94 geoforum.dk - GeoForum Danmark

geoforum.dk

94 geoforum.dk - GeoForum Danmark

geoforum.dk

ISSN 1602-4435

Medlemsblad for Geoforum

Danmark. Geoforum er en

ideel forening, der på landsplan

arbejder for at fremme den

samfundsmæssige nytte af

geografisk information.

Geoforum Danmark

Kalvebod Brygge 31

1780 København V

Tlf. 38 86 10 75

Fax 38 86 02 52

geoforum@geoforum.dk

www.geoforum.dk

Redaktionen

Ansvarshavende

redaktør:

Midlertidig sekretariatschef

Vagn W. Laursen

Grafiker

Mette Borg

Geoforum Danmark

mbo@geoforum.dk

Forsidefoto:

Nu er foråret endelig kommet..

Fotograferet af Lars Brodersen.

Indholdsfortegnelse

Leder .......................................................................................3

Beretning om foreningens aktiviteter i 2007 ....................................4

Arbejdsplan for Geoforum Danmark 200 ........................................8

Vedtagelse af kontingent for regnskabsåret 2009 (og 2008) .............9

Arrangement og kursus ............................................................ 10

Nyt fra virksomhederne ............................................................ 12

Endnu et Geoforumkursus ......................................................... 14

Mødekalender .......................................................................... 15

Bestyrelse og udvalgsformænd

Bestyrelse

Michael Israelson, Intergraph, michael.israelson@intergraph.com

Inge Flensted, Herning Kommune, admif@herning.dk

Per Friborg, Vejdirektoratet, pef@vd.dk

Hans Skov-Petersen, Skov & Landskab, KU, hsp@life.ku.dk

Nils Bo Wille-Jørgensen, Grontmij | Carl Bro A/S, nils.bo.wille@grontmij-carlbro.dk

Kirsten Elbo, Erhvervs og Byggestyrelsen, ke@ebst.dk

Mads Staunskjær, Scankort A/S, mst@scankort.dk

Suppleanter

Jørgen Grum, Kort & Matrikelstyrelsen, jrg@kms.dk

Bo Overgaard, Blominfo A/S, boo@blominfo.dk

Udvalgsformænd

Kortdage 2008

Hans Ravnkjær Larsen, Geomatic aps, hrl@geomatic.dk

Trykkeri

KLS Grafisk Hus A/S

Jernholmen 42 A

Postboks 1183

2650 Hvidovre

Tlf. 36 34 29 00

Fax 36 34 29 10

www.kls.dk

Oplag: 1.600

Kommende numre

Deadline

Nr. 95 28. april 2008

Se annoncepriser på

www.geoforum.dk

Arrangementsgruppe Øst

Lise Lausten Frederiksen, Tvilum Landinspektørfirma A/S, llf@tvilum.dk

Arrangementsgruppe Vest

Anders Bo Andersen, BlomInfo A/S, aba@blominfo.dk

Tidsskriftsgruppen

Hans Skov-Petersen, Skov & Landskab, KU, hsp@life.ku.dk

Uddannelsesudvalg

Flemming Christensen, Silkeborg Kommune, ffc@silkeborg.dk

Politisk udvalg

Mads Staunskjær, Scankort, mst@scankort.dk

WMS/WFS gruppen

Bo Overgaard, Blominfo A/S, boo@blominfo.dk

INSPIRE back-up

Inge Flensted, Herning Kommune, admif@herning.dk

Ortofotogruppen

Søren Buch, BlomInfo A/S, sb@blominfo.dk

Forskningsudvalg

Hans Skov-Petersen, Skov & Landskab, KU hsp@life.ku.dk

3D udvalg

Lars Flemming, COWI, lrfl@cowi.dk

geoforum.dk94 • april 2008

More magazines by this user
Similar magazines