88 geoforum.dk - GeoForum Danmark

geoforum.dk

88 geoforum.dk - GeoForum Danmark

celler eller sammenlagte kvadratnetceller

med mindst 5 husstande

og segmenteringen til klynger af

mindst 300 husstande (K300).

Inden sorteringen sammenlægges

kvadratnetceller med mindre end

5 husstande til miniklynger (K5)

af mindst 5 husstande, således at

alle kvadratnetceller kan indgå i

sorteringen. Resultatet vil herefter

i princippet være, at de 300 husstande

i en kommune, der tjener

mest, ligger i klynge 1 og de 300

husstande, der tjener mindst, ligger

i den sidste klynge. I praksis

vil der sjældent være præcis 300

husstande i en klynge, da kvadratnetcellerne

indeholder forskelligt

antal af husstande, som ikke nødvendigvis

summeres til grupper af

nøjagtig 300 husstande. I teorien

kan der være op til 599 husstande i

den sidste klynge, da der først dannes

en ny klynge, når denne kan

bestå af 300 husstande.

Ønsker brugeren et mere detaljeret

kort, kan der dannes klynger med

20 husstande (K20) indenfor hver

K300 og DSt leverer herefter gennemsnitsværdi

for K20.

Såfremt kunden ikke har specifikke

behov, dannes K5 og K20 klynger

ud fra en aggregering af kvadratnetceller

baseret på det grundlæggende

geografiske princip, at

ligheden mellem husstande er omvendt

proportional med afstanden.

Der vil herefter forekomme en

gruppe af restceller, der efterfølgende

skal sorteres og grupperes.

Valg af sorteringsvariabel afhænger

af hvilken statistisk variabel,

der skal leveres. Sorteringsvariablen

vælges ud fra det kriterium,

at den skal være beskrivende for

den statistiske variabel samtidig

med at den skal være tilgængelig

på husstandsniveau.

Ramme 2 2

Frigivelse af statistiske nøgletal

Som nævnt er den mindste enhed

for frigivelse af individbaserede

statistiske data 20 husstande.

Denne enhed giver mulighed for

frigivelse af en nøgleværdi som

gennemsnittet. Såfremt der ønskes

yderligere statistiske nøgletal, stiger

kravet til antallet af husstande.

En enhed på 300 husstande giver

eksempelvis mulighed for frigivelse

af gennemsnittet, samt den statistiske

fordeling af husstandene i tre

nærmere definerede intervaller.

Ramme 1

Ramme 1

Figur 2. Kortlægning af indkomstfordelingen baseret på K20 klynger. Indkomstfordelingen

er baseret på gennemsnitlig husstandsbruttoindkomst i skatteåret

2005 opgjort pr. 1.1.2006. Ramme 1 og ramme 2 er beskrevet i teksten.

Sammenligning af kort over

statistiske data

Figur 2 viser indkomstfordelingen

baseret på K20 klynger, hvor det

gælder, at restgruppen er sorteret

efter faldende boligareal.

Sammenligning af figur 1 og figur 2

viser, hvorledes detaljeringsgraden

øges ved anvendelse af det nyudviklede

produkt. Hvor den geografiske

information i figur 1 udelukkende

viser, at der findes sammenhængende

indkomsttunge områder

i Klampenborg, Skodsborg, Vedbæk

og Holte, kan vi nu i figur 2 se, hvor

de indkomsttunge områder reelt

er fordelt inden for et postdistrikt.

Det ses, hvorledes postdistrikterne

Klampenborg og Skodsborg ikke er

et stort område med høj indtægt

med et mindre område placeret

omkring Jægersborg Dyrehave, Eremitage

Sletten og Jægersborg Hegn

(ramme 1). Ligeledes ses syd for

København, hvorledes f.eks. Greve

postdistrikt er kendetegnet ved, at

områder med parcelhuse, som ligger

kystnært og op til grønne områder,

har høje husstandsindtægter,

mens den centrale del af området,

hvor der er højhuse og længere

til de kreative områder, har lavere

husstandsindtægter. Denne variation

ses ikke, når der kortlægges på

postnummer-niveau.

geoforum.dk88 • oktober 2007

7

More magazines by this user
Similar magazines