88 geoforum.dk - GeoForum Danmark

geoforum.dk

88 geoforum.dk - GeoForum Danmark

Sæt kryds i

kalenderen nu!

Geoforum tilbyder nu et nyt og spændende Kursus

Tips og Tricks

i Kartografien

Efter den tidligere succes med det

kartografiske kursus ”Design af

Kort”, er personerne bag klar med

et nyt tilbud.

Duoen bestående af Lars Brodersen,

Aalborg Universitet og Jesper

Koch, Kort & Matrikelstyrelsen,

har kigget lidt ind ad og benyttet

sig af de opsamlede erfaring. Derfor

er de nu klar med et helt nyt

kursus: Tips og Tricks i

Kartografien.

Kort og overordnet sagt handler

kurset om, hvilke nogle praktiske

og ofte simple virkemidler, man

kan betjene sig af, når man gerne

vil have sit kort lidt mere effektivt

eller smukt.

Formålet med kurset er, at give

dig nogle helt konkrete værktøjer,

metoder og ”fiduser”, som straks

kan omsættes til resultater i dit arbejde.

Altså i bogstavelig forstand:

Tips og Tricks.

Målgruppen for dette nye kursus

er derfor de mennesker, som

reelt sidder med arbejdet med at

udforme de kartografiske produkter.

Dette er uanset om det er til

skærm eller papir. Og det er uanset

om, det er ens eneste opgave, eller

som de fleste nok har det i virkeligheden,

at man af og til skal ”trylle”

et godt kort frem.

For dem som ikke allerede kender

de to undervisere, så kan vi fortælle,

at Lars Brodersen har arbejdet

godt 25 år med kartografien og udgivet

flere bøget i relation til emnet.

Lars har været i både private og

offentlige virksomheder og er i dag

ansat på Aalborg Universitet. Jesper

Koch er uddannet arkitekt og har

i over 20 år arbejdet med design,

kommunikation og kort.

Jesper er i dag ansat i Kort &

Matrikel styrelsen.

Forskellen mellem Design

af Kort og Tips og Tricks i

Kartografien

I kurset ”Design af kort” blev der

introduceret til en forståelse af kort

som kommunikation, og dermed

til en forståelse af at kort, som al

anden professionel kommunikation,

skal tilrettelægges grundigt og systematisk.

Kurset havde fokus på systematik

og metode i de indledende faser af

kortproduktionen og på bevidst at

kunne udvælge og håndtere informationer

til brug for kortet.

Kursets øvelser var bygget på fiktive

opgaver, hvor deltagerne arbejdede

med prototyper af kort.

I kurset ”Tips og trick i kartografien”

vil fokus være på kortets

udtryk dvs. bearbejdning af de grafiske

elementer kortet består af så

som fx skrift, symboler, farvesætning,

visuelle hierarkier osv.

Øvelserne vil i dette kursus være

bygget op om deltagernes egne konkrete

opgaver således at deltagerne

efter kurset kan forvente at deres

medbragte kort er blevet forbedret.

”Design af kort” er et kursus i kartografisk

tilrettelæggelse.

”Tips og tricks i kartografi” er et

kursus i kartografisk udførsel.

Tid og sted

Kurset vil blive afholdt onsdag den

7. og torsdag den 8. november i

Københavns området.

Ved redaktionens afslutning var

afklaringen af stedet ikke endeligt

på plads. Dette vil i løbet af kort tid

fremgå af www.geoforum.dk og det

næste nummer af geoforum.dk.

Tilmelding og yderligere information

vil om kort tid findes på

www.geoforum.dk

Du eller din virksomhed skal være

medlem af Geoforum for at kunne

deltage.

geoforum.dk88 • oktober 2007

17