Onsdag d. 16. november 2011 - GeoForum Danmark

geoforum.dk

Onsdag d. 16. november 2011 - GeoForum Danmark

Tid Onsdag d. 16. november 2011

08:30 – 09:30 Registrering & kaffe

09:30 – 10:00 Velkomst, Michael Israelson, Geoforums præsident

10:00 – 11:00 Keynote: Om den innovative proces og Teori U, Michael Nørager, AU

Applikationer i

anvendelse

SDI - Sted bestemt

Data Infrastruktur

Naturbeskyttelse

Ballonlaboratorium

11:00 – 11:30 Bonsai GIS – Growing

Up or Cutting Down

Sik Cambon Jensen, KMD

11:30 – 12:00 Min egen digitale

tast s elv -service i

Fødevaremini ste riet

Niels Ole Præstbro,

FødevareErhverv

12:00 – 12:30 Energibesparelser til

hus ejeren ud fra GIS

og 3D-skitse

Torben Dalgaard, Dalux

Forsvarets Geospatiale

Infrastruktur – fra

Oksbøl til Afghanistan

Marlene Meyer, Forsvarets

Materieltjeneste

Forretningsmodel

og aktører i infrastrukturen

for GI

Thorben Hansen, KMS

Med vidvinkel og

makro zoom - fokus på

infrastruktur for GI

Ulla Kronborg Mazzoli,

KMS

12:30 – 13:15 Frokost

Udfordringer ved at

anvende fredningsdata

i GIS

Asta Grønborg,

Naturstyrelsen

En GIS-kompatibel

naturbeskyttel seslovgivning

Lasse Baaner, KU/LIFE

WebGIS og MobilGIS

til registrering af

beskyttet natur

Søren Bagger,

Naturstyrelsen

Luke Geissbuhler,

Brooklyn Space

Program,

forbereder

opsendelse

af ballon med

positions- og

videoudstyr

13:15 – 13:45 Ballonopsendelse

GIS, GPS

og cykler

Debat FKG

Forsyning

Ballonlaboratorium

13:45 – 14:15 Quo Vadis - GPS

registrering og det

personlige rutevalg

Hans Skov-Petersen,

LIFE, KU

14:15 – 14:45 Cykelruteplanlægger

til iPhone og Android

Susanne Dalby,

Albertslund Kommune

14:45 – 15:15 Hvordan du slipper for

dyre kort og i stedet

kan lave gode ting

Michael Hammel

Dansk Cyklist Forbund

15:15 – 15:45 Automatisering af databehandling

af cykel

GPS data

Henrik Harder, Aalborg

Universitet

Debatsession om FKG

med panel. Ordstyrer er

Michael Israelson

FOT

Er FOT død Er FOT

egentlig stadig ”bare”

topografiske kort

Lars Brodersen, Aalborg

Universitet

Anvendelse af

FOT -data nu og

fremadrettet

Thomas W. Møller,

FOTdanmark

15:45 – 16:30 Kaffe, kage & frugt

Mobil-GIS

16:30 – 17:00 The relative benefits

of professional GPS

and Mobile GIS versus

consumer-level

Lee Braybrooke, Trimble

17:00 – 17:30 Using GPS data to

mea sure system

performance

Eric Scharnhorst,

Kunstakademiets

Arkitektskole

Global overvågning af

miljø og sikkerhed

GMES tjenester

- kort lægning af

landoverfladetyper i

Europa

Henrik Steen Andersen,

Europæiske Miljøagentur

Galileo og GMES

– her og nu

Per Knudsen, DTU Space

Termografisk kort l ægning

af fjernvarmenet

Theodor Møller Moos,

COWI

GIS i en kloak forsyning

Mette Godsk Nicolajsen,

Aalborg Forsyning

Web-GIS til effek ti vi -

se ring i en forsyningsvirksomhed

Jan Hvingel, Hjørring

Vandselskab A/S

Ny LER-lov stiller nye

krav og LER-systemet

følger med tiden

Henrik Suadicani, EBST

Web-teknologi

WPS, hvad er nu det…

Asger Skovbo Petersen,

Grontmij GIS&IT

Advanced web based

geometry processing

Johan Hasselström,

SWECO

Luke Geissbuhler,

Brooklyn Space

Program,

analyserer på

resultaterne

fra ballonopsendelsen

Ballonlaboratorium

Luke Geissbuhler,

Brooklyn Space

Program,

analyserer på

resultaterne

fra ballonopsendelsen

Bevægelser af og i kort (minikursus)

Udstilling

Udfordringen

17:30 – 18:00 Med GIS og Remote

Sensing på tur i felten

Rasmus Borgstrøm,

GRAS A/S

Perspektiverne for

anvendelse af GMES

Charlotte Wiin Havsteen,

Farvandsvæsenet

Tile-caching, myter og

fakta

Thomas Mørk Andersen,

Geodata Danmark

18:00 – 19:00 Sponsor- og udstillerreception

19:00 – 21:00 Middag

21:00 – 22:30 Generalforsamling i Geoforum

22:30 – 23:30 Soirée: Rigtige mænd flyver 5D, Lars Brodersen, Aalborg Universitet


