88 geoforum.dk - GeoForum Danmark

geoforum.dk

88 geoforum.dk - GeoForum Danmark

88

oktober 2007

Masser af

nyt

geoforum.dk

mødestedet for geografisk information

Lederen:

Hvor skal Geoforum

hen

side 3

Fortæl mig hvor du bor,

så…

side 6

Nyt fra

Landinspektørstudiet

side 10

ICA’s 14.

generalforsamling

side 13

Tips og tricks i

kartografien

side 17

Grundlæggende GIS

side 19

Nyt fra virksomhederne

side 20

En kommentar –

Solnedgang

side 22


geoforum.dk

ISSN 1602-4435

Medlemsblad for Geoforum

Danmark. Geoforum er en

ideel forening, der på landsplan

arbejder for at fremme den

samfundsmæssige nytte af

geografisk information.

Geoforum Danmark

Kalvebod Brygge 31

1780 København V

Tlf. 38 86 10 75

Fax 38 86 02 52

geoforum@geoforum.dk

www.geoforum.dk

Redaktionen

Ansvarshavende

redaktør:

Sekretariatschef

Jacob Gadd

Geoforum Danmark

jag@geoforum.dk

Grafiker

Mette Borg

Geoforum Danmark

mbo@geoforum.dk

Forsidefoto:

”Duo” af Thor Lindeneg

Velvilligt stillet til rådighed

af Thor Lindeneg

Trykkeri

KLS Grafisk Hus A/S

Jernholmen 42 A

Postboks 1183

2650 Hvidovre

Tlf. 36 34 29 00

Fax 36 34 29 10

www.kls.dk

Oplag: 2.200

Kommende numre

Deadline

Nr. 89 18. oktober 2007

Nr. 90 15. november 2007

Nr. 91 14. december 2007

Se annoncepriser på

www.geoforum.dk

Indholdsfortegnelse

Leder ....................................................................................... 3

Fortæl mig, hvor du bor og jeg skal sige dig, hvem du er ...................6

Nyt fra Landinspektørstudiet ........................................................ 10

ICA’s 14. Generalforsamling .......................................................... 13

Tips og Tricks i Kartografien ...................................................... 17

Grundlæggende GIS ................................................................. 19

Nyt fra virksomhederne ............................................................ 20

Solnedgang ............................................................................ 22

Mødekalender .......................................................................... 23

Bestyrelse og udvalgsformænd

Bestyrelse

Michael Israelson, Intergraph, misrael.israelson@intergraph.com

Inge Flensted, Herning Kommune, admif@herning.dk

Per Friborg, Vejdirektoratet, pef@vd.dk

Hans Skov-Petersen, Skov & Landskab, KVL, hsp@kvl.dk

Nils Bo Wille-Jørgensen, Grontmij | Carl Bro A/S, nils.bo.wille@grontmij-carlbro.dk

Kirsten Elbo, Erhvervs og Byggestyrelsen, ke@ebst.dk

Mads Staunskjær, Scankort A/S, mst@scankort.dk

Suppleanter

Dorthe Krøyer, HNG I/S, dkb@hng.dk

Jørgen Grum, Kort & Matrikelstyrelsen, jrg@kms.dk

Udvalgsformænd

Kortdage 2007 & WMS/WFS gruppen

Bo Overgaard, Grontmij | Carl Bro A/S, boo@grontmij-carlbro.dk

Arrangementsgruppe Øst

Lise Lausten Frederiksen, Tvilum Landinspektørfirma A/S, llf@tvilum.dk

Arrangementsgruppe Vest

Anders Bo Andersen, BlomInfo A/S, aba@blominfo.dk

Tidsskriftsgruppen

Hans Skov-Petersen, Skov & Landskab, KU hsp@life.ku.dk

Uddannelsesudvalg

Flemming Christensen, Silkeborg Kommune, ffc@silkeborg.dk

Politisk udvalg

Mads Staunskjær, Scankort, mst@scankort.dk

INSPIRE back-up

Inge Flensted, Herning Kommune, kktif@herning.dk

Ortofotogruppen

Søren Buch, BlomInfo A/S, sb@blominfo.dk

Forskningsudvalg

Hans Skov-Petersen, Skov & Landskab, KU hsp@life.ku.dk

3D udvalg

Lars Flemming, COWI, lrfl@cowi.dk

geoforum.dk88 • oktober 2007


Hvor skal

Geoforum hen

Kære Geoforum medlem,

Geoforum Danmark nærmer

sig hastigt sit ottende leveår.

Geoforum har indenfor det seneste

år skiftet både adresse og præsident,

så nu er det et passende

tidspunkt at kigge på foreningens

fremtidige mål og strategi. Lad mig

straks sige at en fremtidig strategi

helt naturligt vil ligge indenfor rammerne

af vores kendte vedtægter.

Det, som vi ønsker, er at forsøge at

kigge frem i tiden. Ikke i et uendeligt

perspektiv, men vi vil prøve at

se ind i den kommende 3- til 5-årige

periode. Et længere perspektiv

vil næppe give den store mening

på alle fronter, da usikkerheden

som bekendt bliver voldsom stor.

Arbejdet er ”skudt” i gang, idet

bestyrelsen og udvalgsformændene

afholdt en heldagsmøde midt i september

for at danne sig et overblik

over, hvilke relevante problemstillinger

vi bør fokusere på. Mit håb

er, at bestyrelsen inden næste generalforsamling

vil kunne præsentere

foreningen for den fremtidige

strategi. Der vil selvfølgelig blive

orienteret løbende i bladet herom i

takt med at arbejdet taget form.

Processen bliver, at vi vil formulere

nogle overordnede mål om, hvor

og hvordan vi gerne ser Geoforum

i år 2012. Herefter vil vi formulere

en strategi for, hvorledes vi bedst

muligt vil nå disse mål. Og endelig

vil vi så indrette vores handlinger

og initiativer efter denne strategi.

I den forbindelse håber jeg meget,

at du som Geoforum-medlem, vil

give dit bidrag til arbejdet med udformningen

af de fremtidige mål.

Hvis du for eksempel opdager at

et emne, som du mener er vigtigt,

bliver forsømt eller er ved at få en

forkert vinkel, skal du endelig rette

henvendelse til undertegnede eller

sekretariatet. Min opfattelse er,

at jo flere holdninger, der bringes i

spil, jo større bredde og kvalitet må

vi forvente at få ind i vores fremtidige

udvikling.

Arbejdet er kun lige begyndt og

intet er besluttet definitivt, men

jeg vil gerne løfte sløret for, hvilke

emner vi har besluttet, vi bør have

fokus på.

Vi vil skulle forholde os strategisk

til uddannelsessituationen. Der

tegner sig i dag et billede af underskud

af uddannet arbejdskraft i

vores sektor. Der er tilsyneladende

et behov for blandt andet at bringe

det årlige antal af uddannede kandidater

op. Der er et behov for at

styrke den tværgående koordination

mellem en række af uddannelserne.

Vi bør også søge at forholde os

strategisk til den fortsat stigende

interesse og de vidensbehov, der

opstår i andre faglige sektorer. Som

eksempler på disse er: sundhedssektoren,

transport og logistikområdet,

industrien omkring håndholdte

mobile enheder, beredskab

og mange flere.

Dertil kommer, at vi helt naturligt

skal fastholde og styrke vores position

som bindeleddet mellem det

offentlige og det private indenfor

vores sektor. Det skal blandt andet

gøres ved at forholde os aktivt til

de kendte offentlige strategier fra

Den Digitale Taskforce og andre. Vi

skal forsat arbejde for udvikling og

udbredelse af standarder.

Alt dette blot for at nævne noget af

det, vi vil have fokus på i den kommende

arbejdsproces med mål og

strategi.

Og nu, hvor jeg lægger min pen for

denne gang, vil jeg tilfreds glæde

mig over, at det generelt går rigtig

fint for vores fagområde. Dette

afspejler sig ved, at vi endnu en

gang sætter nye rekorder omkring

vores årlige konference: Kortdagene.

Atter får vi en rekord, hvad

deltagere på udstillingen angår, og

atter sætter vi deltagerrekord.

