89 geoforum.dk - GeoForum Danmark

geoforum.dk

89 geoforum.dk - GeoForum Danmark

89

november 2007

geoforum.dk

mødestedet for geografisk information

Lederen:

Der er milliarder i GPSudstyr

side 3

Ord og indtryk fra Kortdage

2007

side 6

Et forsvar af den sjældne

slags

side 10

Rapport fra ICA’s standard

commission

side 14

Nyt fra virksomhederne

side 16

Din jul i Geoforum

side 18

Arrangementskalenderne

side 19


geoforum.dk

ISSN 1602-4435

Medlemsblad for Geoforum

Danmark. Geoforum er en

ideel forening, der på landsplan

arbejder for at fremme den

samfundsmæssige nytte af

geografisk information.

Geoforum Danmark

Kalvebod Brygge 31

1780 København V

Tlf. 38 86 10 75

Fax 38 86 02 52

geoforum@geoforum.dk

www.geoforum.dk

Redaktionen

Ansvarshavende

redaktør:

Sekretariatschef

Jacob Gadd

Geoforum Danmark

jag@geoforum.dk

Grafiker

Mette Borg

Geoforum Danmark

mbo@geoforum.dk

Forsidefoto:

Rytterstatue ved Christiansborg

(fra www.folketinget.dk)

Indholdsfortegnelse

Leder ....................................................................................... 3

Årets Geoforum konference ...........................................................6

Forsvar ...................................................................................... 10

Rapport fra 2007 mødet i ICA Standards Commission

i Skt. Petersborg ......................................................................... 14

Nyt fra virksomhederne ............................................................ 16

Din jul i Geoforum .................................................................... 18

Mødekalender .......................................................................... 19

Bestyrelse og udvalgsformænd

Bestyrelse

Michael Israelson, Intergraph, misrael.israelson@intergraph.com

Inge Flensted, Herning Kommune, admif@herning.dk

Per Friborg, Vejdirektoratet, pef@vd.dk

Hans Skov-Petersen, Skov & Landskab, KVL, hsp@kvl.dk

Nils Bo Wille-Jørgensen, Grontmij | Carl Bro A/S, nils.bo.wille@grontmij-carlbro.dk

Kirsten Elbo, Erhvervs og Byggestyrelsen, ke@ebst.dk

Mads Staunskjær, Scankort A/S, mst@scankort.dk

Suppleanter

Dorthe Krøyer, HNG I/S, dkb@hng.dk

Jørgen Grum, Kort & Matrikelstyrelsen, jrg@kms.dk

Udvalgsformænd

Kortdage 2007 & WMS/WFS gruppen

Bo Overgaard, Grontmij | Carl Bro A/S, boo@grontmij-carlbro.dk

Trykkeri

KLS Grafisk Hus A/S

Jernholmen 42 A

Postboks 1183

2650 Hvidovre

Tlf. 36 34 29 00

Fax 36 34 29 10

www.kls.dk

Oplag: 2.200

Kommende numre

Deadline

Nr. 90 15. november 2007

Nr. 91 14. december 2007

Nr. 92 15. januar 2008

Se annoncepriser på

www.geoforum.dk

Arrangementsgruppe Øst

Lise Lausten Frederiksen, Tvilum Landinspektørfirma A/S, llf@tvilum.dk

Arrangementsgruppe Vest

Anders Bo Andersen, BlomInfo A/S, aba@blominfo.dk

Tidsskriftsgruppen

Hans Skov-Petersen, Skov & Landskab, KU hsp@life.ku.dk

Uddannelsesudvalg

Flemming Christensen, Silkeborg Kommune, ffc@silkeborg.dk

Politisk udvalg

Mads Staunskjær, Scankort, mst@scankort.dk

INSPIRE back-up

Inge Flensted, Herning Kommune, kktif@herning.dk

Ortofotogruppen

Søren Buch, BlomInfo A/S, sb@blominfo.dk

Forskningsudvalg

Hans Skov-Petersen, Skov & Landskab, KU hsp@life.ku.dk

3D udvalg

Lars Flemming, COWI, lrfl@cowi.dk

geoforum.dk89 • november 2007


Milliarder i GPS-udstyr

til civile anvendelser

Markedet for GPS-navigatorer

og ”find-vej” ydelser til civil brug

udvikler sig i øjeblikket meget

dramatisk. Analysefirmer taler

om en vækst på en faktor 2½

over de næste 6 år.

Det seneste milliardopkøb blev

foretaget af Nokia, som for en

måned siden annoncerede, at de

ville købe Navtech, som producerer

digitale vejkort til navigationsformål.

Pris: 42 milliarder

kroner. En pris, der rundt regnet,

er det dobbelte af, hvad hele Gallileo-projektet

koster eller ca.

350 TOP10DK’er. Prisen for Navtech

er så høj, at den ikke giver

mening ud fra en isoleret forretningsmæssig

betragtning, men

for Nokia er købet strategisk og

skal sikre firmaet et forspring på

markedet for geodataservices til

private. På et marked, der er ved

at være mættet for almindelige

mobiltelefoner, skal bl.a. geodatatjenester

være medvirkende til,

at Nokia kan forøge salget af topend

smartphones med GPS og

hurtige netforbindelser.

Nokias køb af Navtech kommer

ret kort tid efter, at GPS navigationsfirmaet

Tomtom annoncerede,

at de ville købe Navtechs eneste

større konkurrent Tele Atlas.

Prisen for Tele Atlas skulle være

mere beskedne 15 milliarder kroner.

De to opkøb skal godkendes af de

respektive firmaers aktionærer.

Hvis dette, som forventet sker,

betyder udviklingen en meget

dramatisk ændring af markedsstrukturen

på markedet for vejnetsdata.

Før var producenterne

Tele Atlas og Navtech uafhængige

leverandører, og firmaer som Garmin,

Google og Tomtom kunne

mere eller mindre frit vælge

leverandør. Hvis handlerne går

igennem, vil firmaer som Garmin,

Google og Microsoft stå i en situation,

hvor deres hidtidige leverandør

er i lommen på konkurrenten.

Og det har de nok ikke tænkt sig

bare at affinde sig med.

Seneste rygte går da også på, at

Garmin, som er verdens største

producent af GPS-udstyr, er ved

at blive købt af Microsoft. Bill

Gates købte for nogen tid siden

kamerafirmaet Vexcel, da han

skulle tage billeder til Microsofts

Virtual Earth. Så jeg kan godt se

logikken i dette opkøb. Spørgsmålet

er så, om Microsoft så også

selv vil til at producere digitale

vejkort. Der er næppe tvivl om at

Microsoft foretager store investeringer

for at bekæmpe ærkerivalen

Google.

Det er interessant at bemærke,

at geodata er blevet af afgørende

strategisk betydning for

nogle af verdens største firmaer.

