Hvilke emner giver anledning til spørgsmål og krav til VVM ...

byplanlab.dk

Hvilke emner giver anledning til spørgsmål og krav til VVM ...

Anmeldelsen

Screeningskriterierne – bek. bilag 3: Anlægsprojektets

karakteristika,

placering og

kendetegn ved den potentielle miljøpåvirkning.

Screeningsskemaet - Bilag A til vejledningen

En hjælp til screeningsarbejdet

Kan med fordel bruges af bygherren i forbindelse

med anmeldelsen.

More magazines by this user