Med venlig hilsen

Michael Israelson

Præsident for

Geoforum Danmark

geoforum.dk88 • oktober 2007

3


PRODUKTSPECIALIST

– GEOINFORMATIK

Norden og Baltikum

STILLINGEN

Som produktspecialist får du, med reference til divisionschefen

for Geoinformatik og med base fra Brock & Michelsen i Birkerød,

til opgave at gennemføre salg, rådgivning, implementering og

support i forhold til såvel nuværende som kommende kunder i

Norden og i Baltikum. Kundegruppen er meget varieret og

spænder fra universiteter over forskningsinstitutioner til kortproducenter,

statsskovbrug m.fl. Dine produkter vil være Image-

Station, ENVI, IDL, Definiens Enterprise Image Intelligence,

Geomedia, Terrashare og GIS-produkter generelt. Rejseaktiviteten

vil være ca. 80 dage årligt, med en varighed af 2-3 dage pr.

rejse.

KVALIFIKATIONER

Du har en uddannelse som ingeniør, landmåler, geograf eller

lignende, samt erfaring fra arbejde med fotogrammetri, kontekstbaseret

billedanalyse, 4. generations programmeringssprog,

GIS-platform samt produkter inden for datahåndtering. Det er

ikke et krav at du har salgserfaring, men du skal være en god

kommunikator og underviser som trives i det opsøgende arbejde

og i dialogen med dine kunder. Det forventes at du behersker

engelsk på forhandlingsniveau, at du er superbruger i MS-Office

og har kørekort.

VIRKSOMHEDEN TILBYDER

Et særdeles interessant job i en mindre men meget dynamisk og

innovativ division – et job hvor du vil have store muligheder for at

påvirke såvel din faglige som personlige og indtjeningsmæssige

udvikling. Ud over en fast løn, der afspejler dine kvalifikationer,

indgår du i en bonusordning. Der stilles IT og kommunikationsudstyr

til rådighed, lige som du vil få tilbudt firmabil/bilordning.

ANSØGNING

Finder du stillingen interessant bedes du sende din ansøgning,

mrk. Geoinformatik, pr. e-mail til jjo@unikhr.dk. Det vil kun være

ansøgninger fremsendt pr. e-mail, der vil komme i betragtning.

Brock & Michelsen A/S er et

familieaktieselskab grundlagt i 1905.

Vi beskæftiger 56 medarbejdere og har

siden 1921 haft eneforhandlingen af

Carl Zeiss højteknologiske produkter i

Danmark og til dels i Norge og Sverige.

Vi yder en seriøs rådgivning og

markedsføring af udstyr indenfor

mikroskopi, elektronmikroskopi,

medicinteknik, instrumenter, 3D

måleteknik, fotogrammetri,

kikkerter/sigtekikkerter, brilleglas,

brillestel/solbriller og kontaktlinser m.m.

GeoInformatik Divisionen forhandler

Intergraphs fotogrammetri- produkter

og forskellige værktøjer/software til

avanceret billed-analyse.

Divisionen opererer i hele Norden og

Baltikum, med en bred base af kunder.

WITH YOU ALL THE WAY

unikhr.dk

4 geoforum.dk88 • oktober 2007


PRODUKTSPECIALIST

– GEOINFORMATIK

Norden og Baltikum

STILLINGEN

Som produktspecialist får du, med reference til divisionschefen

for Geoinformatik og med base fra Brock & Michelsen i Birkerød,

til opgave at gennemføre salg, rådgivning, implementering og

support i forhold til såvel nuværende som kommende kunder i

Norden og i Baltikum. Kundegruppen er meget varieret og

spænder fra universiteter over forskningsinstitutioner til kortproducenter,

statsskovbrug m.fl. Dine produkter vil være Image-

Station, ENVI, IDL, Definiens Enterprise Image Intelligence,

Geomedia, Terrashare og GIS-produkter generelt. Rejseaktiviteten

vil være ca. 80 dage årligt, med en varighed af 2-3 dage pr.

rejse.

KVALIFIKATIONER

Du har en uddannelse som ingeniør, landmåler, geograf eller

lignende, samt erfaring fra arbejde med fotogrammetri, kontekstbaseret

billedanalyse, 4. generations programmeringssprog,

GIS-platform samt produkter inden for datahåndtering. Det er

ikke et krav at du har salgserfaring, men du skal være en god

kommunikator og underviser som trives i det opsøgende arbejde

og i dialogen med dine kunder. Det forventes at du behersker

engelsk på forhandlingsniveau, at du er superbruger i MS-Office

og har kørekort.

VIRKSOMHEDEN TILBYDER

Et særdeles interessant job i en mindre men meget dynamisk og

innovativ division – et job hvor du vil have store muligheder for at

påvirke såvel din faglige som personlige og indtjeningsmæssige

udvikling. Ud over en fast løn, der afspejler dine kvalifikationer,

indgår du i en bonusordning. Der stilles IT og kommunikationsudstyr

til rådighed, lige som du vil få tilbudt firmabil/bilordning.

ANSØGNING

Finder du stillingen interessant bedes du sende din ansøgning,

mrk. Geoinformatik, pr. e-mail til jjo@unikhr.dk. Det vil kun være

ansøgninger fremsendt pr. e-mail, der vil komme i betragtning.

Brock & Michelsen A/S er et

familieaktieselskab grundlagt i 1905.

Vi beskæftiger 56 medarbejdere og har

siden 1921 haft eneforhandlingen af

Carl Zeiss højteknologiske produkter i

Danmark og til dels i Norge og Sverige.

Vi yder en seriøs rådgivning og

markedsføring af udstyr indenfor

mikroskopi, elektronmikroskopi,

medicinteknik, instrumenter, 3D

måleteknik, fotogrammetri,

kikkerter/sigtekikkerter, brilleglas,

brillestel/solbriller og kontaktlinser m.m.

GeoInformatik Divisionen forhandler

Intergraphs fotogrammetri- produkter

og forskellige værktøjer/software til

avanceret billed-analyse.

Divisionen opererer i hele Norden og

Baltikum, med en bred base af kunder.

WITH YOU ALL THE WAY

unikhr.dk

4 geoforum.dk88 • oktober 2007


Fortæl mig, hvor du bor og jeg

skal sige dig, hvem du er…

Af Anne Jacobsen, PhD GIS projektleder, Atkins Danmark A/S

Sune Djurhuus, MSc GIS specialist, Atkins Danmark A/S

Erik Sommer, Chefkonsulent, Danmarks Statistik

’Fortæl mig, hvor du bor og jeg

skal sige dig, hvem du er, og hvad

du har brug for” er blevet et mantra

inden for markedsføring. Der er

et stort potentiale for at gøre brug

af de samme former for analyse

inden for lokalplanlægning, forskning

og i sundhedssektoren, men

hvilke data er det egentlig, der ligger

til grund for disse analyser og

hvordan får man kortlagt individbaserede

oplysninger på landsplan

Det handler denne artikel om, som

beskriver, hvorledes et nyt produkt

– klyngebaseret kvadratnetsegmentering

- anonymiserer og kortlægger

offentlige individbaserede statistiske

data ud fra det geografiske

grundprincip, at ’vi ligner vores

naboer’. Produktet er udviklet i et

samarbejde mellem Atkins og Danmarks

Statistik (DSt).

Anonymisering

Til anonymisering af individbaserede

statistiske data har DSt i

sam arbejde med Kort- og Matrikelstyrelsen

udviklet det Det danske

Kvadratnet. Det danske Kvadratnet

består af kvadratiske celler, hvor

hver enkelt celle udgør sin egen

geografiske region. Ved at knytte

alle adresser inden for en given celle

sammen, kan der ved overholdelse

af en række diskretionskrav,

beregnes en gennemsnitsværdi for

de pågældende husstande. Den

mindste netstørrelse i Det danske

Kvadratnet er en kvadratisk celle

på 100 x 100 meter. Der findes

mere end 416.000 beboede 100

x 100 meter celler i Danmark pr.

1.1.2007.

når der er mindst 20 husstande i

et sammenlagt område eller i en

celle. Det betyder i praksis, at der

skal foretages sammenlægninger

af de enkelte 100x100 meter

celler førend data kan frigives.

En optælling af antal personer

og husstande i kvadratnetceller

ud fra bopælsadresser muliggør

sammenlæg ninger af celler. Når

der er foretaget de nødvendige

sammenlægninger af celler, kan

demografiske og socioøkonomiske

statistiske data leveres.