Det handler om at kunne tilbyde

tjenester, der har værdi for brugerne.

Og det er ikke bare IT-firmaer,

men også mobiltelefonindustrien

der ser lyset.

De mange opkøb gøres for at

sikre sig kontrol med de data,

der er vigtigst for fremtidens nye

forretningsområder på nettet, på

mobilen og i bilen. Og man må

sige, at verden virkelig har fået

øjnene op for geodata. Der må

givetvis forgå en del overvejelser

om, hvilke ydelser der i fremtiden

skal tilbydes brugerne. Det bliver

spændende at se, hvilke innovative

anvendelser af geodata til

brug på Internet og mobiltelefoner,

som vil dukke op de næste

måneder og år.

Med venlig hilsen

Michael Israelson

Præsident for

Geoforum Danmark

geoforum.dk89 • november 2007

3


IT-udviklere med fokus på GIS

Kortlægning af jord- og luftforurening samt risici for oversvømmelser i Europa er nogle af de

mange varierende opgaver, vi løser i Atkins’ GIS-gruppe. Da vi på det seneste har oplevet en stadig

større tilgang af GIS- og IT-projekter, søger vi nu flere engagerede IT-udviklere til vores kontor

i Ørestad.

GIS-gruppen arbejder bredt inden for IT og GIS. Vi laver alt fra store internationale web-portaler,

dataindsamling via Microsoft BizzTalk over avanceret databaseløsninger til Windows-applikationer,

hvoraf størstedelen af opgaverne er relateret til GIS. Derudover arbejder vi med GIS-analyse

inden for miljø, transport og den finansielle sektor.

Vi søger efter et par nye kolleger med godt kendskab til IT-udvikling. Som en af vores nye ITudviklere

skal du kunne deltage aktivt i udviklingen af applikationer inden for flere af følgende

områder:

- Softwareudvikling (.net, C#, C++, Java, VB, VBA, UML)

- Webudvikling og -design (SOA, Flash, design af brugerflader)

- Databaser (Oracle, MS SQL server, MS Access)

- GIS

Vores forventninger

- Du har gode samarbejdsevner og engagement.

- Du har lyst og mod til at påtage dig ansvar.

- Du er god til at tilegne dig ny viden og formidle den.

- Du kan bidrage positivt til en hverdag, hvor engagement og godt humør er vigtige parametre.

- Gode engelskkundskaber vil være et plus, da opgaverne ofte foregår i et internationalt miljø.

Du får

- Et job i et inspirerende arbejdsmiljø med højt kompetenceniveau.

- Udfordrende arbejdsopgaver og gode muligheder for faglig udvikling.

- En uformel arbejdsform og tæt samarbejde med engagerede kolleger.

- Gode løn- og ansættelsesvilkår med bl.a. flekstid, frugt- og massageordning.

Kontakt

Ønsker du yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte markedsdirektør

Eli Skop, tlf.: 8233 9448, eli.skop@atkinsglobal.com.

Vi glæder os til snarest at modtage din ansøgning og CV. Alle ansøgninger

og forespørgsler behandles fortroligt.

Ansøgningen (Mrk. IT-udvikler) sendes til:

Atkins Danmark, HR-afdelingen, Arne Jacobsens Allé 17, 2300 København S

eller pr. mail til job-dk@atkinsglobal.com.

Med 17.000 medarbejdere er Atkins Europas største rådgivende ingeniørfirma. I Atkins Danmarks kontorer

i Ørestad, Århus og Esbjerg koncentrerer 270 medarbejdere sig om hver dag at levere innovativ

rådgivning inden for management, jernbane, industri, miljø og GIS.

Atkins Danmark A/S - Arne Jacobsens Allé 17 - 2300 København S - info-dk@atkinsglobal.com - www.atkins.dk

4 geoforum.dk89 • november 2007


IT-udviklere med fokus på GIS

Kortlægning af jord- og luftforurening samt risici for oversvømmelser i Europa er nogle af de

mange varierende opgaver, vi løser i Atkins’ GIS-gruppe. Da vi på det seneste har oplevet en stadig

større tilgang af GIS- og IT-projekter, søger vi nu flere engagerede IT-udviklere til vores kontor

i Ørestad.

GIS-gruppen arbejder bredt inden for IT og GIS. Vi laver alt fra store internationale web-portaler,

dataindsamling via Microsoft BizzTalk over avanceret databaseløsninger til Windows-applikationer,

hvoraf størstedelen af opgaverne er relateret til GIS. Derudover arbejder vi med GIS-analyse

inden for miljø, transport og den finansielle sektor.

Vi søger efter et par nye kolleger med godt kendskab til IT-udvikling. Som en af vores nye ITudviklere

skal du kunne deltage aktivt i udviklingen af applikationer inden for flere af følgende

områder:

- Softwareudvikling (.net, C#, C++, Java, VB, VBA, UML)

- Webudvikling og -design (SOA, Flash, design af brugerflader)

- Databaser (Oracle, MS SQL server, MS Access)

- GIS

Vores forventninger

- Du har gode samarbejdsevner og engagement.

- Du har lyst og mod til at påtage dig ansvar.

- Du er god til at tilegne dig ny viden og formidle den.

- Du kan bidrage positivt til en hverdag, hvor engagement og godt humør er vigtige parametre.

- Gode engelskkundskaber vil være et plus, da opgaverne ofte foregår i et internationalt miljø.

Du får

- Et job i et inspirerende arbejdsmiljø med højt kompetenceniveau.

- Udfordrende arbejdsopgaver og gode muligheder for faglig udvikling.

- En uformel arbejdsform og tæt samarbejde med engagerede kolleger.

- Gode løn- og ansættelsesvilkår med bl.a. flekstid, frugt- og massageordning.

Kontakt

Ønsker du yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte markedsdirektør

Eli Skop, tlf.: 8233 9448, eli.skop@atkinsglobal.com.

Vi glæder os til snarest at modtage din ansøgning og CV. Alle ansøgninger

og forespørgsler behandles fortroligt.

Ansøgningen (Mrk. IT-udvikler) sendes til:

Atkins Danmark, HR-afdelingen, Arne Jacobsens Allé 17, 2300 København S

eller pr. mail til job-dk@atkinsglobal.com.

Med 17.000 medarbejdere er Atkins Europas største rådgivende ingeniørfirma. I Atkins Danmarks kontorer

i Ørestad, Århus og Esbjerg koncentrerer 270 medarbejdere sig om hver dag at levere innovativ

rådgivning inden for management, jernbane, industri, miljø og GIS.

