Sådan gør vi det i Sønderborg: - Sønderborg Erhvervs- og Turistcenter

set.sonderborg.dk

Sådan gør vi det i Sønderborg: - Sønderborg Erhvervs- og Turistcenter

Grundfortællingen, fakta, emnepakker, 14. maj 2013, 11:54, Henriette Pilegaard tlf. 2790 5377

Grundfortællingen om Sønderborg, fakta, emnepakker for

1) Kultur-turisme-handel

2) Erhverv/iværksættere/ naturvidenskab/uddannelse/internationalt

3) Miljø / energi

– skal betragtes som forslag til anvendelse på forskellige fagområder. Mange af punkterne findes allerede på

det generelle fakta-ark og går igen her, i nogle tilfælde i en udvidet version.

Sådan gør vi det i Sønderborg:

Kultur-turisme-handel:
Byen Sønderborg med ca. 30.000 indbyggere er knudepunktet for et tæt netværk af mindre byer og

landsbyer med mange lokale ildsjæle. Vi er 76.000 i Sønderborg Kommune, 700.000 i regionen

Sønderjylland-Schleswig og 4 millioner i den Dansk-Tyske Region.

Vi har et stort kulturudbud med mindst lige så mange events, som der er dage i året. Det regionale

spillested Sønderborghus og foreningen Kultur i Syd henter de største musiknavne til området, og

vores teater har provinsens største udvalg af forestillinger. Samarbejde i Europas første

grænseoverskridende kulturregion betyder, at en række særlige tilbud er inden for rækkevidde.

Sønderborgs tidligere industrihavn udvikles efter en plan af verdensarkitekten Frank Gehry til et nyt

center med boliger, innovative virksomheder, formidling, kunst og wellness. I 2007 åbnede Alsion –

et knap 30.000 kvadratmeter stort center med universitet, forskerpark og en førsteklasses koncertsal,

som er hjemsted for landsdelens symfoniorkester.

Vores skove, hav og 250 km kystlinje indbyder til et væld af aktiviteter, ligesom mindst 700

frivillige foreninger og sportsklubber er basis for et vitalt fritids- og idrætsliv. Unge talenter udvikles

gennem klubsamarbejde og særlige uddannelsestilbud inden for sport og kultur.


Fem fyrsteslotte i området er med til at fortælle historien om hertugdømmerne Slesvig og Holsten,

ligesom vi har et af landets vigtigste erindringssteder, Dybbøl Banke, hvor Danmark i 1864 blev

bestormet af Preussen og siden måtte opgive en tredjedel af sit landområde. Begivenhederne var

afgørende for udviklingen af det Europa, som vi kender i dag.

En tysk mindretalsbefolkning betyder, at Sønderborg har tradition for at rumme flere kulturer.

I dag lever flere end 120 nationaliteter i byen, og i 2011 blev Sønderborg kåret til Årets Europaby af

den danske Europa-bevægelse.

Lokale traditioner som ringridning og sønderjysk kaffebord giver kolorit til området.

Vores spændende kulturarv, naturen og nærheden til Tyskland er med til at gøre Sønderborgområdet

til et af landets mest populære feriemål med årligt tre millioner gæster, heraf 43 % fra

Tyskland og 40 % fra resten af Danmark. De kommer blandt andet på områdets 17 campingpladser

og i store sommerhusområder. Lystbådehavnen i Sønderborg er blandt landets mest besøgte af

gæstesejlere.

Sønderborg er et stærkt handelsknudepunkt med et stort opland. Med det nye kompleks Borgen i

bymidten og udvidelse af Center Øst er byen positioneret blandt de fire stærkeste i Sydjylland i

forhold til fremtidens handelsmønstre.