Klyngedannelse

Det springende punkt er sammenlægningen

af celler - den såkaldte

klyngedannelse. Der skal træffes

valg for klyngedannelsen, således

at de husstande, der lægges sammen,

ligner hinanden mest muligt

og dermed optimerer gennemsnittet.

Hidtil har det været brugerens

opgave at sammensætte klyngerne.

Men hvordan Det har ofte vist

sig uoverskueligt og klyngestrukturen

har derfor været baseret på

administrative grænser som for

eksempel postnumre (figur 1).

Med det nye produkt, som Atkins

og DSt har udviklet, er det muligt

at øge detaljeringsgraden helt ned

til klynger af kvadratnetceller med

tilsammen mindst 20 husstande

og på denne måde opnå den højst

tilladte detaljeringsgrad under diskretionskravene.

Det nye produkt – klyngebaseret

kvadratnetsegmentering

Klyngebaseret kvadratnetsegmentering

tager udgangspunkt i geografien

og den statistiske fordeling

af den pågældende variabel f.eks.

indkomst. Kvadratnetcellerne sorteres

på kommuneniveau efter en

variabels faldende gennemsnit og

segmenteres (grupperes) herefter

i klynger. Af diskretionshensyn begrænses

sortering til kvadratnet-

Diskretionskrav

Der skal være et tilstrækkeligt

antal husstande i en eller sammenlagte

celler før et gennemsnit

kan frigives. For eksempel frigives

kun nøgletal (gennemsnitstal),

Figur 1. Indkomstfordelingen i Københavns-området fordelt på postnumre. Indkomstfordelingen

er baseret på gennemsnitlig husstandsbruttoindkomst i skatteåret

2005 opgjort pr. 1.1.2006.

6 geoforum.dk88 • oktober 2007


celler eller sammenlagte kvadratnetceller

med mindst 5 husstande

og segmenteringen til klynger af

mindst 300 husstande (K300).

Inden sorteringen sammenlægges

kvadratnetceller med mindre end

5 husstande til miniklynger (K5)

af mindst 5 husstande, således at

alle kvadratnetceller kan indgå i

sorteringen. Resultatet vil herefter

i princippet være, at de 300 husstande

i en kommune, der tjener

mest, ligger i klynge 1 og de 300

husstande, der tjener mindst, ligger

i den sidste klynge. I praksis

vil der sjældent være præcis 300

husstande i en klynge, da kvadratnetcellerne

indeholder forskelligt

antal af husstande, som ikke nødvendigvis

summeres til grupper af

nøjagtig 300 husstande. I teorien

kan der være op til 599 husstande i

den sidste klynge, da der først dannes

en ny klynge, når denne kan

bestå af 300 husstande.

Ønsker brugeren et mere detaljeret

kort, kan der dannes klynger med

20 husstande (K20) indenfor hver

K300 og DSt leverer herefter gennemsnitsværdi

for K20.

Såfremt kunden ikke har specifikke

behov, dannes K5 og K20 klynger

ud fra en aggregering af kvadratnetceller

baseret på det grundlæggende

geografiske princip, at

ligheden mellem husstande er omvendt

proportional med afstanden.

Der vil herefter forekomme en

gruppe af restceller, der efterfølgende

skal sorteres og grupperes.

Valg af sorteringsvariabel afhænger

af hvilken statistisk variabel,

der skal leveres. Sorteringsvariablen

vælges ud fra det kriterium,

at den skal være beskrivende for

den statistiske variabel samtidig

med at den skal være tilgængelig

på husstandsniveau.

Ramme 2 2

Frigivelse af statistiske nøgletal

Som nævnt er den mindste enhed

for frigivelse af individbaserede

statistiske data 20 husstande.

Denne enhed giver mulighed for

frigivelse af en nøgleværdi som

gennemsnittet. Såfremt der ønskes

yderligere statistiske nøgletal, stiger

kravet til antallet af husstande.

En enhed på 300 husstande giver

eksempelvis mulighed for frigivelse

af gennemsnittet, samt den statistiske

fordeling af husstandene i tre

nærmere definerede intervaller.

Ramme 1

Ramme 1

Figur 2. Kortlægning af indkomstfordelingen baseret på K20 klynger. Indkomstfordelingen

er baseret på gennemsnitlig husstandsbruttoindkomst i skatteåret

2005 opgjort pr. 1.1.2006. Ramme 1 og ramme 2 er beskrevet i teksten.

Sammenligning af kort over

statistiske data

Figur 2 viser indkomstfordelingen

baseret på K20 klynger, hvor det

gælder, at restgruppen er sorteret

efter faldende boligareal.

Sammenligning af figur 1 og figur 2

viser, hvorledes detaljeringsgraden

øges ved anvendelse af det nyudviklede

produkt. Hvor den geografiske

information i figur 1 udelukkende

viser, at der findes sammenhængende

indkomsttunge områder

i Klampenborg, Skodsborg, Vedbæk

og Holte, kan vi nu i figur 2 se, hvor

de indkomsttunge områder reelt

er fordelt inden for et postdistrikt.

Det ses, hvorledes postdistrikterne

Klampenborg og Skodsborg ikke er

et stort område med høj indtægt

med et mindre område placeret

omkring Jægersborg Dyrehave, Eremitage

Sletten og Jægersborg Hegn

(ramme 1). Ligeledes ses syd for

København, hvorledes f.eks. Greve

postdistrikt er kendetegnet ved, at

områder med parcelhuse, som ligger

kystnært og op til grønne områder,

har høje husstandsindtægter,

mens den centrale del af området,

hvor der er højhuse og længere

til de kreative områder, har lavere

husstandsindtægter. Denne variation

ses ikke, når der kortlægges på

postnummer-niveau.

geoforum.dk88 • oktober 2007

7


Perspektiver

Frigørelse af statistiske data med

en detaljeringsgrad ned til 20 husstande

indenfor en rumlig opløsning

på 100 x 100 m åbner for

spændende muligheder for analyser

af sociale, økonomiske og demografiske

data i kombination med

andre typer af data. Indenfor sundhedssektoren

er der begyndende

fokus på at kombinere forekomst

af sygdomstilfælde med socioøkonomiske

data og muligheden for at

kombinere med andre typer af geografiske

data som f.eks. miljødata

over luftforurening er ligeledes

oplagt. Analyser af f.eks. demografi

og udviklingen i pladsbehovet på

daginstitutioner, skoler og plejehjem

kan blive et væsentligt bidrag

til lokalplanlægning på kommuneniveau

ikke mindst i kølvandet af

den nyligt realiserede kommunesammenlægning.

Det nye produkt

er en gennemskuelig fremstilling

af statistiske geodata, som giver

mange muligheder for at anvende

viden om ’hvem vi er’ til at svare

på spørgsmålet om ’hvad vi har

behov for’ bedst muligt.

Kære medlem,

Ved du at stillingsopslag, der bringes på

www.geoforum.dk rent faktisk bliver set

En god grund er, at Geoforums side ofte bliver opdateret hos:

Google, MSN, Yahoo og Jubii

Derfor når din annonce på www.geoforum.dk hurtigt den interesserede

jobsøgende

GRATIS markedsføring!

Fortæl om:

dit nye produkt

din nye service

din nye nøglemedarbejder

i geoforum.dk

anvend Nyheds-formularen på www.geoforum.dk

Geoforum - et godt sted at blive set

8 geoforum.dk88 • oktober 2007


geoforum.dk88 • oktober 2007

9


Nyt fra

Landinspektørstudiet

Af Jacob Gadd, Geoforum

Hensigten er at SBI skal flytte sammen

med AAU København i området

omkring Ballerup, og på den

måde får man skabt et grundlag

for forskningsbaseret undervisning

indenfor en lang række områder

der har tilknytning til byer og det

bebyggede miljø.

Den 1. august 2007 satte Lars

Bodum sig for først gang i stolen

som nyudnævnt viceinsti tutleder

på Institut for samfunds -

udvikling og planlægning på

Aalborg Universitet med an svaret

for den del af instituttet, der

underviser kommende landinspektører.

Samtidig har der i det forløbne

år været gang i flere forskellige

initiativer for at afbøje krisen

omkring svigtende optag til

landinspektørstudiet.