Atkins Danmark A/S - Arne Jacobsens Allé 17 - 2300 København S - info-dk@atkinsglobal.com - www.atkins.dk

4 geoforum.dk89 • november 2007


Årets Geoforum

konference

Af Jacob Gadd, Geoforum

I år var konferencen så en slags

samarbejde med GI Norden. Desværre

blev såvel foredrags- som

deltagerinteressen fra de øvrige

nordiske lande noget mere begrænset,

end man kunne have håbet

på. En af grundene til dette har

klart været manglende markedsføring

i de øvrige nordiske lande med

Norge som positiv undtagelse. En

anden grund er givet, at en sådan

fælles nordisk konference ligger i

konkurrence med de nationale konferencer

og de efterhånden mange

nationale og internationale brugerklubmøder.

Konferencens åbning

Konferencen blev åbnet med en

tale af Geoforums præsident, Michael

Israelson, der til dagligt har

ansvaret for Intergraphs GIS og

Public Safety aktiviteter. Michael

Israelson trak udviklingslinierne op

og fortalte blandt andet om Geoforums

bestyrelses netop påbegyndte

arbejde med at formulere de kommende

års strategiske målsætninger

for Geoforum. Talen indeholdt

en klar opfordring om, at alle interesserede

er yderst velkomne til at

bidrage til denne proces med emner

og idéer.

Geoforums nye præsident, Michael Israelson, åbnede konferencen.

Kortdage 2007 blev afholdt fra den

1.-3. oktober 2007 i Herning Kongrescenter.

Fra min plads i organisationen

oplevede jeg en masse

positive mennesker og en rigtig god

atmosfære.

Til ære for de medlemmer, som af

den ene eller anden grund ikke deltog

i Kortdage 2007, vil jeg her opsummere

lidt af det som man kunne

opleve. Allerførst vil jeg dog gerne

takke programudvalget og udstillerne

for et rigtig godt samarbejde.

Forsat stigende interesse

Kortdage har i alle årene kørt efter

samme opskrift: tre faglige dage,

nogle få fælles keynote-foredrag og

tre parallelle spor med foredrag og

udstilling, hvor aktører i markedet

kan promovere deres ydelser og

produkter. Med sine ca. 60 foredrag

bliver der plads til emner både i

bredden og i dybden.

I takt med at brugen af geografiske

informationer (GI) øges og i dag

rækker langt ud over de faguddannedes

kreds, er interessen for

Geoforum og Kortdage vokset.

Herning Kongrescenter dannede for

andet år i træk en perfekt ramme

for konferencen og Kortdage 2007

satte nye rekorder, hvad antallet af

deltagere og udstillingen angik.

I alt deltog ca. 485 personer i konferencen

og 22 virksomheder i udstillingen.

KL’s administrerende direktør,

Peter Gorm Hansen

Konferencens første keynote

indlæg blev givet af KL’s administrerende

direktør, Peter Gorm

Hansen. Peter Gorm Hansen redegjorde

for igangværende initiativer

og forventninger til kommende

initiativer i kommunerne med stor

vægt på det borgervendte og borgervenlige.

6 geoforum.dk89 • november 2007


En individuel skrifttype i anvendelse

Herefter fulgte et keynote indlæg

fra en noget anden verden. Det var

lykkedes formanden for Geoforums

Kortdagsudvalg, Bo Overgaard,

markedschef i Grontmij | Carl Bro,

at overtale Ed Parsons fra Google

til at komme og give et indlæg. Ed

Parsons har ansvaret for udviklingen

af Googles GI-strategi. Ed Parsons

indlæg var præget af meget

tankevækkende idéer og en intelligent

uformel fremtræden.

Googles GI filosofi

Grundlæggende er Googles forretning

baseret på at samle alverdens

informationer, systematisere

dem og stille disse til rådighed for

alle på en let tilgængelig måde. Ed

Parsons filosofi er at bryde med de

hidtil kendte måder at inddele og

systematisere informationer på ved

at gøre geografien til den primære

nøgle til informationerne. Et simpelt

eksempel på dette er vores egen

måde at systematisere vores private

fotos på. De fleste sorterer deres

fotos efter datoen for optagelsen,

men de fleste bruger i virkeligheden

geografien i deres egen hukommelse,

når et bestemt foto skal findes.

”Udflugten til Råbjerg Mile”, ”Langelandsfestivalen”,

”Ferien i Prag” osv.

Google stiller en masse geografisk

information gratis til rådighed for

alle internetbrugere. Brugerne kan

Dyb koncentration og lydhørhed er fine dyder

så lægge deres egen information

ind – og bruge geografien som

nøgle for sig selv og andre. Mange

private og professionelle er allerede

i fuld gang med dette.

Til tider gik det hurtigt på udstillingen

Eneste ”ulempe” ved Ed Parsons

indlæg var, at han fik mig selv til at

føle mig en smule gammel og konservativ

i min måde at tænke GI

på. Efter mange år med fotogram-

geoforum.dk89 • november 2007

7


Formanden for Geoforums 3Dudvalg,

Lars Flemming, COWI,

gav en status på arbejdet med

at fremstille en vejledning i 3D

bymodeller. Dette arbejde blev

startet på opfordring fra nogle

kommunale Geoforum medlemmer

og forventes afsluttet inden for få

måneder.

GI Nordens bestyrelse på hårdt arbejde

metri har jeg haft den holdning,

at flyfoto er for komplicerede som

grundkort for den ikke faguddannede.

Men som Ed Parsons rigtigt

siger, så er det for de fleste unge

den måde, som de har vænnet sig

til at se verdenen på internettet.

Efter Ed parsons var konferencen

for alvor i gang, og næsten tre

dage fulgte med en række spændende

og relevante foredrag. Det

vil føre for vidt at nævne alle foredragene

her i denne artikel, så jeg

vil blot fremhæve et par stykker

og i øvrigt henvise til, at de fleste

foredrag vil være at finde på www.

geoforum.dk (dog ikke Ed Parsons,

da Google’s interne politik ikke tillader

dette).

Nogle af de øvrige emner

Chefen for Norges ”Kort & Matrikelstyrelsen”,

Statens Kartverk, Knut

Flåthen, fortalte om Norges ønske

om at blive europæisk rollemodel

for digital forvaltning og om projektet

Norge Digitalt. Et projekt, der

er kommet rigtig godt i gang, og

som forsat vil være spændende at

følge her nede fra Danmark.

Bo Overgaard giver sit bud på den

kommende vindretning

Max Craglia fra Europakommissionens

Joint Research Center (JRC)

i Italien kom og gav en status på

INSPIRE projektet. Senere samme

dag fulgte to sessioner med i alt

seks foredrag omkring INSPIRE

med deltagelse fra Finland, Norge,

Sverige og Danmark.

Jeg vil da lige nævne, at den anden

europæiske INPIRE konference vil

blive afholdt i København den 24.-

27. juni 2008 med Geoforum som

medarrangør.

En lang række andre emner blev

behandlet undervejs i konferencen,

men jeg må slutte her.

Fremtiden

Da konferencen var slut og jeg

sent om aftenen nåede hjem,

kunne jeg træt tænde hjemmets

tv. Her så jeg et lille glimt af et

interview med Bill Clinton, der

netop havde været i København.

