62 geoforum.dk - GeoForum Danmark

geoforum.dk

62 geoforum.dk - GeoForum Danmark

Geodata på Internettet

Referat fra møde i Vest af Carsten Sandgaard

Mødets indgangsspørgsmål var:

”Hvorfor skal det være så svært

at publicere geodata på internettet”.

Dette spørgsmål forsøgte tre

foredragsholdere at give de ca. 35

tilhørere et klart svar på. Desuden

var foredragsholderne blevet bedt

om at give deres bud på hvordan

trenden er i dag indenfor web-løsninger

og hvilke muligheder vil vi

få mulighed for at benytte i den

kommende tid. Det var specielt

med fokus på hvor langt man er

kommet i.f.t. at kunne hente data

fra forskellige kilder uden konvertering

og hvor langt integrationen

mellem GIS/CAD systemerne og

web-løsningerne er kommet.

Ole Urup, Cowi

Ole Urup havde taget udgangspunkt

i annoncens udsagn ”ud

med kortene”, og viste hvordan

TV-serien ”Ørnen” havde anvendt

ortofoto til at anskueliggøre når

serien skiftede lokalitet. Denne anvendelse

af ortofotos havde gjort

den almindelige borger meget

mere opmærksom på dette datasæt,

og havde dermed åbnet op

for mange nye anvendelser af ortofotoene.

En god måde at komme

”ud med kortene”.

OpenGIS - Inspire

Ole Urup gik videre med at orientere

om de aktiviteter der var i gang

omkring standardisering. OpenGIS

er en verdensomspændende standard

for udveksling af geodata.

Dette arbejde har været i gang i en

årrække og er nu fulgt af EU-projektet

”Inspire”. Inspire skal sikre

at data kan anvendes på tværs af

landegrænser i EU. EU-kommissionen

har netop vedtaget et direktiv,

hvor et antal temaer indenfor de

næste 5 år skal stilles gratis til rådighed

af det offentlige. Dette kræver

åbne udvekslingsformater. En

mere detaljeret gennemgang af det

vedtagne EU-direktiv kan læses på

http://www.inspire-danmark.dk.

WMS-WFS

WMS, der betyder Web Map Service,

bygger på en server-del og en

klient-del. WMS-serveren modtager

et standardiseret http-kald fra

WMS-klienten. Kaldet omformes

til en forespørgsel som sendes til

en kortserver og resultatet er et

rasterbillede, der sendes retur til

WMS-klienten. Ud fra parametrene

i kaldet kan man bl.a. bestemme,

hvilket udsnit der ønskes, hvilke

lag, der ønskes medtaget, hvordan

de skal stakkes og med hvilke farver

de skal vises. De der ønsker at

udbyde services over Internettet

skal have en WMS-server kørende,

mens alle brugerne skal have en

WMS-klient. En WMS-klient behøver

blot at være en simpel browser

med noget java-kode, der er i

stand til at opbygge http-kaldet og

modtage rasterbilledet. En WMSklient

kan hente service fra flere

WMS-servere og derved kombinere

flere services i samme opsætning.

WMS bygger på sprogstammen

XML.

Perspektiverne i anvendelsen af

WMS/WFS teknologi er, at data ligger

hos dataejeren og først hentes

når brugeren har behov for dem.

Ved anvendelse af disse teknologier

kan alle data hentes og sammenstilles.

Det vil dog ikke altid give et

fornuftigt produkt, hvis ikke dataene

har samme nøjagtighed, detaljeringsgrad

m.v.

Web-løsning for Bornholms regions

kommune

COWI har udarbejdet en WEB-løsning

til Bornholms regionskommune,

hvor data hentes fra forskellige

WMS servere (Kortforsyningen

m.v.). Løsningen fungerer ved at

brugeren kan tænde og slukke

for forskellige temaer, der efterfølgende

hentes hos de relevante

WMS-servere. Kommunens egne

data vedligeholdes i MapInfo, og

konverteres til WMS når de skal

distribueres på internettet.

Et kig ud over de opmærksomme deltagere

Administrationen af WEB-løsningen

er uhyre enkel og sker ud fra prædefinerede

elementer, f.eks. tilkobling

af nye WMS-servere. Ligeledes

kan sagsbehandlerne i Bornholms

regionskommune tilknytte WMS-

4 geoforum.dk62 • januar 2005

More magazines by this user
Similar magazines