Derfor er her en passende lejlighed

til at høre nyt fra landinspektøruddannelsen

gennem

dette interview med Lars Bodum.

Der var en række initiativer i løbet

af 2006 og 2007 for at øge optaget

på studiet. Hvilke initiativer er der i

væsentlighed tale om

Nu vil jeg først lige fortælle, hvad

AAU laver i København - inden vi

kommer til landinspektørerne.

Aalborg Universitet har etableret

sig i København, på den måde at

Foto: Esben Munk Sørensen

man lejer sig ind hos Ingeniør-Højskolen

København. Her startede

man for to år siden en bacheloruddannelse

i Medialogi, og med

Landinspektørstudiet er man nu

oppe på et optag på ca. 100 studerende.

Det er en helt selvstændig

enhed på adressen Lautrupvang i

Ballerup.

Man lejer sig ind på samme adresse

som IHK.

Der er også fusionen med SBI der

kan nævnes her - og til det har jeg

også nogle kommentarer.

I forbindelse med at al sektorforskningen

sidste år blev fusioneret

med universiteterne, ønskede SBI

og AAU hinanden som partnere.

Dette gensidige ønske blev opfyldt

af ministeren (red. Helge Sander),

og det begynder nu at bære frugt i

form af en række spændende

initiativer. Ét af dem er et strategisk

tema omkring Geografisk Information

og det bebyggede miljø.

Det er stadig under udarbejdelse,

men der vil komme mere om dette

omfattende arbejde senere i år.

Som du ved, er landinspektøruddannelsens

bachelor-del startet i

år, men faktisk er det ikke den eneste

uddannelse vi startede i dette

semester.

Der er samtidig startet en kandidat

specialisering, der hedder Geoinformation

Technology and Management

- i daglig tale GTM.

Vi er startet i det små med 6 studerende,

men vi forventer os rigtigt

meget af netop denne specialisering

fordi den indeholder mange

af de elementer der har været efterspurgt

såsom SDI (Spatial Data

Infrastruktur) og geografisk informationsvidenskab.

Der arbejdes også i øjeblikket på at

flytte flere uddannelser til Ballerup,

men her afventer vi en endelig ministeriel

afklaring.

I den forløbende periode har universitet,

blandt andet i samarbejde

med Den danske Landinspektørforening

DdL, udført forskellige initiativer

for at øge de unges interesse

for landsinpektøruddannelsen.

Hvordan er det gået

Der er brugt mange ressourcer

på markedsføring af uddannelsen

op til fristen for den koordinerede

tilmelding i år. Vi gik ud på en del

uddannelsesmesser og fik samtidig

vores forening til at støtteprojektet

i en lang række forskellige initiativer.

Det vil føre for vidt at beskrive

alle dem her. Under alle omstændigheder

er vi meget taknemmelige

for den hjælpende hånd vi har fået

fra firmaerne og fra foreningen.

10 geoforum.dk88 • oktober 2007


Det var 25 studerende der begynd te

i efteråret 2006 i Aalborg. I år har vi

sprængt rammerne og har optaget

32 i Aalborg - og 24 i København.

Det har dog ikke været nødvendigt

at lave adgangsbegrænsning ;-)

Vi har besluttet at lave en grundig

opfølgende analyse af virkningen

af markedsføringen i hvert fald i

relation til de nye studerende der

er gået i gang med et studie hos

os. Det vil sige at vi spørger dem

om, hvor de hørte om uddannelsen

og hvad der påvirkede dem til at

vælge netop dette studie.

Personligt kan jeg godt tvivle på

den generelle virkning af dyre annoncekampagner.

På Aalborg Universitet

generelt har vi ikke øget

markedsføringsindsatsen i år - og

alligevel har vi fået ca. 30% flere

studerende på hele universitetet.

Det siger vel lidt om, at det ikke

nødvendigvis er dyre annoncer, der

lokker. Vi har dog stadig brug for at

annoncere og være til stede i

mediebilledet, men jeg tror ikke

man vil se et øget annoncebudget

for de kommende år. Det er meget

bedre at møde de potentielle ansøgere

- kommende studerende i

deres dagligdag ude på gymnasier

og på uddannelsesmesser.

Her kan de se, høre og mærke

hvad det er for en uddannelse.

For udenforstående kan det måske

være svært at se jeres organisering

for sig. Kan du hjælpe med et

overblik

Aalborg Universitet er organiseret

i 23 meget forskellige institutter,

samlet på 3 fakulteter.

Det største fakultet er Det Ingeniør-,

Natur- og Sundhedsvidenskabelige

fakultet, hvor det største

institut er Institut for samfundsudvikling

og planlægning.

Det er her 90% af underviserne på

landinspektørstudiet er ansat. I alt

er vi ca. 37 ansatte - 7 teknisk/administrativt

personale - 6 ph.d. studerende

og 24 akademiske medarbejdere

i vores del af instituttet.

Forskningsområderne Arealforvaltning

og geoinformatik er anerkendte

som centrale kerneforskningsfelter

af bestyrelsen på Aalborg

Universitet. Vi har valgt at opbygge

afdelingen i Ballerup som en satellit

af vores institut i Aalborg.

Det vil sige at 2 medarbejdere lige

nu bor i hovedstadsområdet, og

vi forventer - i forlængelse af et

stillingsopslag vi har ude lige nu

- at ansætte mindst 3 akademiske

medarbejdere mere med bopæl i

hovedstadsområdet.

Det er selvfølgelig ikke nok til at

dække hele undervisningen, men

Foto: Esben Munk Sørensen

resten af undervisningen og vejledningen

foregår enten ved at medarbejdere

fra Aalborg rejser over

- eller ved hjælp af vores nyeste

investering: Videokonferenceudstyr

i den allerbedste kvalitet.

Sammen med vores filial i Esbjerg er

der nu opbygget knudepunkter for

videokonference på 3 lokaliteter. Det

er med bredbåndsforbindelser, hvor

man ud over video og lyd kan transmittere

slides samt kommunikere

vha. smartboard (interaktivt whiteboard).

Samtidig med at undervisningen

afholdes så kan man desuden

optage hele seancen og smide den

op på en streaming server, og tilbyde

kurset til de studerende som

streaming video eller video podcast.

geoforum.dk88 • oktober 2007

11


De sidstnævnte muligheder er dog

ikke noget vi har konkrete overvejelser

om endnu - men nu har vi i hvert

fald muligheden, hvis det skulle blive

nødvendigt.

Gennem det seneste år har

Geoforum distribueret sine blade

til jeres studerende. Er dette godt

eller ligegyldigt

Jeg synes det er alle tiders ordning.

Det giver de studerende en chance

for at følge med i hvad der er af

faglige aktiviteter på GI området.

Så det ser jeg som en ordning der

gerne må fortsætte i fremtiden.

Foto: Esben Munk Sørensen

12 geoforum.dk88 • oktober 2007


ICA’s 14. GENERALFORSAMLING

4. og 9. august 2007 i Moskva

Af Lars Brodersen

International Cartographic Association

(ICA) er en verdensomspændende

forening, hvis vigtigste opgaver

er at (1) sørge for afholdelse

af ICC (International Cartographic

Conference) hvert andet år og

(2) organisere fag-kommissioner.

Begge dele handler om, at fagfolk

fra hele verden har et sted at mødes

for at skabe og vedligeholde

kontakter, for at udveksle synspunkter,

idéer m.m. og for at etablere

udviklingsprojekter på tværs

af landegrænser. Normalt deltager

1200-1500 personer i ICC. Yderligere

påtager ICA sig at tale ”kort

og geinformation”’s sag i internationale

organisationer og andre

relevante steder.

Medlemskaber

ICA har 64 stemmeberettigede

medlemmer (bestående af nationale

kartografi-organisationer).

Følgende lande blev på generalforsamlingen

pga. manglende

kontingentbetaling nedgraderet

til ikke-stemmeberettigede (Albanien,

Colombia, El Salvador,

Estland, Ghana, Guinea, Island,

Madagaskar, Mongoliet, Nicaragua,

Panama, Peru, Qatar, Rumænien,

Sudan, Tanzania, Tunis, Venezuela,

Yemen). Estland blev fjernet helt

fra medlemslisten. Nye medlemmer:

Montenegro, Makedonien,

Botswana og Serbien (tidl. Jugoslavien).