1/4


Grundfortællingen, fakta, emnepakker, 14. maj 2013, 11:54, Henriette Pilegaard tlf. 2790 5377

Erhverv/iværksættere/ naturvidenskab/uddannelse/internationalt

Vi har nogle af landets største, globale industrikoncerner med en underskov af 1880 små og mindre

virksomheder, hvoraf en stor del beskæftiger sig med teknologi, ligesom området har stærke

klyngenetværk især inden for mekatronik og grøn energi, men også inden for fødevaresikkerhed og

velfærdsteknologi.

Vi har Danmarks højeste koncentration af ingeniører næst efter København og en rig tradition for

iværksættere og teknologisk udvikling. Flere programmer og mentorordninger støtter iværksætteri og

produktudvikling – også for unge. På iFabrikken på havnen i Sønderborg kan nye firmaer komme på

benene i et åbent iværksættermiljø og få sparring fra områdets erhvervsliv og

uddannelsesinstitutioner.

Syddansk Universitet i Sønderborg er kendt for sit samarbejde med uddannelser i Flensburg og for et

tæt samspil med områdets erhvervsliv, blandt andet gennem en mekatronikklynge med 25

virksomheder, hvor Mads Clausen Instituttet, EUC Syd og Ingeniørhøjskolen i Aarhus er involveret.

Vi tager ansvar for miljøet. Gennem Sønderborgs ProjectZero er borgere, institutioner og

virksomheder på vej til at gøre området CO2-neutralt i 2029. Projektet er optaget i Clinton Climate

Positive Development Program.

Mere end halvdelen (60 %) af Sønderborgs industrivirksomheder beskæftiger sig med

energiløsninger, og i klyngeinitiativet Lean Energy samarbejder virksomheder med

forskningsinstitutioner.

Hver 10. arbejdsplads i Sønderborg findes inden for energi og miljø, hvilket er fire gange hyppigere

end i Danmark som helhed. Halvdelen af landets virksomheder, der beskæftiger sig med effektive

energiløsninger, findes i den syddanske region.

Fra Sønderborg Lufthavn er man i København på 35 minutter, og ad den nye motorvej til byen er

man i Aarhus eller Hamburg på mindre end to timer.

Byen Sønderborg med ca. 30.000 indbyggere er knudepunktet for et tæt netværk af mindre byer og

landsbyer med mange lokale ildsjæle. Vi er 76.000 i Sønderborg Kommune, 700.000 i regionen

Sønderjylland-Schleswig og 4 millioner i den Dansk-Tyske Region.

Sønderborgs tidligere industrihavn udvikles efter en plan af verdensarkitekten Frank Gehry til et nyt

center med boliger, innovative virksomheder, formidling, kunst og wellness. I 2007 åbnede Alsion –

et knap 30.000 kvadratmeter stort center med universitet, forskerpark og en førsteklasses koncertsal,

som er hjemsted for landsdelens symfoniorkester.

Vi har engelsksprogede uddannelser fra grundskolen til på universitetet, hvor 70 pct. af de

studerende er internationale. Projektet Global House grundlægger det globale udsyn allerede fra

børnehaven. Dertil kommer flere tyske børnehaver og skoler.

Skoleeleverne begejstres for naturvidenskab gennem projektet House of Science. I oplevelsesparken

Universe kan børn og unge lege sig klogere på teknik og naturvidenskab, ligesom de bliver inspireret

til innovation på camps, i konkurrencer og i undervisningsforløb. Parken er godkendt som

Videnspædagogisk Aktivitetscenter.

Universe-parken huser sekretariatet for Young Enterprise Region Sydjylland (YERS), der formidler

og igangsætter aktiviteter, hvor unge under uddannelse inspireres til at etablere og drive selvstændig

2/4


Grundfortællingen, fakta, emnepakker, 14. maj 2013, 11:54, Henriette Pilegaard tlf. 2790 5377

virksomhed. Universe-parken er samtidig involveret i den landsdækkende konkurrence Unge

Forskere, som arrangeres af Dansk Naturvidenskabsformidling. Sønderborg er også hjemsted for

Universe Fonden, som er en internationalt orienteret forsknings- og udviklingsenhed, der udvikler og

driver projekter med fokus på læring og innovation

Sønderborg er aktiv i det regionale samarbejde Science Region og huser det nationale center for

natur, teknik og sundhed, NTS. Samarbejdet øger interessen for naturvidenskaben og sikrer

virksomhedernes adgang til arbejdskraft med de relevante naturfaglige kompetencer.