Torsdag d. 17. november 2011

09:00 – 09:45

Keynote: Start den kreative proces, Jesper Koch og Dorthe Rejkjær, KMS

09:45 – 10:30 Kaffe, kage & frugt

Den Fællesoffentlige

Digitaliseringsstrategi

10:30 – 11:00 Geografiske

grunddata i den

fællesoffentlige

di git.-stra tegi

Arne Simonsen, KMS

11:00 – 11:30 Genbrug af

byg nings- og

ejendoms data

Peter Lindbo Larsen,

EBST

GIS-analyse

Hvordan kortlægger

man oplevelses

værdier

Henrik Hedelund,

Ishøj Kommune

Statistics eXplorer

Troels Aksel Vestergaard,

Danmarks

Statistik

Den tekniske

Geocoding information

system for

Greenland

Janis Siksnans, DTU

KMS‘s transformationssystem

under forandring

Thomas Knudsen,

KMS

Sky, Gov og

Community

VisKort – som

produkt med eget

community

Rasmus Espholm,

IT- og Telestyrelsen

Geospatial

Government 2.0

Jan Juul Jensen,

Informi GIS

Udfordringen

11:30 – 12:00 Digitalisering

2011-2015:

Genbrug af

adressedata

Morten Lind, EBST

Konvertering af

datasamlinger

Ole Dittmer Andersen,

Guldborgsund

Kommune

Radiometrisk

kalibrering af

ortofoto

Henrik Aanæs,

DTU Informatik

Cloudbaseret GIS

- fremtiden er

her nu

Mads Bjørn-

Møldrup , Intergraph

12:00 – 13:00 Frokost

13:00 – 13:45 Gymnasiekonkurrencen

Social & Sundhed

Datakvalitet i FOT

Udfordringen

fremlægges

GIS og energiforbrug

13:45 – 14:15 GIS i forebyg gel se

og sundhed

Peter Erbs-Maibing,

Forskningscenter

for Forebyggelse og

Sundhed

14:15 – 14:45 Ishøj registrerer

de unges adfærd

via mobilgis

Mik Wulff Thomsen,

Ishøj Kommune

Hvordan skal

kvaliteten af FOT

måles

Dorte Holm,

FOTdanmark

Undersøgelse af

geometrisk nøj agtighed

i FOT

Lasse Kjemtrup,

GeoSjælland

Frugten af 24 timers

indsats ved

Udfordringen 2011

høstes og lægges

frem for Kortdages

deltagere

14:45 – 15:30 Kaffe, kage & frugt

Energiforbrugsdata

i BBR - nye

mulig heder

Lars Misser, EBST

Ladestandere og

GIS-analyser

Jens Dalsgaard,

Informi GIS

Udstilling

Offentlige data

- debat

Remote Sensing

Planlægning og

Plandata

De studerendes

session

15:30 – 16:00

De mange muligheder

og barrierer

for at få offentlige

data i spil debatteres

med panelet.

Ordstyrer er Kim

Lindskov Knudsen

Isdæmmede søer

og Jøkelløb i

Grønland

Christian Tøttrup,

GRAS A/S

16:00 – 16:30 Hvad kan vi med

de nye satellitter

Mikael Kamp

Sørensen, GRAS A/S

16:30 – 17:00

Geo Zumba 2011

Under kyndig

Zumba -vejled ning

får du pulsen op

til hede rytmer

i en helt særlig

geografisk version.

IGNITE Spatiel

5 min. indlæg

- 20 slides. Under

IGNITE Spatiel

deles i højt tempo

passionen for et

stedbestemt emne.

Her bliver din gnist

tændt!

Internetbaserad

3D i stadsbyg g nad

Håkan Engman,

Agency9 AB

Kan kommu nernes

plandata tåle

rampelyset

Sanne Rüsz

Mikkelsen, LIFA A/S

Mange

beslutnings -

tagere, mange

mål, enig hed

gen nem dialog og

fælles viden

Jan Ipland, Skive

Kommune

17:00 – 17:30 Visualisering og

beregning af solindstråling

og pot.

(udenfor teatersalen)

energi effekt

Peter Byrn, Bentley

Systems A/S

17:30 – 18:30 Pause

18:30 – 19:00 Præmieoverrækkelse og velkomstvin

Kom på forkant

med udviklingen og

den seneste forskning.

Studerende

ved danske universiteter

fremlægger

deres projekter i

denne session.

Kartografi

FOTdanmarks

kar tografi -

net værk

Anne Marie

Carstens,

FOTdanmark

Farvel til de gamle

1 og 2 cm kort

- goddag til nye

kort

Peter Michaelsen,

KMS

4

19:00 – 01:30 Den fine middag og fest


Fredag d. 18. november 2011

09:00 – 09:45 Keynote: Om vejrudsigten: Jesper Theilgaard, DR1

09:45 – 10:30 Kaffe, kage & frugt

De gode GIS-ness

cases

Kommunal SDI

National

trafikmodel

3D bymodel

10:30 – 11:00

Fra filbaseret

GIS data til Open

Source database

Lars Dalgaard,

Ballerup Kommune

Igennem korte

indlæg vil eksem p-

11:00 – 11:30

ler på gode business

cases indenfor

Geodata Innovations

Laborato ri um

GIS blive gennemgået.

Geoforums

Bo Runge-Dalager,

Holbæk Kommune

Kompetenceudvalg

står bag denne

11:30 – 12:00

session.

Implementering

af spatial GISdata

base i Aarhus

Jesper Kilsmark,

Aarhus Kommune

Om at bygge

en Landstrafik -

mo del …

Carsten Jensen,

DTU Transport

Digitalt Vejnet

- forprojektet

rapporterer

Hans Jørgen Larsen,

Vejdirektoratet

Digitalt Vejnet

Bo Slott Pedersen,

COWI

Rotterdam i 3D –

en autogenereret,

men intelligent

model

Jesper Rye

Rasmussen, BLOM

Rapid 3D benefits

- building infor mation

and geodata!

Ulf Månsson,

SWECO

Digital 3D-model

som analyse- og

dialogværktøj

Uffe Gross, Skive

Kommune

Udstilling

12:00 – 13:00 Afslutning

13:00 – 14:00

Frokost

Der tages forbehold for ændringer i programmet!

KORTDAGE 2011 5

More magazines by this user
Similar magazines