Præsidentens beretning for

perioden 2003-2007

Der har i tæt samarbejde med de

respektive nationale organisationer

været afholdt to succesfulde ”International

Cartographic Conference”

i 2003 (Durban) og i 2005 (La

Coruna). 2007-konferencen starter

i direkte tilslutning til generalforsamlingen

i Moskva.

Initiativer er blevet taget til at gøre

ICA mere synlig og aktiv på den internationale

scene. Dette omfatter

især tættere samarbejde med GIM

International og de store internationale

tidsskrifter. Dette kommer

fx til udtryk ved at ICA’s publikation

m.m. kan promoveres på GIM

International’s hjemmeside.

ICA var, som den eneste GI-orienterede

organsation, repræsenteret

på fx konferencerne Early Warning

II og Early Warning III, og der er

efterfølgende dannet en arbejdsgruppe

til at arbejde videre på

”early warning” problematikken.

ICA har arbejdet på at øge synligheden

og indflydelsen i FN.

Der har været afholdt to web-baserede

ICA-workshops om generalisering

og web-kort.

Der blive hele tiden arbejdet på at

få nye medlemmer i ICA. Der arbejdes

på at skabe en ICA-lignende

paraply-forening for landene i Mellemøsten.

På ICA-generalforsamlingen i 2003

(Durban) blev det besluttet at arbejde

for at etablere en ikke-administrative

organisation/forening

for geospatiale organisation. Det

er lykkedes at få idéen accepteret

i de øvrige relevante organisation

(fx FIG, IAG og ISPRS), og der har

været holdt fælles præsidentmøder.

Internt i ICA har man arbejdet på at

integrere aktiviteterne i ICA, styrke

kvaliteten af ICA-proceedings og

andre publikationer, og på at øge

den interne fleksibilitet (”forandringsvillighed”

og ”proaktivitet”).

geoforum.dk88 • oktober 2007

13


Yderligere har den afgående præsident

Milan Konecny tilbragt 130

dage på rejse på vegne af ICA og

har holdt 55 keynotetaler rundt

omkring i hele verden.

Generalsekretærens beretning

for perioden 2003-2007

Det meste arbejde for generalsekretæren

Ferjan Ormeling har

bestået i at opretholde kommunikationen

mellem ICA-medlemmer,

Executive Committee, kommissioner,

ICA-søster-organisation og

FN-organisationer. En væsentlig

arbejdsopgave i de forgangne fire

år har været at opbygge en nutidig,

ajourført hjemmeside (www.icaci.

org).

Kassererens beretning for

perioden 2003-2007

Pr. 30. juni 2007 kunne kassereren

indkomst på 225.760 USD

(budget 200.000 USD) og udgifter

på 222.847 USD (budget 240.000

USD). Formuen andrager 154.000

USD.

Kassereren foreslog, og det blev

vedtaget, at gå over til at arbejde

udelukkende i Euro i stedet for USD,

fordi langt de fleste betalinger sker

i Euro, og det gør ICA noget sårbar

med den hidtidige USD-valuta. En

ikke uvæsentlig fidus ved at skifte

fra USD til Euro er, at man ved at

fastholder medlemskontingentbeløbet,

vinder en ekstraindkomst på

ca. 20% pga. kursforskellen.

Medlemskontingenterne foreslås

hævet for visse lande, herunder

Danmark som foreslås at gå fra

”kategori 1 medlemskab” til ”kategori

2 medlemskab” (fra 250 USD

til 500 Euro). 44 lande i kategori

1, 14 lande, 14 lande kategori 2,

9 lande kategori 3, 3 lande kategori

4, 5 lande kategori 5, 2 lande

kategori 6 og 1 land i kategori 7.

(”Kategori 1 medlemskab” forbeholdes

små lande med begrænsede

økonomiske midler (som Albanien,

Budgetforslag:

Indtægter (Euro)

Nationale medlemskontingenter 130.000

”affiliate members”-kontingent 60.000

salg af publikationer 8.000

renter 10.000

diverse 2.000

i alt indtægter 200.000

Udgifter (Euro)

sekretariat og rejser 90.000

kommissioner og arbejdsgrupper 60.000

publikationer 15.000

promovering 5.000

overføres til ICA-fond 25.000

diverse 5.000

i alt udgifter 200.000

Budgetforslag om ny ICA-fond

Indtægter (Euro)

Overførsel fra ICA 25.000

donationer 20.000

renter 1.000

i alt indtægter 46.000

Udgifter (Euro)

rejselegater 25.000

projekter 5.000

diverse 1.000

reserve 5.000

i alt udgifter 46.000

Benin o.l.), mens USA som det

eneste land har et ”kategori 7 medlemskab”

á 2500 Euro).

ICA fond

Det blev vedtaget at etablere en

ICA-fond, som primært skal uddele

rejselegater.

Publikationsberetning

Der er mellem juli 2005 og marts

2007 udgivet en række publikationer

i ICA’s navn (4 bøger, en række

proceedings), ligesom der er blevet

etableret tættere relationer til tre

tidsskrifter ”Cartography and Geographic

Information Science” (Ca-

GIS), ”The Cartographic Journal”

og ”Cartographica”, dvs. at disse

tre tidsskrifter er blevet ”official

journals of the ICA”.

Kommissionsberetninger

2003-2007

Alle kommissionsberetninger kan

ses på hjemmesiden www.icaci.org.

Kommissionsforslag

for perioden 2007-2011

Det blev vedtaget at etablere fire

nye kommissioner:

Lukket og fjernet blev kommissionen

”Incremental updating and

versioning”.

I alt vil der så være 22 kommissioner

og tre arbejdsgrupper (se

www.icaci.org).

14 geoforum.dk88 • oktober 2007


ICA’s forskningsprogram

Der arbejdes på udformning af et

ICA-forskningsprogram (foreløbige

resultat kan ses på www.icaci.org).

Det er ikke meningen at definere

egentlige forskningsemner, men

snarere at beskrive hvilke felter,

der dækkes under ICA’s domæne.

Formålet er at tydeliggøre for omverdenen,

hvad der foregår i ICA’s

domæne men også at sikre bedre

muligheder for styrket samarbejde

på tværs af kommissionerne.

Valg af præsident,

Generalsekretær

og executive commitee

Præsidentkandidater

Willian Cartwright, Australien

(som blev valgt)

Ramon Lorenzo, Spanien

Generalsekretær og kasserer

David Fairbairn, United Kingdom

(som blev valgt)

Vicepræsidenter

(executive commitee)

Derek Clarke, Sydafrika

Georg Gartner, Østrig

Pablo Gran, Chile

Menno-Jan Kraak, Holland

Zhilin Li, Kina

Anne Ruas, Frankrig

Vladimir Tikunov, Rusland

Timothy Trainor, USA

Laszlo Zentai, Ungarn

(alle kandidater valgt)

Næste ”International

Cartographic Conference”

ICC2009 finder sted i november

2009 i Chile: www.icc2009.cl

Kandidater for ICC2011: Paris og

Dresden. Valget faldt på Paris.

Hvor i verden finder man ellers den velfortjente hyldest af jord- og betonarbejderen

Nye kommissioner formand land

Digital Technologies and Cartographic Heritage E.Livieratos Grækenland

Geospatial Analysis and Modelling Bin Jiang Sverige

ICA Maps and Society C. Perkins United Kingdom

User and User Issues C.v. Elzakker Holland

geoforum.dk88 • oktober 2007

15


VIGTIGT!!!!

Har nogle set sagsmappen på

ombygningen af sygehuset

Jeg kan - IGEN - ikke finde

den nede i kælderen..!

Scanning, Digitalisering & FilArkiv

Med vores digitale FilArkiv har det aldrig

været nemmere at finde det, du søger -

Byggesager, miljøsager eller andre gode

sager.

har vi udviklet FilArkiv: den perfekte arkivløsning til

dine digitale filer.

Kontakt Torben Brabrand på tlf: 44 53 58 33 for

mere information.