Her roste Bill Clinton betydningen

af None Governmental Organisations,

NGO’erne, i høje toner. Efter

at have oplevet en masse spændende

foredrag og netop set en

masse tilfredse deltagere på årets

Kortdage, lænede jeg mig tilbage

og tænkte, at Bill Clinton dybest

set nok har ret.

Der bliver masser at gøre for

NGO’en Geoforum fremover.

Google og tilsvarende andres masseproducerede

kort vil blive det,

som borgeren i stigende grad

bliver vant til at se og opleve på

internettet og andre medier. Disse

kort har en kvalitet, som er fuldt

ud tilstrækkeligt som kortgrundlag

i en række kommunale borgerservices.

Disse kort har en række kvaliteter.

De er oftest meget aktuelle og de

er relativt billige og let tilgængelige.

De vil givetvis udvikle sig til en

de facto standard for borgerne.

Men tag ikke fejl. Disse kort vil

være utilstrækkelige i en lang

række andre anvendelsessammenhænge,

ikke mindst hos kommunerne.

Det gælder anvendelser,

der som eksempel stiller krav til

nøjagtighed og historik.

8 geoforum.dk89 • november 2007


Geoforum har med enkelte

undtagelser holdt Kortdage

et nyt sted hvert år. Det giver

selvfølge lig noget variation

– i både gode og mindre gode

oplevelser for deltagere og

udstillere.

Spørgsmålet er, om der eksi

s te rer en god grund til at

Socialdemokra terne altid holder

deres kongres i Aalborg

og Landsinspektørerne altid

deres i Nyborg

Michael Israelson har flere strenge at spille på

Max Craglia som en slags opvarmning

til 2nd INSPIRE Conference i København

i 2008

Nogle må deles om ganske få strenge…

Denne udvikling vil betyde en øget

polarisering af kortmarkedet, og

den pædagogiske opgave over politikere

og andre, må derfor forudses

at vokse, når blandt andet de store

prisforskelle på FOT og Google

Maps skal forklares i fremtiden.

Fremtiden vil utvivlsomt byde på

forsat vækst og spredning af GI

– og som sagt, masser at gøre for

Geoforum.

Vores konference hedder

Kortdage, men dybest set og

heldigvis handler den jo om

geografiske informationer i en

meget bredere forstand end

”bare” kort. Så i det lys virker

navnet måske en anelse for

smalt. På den anden side er

det måske sådan, at de fleste

medlemmer kender konferencen

Hvis der blandt læserne er

holdninger og ideer til lige

netop denne problemstilling,

er disse yderst velkomne.

geoforum.dk89 • november 2007

9


Forsvar

Af Jacob Gadd, Geoforum

Et forsvar af en egentlig doktorafhandling

er ikke hverdagskost i

vores branche. Men om kort tid kan

vi opleve et sådan forsvar. Derfor

har jeg lavet et interview med Lars

Brodersen i anledning af hans kommende

forsvar af sin doktorafhandling

om geokommunikation.

Hvad handler din doktorafhand ling

om

Den handler om, hvordan man

finder ud af, hvilket indhold det er

hensigtsmæssigt at putte ind i den

information, som man skal til at

producere. Information består af

form og indhold. Formen kan være

fx nettjeneste, dokument, kort,

software eller ord. Indholdet derimod

er de værdier, der bygges ind

i informationen, og som bagefter

kan hentes ud igen af brugeren

for at kunne løse en opgave. Der

skal være et bestemt indhold til

rådighed i fx www.rejseplanen.dk

for at brugeren kan løse sin opgave

(som er at planlægge og udføre en

rejse); transportmidler, adresser,

tider, bekvemmelighedsfaktorer,

pris, kort m.m. Formen gør det

ikke alene (infrastrukturen, wms/

wfs, brugergrænseflade, internet,

algoritmer, databaser osv.). Sammen

muliggør indhold og form, at

brugeren kan beslutte og handle.

På et tidspunkt i produktionsproceduren,

må producenten besluttet

om indholdet skal være det

ene, det andet, det tredje eller …

Indholdet er kun yderst sjældent

(næsten aldrig) givet ved love,

standarder, naturlove e.l. Men på

et tidspunkt i produktionsproceduren,

er der nogen, der både skal

beslutte, og faktisk også gør det, at

det er ”det dér indhold” frem for et

eller andet andet indhold, der skal

bygges ind i informationen. Når så

indholdet er valgt, skal det behandles

på en særlig måde for at komme

helskindet gennem resten af

produktionsproceduren hen til brugeren.

Afhandlingen ”Geokommunikation”

handler altså om, hvordan

det rigtige indhold til geoinformation

skabes på et struktureret og

bevidst grundlag; eller indholdsarkitektur

til geoinformation. Afhandlingens

emne ligger dermed indenfor

generel informationsarkitektur

eller informationsvidenskab.

Hvorfor har du valgt at fordybe dig

i dette emne

Det startede tilbage i 1981, da jeg

arbejdede som kortredaktør på det

schweiziske skoleatlas. Vi fremstil-

10 geoforum.dk89 • november 2007


lede nogle meget flotte kort, som

dog var så komplekse, at jeg undrede

mig over, om skolebørnene

faktisk var i stand til at få det ud af

kortene, som vi i redaktionen lagde

ind i kortene. I forbindelse med

udarbejdelsen af min PhD-afhandling

undersøgte jeg så, i hvor høj

grad skolebørnene var i stand til

at forstå kortene. Det viste sig, at

det var skolebørnene stort set ikke.

Men langt mere interessant var

det, at der ikke var nogen kvalitetsparametre

at gøre godt med for

en sådan undersøgelse. Det gik op

for mig, at jeg ikke anede, hvordan

man måler kvalitet i kort – i forhold

til brugeren.

Derefter var der en pause på en ca.

10 år, hvor jeg var aktiv i produktion

og produktudvikling, indtil jeg

en dag skulle holde et kursus om

kartografi for geografistuderende

på Københavns Universitet. Jeg

forsøgte at forklare, hvordan man

laver et godt kort. Det kunne jeg

ikke, hvilket var en ret pinlig oplevelse

(for mig). Så gik jeg i gang

med at skrive bogen ”Kort som

kommunikation”. Den var tilfredsstillende

langt hen ad vejen, men

alligevel dukkede flere spørgsmål

op. ”Kort som kommunikation”

starter fx med at konstatere, at

der er data, information og viden.

Ligesom den introducerer begrebet

brugskvalitet. Men hvad betyder

disse og andre gængse begreber

egentlig, og hvorfor er det lige dem

og ikke alle mulige andre begreber,

der er i spil. Og så måtte jeg videre

med at undersøge teorigrundlaget

for disse begreber og andre spørgsmål,

som dukkede op.

