88 geoforum.dk - GeoForum Danmark

geoforum.dk

88 geoforum.dk - GeoForum Danmark

Hvor skal

Geoforum hen

Kære Geoforum medlem,

Geoforum Danmark nærmer

sig hastigt sit ottende leveår.

Geoforum har indenfor det seneste

år skiftet både adresse og præsident,

så nu er det et passende

tidspunkt at kigge på foreningens

fremtidige mål og strategi. Lad mig

straks sige at en fremtidig strategi

helt naturligt vil ligge indenfor rammerne

af vores kendte vedtægter.

Det, som vi ønsker, er at forsøge at

kigge frem i tiden. Ikke i et uendeligt

perspektiv, men vi vil prøve at

se ind i den kommende 3- til 5-årige

periode. Et længere perspektiv

vil næppe give den store mening

på alle fronter, da usikkerheden

som bekendt bliver voldsom stor.

Arbejdet er ”skudt” i gang, idet

bestyrelsen og udvalgsformændene

afholdt en heldagsmøde midt i september

for at danne sig et overblik

over, hvilke relevante problemstillinger

vi bør fokusere på. Mit håb

er, at bestyrelsen inden næste generalforsamling

vil kunne præsentere

foreningen for den fremtidige

strategi. Der vil selvfølgelig blive

orienteret løbende i bladet herom i

takt med at arbejdet taget form.

Processen bliver, at vi vil formulere

nogle overordnede mål om, hvor

og hvordan vi gerne ser Geoforum

i år 2012. Herefter vil vi formulere

en strategi for, hvorledes vi bedst

muligt vil nå disse mål. Og endelig

vil vi så indrette vores handlinger

og initiativer efter denne strategi.

I den forbindelse håber jeg meget,

at du som Geoforum-medlem, vil

give dit bidrag til arbejdet med udformningen

af de fremtidige mål.

Hvis du for eksempel opdager at

et emne, som du mener er vigtigt,

bliver forsømt eller er ved at få en

forkert vinkel, skal du endelig rette

henvendelse til undertegnede eller

sekretariatet. Min opfattelse er,

at jo flere holdninger, der bringes i

spil, jo større bredde og kvalitet må

vi forvente at få ind i vores fremtidige

udvikling.

Arbejdet er kun lige begyndt og

intet er besluttet definitivt, men

jeg vil gerne løfte sløret for, hvilke

emner vi har besluttet, vi bør have

fokus på.

Vi vil skulle forholde os strategisk

til uddannelsessituationen. Der

tegner sig i dag et billede af underskud

af uddannet arbejdskraft i

vores sektor. Der er tilsyneladende

et behov for blandt andet at bringe

det årlige antal af uddannede kandidater

op. Der er et behov for at

styrke den tværgående koordination

mellem en række af uddannelserne.

Vi bør også søge at forholde os

strategisk til den fortsat stigende

interesse og de vidensbehov, der

opstår i andre faglige sektorer. Som

eksempler på disse er: sundhedssektoren,

transport og logistikområdet,

industrien omkring håndholdte

mobile enheder, beredskab

og mange flere.

Dertil kommer, at vi helt naturligt

skal fastholde og styrke vores position

som bindeleddet mellem det

offentlige og det private indenfor

vores sektor. Det skal blandt andet

gøres ved at forholde os aktivt til

de kendte offentlige strategier fra

Den Digitale Taskforce og andre. Vi

skal forsat arbejde for udvikling og

udbredelse af standarder.

Alt dette blot for at nævne noget af

det, vi vil have fokus på i den kommende

arbejdsproces med mål og

strategi.

Og nu, hvor jeg lægger min pen for

denne gang, vil jeg tilfreds glæde

mig over, at det generelt går rigtig

fint for vores fagområde. Dette

afspejler sig ved, at vi endnu en

gang sætter nye rekorder omkring

vores årlige konference: Kortdagene.

Atter får vi en rekord, hvad

deltagere på udstillingen angår, og

atter sætter vi deltagerrekord.

Med venlig hilsen

Michael Israelson

Præsident for

Geoforum Danmark

geoforum.dk88 • oktober 2007

3

More magazines by this user
Similar magazines