94 geoforum.dk - GeoForum Danmark

geoforum.dk

94 geoforum.dk - GeoForum Danmark

Grænseløse geodata

Af Michael Israelson, Præsident for Geoforum Danmark

I de seneste år har vi været

vidner til en stigende internationalisering

og globalisering

in denfor GI-området. Det er

efterhånden mange år siden,

at lokalt udviklede GIS blev erstattet

af systemer fra internationale

leverandører. Ligeledes

er lokale udvekslingsformater

såsom DSFL-formatet blevet

erstattet af internationale formater,

hvadenten de er åbne

eller leverandørspecifikke.

På dataområdet har vi været

vant til, at det primært var

digi tale kortdata fra KMS, kommuner

eller ledningsejere, som

blev brugt i GI-løsninger. Nu

oplever vi, at også dette område

påvirkes af internationale

spillere, som tilbyder geodata

i kombination med mere eller

mindre åbne web-løsninger.

Løsningerne fra primært

Google og Microsoft indeholder

både raster- og vektordata

samt mulighed for forskellige

3D- visualiseringer. Vi må

indrømme, at de har gjort det

godt. Dette har markant rykket

standarden for, hvad almindelige

brugere forventer af

web- GIS løsninger. Dette betyder,

at web-GIS løsninger, som

for få år siden blev betragtet

som innovative og smarte med

nutidens briller, er forældede

og utidssvarende. Et eksempel

herpå er www.friluftskortet.dk

fra Skov- og Naturstyrelsen.

Men også mange kommunale

GIS løsninger vil af mange borgere

i dag blive betragtet som

lidt utidssvarende. Om et år vil

de blive betragtet som forældede.

Inspire er et EU-initiativ, som

langsomt men sikkert vil komme

til at påvirke den danske

GI-brance med krav og nye muligheder.

Og den stadigt vigtigere

miljø- og klimadebat føres

naturligt nok i et internationalt

regi.

I Geoforum har vi mest ladet

vore internationale aktiviteter

ske gennem vore repræsentanter

i GI Norden, der på vegne

af vores forening har varetaget

kontakter til bl.a. EU. Dette har

vi været glade for, men spørgsmålet

er, om vi måske i lyset af

den generelle udvikling skulle

overveje, om vi skulle styrke

vores aktiviteter på det internationale

område. Situationen er

jo mere og mere den, at vi som

lokalt GI-samfund i Danmark

– ligesom på mange andre områder

– bliver mere og mere

afhængige af forhold der finder

sted udenfor Danmark. Så hvis

vi vil forstå sammenhængene

og påvirke udviklingen, vil det

nok i højere og højere grad

være i international sammenhæng,

at indsatsen skal ske.

Endeligt tror jeg, at vi kan lære

noget af, hvordan man har grebet

tingene an andre steder. Vi

er kommet tidligt i gang med

GI i Danmark, og vi har ganske

givet en førerposition på mange

områder. Men vi er også på

nogle områder handicappede

af at skulle modernisere og udskifte

utidssvarende IT-systemer

med nye. Andre steder i og

uden for Europa er man kommet

senere i gang, men man

har måske så haft mulighed for

at designe en mere moderne

basisarkitektur og infrastruktur.

Jeg er sikker på, at vi kan hente

inspiration til den hjemlige GIverden

i andre lande.

Med venlig hilsen

Michael Israelson

Præsident for Geoforum

geoforum.dk94 • april 2008

3

More magazines by this user
Similar magazines