62 geoforum.dk - GeoForum Danmark

geoforum.dk

62 geoforum.dk - GeoForum Danmark

Geodata på Internettet fortsat...

Ole Urup i gang med sin forklaring om

WMS/WFS

servere i deres daglige arbejde med

geodata i MapInfo. Derved undgår

kommunens helt at have grundkortdata,

matrikelkort, ortofotos m.v.

liggende på egne servere.

I dag er der på Kortforsyningen tilknyttet

attribut data til de enkelte

matrikulære enheder. WMS-standarden

understøtter dette, på trods

af at der er tale om rasterdata.

WFS data har yderligere den fordel,

at udseendet på vektordataene kan

ændres, således at data fremstår

med en ny symbologi. Desværre

understøtter WFS endnu ikke, at

brugeren kan rette i dataene og

efterfølgende returnere dem til

WFS-serveren. I det hele taget er

WFS ikke færdigudviklet.

Ole Urup forventer at vi i fremtiden

vil se internet og PC-løsninger

smelte sammen, og basere sig på

WMS/WFS teknologi.

Se WFS og WMS-rapporten på

www.geoforum.dk/ressourcer

Tomas Møller Christensen og

Nikolaj Møller, LIFA

Tomas begyndte med at vise hvor

enkelt WMS er at arbejde med og

hvor let det kan integreres i både

word, standard HTML og Geomedia.

WMS gør, at der meget simpelt

kan integreres data i alle former for

dokumenter.

LIFA havde lavet en enkel WMS

viewer, hvor KMS-data og plandata

hentes og vises for brugeren.

Denne viewer kan opbygges med

de mest gængse byggeklodser

fra nettet, f.eks. kan søgning på

adresser ske ved at viewer henter

adresselisten on-line hos OIS. Derved

sikres, at det altid er det mest

opdaterede datasæt der søges på.

Adressesøgningen ligger efterfølgende

som grundlag for søgningen

hos forskellige WMS-servere.

Dette er anvendt i trekantsområdet,

hvor 8 forskellige kommuner

har lagt deres data ud som en

fælles web-tjeneste. Brugeren

kan ikke se, at data kommer fra

8 forskellige kilder (samlet på PLF

serveren) samt fra Kortforsyningen,

OIS m.v. Denne løsning har

tilknyttet attributdata fra OIS, hvor

informationer fra BBR og ESR er

tilknyttet det matrikulære tema.

Se det evt. på http://kort.plf.dk/

kortviewer

Nikolaj Møller viste en løsning hvor

WMS og WFS kombineres. Data

hentes hjem i WFS-format og konverteres

ude på klienten til SVG

format for at undgå at data kontinuerligt

skal opdateres hos WMS/WFS

serven. Derved opnås væsentlig

højere opdateringshastighed. Dette

kræver dog at der er installeret en

plug-in fra Adobe på klienten.

Ved anvendelse af WMS/WFS er

der dog stadig en række problemer.

• Styring af transparens mellem

filer fra forskellige servere

• anvendelse af de danske bogstaver

æøå

• WFS har endnu hele tiden nye

versioner, så klap hesten

• Der skal hele tiden omregnes koordinater

• Der mangler en zoom area mulighed

• Alle servere skal have 100% oppetid

• KMS har begrænsning på 1200

pixels

Fremtiden for WEB-løsningerne vil

kunne omfatte geografiske løsninger

baseret på WMS/WFS data.

Nikolaj viste et eksempel i ArcView,

hvor data fra OIS serveren

(adresser m.v.) blev fundet via en

buffer analyse rundt om et fiktivt

ledningstrace. OIS dataene blev

hentet ud fra WMS data fra kortforsyningen

(matrikelkortet), der definerede

hvilke matrikulære enheder

der skulle anvendes som nøgle for

opslaget af adresser hos OIS. Til

sidst blev adressedataene sat op i

Word. På den måde sikres, at det

altid er sidst opdaterede data der

anvendes til gennemførelse af de

geografiske analyser.

Kristian Loftslund,

Landinspektørerne

Hvenegaard&Meklenborg

Kristian Loftlund viste et eksempel

fra Svendborg Kommune, hvor de

har lavet en løsning der integrerer

MapInfo med MapServer. MapServer

er en åben platform, der er gratis at

anvende og anvendes til distribution

af geodata på internettet. Mapserver

er Open Source software,

hvilket betyder at det er gratis. Til

gengæld skal udviklerne dele deres

egne udviklinger med andre.

Svendborg kommune havde behov

for at publicere sine geodata,

der vedligeholdes i MapInfo.

Hvenegaard&Meklenborg udarbejdede

en løsning, hvor data primært

hentes hos eksterne WMS-servere

fra KMS, Fyns amt og Grundkort

Fyn.

Desuden blev der udarbejdet en

funktion der konverterer kommunens

egne MapInfo data til WMS.

Dette sker i et program i MapInfo.

Alle beregninger (arealberegning,

plotfunktion m.v.) foregår på serveren,

d.v.s. at brugerne kan anvende

løsningen fra alle klienter

med en internetopkobling uden

yderligere krav til klienten.

geoforum.dk62 • januar 2005

5

More magazines by this user
Similar magazines