Tværfagligt samarbejde i Herredsvang, Århus - Boligsocialnet

blboligen.dk

Tværfagligt samarbejde i Herredsvang, Århus - Boligsocialnet

Det Boligsociale Arbejde i Herredsvang

Boligsocial Årskonference 1. – 2. oktober 2012

Slides ©Knud Henrik Sørensen