktiviteter

For gamle og nye konfirmander og alle andre teenagers.

Kontaktperson: Silas Serner-Pedersen

tlf. 61268161.

Legestuen

Legestue for børn, 0-5 år med voksen ledsager.

Hver tirsdag kl. 9.30-11.30.

Mandeklubben

Hver onsdag kl. 9.30 - 11.30.

Kontaktperson: Kai Kaus, tlf. 7514 2076.

Ægteskabskursus

Kontaktpers.: Inga og Leif Kærgaard, tlf. 7515 5400.

Gudstjenestehjælpere

Kontaktpersoner:

Projector: Berith Nord Hansen, 75457680

Læsere & Uddelere & Kirkekaffe: Hanne Gram, 7514

1705

Forbøn Betina Linden, 3297 2285

Børnekirke: Gladys Bruun 2868 7123

Blomsterdekoration: Karin Blok 2360 9953

Oversættere: Edel Eriksen 7515 5015

Aktivitetstime: Leif Kærgaard 75165400

Gadepræst

Mette Præstegaard Friis, træffes tirsdage 16-18 på

Kirkegade 70, tlf. 6068 6968.

Webadresse: gadens-praest.dk

Natkirken i Esbjerg

Zions Kirke, Nygårdsvej 103, Esbjerg.

Åben den 1. fredag i måneden fra kl. 20.30 til 24.00.

Kontaktperson: Jette Bruun christensen,

Grundtvigskirken, tlf. 7611 5050.

15


GOSPELKOR

Har du lyst til at synge

gospel

Hvis du har, så kom og være

med hver tirsdag kl. 19.30-21.30.

Sæsonstart: Tirsdag den 22.

august kl. 19.30.

Pris for efterårs sæsonen

er kr. 150.-

Der vil i efteråret blive arrangeret

særskilt frivillig nodeskole.

Foruden øveaftenerne skal det påregnes at synge

til gospelguds tjenester eller andre arrangementer 2-3 gange i løbet af

efterårssæsonen.

Kvaglund Kirkes gospelkor har øvet hver uge igennem det meste af foråret

2007 med ca. 60 deltagere under ledelse af Judith Hedager. Koret medvirkede

til Gospelgudstjeneste søndag den 20. maj. Og det skal medvirke ved

Kvaglunddagen lørdag den 1. september. Koret modtager nye.

Kontaktperson er Lene Kaastrup tlf. 2215 5232.

Grafisk Trykcenter AS · Tlf. 76 109 110 · 73091

More magazines by this user
Similar magazines