92 geoforum.dk - GeoForum Danmark

geoforum.dk

92 geoforum.dk - GeoForum Danmark

geoforum.dk

ISSN 1602-4435

Medlemsblad for Geoforum

Danmark. Geoforum er en

ideel forening, der på landsplan

arbejder for at fremme den

samfundsmæssige nytte af

geografisk information.

Geoforum Danmark

Kalvebod Brygge 31

1780 København V

Tlf. 38 86 10 75

Fax 38 86 02 52

geoforum@geoforum.dk

www.geoforum.dk

Redaktionen

Ansvarshavende

redaktør:

Midlertidig sekretariatschef

Vagn W. Laursen

Grafiker

Mette Borg

Geoforum Danmark

mbo@geoforum.dk

Forsidefoto:

Yamdrok-Tso (4488m), en af

Tibets 4 hellige søer 75 km SW

for Lhasa og 375 km ØNØ for M.

Everest. Søen har form som en

skorpion og er meget tydelig på

Google Earth.

Fotograferet af Vagn W. Laursen

Trykkeri

KLS Grafisk Hus A/S

Jernholmen 42 A

Postboks 1183

2650 Hvidovre

Tlf. 36 34 29 00

Fax 36 34 29 10

www.kls.dk

Oplag: 1.600

Kommende numre

Deadline

Nr. 93 10. marts 2008

Nr. 94 25. marts 2008

Se annoncepriser på

www.geoforum.dk

Indholdsfortegnelse

Leder ....................................................................................... 3

GIS, geodata og sundhed ...............................................................4

Indkaldelse til generalforsamling 2008 .......................................... 6

Midlertidig sekretariatschef ......................................................... 7

Undervisning i det virtuelle rum verden rundt ................................ 8

Jeg er pensionist, og jeg er storforbruger af GI ............................ 10

Tips og tricks i kartografien ....................................................... 14

Høring vedrørende Danske GML-profiler ...................................... 15

Nordic GIS Conference 2008 ...................................................... 16

Arrangementer i Geoforum ........................................................ 18

Nyt fra virksomhederne ............................................................ 20

Mødekalender .......................................................................... 23

Bestyrelse og udvalgsformænd

Bestyrelse

Michael Israelson, Intergraph, michael.israelson@intergraph.com

Inge Flensted, Herning Kommune, admif@herning.dk

Per Friborg, Vejdirektoratet, pef@vd.dk

Hans Skov-Petersen, Skov & Landskab, KU, hsp@life.ku.dk

Nils Bo Wille-Jørgensen, Grontmij | Carl Bro A/S, nils.bo.wille@grontmij-carlbro.dk

Kirsten Elbo, Erhvervs og Byggestyrelsen, ke@ebst.dk

Mads Staunskjær, Scankort A/S, mst@scankort.dk

Suppleanter

Dorthe Krøyer, HNG I/S, dok@hng.dk

Jørgen Grum, Kort & Matrikelstyrelsen, jrg@kms.dk

Udvalgsformænd

Kortdage 2008

Hans Ravnkjær Larsen, Geomatic aps, hrl@geomatic.dk

Arrangementsgruppe Øst

Lise Lausten Frederiksen, Tvilum Landinspektørfirma A/S, llf@tvilum.dk

Arrangementsgruppe Vest

Anders Bo Andersen, BlomInfo A/S, aba@blominfo.dk

Tidsskriftsgruppen

Hans Skov-Petersen, Skov & Landskab, KU, hsp@life.ku.dk

Uddannelsesudvalg

Flemming Christensen, Silkeborg Kommune, ffc@silkeborg.dk

Politisk udvalg

Mads Staunskjær, Scankort, mst@scankort.dk

WMS/WFS gruppen

Bo Overgaard, Grontmij l Carl Bro A/S, boo@grontmij-carlbro.dk

INSPIRE back-up

Inge Flensted, Herning Kommune, admif@herning.dk

Ortofotogruppen

Søren Buch, BlomInfo A/S, sb@blominfo.dk

Forskningsudvalg

Hans Skov-Petersen, Skov & Landskab, KU hsp@life.ku.dk

3D udvalg

Lars Flemming, COWI, lrfl@cowi.dk

geoforum.dk92 • februar 2008

More magazines by this user
Similar magazines