Vester Kopi tilbyder alle former for konvertering af

papirer og dokumenter til digitale filer. Uanset format,

farve og mængde. Sammen med JO Informatik

www.jo-informatik.dk

www.vesterkopi.dk

16 geoforum.dk88 • oktober 2007


Sæt kryds i

kalenderen nu!

Geoforum tilbyder nu et nyt og spændende Kursus

Tips og Tricks

i Kartografien

Efter den tidligere succes med det

kartografiske kursus ”Design af

Kort”, er personerne bag klar med

et nyt tilbud.

Duoen bestående af Lars Brodersen,

Aalborg Universitet og Jesper

Koch, Kort & Matrikelstyrelsen,

har kigget lidt ind ad og benyttet

sig af de opsamlede erfaring. Derfor

er de nu klar med et helt nyt

kursus: Tips og Tricks i

Kartografien.

Kort og overordnet sagt handler

kurset om, hvilke nogle praktiske

og ofte simple virkemidler, man

kan betjene sig af, når man gerne

vil have sit kort lidt mere effektivt

eller smukt.

Formålet med kurset er, at give

dig nogle helt konkrete værktøjer,

metoder og ”fiduser”, som straks

kan omsættes til resultater i dit arbejde.

Altså i bogstavelig forstand:

Tips og Tricks.

Målgruppen for dette nye kursus

er derfor de mennesker, som

reelt sidder med arbejdet med at

udforme de kartografiske produkter.

Dette er uanset om det er til

skærm eller papir. Og det er uanset

om, det er ens eneste opgave, eller

som de fleste nok har det i virkeligheden,

at man af og til skal ”trylle”

et godt kort frem.

For dem som ikke allerede kender

de to undervisere, så kan vi fortælle,

at Lars Brodersen har arbejdet

godt 25 år med kartografien og udgivet

flere bøget i relation til emnet.

Lars har været i både private og

offentlige virksomheder og er i dag

ansat på Aalborg Universitet. Jesper

Koch er uddannet arkitekt og har

i over 20 år arbejdet med design,

kommunikation og kort.

Jesper er i dag ansat i Kort &

Matrikel styrelsen.

Forskellen mellem Design

af Kort og Tips og Tricks i

Kartografien

I kurset ”Design af kort” blev der

introduceret til en forståelse af kort

som kommunikation, og dermed

til en forståelse af at kort, som al

anden professionel kommunikation,

skal tilrettelægges grundigt og systematisk.

Kurset havde fokus på systematik

og metode i de indledende faser af

kortproduktionen og på bevidst at

kunne udvælge og håndtere informationer

til brug for kortet.

Kursets øvelser var bygget på fiktive

opgaver, hvor deltagerne arbejdede

med prototyper af kort.

I kurset ”Tips og trick i kartografien”

vil fokus være på kortets

udtryk dvs. bearbejdning af de grafiske

elementer kortet består af så

som fx skrift, symboler, farvesætning,

visuelle hierarkier osv.

Øvelserne vil i dette kursus være

bygget op om deltagernes egne konkrete

opgaver således at deltagerne

efter kurset kan forvente at deres

medbragte kort er blevet forbedret.

”Design af kort” er et kursus i kartografisk

tilrettelæggelse.

”Tips og tricks i kartografi” er et

kursus i kartografisk udførsel.

Tid og sted

Kurset vil blive afholdt onsdag den

7. og torsdag den 8. november i

Københavns området.

Ved redaktionens afslutning var

afklaringen af stedet ikke endeligt

på plads. Dette vil i løbet af kort tid

fremgå af www.geoforum.dk og det

næste nummer af geoforum.dk.

Tilmelding og yderligere information

vil om kort tid findes på

www.geoforum.dk

Du eller din virksomhed skal være

medlem af Geoforum for at kunne

deltage.

geoforum.dk88 • oktober 2007

17


Informi GIS søger

20 nye medarbejdere

Vi er vant til, at det går stærkt i

Informi GIS – nu går det endnu

hurtigere

Med base på vores kontor i Charlottenlund

søger Informi GIS derfor 20 engagerede og

kompetente medarbejdere til vores konsulentafdeling.

Du kommer til at arbejde med IT

teknologi på et udfordrende niveau, og udvikle

på en af verdens førende GIS platforme.

Vi søger personer, der kan fungere konstruktivt

i samspillet mellem projektdeltagere, økonomi

og kunder. Derudover skal du kunne formulere

dig klart i skrift og tale, og generelt være god

til at kommunikere og motivere. Du arbejder

effektivt og løsningsorienteret, såvel selvstændigt

som i grupper.

Har du en af følgende profiler:

Erfaren projektleder med overblik og

indsigt i de muligheder IT og GIS giver

kunden for at optimere forretningsgange

Systemarkitekt med sans for systemdesign,

der matcher kundens ønsker til

kompleksitet og fleksibilitet

Konsulent eller programmør der –

med indlevelse og engagement – kan

omsætte kundernes behov til praktiske

løsninger

Og har du lyst til at arbejde på en innovativ

arbejdsplads, så hører vi gerne fra dig så hurtigt

som muligt.

Find flere oplysninger på www.informi.dk eller

kontakt projektchef Jacob Norby Larsen på

telefon 39 96 59 00.

Om Informi GIS

Informi GIS A/S er stiftet 1993 som et udviklingshus for danske GIS løsninger, baseret på produkter fra verdens førende udvikler af GIS

software, ESRI. Informi GIS er ligeledes distributør af Network Engineer fra Telcordia til dokumentation af fiber- og telenetværk, samt

ArcFM og Designer, fra Telvent Miner & Miner. Siden starten har Informi GIS fokuseret på at udvikle løsninger i harmoni med vores

kunders behov og ønsker. Informi GIS leverer rådgivning og konsulentbistand samt undervisning i forbindelse med IT-løsninger, hvor

der indgår geografiske problemstillinger. www.informi.dk

INFORMI GIS - NÅR VIDEN SKAL SES TM

18 geoforum.dk88 • oktober 2007

Informi GIS A/S | Jægersborg Allé 4 | 2920 Charlottenlund | Telefon 39 96 59 00 | Telefax 39 96 59 34 | www.informi.dk


Geoforum tilbyder atter kurset i

Grundlæggende

GIS

Sæt kryds i

kalenderen nu!

Tre dage med GIS

Kursets indhold er en gennemgang

af alle de væsentligste elementer i

GIS. Meget kort sagt, handler det

om begreber, data og funktioner i

den praktiske hverdag.

Kurset er bygget op som en vekslen

mellem de teoretiske gennemgange

og efterfølgende tilhørende

øvelser. De fleste af os lærer jo

bedst ved at ”røre ved det”.

Målgruppen for kurset er de personer,

der i det daglige sidder tæt

op ad og samarbejder med kollegaer

i egentlige GIS-funktioner.

Filosofien er banal – jo mere man

kender til hinandens opgaver og

funktioners indhold, jo mere effektivt

bliver det daglige samarbejde.

Endvidere var kurset tænkt som et

lille springbræt til dem, som måske

stod overfor muligheden for at kaste

sig ud at arbejde med GIS på

den ene eller anden måde.

Holdet bag Grundlæggende GIS

Den gode gamle professor emeritus,

Ole Jacobi, har lavet det oprindelige

skellet til kurset.

Ole Jacobi, der er en blandt få

æresmedlemmer i Geoforum, har

gennem en meget lang årrække

forsynet såvel det offentlige som

private erhvervsliv med dygtige

medarbejdere indenfor blandt andet

GIS.

Derfor er det et stort privilegium

for Geoforum forsat at kunne nyde

godt af Jacobis viden og færdigheder.

Carsten Iversen og Brian Pilemann

Olsen er gået sammen med Jacobi.

Carsten Iversen, som i sin karriere

indtil videre har snuset til ”lidt” af

hvert, ikke mindst KMS og MTMgeoinformatik

uddannelsen i Aalborg.

Carsten driver i dag sin egen

lille og velfungerende konsulent

virksomhed: Geokom.

Brian Pilemann Olsen, der er Ph.

D., ansat i Fotogrammetrisk Sektion

i KMS og arbejder blandt andet

med automatisk ændringsudpegning

i forskellige former for digitale

optagelser af vor jord.

Med tre så dygtige og erfarende

personer, forsætter Geoforum sin

tradition med at få engageret nogle

af de bedste kræfter indenfor det

aktuelle fagområde. Holdet bag har

de allerede afholdt dette kursus to

gange tidligere.