Alt for ofte i mine 26 år i faget,

har jeg måttet konstatere, ikke

mindst i min tid i produktion og

udvikling i erhvervslivet, at udvikling

af nettjenester, datasamlinger,

geoinformation osv. stort set altid

forudsætter, at der er et indhold

geoforum.dk89 • november 2007

11


– som det så gælder om at forme

og distribuere. Indholdet i geodatasamlinger

og kortværker opstår

oftest ved en god portion af ”vi gør,

som vi plejer”. Teknik, økonomi,

organisation m.m. diskuteres i rigt

mål, grundigt og godt. Men selve

indholdet er kun i begrænset omfang

genstand for en struktureret

og bevidst diskussion, og er i hvert

fald ikke i samme grad og omfang

genstand for diskussion som bl.a.

organisation og økonomi. Det er

sjældent, at der udarbejdes en

struktureret og bevidst begrundelse

for, at et givet indhold er det rigtige

- frem for et eller andet andet indhold.

Indholdet opstår som oftest

på grundlag af vane, traditioner fra

tidligere anvendelsesbehov eller

tidligere specifikationer, som måske

ikke passer på den fremtidige anvendelse.

Det kan jo næsten lyde som selve

indholdet er en lidt tilfældig sag

Det kan lyde skrapt, men nu skal

det jo heller ikke forstås således,

at der ikke er styr på noget. Det

er der heldigvis. Blot er pointen i

min afhandling, at man ikke bare

kan overføre et indhold (dvs. egenskaber)

fra et projekt til et andet

og nyt projekt. Et hvert projekt er

enestående og har særlige egenskaber,

som der bør tages hensyn

til i udviklingsprocesser. Det er

min erfaring fra produktion og fra

mange udviklingsprojekter, og tilsvarende

hører jeg fra mange kolleger,

at der ikke er metoder, som

muliggør eller befordrer arbejde

med selve indholdet på et systematisk

og bevidst grundlag.

Jeg har belæg for disse synspunkter

(kan læses i afhandlingen), og

der er desværre for mange eksempler

på de negative konsekvenser.

Jeg synes, det er ærgerligt, at

der ikke bruges mere energi på at

diskutere indholdet, fordi det hverken

koster flere penge eller tid at

benytte det indhold, som sikrer en

endnu bedre brugskvalitet. Ethvert

nyt projekt er enestående (særligt)

i dets egenskaber, og det kræver

egentlig en lige så tilbundsgående

diskussion af indholdet som enhver

anden diskussion i tilknytning til et

projekt (som fx økonomi).

Hvor længe og hvordan har afhandlingen

været undervejs

Ja, tankearbejdet startede jo

egentlig tilbage i 1981, som jeg

nævnte før. Men der har så været

pauser undervejs, hvor jeg har

haft forskellige typer arbejde, som

ikke lige gav tid til forskning, selv

om der altid har været indtryk,

som har bidraget til mængden af

spørgsmål, som jeg skulle finde

svar på. Rigtig gang i den kom der

igen i 1999, da min daværende

afdelingsleder i Kort & Matrikelstyrelsen,

Niels Andersen, fik mig

ansat som seniorforsker i geokommunikation.

I 2001 blev jeg så introduceret

til Charles Sanders Peirces

videnskab. Peirce er en af alle

tiders største videnskabsmænd og

bl.a. altdominerende indenfor fag

som fænomenologi (lære om, hvad

det egentlig er, man kan beskrive)

og semiotik (studiet af muligheder

og betingelser for produktion af

information med henblik på transformation

af betydning). Peirces

videnskab var det grundlæggende

teorimateriale, som jeg manglede

for at finde svar på mine spørgsmål

– sammen med kommunikationsteori,

retorik, tekniske videnskaber,

erfaring (min og andres) og

forskelligt andet. Siden 2001 har

jeg (mere eller mindre) brugt min

tid på at sidde bøjet over bøger og

tastaturet og skrevet og tegnet.

Resultatet er blevet til afhandlingen

i form af i alt 662 sider med bl.a.

240 figurer.

Hvad er din opfattelse af den internationale

status på dette område

Der er ikke den store forskel på

status, om det er i Danmark eller

internationalt. Emnet har for lidt

bevågenhed, synes jeg. Heldigvis

er der betydelige koryfæer i geoinformationsfagene,

som synes det

samme. Det er heldigvis ikke kun

mig, der har fået en fiks idé. ES-

RI’s direktør Scott Morehouse, den

nyere tids største videnskabsmand

indenfor kort- og geodata Alan

MacEachren, ICA’s nye præsident

William Cartwright, Daniel Montello

m.fl. udtrykker samme undren som

jeg. Der er over hele verden mere

fokus på økonomi og på formen

(fx it-tekniske aspekter) end på

indholdsarkitektur til geoinformation.

De samme personer udtrykker

også, at forskningen i geoinfor-

12 geoforum.dk89 • november 2007


mationsfagene generelt over hele

jordkloden gennem de seneste 30-

40 år hovedsageligt har lagt deres

energi i form-forskning frem for i

indholdsforskning. Forskningen har

simpelthen ikke leveret de nødvendige

redskaber (metoder, bøger

m.m.), som muliggør den strukturerede

og bevidste omgang med

indholdet. Derfor har udvikling og

produktion i vid udstrækning været

henvist til at gøre som man plejede

mht. indholdet.

Hvilke anvendelsesmuligheder ser

du for din forskning

(kan det gøre gavn i ”det offentlige”

og/eller i erhvervslivet)

I de gode gamle dage (dvs. før ca.

midten af 1980’erne) var kort- og

geodataverdenen stabil. Få producenter,

få produkter, kun få

forandringer (strakt over lang tid)

og arbejdskraften var i jobbet nærmest

for livstid. Form og indhold

gik smukt hånd i hånd og udviklede

sig i fællesskab i et langsomt

tempo. Den nødvendige viden var

implicit i det gode håndværk, og

det fungerede tilfredsstillende (set

fra brugerens synsvinkel).

Alt er vendt på hovedet i dag. Mange

producenter, mange produkter,

mange forandringer hele tiden og

arbejdskraften suser rundt og er

kun kort tid i hvert job. Det øger

behovet for eksplicit viden, fx i form

af teori, lærebøger, metoder, standarder

o.l. At det er kommet dertil,

er der egentligt nok ikke noget

mærkeligt i, idet geoinformationsfagene

har undergået en eksplosiv

udvikling gennem de seneste 15-25

år. Det er ekstremt kort tid for så

meget forandring, og det må nødvendigvis

betyde, at nogle emner

kommer lidt foran og andre kommer

lidt bagefter. Det skal nok rette sig.

Min afhandling er et bidrag på den

teoretiske vinkel. Afhandlingen be-

skriver ikke en metode, og derfor

er afhandlingen ikke direkte til at

omsætte i produktionsprocedurer.

