De frie geografiske grunddata - GeoForum Danmark

geoforum.dk

De frie geografiske grunddata - GeoForum Danmark

Aftalens indhold

Kommunerne og Geodatastyrelsen giver fri adgang til FOT -landkort

Geodatastyrelsen giver fri adgang til de aktuelle og historiske

topografiske data

Geodatastyrelsen giver fri adgang til matrikelkortet

Geodatastyrelsen giver fri adgang til Danmarks Højdemodel og sikrer

ajourføring svarende til en landsdækkende ajourføring med fem års

interval

For at sikre et ajourført forvaltningsgrundlag bliver kommunerne og

Geodatastyrelsen ’kompenseret’ for de nu manglende indtægter fra

den private sektor

De offentlige aftaler om adgang til og medfinansiering af geografiske

data tilpasses (bevillingsoverføres)

SIDE 5

More magazines by this user
Similar magazines