Ole Jacobi har i samarbejde med

Carsten Iversen og Brian Pilemann

udviklet et 3 dages kursus i Grundlæggende

GIS.

Kurset retter sig mod den praktiske

brug af GIS og danske geodata.

Kurset består af en løbende vekslen

mellem teoretisk gennemgang

og øvelser.

På kurset vil en række relevante

emner vil blive berørt:

• Hvad er GIS

• Databaser

• Raster- og vektordata

• Koordinatsystemer

• Geokodning

• Adresser

• Ortofoto og satellitbilleder

• Metadata og kortstandarder

• Geodata i Danmark

Kurset bliver afholdt i Købehavns

området fra tirsdag den 30. oktober

til torsdag den 1. november 2007.

Kursusafgiften er kr. 8.600 inklusive

forplejning, men eksklusive

eventuel overnatning.

Stedet for afholdelse vil blive afklaret

indenfor kort tid, så hold med

www.geoforum.dk

Medlemskab af Geoforum er en

forudsætning for deltagelse.

Tilmelding og yderligere information

findes på www.geoforum.dk

geoforum.dk88 • oktober 2007

19


Nyt fra

virksomhederne

Miljø og GIS i Atkins

Atkins har som følge af en stadig stigning

i antallet af opgaver og medarbejdere

den 1/8 2007 etableret Miljø og

GIS som et selvstændigt markedsområde.

Atkins er på denne måde endnu

bedre rustet til at rådgive såvel nuværende

som fremtidige kunder. Med den

nye organisationsstruktur har markedsområdet,

som ledes af Eli Skop, mere

end 60 ansatte fordelt på tre afdelinger:

GIS og IT, Miljø og Landmåling og

et Århus-kontor.

Afdelingen for GIS og IT får stadig flere

miljørelaterede GIS opgaver og nye

medarbejdere. En af vores nyeste opgaver

er endnu en opgave for EU kommission,

hvor Atkins skal opdatere, forbedre

og videreudvikle European Pollutant

Emission Register’s (EPER) website.

U-GIS har lanceret en ny

og forbedret version af

Kort Info.

· Automatisk styring af stilart for inddaterede

objekter

· Udvidet udstilling af temaer og baggrundskort

som WMS og WFS

· GIS-data download via downloadmodulet

· Inddatering af billeder eller andre filer

i tilknytning til geografiske objekter

· Åbning af Skyline med kortudsnitsstyring

· Målsætning af kortobjekter på udskriftsniveau

· Integration af I-Archive billeder (historiske

flyfoto’s)

Udviklingen af KortInfo er i høj grad

styret af systemets brugere. U-GIS

har med kunderne drøftet rettelser og

uhensigtsmæssigheder. Samtidig har vi

indsamlet en lang række ønsker, ideer

og visioner m.h.p. at sætte kursen for

udviklingen fremover.

Interaktionen mellem udviklere og brugere

sker også på de workshops som

afholdes med jævne mellemrum i forhold

til de administrative elementer.

Avancerede forretningsanalyser

med ArcGIS

Business Analyst

Stor mængde historiske

flyfotos bliver nu

tilgængelige på nettet.

I•GIS har i september påbegyndt ilægning

af historiske flyfotos fra Region

Syddanmark i I•Archive. I løbet af efteråret

vil der blive tilføjet 40000 geokodede

flyfotos, der dækker perioden

fra 1945 til 1993. Projektet er et samarbejde

mellem kommunerne i regionen,

Region Syddanmark og Miljøcenter

Ribe og Fyn.

KortInfo, som er udviklet m.h.p. at

dække behovet for kortinformation i

kommuner, regioner, statslige institutioner

og private virksomheder har nu

været i drift siden årsskiftet.

Der arbejdes konstant på forbedringer

af de grundlæggende elementer i systemet

og på udvikling af nye moduler

til løsning af såvel generelle som mere

specifikke behov. Den nye version indeholder

således:

· Udvidelser af de administrative brugerniveauer

· Dobbelt baggrundskort med rullegardin

eller transparens

· Tematisering af vektorlag

· Navngivne kortudsnit

ArcGIS Business Analyst er et nyt produkt

fra Informi GIS, der giver dig et

solidt beslutningsgrundlag. ArcGIS Business

Analyst kombinerer et udvalg af

Danmarks bedste demografiske data og

virksomhedsdata, med geografiske redskaber

og enkle rapportformater.

Med Business Analyst kan du

Finde dine bedste kunder og opdage

flere ligesom dem

Se nyt salgspotentiale

Bruge jeres egne data eller markedsdata

fra Danmarks førende leverandører

Se ArcGIS Business Analyst på Kortdage

på Informi GIS’ stand nr. 19.

I•Archive er en løsning til håndtering

af store datamængder fra flyfoto- og

billedarkiver. Ud fra geokodede enkeltbilleder,

danner I•Archive dynamisk en

sammenhængende billedmosaik.

I•Archive kan benyttes som en webGIS

og som en WMS baseret løsning, der

kan levere billeder til en hvilken som

helst GIS, der understøtter dette, f.eks.

MapInfo, ArcGIS og GeoMedia.

I•Archive drives i et samarbejde mellem

I•GIS og U-GIS der sørger for KortInfo

webGIS løsnigen, samt for hosting

af servicen.

Se mere på www.i-gis.dk

Tlf: 8731 0080

e-mail: i-gis@i-gis.dk

20 geoforum.dk88 • oktober 2007


Intergraph udstiller på Dansk

Fjernvarmes landsmøde

Integrationen tilbyder en lang række intelligente

funktioner såsom automatisk

stedfæstelse, automatisk tilknytning af

kortbilag og automatisk opdatering af

attributdata.

LIFA udstiller på Kortdagene

Mød os på landsmødet torsdag den 25.

og fredag den 26. oktober 2007 i Aalborg

– vi er på træfpunkt nr. 79. Her

kan du se Intergraphs nye løsning til

projektering, dokumentation og driftsstøtte

af fjernvarmedistributionsnetværk.

Løsningen er baseret på principperne fra

DANVAs DAN-VAND datamodel. Yderligere

information om Dansk Fjernvarmes

landsmøde kan findes her: www.dff.dk.

Vi glæder os til at se dig.

Kontakt

Jackie Sandgård

Tlf.: 36 19 20 60

E-mail: jackie.sandgaard@intergraph.com

Hjemmeside: www.intergraph.dk

Integration til

ESDH-systemer

Intergraph har udviklet integrationer

mellem GIS og seks leverandører af

ESDH-systemer, herunder FESD-leverandører.

Integrationen er serviceorienteret

(SOA) og er baseret på FESD GISintegrationsmodellen.

Kontakt

Rene Andersen

Tlf.: 36 19 20 53

E-mail: rene.andersen@intergraph.com

Hjemmeside: www.intergraph.dk

DRIVE - drift og vedligehold

i kloakforsyningen

DRIVE - et helt nyt hjælpeværktøj

Nu kan kloakforsyninger hente effektiv

hjælp i et helt nyt program, DRIVE,

som NIRAS har udviklet.

Uanset om det gælder observation

af rotter eller andre skadedyr, brud,

tilstopning m.v., kan henvendelser

behandles let og effektivt ved hjælp

af DRIVE. Samtidig sikrer DRIVE, at

borgerhenvendelser behandles ens,i

overensstemmelse med Kloakforsyningens

serviceniveau og at behandlingen

dokumenteres.

DRIVE giver et samlet overblik over kloakforsyningens

drifts- og vedligeholdelsesaktiviteter

på ledninger, brønde, bygværker,

bassiner og pumpestationer og

sikrer, at kloakforsyningen har de nyeste

data på skærmen, når der planlægges

nye aktiviteter. DRIVE genererer rekvisitioner

til de udførende og samler de

relevante oplysninger for drift og vedligeholdelse

til brug for benchmarking.

Tlf: 48104509

E-mail : hhe@niras.dk

Hjemmeside: : http://www.niras.dk/

Ydelser/Informatik.aspx

LIFA A/S har ved årets udstilling på de

Nordiske Kortdage i Herning d. 1. - 3.

oktober valgt at fokusere på adgang til

og brug af ejendomsdata fra den Offentlige

Informations Server (OIS) for danske

GIS-brugere. LIFA har som OIS-distributør

gennem de seneste år etableret

en bred vifte af adgangsmuligheder til

landsdækkende, tidstro ejendomsdata fra

BBR, ESR, Matrikelregister, Vurdering mv.