Afhandlingen er udpræget grundforskning,

og det tager tid at få den

slags omsat til praktisk metode og

praktisk hverdag.

Min forskning og undervisning

kommer frem over i høj grad til at

handle om at få det gjort praktisk

anvendeligt. Det kan kun ske i

samarbejde med kolleger fra udvikling

og produktion. Afhandlingen

er mit synspunkt på, hvad der bl.a.

kan gøres for at indholdsarkitekturen

kan indhente form-arkitekturens

udviklingsforspring. Så jeg

håber, at kolleger fra udvikling og

produktion vil tage mod invitationen

til at få indholdsarkitekturen

højere på dagsordenen.

Om forsvaret

Fredag d. 7. december

2007 kl. 13:00,

Aalborg Universitet,

Fibigerstræde 15,

auditorium B

Der er fri adgang for alle og

enhver.

Information om afhand lingen,

herunder bestilling af

eksemplarer:

www.geokommunikation.dk

Lars Brodersen er født i 1958. Landinspektør fra Aalborg

Universitetscenter i 1982. Studerede kartografi på Institut für

Kartographie ved ETH Zürich, Schweiz i 1981 til 1986.

Opnåede doktorgraden samme sted i 1986 ved undersøgelser

af indflydelsen af korts grafiske design på brugernes fortolkning

af kortene. Fra 1986 til 1997 ansat som leder og chef for

produktions- og produktudviklingsenheder i GeoMasters,

Grønlands Forundersøgelser og Kort & Matrikelstyrelsen. Orlov

fra Kort & Matrikelstyrelsen fra 1997 til 1999 for at deltage i

opbygningen af en national kortlægningsinstitution i Oman.

Fra 1999 til 2003 ansat som seniorforsker i geokommunikation

ved Kort & Matrikelstyrelsen. Fra 2003 ansat som lektor i

geokommunikation ved Aalborg Universitet.

geoforum.dk89 • november 2007

13


Rapport fra 2007 mødet i

ICA Standards Commission

i Skt. Petersborg

Af Jan Hjelmager, Kort & Matrikelstyrelsen

ICA’s Standards Commission holder

et antal møder om året. Disse møder

bliver afholdt i forbindelse med

andre møder hvor medlemmerne

af kommissionen deltager, det vil

oftest sige i forbindelse med møder

i ISO/TC211 og konferencer, som

f.eks. Geomatica. Ved disse møder

er det kun en del af kommissionen

der deltager, derfor bliver der afholdt

et årligt hovedmøde hvor de

fleste af de aktive medlemmer deltager.

I år var dette hovedmøde i

Skt. Petersborg i ugen før ICC2007

konference i Moskva (se Lars Brodersens

rapport fra konferencen i

Geoforum nr. 87). Det vil sige at

mødet lå i perioden 29/7 til 2/8.

Der var formelt set tre mål der

skulle opnås på mødet. Det var

følgende:

1. Færdiggøre en artikel

2. Forberede en præsentation der

skulle gives på konferencen i

Moskva

3. Arbejde videre på de løse ender

i artiklen til Moskva med henblik

på endnu en artikel

Den præsentation der blev givet

ved den sidste ICA konference i

2005 i Coruna (ICC2005), med titlen

”Developing a model for Spatial

Data Infrastructure”, er blevet udbygget

til en artikel som er blevet

accepteret i International Journal

og Geographic Information Science

(IJGIS). Der var dog nogle mindre

modifikationer der skulle klares

inden den endelige publikation

kunne accepteres. De blev klaret

på mødet. Det vil sige at i løbet af

forhåbentlig kort tid bliver artiklen

afsendt og så bliver den antagelig

publiceret i løbet af 9 mdr.

Mødets andet mål er en videreudvikling

af kommisionspræsentationen

ved ICC2005 i Coruna. Denne

nye videreudviklede præsentation

skulle gives ved ICC2007 i Moskva

ugen efter. Det var besluttet at det

var kommissionens sydafrikanske

medlem der skulle give den, han

lavet et godt stykke forberedende

arbejde så der skulle kun laves få

modifikationer før den var klar.

Mødets sidste hovedmål kom i som

forventet også til at tage længst

tid. Det vil sige arbejdet med præsentationen

at bringe den op på

et niveau så den kunne bære en

publicering som artikel. Dette arbejde

indebar at vi i kommissionen

prøvede at se på hvilke services

der skulle til for at man kunne sige

at man havde en SDI. Efter et par

dages gode og seriøse diskussioner,

kom vi frem til et resultat som

nu skal evalueres op mod nogle

kendte SDI’er. Der vil her blive tale

om SDI’er på globalt, regionalt,

nationalt og lokalt niveau. Det

eneste det forudsætter, er at der

findes veldokumenterede SDI’er på

disse niveauer. Vi besluttede i første

omgang at undersøge INSPIRE

(regionalt), den amerikanske SDI

(nationalt) samt nogle spanske

SDI’er (lokalt). Dette arbejde skal

være afsluttet i løbet af efteråret

således at vi kan indsende den næste

artikel inden nytår. Målet er at

vi har accept om publicering fra et

tidsskrift inden næste sommer.

Foruden de tre formelle mål der

skulle nås på mødet, bar mødet

på mange områder præg af at formanden

for kommissionen trådte

tilbage og en ny skulle findes. Det

vil sige der var kun en kandidat,

men i forbindelse med planlægningen

af det videre arbejde, ville den

afgående formand ikke rigtig lade

den nye kandidat komme frem med

sine planer. Alt skulle helst blive

ved med at køre som det altid har

gjort, hvilket den nye ikke var helt

tilfreds med. Den nye formand vil

forsøge at afholde flere møder i

forbindelse med andre møder hvor

14 geoforum.dk89 • november 2007


kommissionen deltager, ligesom

han ville forsøge at holde det årlige

møde i forbindelse med en eller

anden stor/større konference. Det

betyder antagelig at næste møde

bliver i forbindelse med konference

”Free and Open Software for Geospatial

2008” i Cape Town. Denne

konference ligger i dagene 29/9-

3/10 2008, så næste års møde

ligger enten før eller i umiddelbar

forlængelse af denne konference.

Ved ICA’s generalforsamling som

blev afholdt i forbindelse med

ICC2007 blev den nye formand officielt

udpeget og det blev Antony

Coper fra Syd Afrika. Ved samme

lejlighed blev et nyt kommissorium

for kommissionen også vedtaget,

et kommissorium som vi i kommissionen

selv havde været med til at

skrive. Yderligere oplysninger om

både ny formand og kommissorium

kan findes på ICA’s hjemmeside

http://www.icaci.org/en/gen_assembly_2007.htm

under punkterne

2 og 3a. ”Dele af ICA Standard Commision på arbejde. Artiklens forfatter er manden til højre.”


