92 geoforum.dk - GeoForum Danmark

geoforum.dk

92 geoforum.dk - GeoForum Danmark

Kom og bliv klogere på

Det digitale byggeri.

Tirsdag den 1. april kl. 14.30 - ca. 17.30 hos

Erhvervs- og Byggestyrelsen

Langelinie Allé 17

2100 København Ø

På mødet vil du møde Frederik F. Jensen fra Erhvervs- og Byggestyrelsen, Gunnar Friborg

fra foreningen bips, Peter Hauch fra Gentofte Kommune og Finn Bloch fra Universitets- og

Bygningsstyrelsen.

Programmet vil bestå af fire punkter, som vil komme rundt om følgende emner:

1. Hvad var baggrunden for indførelsen af det digitale byggeri, hvad består det digitale

byggeri egentlig af og hvordan er organisationen/rollefordelingen i Det Digitale Byggeri.

Og endelig status for udrulningen af Det Digitale Byggeri, samt forventningerne

til den fremtidige udvikling og mulige perspektiver.

2. Den ny klassifikation med DBK, 3D arbejdsmetode inden for CAD, digitalt udbud og digital

aflevering, herunder relationer til andre områder/domæner fx Geoforums interesseområder.

Endelig vil bips fortælle hvilke perspektiver og videreudviklingsmuligheder

de kan se, der ligger efter Det Digitale Byggeri.

Pause med sandwich

3. Orientering om udviklingen på ejendomsområdet i Gentofte Kommune – bygningsmæssigt,

økonomisk og organisatorisk. Herunder gives en orientering om strategien

bag etablering af Gentofte Ejendomme, en ny Facility Management strategi, og forbindelsen

herfra til Det digitale Byggeri. Peter vil give et kort overblik over strategien

vedr. digitale modeller og IT-udvikling, og vil komme med nogle betragtninger om

sammenhængen til den øvrige digitale verden – herunder den geografiske.

4. Kort om digitalisering af byggeprocessen i Universitets- og Bygningsstyrelsen - år

2000 til nu. Rationalet bag DDB - og hvem retter det sig egentlig imod Hvordan

håndteres det nye DDB så i det statslige byggeri Foreløbige erfaringer med DDB i

UBST og endelig - konkrete erfaringer fra sager og proces.

Deltagelse er gratis, så medbring gerne din kollega.

Tilmelding på www.geoforum.dk

geoforum.dk92 • februar 2008

19

More magazines by this user
Similar magazines