Fem fyrsteslotte i området er med til at fortælle historien om hertugdømmerne Slesvig og Holsten,

ligesom vi har et af landets vigtigste erindringssteder, Dybbøl Banke, hvor Danmark i 1864 blev

bestormet af Preussen og siden måtte opgive en tredjedel af sit landområde.

Vores spændende kulturarv, naturen og nærheden til Tyskland er med til at gøre Sønderborgområdet

til et af landets mest populære feriemål med årligt 3 millioner gæster, heraf 43 % fra

Tyskland og 40 % fra resten af Danmark. De kommer blandt andet på områdets 17 campingpladser

og i store sommerhusområder. Lystbådehavnen i Sønderborg er blandt landets mest besøgte af

gæstesejlere.

Sønderborg er et stærkt handelsknudepunkt med et stort opland. Med det nye kompleks Borgen i

bymidten og udvidelse af Center Øst er byen positioneret blandt de fire stærkeste i Sydjylland i

forhold til fremtidens handelsmønstre.

Miljø / energiVi tager ansvar for miljøet. Gennem Sønderborgs offentligt-private partnerskab ProjectZero er

borgere, institutioner og virksomheder godt på vej til at nå målet: at Sønderborg-området skal være

CO2-neutralt i 2029. Projektet er optaget i Clinton Climate Positive Development Program og har

indgået en samarbejdsaftale med den kinesiske millionby Baoding, som også er Sønderborgs

venskabsby.

Vi har nogle af landets største, globale industrikoncerner med en underskov af 1880 små og mindre

virksomheder, hvoraf en stor del beskæftiger sig med teknologi, ligesom området har stærke

klyngenetværk.

Mere end halvdelen (60 %) af Sønderborgs industrivirksomheder beskæftiger sig med

energiløsninger, og i klyngeinitiativet Lean Energy samarbejder virksomheder med

forskningsinstitutioner om at udvikle energieffektive teknologier og løsninger.

Hver 10. arbejdsplads i Sønderborg findes inden for energi og miljø, hvilket er fire gange hyppigere

end i Danmark som helhed. Halvdelen af landets virksomheder, der beskæftiger sig med effektive

energiløsninger, findes i den syddanske region.

Syddansk Universitet i Sønderborg er kendt for sit samarbejde med uddannelser i Flensburg og for et

tæt samspil med områdets erhvervsliv, blandt andet gennem en mekatronikklynge med 25

virksomheder, hvor Mads Clausen Instituttet, EUC Syd og Ingeniørhøjskolen i Aarhus er involveret.

Vi har Danmarks højeste koncentration af ingeniører næst efter København og en rig tradition for

iværksættere og teknologisk udvikling. Flere programmer og mentorordninger støtter iværksætteri og

produktudvikling – også for unge. På iFabrikken på havnen i Sønderborg kan nye firmaer komme på

3/4


Grundfortællingen, fakta, emnepakker, 14. maj 2013, 11:54, Henriette Pilegaard tlf. 2790 5377

benene i et åbent iværksættermiljø og få sparring fra områdets erhvervsliv og

uddannelsesinstitutioner.


Byen Sønderborg med ca. 30.000 indbyggere er knudepunktet for et tæt netværk af mindre byer og

landsbyer med mange lokale ildsjæle. Vi er 76.000 i Sønderborg Kommune, 700.000 i regionen

Sønderjylland-Schleswig og 4 millioner i den Dansk-Tyske Region.

4/4

More magazines by this user
Similar magazines