Så er du måske manden/kvinden, vi søger. Horsens Kommune

er inde i en rivende udvikling. Og den udvikling skal fortsætte.

Derfor søger vi en dygtig GIS-koordinator til Teknik og Miljø,

der kan udvikle vores GIS-system og sørge for, at det bliver

brugt på tværs i kommunen.

Dine opgaver bliver at:

• have overblik over vores GIS-aktiviteter og deres samspil med

vores øvrige fagsystemer

• tage dig af GIS-relaterede IT-aktiviteter på tværs af afdelingsog

forvaltningsgrænser

• analysere, designe og implementere GIS-løsninger

• stå for brugersupport og sparring

• kompetenceudvikle kolleger

Din ansøgning mrk. 34/2007TM skal være modtaget senest den

19. november 2007, kl. 08.00 i Horsens Kommune, Teknik og

Miljø, Att. Lilian Hansen, Rådhustorvet 4, 8700 Horsens eller på

e-mail til: teknikogmiljo@horsens.dk, mrk. opslag nr. 34/2007TM

i emnefeltet.

Se yderligere oplysninger om Horsens Kommune samt hele

stillingsopslaget på www.horsenskommune.dk


geoforum.dk89 • november 2007

15


Nyt fra

virksomhederne

DDO til byggebranchen

den digitale kommuneplan, så den altid

er opdateret

FilArkiv til Ishøj og Herning

Kommuner

BygNet.dk og COWI A/S har indgået aftale

om formidling af Danmarks Digitale

Ortofotos, DDOland og DDOby. Aftalen

betyder, at byggebranchens aktører via

Bygnet.dk kan abonnere på COWIs kortportal

(Kortal Professionel) og dermed få

mulighed for online download af store

udsnit af DDO i forskellige projektioner

og billedformater.

Rift om DDOland 1954

Fra 1. januar 2008 bliver alle byzonearealer

klassificeret som lettere forurenet

jord, medmindre kommunen udtager

områder fra klassificeringen efter en konkret

vurdering. Dette har medført stor

interesse for Basic Cover fotodækningen

fra 1954, fordi den giver et detaljeret billede

af bebyggelsesforholdene dengang.

En række kommuner har allerede bestilt

DDOland 1954, der er fremstillet ud fra

BC54 fotos. DDOland 1954 fremstilles i

25 cm opløsning med en middelfejl på

3-5 m.

Den Digitale Kommuneplan

NIRAS Konsulenterne har i samarbejde

med NIRAS’ informatikafdeling udviklet

en digital kommuneplan, der som

udgangspunkt kan sammenkøres med

kommunens eget digitale system.

Fordelene ved en digital kommuneplan

er:

Lettere adgang til opdaterede data for

både politikere, kommune og borgere

Lettere administration for kommunen,

herunder indsendelse planer til PlansystemDK

Udarbejdelse af en digital kommuneplan

består i et nært samarbejde, hvor kommunen

i samråd med NIRAS Konsulenterne

bliver enige om, i hvilke opgaver

kommunen har behov for hjælp.

Opgaver til den digitale kommuneplan

kan være flg.:

udarbejdelse af selve kommuneplanen

udarbejdelse af layout til den digitale

kommuneplan

indføring af data i den digitale kommuneplan

opdatering af data i den digitale kommuneplan

NIRAS Konsulenterne tilbyder efteruddannelse

af medarbejdere i kommunen,

så de føler sig trygge ved administrationen

af den digitale kommuneplan.

Endvidere tilbyder vi en hotline, så evt.

problemer kan løses hurtigt.

Digital Kommuneplan er udviklet i

tråd med Service Orienteret Arkitektur

(SOA)-tankerne om udvikling af it-løsninger.

Det indebærer bl.a., at applikationen

er opbygget af en række komponenter,

der kan tilføjes, udskiftes og

ændres alt efter ønsker og behov.

Kontakt:

Flemming Munck eller Jesper Kjærgård

Telefon 8732 3334

fmm@niras.dk / jep@niraskon.dk

www.niras.dk / www.niraskon.dk

JO Informatiks nyudviklede webbaserede

digitale arkivløsning, FilArkiv, er

blevet taget godt imod af markedet,

og de første kommuner har allerede

anskaffet systemet til opbevaring og

søgning af digitale byggesager.

Hver kommune sammensætter sit eget

FilArkiv ud fra integrationsbehovet.

Ishøj Kommune har fået deres FilArkiv

fuldt integreret med CB Kort. Det betyder

fx at man kan markere et område

i CB Kort og straks få vist antallet af

byggesager i FilArkiv, og med et enkelt

klik har man adgang til byggesagerne.

Herning Kommune har valgt fuld integration

til deres ESDH. Efter en testperiode,

er det begge kommuners intention,

at give deres borgere adgang til at

se byggesager i FilArkiv for således at

optimere både borgerservicen og sagsbehandlernes

tidsforbrug.

FilArkiv er standardiseret og kan anvendes

til de fleste ”arkivsager”, fx har JO

Informatik også lige leveret et FilArkiv

til administration af personalesager i

uddannelsesinstitutionen CVU Sjælland.

Øget overskuelighed for planforholdene

på udvalgte steder

Kommuneplantillæg føres direkte ind i

16 geoforum.dk89 • 88 • november • oktober 2007


Ny kontaktperson til

Bentley Systems

og/eller ”three-tier” database forbindelse

understøttet af MicroStation, Oracle

Spatial eller ArcGIS.

Nyt fly til nye opgaver!

Landinspektør Peter Byrn er den 1.

oktober tiltrådt som Geospatial Account

Manager i Bentley Systems Scandinavia

A/S. Peter vil være den primære kontakt

til Bentleys Geospatial kunder og

forretningspartnere i Danmark.

Hvis man er SELECT kunde hos Bentley,

kan Bentley Map hentes på http://selectservices.bentley.com

Hvis du er interesseret i en demonstration

eller yderligere information,

kontakt venligst Peter Byrn på tlf 4546

0064 eller læs mere på www.bentley.dk

Scankort har købt et fly mere, så vi nu

har 3 fly i ”flåden”. Flyet er købt med

henblik på at efterkomme den øgede

efterspørgsel samt udvikling af nye produkter,

der kræver dataindsamling med

to sensorer på samme tid.

Tlf (dir.) : 4546 0064

E-post : peter.byrn@bentley.com

Web : www.bentley.dk

Få dit eget online

analysebureau

Flyet er en Piper PA-31-350 med tankkapacitet

til 7 timers flyvning. For

kunden betyder det, at de sparsomme

timer med stor solhøjde kan udnyttes

fuldt, så billedmaterialet bliver optimalt,

hvad enten der skal produceres ortofoto

eller kortlægges.