Adgangene spænder fra simpel websideopslag

på enkeltejendomme, over brug

af web-services, til opdaterede lokale

OIS-databaser hos kunderne. Adgangene

benyttes nu af miljøministeriet, regionerne,

kommuner, forsikringsselskaber,

banker, landinspektører m.fl. LIFA’s rolle

som distributør af ejendomsdata samt

vores rolle som applikationsudvikler til

de dominerende CAD- og GIS-løsninger,

har skabt et spændende samspil mellem

praktisk anvendelse af ejendomsdata i

relation til geografisk databehandling og

GIS-analyser. Besøg os på Kortdage eller

www.LIFA.dk for mere information.

LIFA GIS/IT flytter

LIFA’s afdeling for distribution, udvikling

og salg af softwareprodukter og

ejendomsdata er fra foråret 2007 flyttet

til LIFA’s nye hovedkontor i Odense

efter ca. 20 års virke på vestfyn. LIFA’s

nyindrettede kursusafdeling og mødefaciliteter

er allerede blevet flittigt benyttet,

og flere brugergrupper, kunder

og gæster har dermed draget nytte af

den nye centrale placering, kun nogle få

hundrede meter fra Odense Banegård.

Vi glæder os til at møde kunder og interesserede

på udstillingsstanden d. 1.

- 3. oktober i Herning eller på vor nye

adresse: Østergade 61, 5000 Odense C

- eksempelvis ved LIFA’s reception på

adressen torsdag d. 11. oktober 2007

kl. 14 - 17.

geoforum.dk88 • oktober 2007

21


Solnedgang

En kommentar af Jacob Gadd

Det startede i gamle dage, længe

før min egen faglige bevidsthed var

blevet ringet op.

Hjulet var opfundet, men det var

fladskærmstv’et ikke.

Det var dengang med Dansk Kartografisk

Selskab (DKS) og Dansk

Selskab for Fotogrammetri og

Landmåling (DSFL).

Jeg tænker på foredragsarrangementerne.

For mit eget vedkommende husker

jeg de aftener, hvor DSFL havde stablet

et foredrag på benene som en

rar begivenhed. Det var ikke altid at

emnet lå lige inden for min interessesfære,

men man mødte altid gode

kollegaer fra forskellige dele af branchen

og fik en hyggelig sludder.

På et tidspunkt kom jeg ikke så

ofte. Det var ikke fordi min faglige

interesse som sådan, var blevet

svækket, men jeg oplevede det

som, at jeg havde fået mere travlt

og tiden derfor var blevet mere

knap. Aftenforedragene blev tit nedprioriteret

i forhold til afslapning,

der ikke fordrede engagement.

Tirsdag den 18. september blev der

afholdt endnu et foredragsarrangement

i Geoforum. Jens Michael

Carstensen kom og præsenterede

sin virksomhed Videometer og

Jesper Rye Rasmussen kom og præsenterede

Pictometry. Begge indlæg

var både spændende og relevante.

Præsentationen af Videometer var

interessant, da Videometer i høj

grad beskæftiger sig med dynamisk

analyse af store mængder billeddata,

typisk til avanceret styring af

industrirobotter. Der har gennem

tiden været flere af disse foredrag

med mennesker uden for vores egen

branche, hvor deres arbejde typisk

kan tjene som inspiration for noget

af det vi foretager os.

For første gang i nyere tid i Østdanmark,

blev foredragene lagt

kl. 14 og ikke kl. 19:30, som man

ellers plejer. Årsagen til dette valg

var et håb om, at flere medlemmer

vil komme og deltage.

De sidste par år har tendensen

nemlig været, at færre og færre

ikke har kunnet finde tid til at

deltage i disse foredragsarrangementer.

Den tendens er naturligvis

ærgerlig af flere grunde.

En grund er, at Geoforum har to

udvalg, som i lighed med alle Geoforums

øvrige udvalg, består af

engagerede nøglepersoner, der frivilligt

lægger en del tid og tanker i

arbejdet med at planlægge og gennemføre

arrangementerne.

En anden grund er, at de foredragsholdere,

som kommer også lægger

en del arbejde og tid i det.

Godt nok modtager de normalt tre

flaske vin for ulejligheden. Dette

bør dog blot ses som en god gestus

og ikke en egentlig aflønning af

deres indsats.

Arrangementet tirsdag den 18.

september blev besøgt af 13 deltagere.

Eller snarere: blev besøgt af

10 medlemmer - når man trækker

to fra arrangementsudvalget og

undertegnede fra.

Dette er åbenlyst uholdbart.

Jeg vil gerne understrege, at jeg

ikke fortæller denne historie, for

at pege fingre af alle dem, som

af den ene eller anden grund ikke

dukkede op.

Min pointe er i virkeligheden

spørgsmålet, om vi har set solnedgangen

for disse traditionsrige

foredragsarrangementer i

Geoforum

Det er jeg alvorligt bange for, at

vi har. Men jeg håber virkeligt, at

en eller anden læser vil overbevise

mig om, at sådan forholder det sig

ikke!

Lad dette derfor være en klar og

tydelig opfordring til dig kære læser

og medlem.

Send en mail til sekretariatet og

fortæl, hvad du mener, der skal til

for at få flere at komme til arrangementerne.

For ellers bliver det til solnedgang

for foredragsarrangementerne.

Desværre…

22 geoforum.dk88 • oktober 2007


Geoforums Mødekalender

DATO STED TITEL

2007

Man. - ons. 1. - 3. oktober Herning Kortdage /Nordiske Kortdage 2007

Tirs. - tors. 30. okt. - 1. november København

Grundlæggende GIS

Ons. - tors. 7. - 8. november København Tips og Tricks i Kartografien

Kongresser og møder 2007

DATO

TITEL OG STED

2007

3. okt. Orbicon afholder Grafdage 2007, Hotel Munkebjerg i Vejle

10. - 12. okt. Udms 2007, 26th Urban Data Management Symposium, Stuttgart, Germany

se: http://www.udms.net/

17. - 19. okt. GeoInfo 2007, http://www.geoforum.se/page/158/299

14. - 15. okt. 1 st . Annoncement - Growing Galileo, Belgien

20. nov. ESRI Brugerklub Danmark afholder medlemsmøde, Jylland

For detaljerede programmer vedrørende ISPRS arrangementer, se: http://www.natur.cuni.cz/gis/eduserv5/

geoforum.dk88 • oktober 2007

23


Geoforum Danmark

Kalvebod Brygge 31

1780 Kbh V

Lej en højdemodel

– spild ikke tiden

COWIs landsdækkende højdemodel – DDH – er nu klar til levering.

Laserscanningen blev afsluttet i foråret, og den efterfølgende databearbejdning

og kvalitetssikring er færdiggjort 1. september 2007. Mange kunder har allerede

udtrykt deres begejstring over højdemodellens detaljeringsgrad og nøjagtighed.

Der er lige nu stor bevågenhed på projekter, som forudsætter detaljeret

højdeinformation, f.eks. indsats over for oversvømmelser og gennemførelse af

naturgenopretning.

Hvorfor udsætte disse projekter, til man får mulighed for at købe nye højdedata

COWI udlejer DDH til konkrete projekter eller i begrænsede perioder, så man kan

komme i gang med det samme.

Hør mere om vores lejeaftaler.

Kontakt: Lars Flemming, tlf: 45 97 16 04, lrfl@cowi.dk

Kongens Lyngby

Parallelvej 2

2800 Kongens Lyngby

Tlf. 45 97 22 11

Fax 45 97 22 12

www.cowi.dk/DDH

Odense

Odensevej 95

5260 Odense S

Tlf. 63 11 49 00

Fax 63 11 49 49

Silkeborg

Nygade 25

8600 Silkeborg

Tlf. 87 22 57 00

Fax 87 22 57 01

Aalborg

Thulebakken 34

9000 Aalborg

Tlf. 99 36 77 00

Fax 99 36 77 01

More magazines by this user
Similar magazines