Bentley Map – avanceret

GIS til den infrastrukturelle

verden

Bentley Map er et af de seneste softwareprodukter

fra Bentley Systems og

afløseren for GeoGraphics. Udgivelsen

af Bentley Map er et syvmileskridt

for Bentley og betyder en ny æra for

Bentleys GIS brugere.

Bentley Map er et fuldt funktionsdygtigt

GIS system, designet til virksomheder

og organisationer, der har brug for et

unikt og stærkt GIS værktøj, hvor effektivitet,

brugervenlighed og innovation

er sat i højsædet.

Siden Bentley Map er integreret med

MicroStation, tillader det simultan bearbejdning

af raster og vektordata. Et

sømløst kompabiliteret miljø, gør det let

at arbejde med branchens spatiale data

formater, både når det er ”two-tier”

På www.businessanalystonline.dk får du

nem adgang til analyser, der understøtter

beslutningsprocessen, når virksomheden

skal:

Bestemme den optimale placering af

virksomhedens aktiver-- f.eks. i forhold

til priserne for villaer og ejerlejligheder

i området

Finde områder med nyt salgspotentiale-

-f.eks. hvor er forbrug og købekraftpotentialet

størst fordelt på varegrupper

Målrette markedsføringen--f.eks. baseret

på demografi, som alder, indkomst

og erhverv

Kernen i den nye løsning er nem adgang

til data og analyser for områder

du vælger. Analyserne leveres via e-

mail.

tlf : 39965900

E-mail : sofieh@informi.dk

Hjemmeside:

www.businessanalystonline.dk

Herudover kan der monteres både et

storformat kamera og en laserscanner

på samme tid. Det betyder, at i de opgaver,

hvor der både skal fotograferes

og laserscannes, kan kunden spare en

flyvning, samtidig med at der er fuld

overensstemmelse mellem billeder og

laserscanningen. Flyet er allerede benyttet

til løsning af en opgave Norge,

hvor der blev laserscannet og fotograferet

i en og samme flyvning.

En af mulighederne med simultan dataindsamling

er en meget økonomisk

flyvning til 3D-bymodeller. Vores produkt

3Dby-Flex indeholder nu denne

mulighed.

For yderligere information se www.

scankort.dk eller kontakt salgsdirektør

Laurids Rolighed Larsen, lrl@scankort.

dk på telefon 43 99 77 22.

geoforum.dk89 • november 2007

17


Sæt kryds i

kalenderen nu!

Din Jul i Geoforum

Det årlige julearrangement holdes den 4. december 2007 – både i øst og vest.

Ved begge arrangementer vil der blive trukket lod om to af de røde og lækre Geoforum

jakker, som var gaven til foredragsholderne ved dette års kortdage.

Så send dit nissetøj til rens og sæt et kryds i kalenderen.

Tilmeld dig på www.geoforum.dk - sidste frist for tilmelding er onsdag den 28.

november

Arrangementsgruppe Øst indbyder til medlemsmøde

tirsdag den 4. december kl. 17:30.

I anledning af Meterens 100 års jubilæum

besøger vi instituttet for fundamental metrologi på DTU i Lyngby

Der vil naturligvis være en julebuffet.

Program, adresse og tilmelding kan du finde på: www.geoforum.dk

Arrangementsgruppe Vest indbyder til medlemsmøde

tirsdag d. 4. december kl. 16:30

”WEBGIS og håndtering af store datamængder”

Antallet af WEB løsninger er eksploderet og mange mener at egentlige GIS løsninger fremover bliver for

de nørdede databasekyndige. Derfor opstår spørgsmål som:

• Hvilke opgaver kan håndteres med en webløsning, og hvad kræver stadig brug af desktop GIS-løsninger

• Hvad med kobling mellem WEBGIS/ESDH. Kan tingene køre sammen på en hensigtsmæssig måde

• Kan WEB-løsninger håndtere de store datamængder som kommunerne nu er ansvarlige for

• Hvilke data skal lagres lokalt hvilke kan hentes fra forskellige services ude i ”byen”.

• Hvad omfatter dataansvarsaftalerne - og hvordan lever man op til kravene

• Hvordan fi ndes en struktureret løsning på disse udfordringer

Mød op få et par interessante bud på mulighederne - og fi nd eventuelle begrænsninger med dine begavede

spørgsmål til indlægsholderne!

Til mødet vil et par leverandører vise aktuelle løsninger og en erfaren kommunal GIS medarbejder vil

beskrive arbejdet med strukturering af data.

Efterfølgende er Geoforum vært ved den næsten traditionelle buffet.

Mødet afholdes hos BlomInfo A/S, True Møllevej 9, 8381 Tilst.

18 geoforum.dk89 • november 2007


Geoforums Mødekalender

DATO STED TITEL

2007

Tips og Tricks i Kartografien udgår (midlertidigt)

Tirsdag 4. dec. Jylland WEBGIS og håndtering af store datamængder

Tirsdag 4. dec. København Meterens 100 års jubilæum

2008

Tirsdag 22. januar København Intro til kogebog om WMS, WFS, GML mm.

Tirsdag 26. februar København Geoforums strategiske mål frem til 2013

Tirsdag 11. marts København Digitalt byggeri

Tirsdag 22. april København Generalforsamling

Tirsdag 6. maj København Geografien i de ny registre (Digital tingbog, BBR mm.)

Man.-ons. 27. - 29. okt. Kolding Kortdage 2008

Kongresser og møder 2007

DATO

TITEL OG STED

2007

20. november ESRI Brugerklub Danmark afholder medlemsmøde, Jylland

2008

2.-3. april Dansk Intergraph Brugerforening, Munkebjerg

23.-24. september MapInfo Brugerkonference, Kolding Fjord

24.-27. juni 2nd INSPIRE CONFERENCE, København

17.-19. oktober Nordic GI Confernce, Fredrikstad, Norge

For detaljerede programmer vedrørende ISPRS arrangementer, se: http://www.natur.cuni.cz/gis/eduserv5/

geoforum.dk89 • november 2007

19


Geoforum Danmark

Kalvebod Brygge 31

1780 Kbh V

DDO ® – Danmarks Digitale Ortofoto

Afslører fortiden – beskytter fremtiden

Øverst: Tårnby Stadion – Motorvej E20: DDOland2006 – fotodato 12. maj 2006

Nederst: Amager Travbane – nu nedlagt: DDOland1954 – fotodato 9. maj 1954

Kongens Lyngby

Parallelvej 2

2800 Kongens Lyngby

Tlf. 45 97 22 11

Fax 45 97 22 12

www.cowi.dk/DDO

Odense

Odensevej 95

5260 Odense S

Tlf. 63 11 49 00

Fax 63 11 49 49

Silkeborg

Nygade 25

8600 Silkeborg

Tlf. 87 22 57 00

Fax 87 22 57 01

Aalborg

Thulebakken 34

9000 Aalborg

Tlf. 99 36 77 00

Fax 99 36 77 01

More magazines by this user
Similar magazines