marts 2009 - Høreforeningen

hoereforeningen.dk

marts 2009 - Høreforeningen

26 tema:At blive døv

– Det ville også give os mulighed for at

have ét fælles mødested og styrke det

sociale netværk. Vi er jo ikke så mange,

og derfor bliver det særligt vigtigt for

os at have et fælles samlingssted, siger

Trine Gaarsdahl.

Hermed rører hun ved et ømt punkt,

som flere af de døvblevne, vi har talt med

nævner. De savner det gamle Landshøreinstitut

i Fredericia, som blev nedlagt

i 90´erne, men som netop var et sådan

samlingssted for døvblevne i hele landet.

TSK til hele familien

TSK ( Tegn Støttet Kommunikation)

er en andet meget væsentligt punkt for

formanden.

– At kunne TSK giver en stor frihed.

Der er mange ting, du kan deltage i med

en TSK-tolk, som ikke duer med en skrivetolk

– fx byvandringer, museer og virksomhedsbesøg,

siger Trine Gaarsdahl.

Desuden oplever hun, at en TSKtolk

er mindre opmærksomhedsskabende

end en skrivetolk.

– Men vi oplever desværre, at en del

pårørende til døvblevne/CI-brugere har

svært ved at forstå, hvorfor det er nødvendigt

at bruge TSK i familien, siger

formanden.

Og derfor vil hun gerne slå et slag

for vigtigheden af ligeværdig kommunikation

i familien.

– Det er fantastisk vigtigt, at alle

kommunikerer på samme niveau.

Hvordan skal man ellers kunne tage de

diskussioner, der opstår i en familie

Og det er vigtigt for familiens sammenhold,

at der ikke opstår en masse dumme

misforståelser, fordi den døvblevne

ikke opfatter, hvad der bliver sagt og

aftalt, siger Trine Gaarsdahl.

MHS og TSK

Endelig er der også nogle især ældre

døvblevne og deres familier, der kan

MHS (Mund Hånd System), som eksisterede

før TSK:

– MHS er rigtig godt til fx navne og udtale.

Udtalen er meget vigtig for os døvblevne,

fordi vi tit har svært ved at høre,

hvordan nye ord udtales. Jeg blander

TSK og MHS lidt, siger formanden.

Hun møder som formand mange

voksne, der kan TSK/MHS, fordi de

allerede kunne det, før de som voksne

blev CI–opereret.

– Men der er nogle CI-brugere, der

har fået operationen så hurtigt, efter de

blev døvblevne, at de ikke har nået at

lære TSK, og så måske ikke får det gjort

efterfølgende. Ligesom der er nogle CIbrugere,

som ikke vil bruge TSK/MHS,

siger formanden.

Kvaliteten af TSK-undervisningen

Trine Gaarsdahl får indimellem klager

fra sine medlemmer over TSK-undervisning,

som de mener har en for dårlig

kvalitet. Så det er et område Døvblevneudvalget

nu vil se på sammen med

KC (Center for Tegnsprog og Tegnstøttet

Kommunikation) i København.

– Indimellem efterspørger vores

medlemmer nogle vejledninger for undervisningen.

Hvad skal man egentlig

nå at lære og hvordan Så det går vi nu

ind og kigger på. Det har nok også noget

at gøre med problemerne i forhold

til niveaudeling, som jeg nævnte tidligere,

siger formanden.

Meld dig til en øve-gruppe

Endelig vil formanden for Døvblevneudvalget

gerne slå et slag for er de TSKøvegrupper,

der findes ud over landet.

– Det er rigtig godt at få øvet sin TSK

og få den prøvet af sammen med andre

end familien, som jo efterhånden lærer

at aflæse også sjuskede tegn. Og så er

øvegrupperne et dejligt socialt forum

– et sted hvor vi møder andre hørehæmmede

og deres pårørende. Det er meget

værdifuldt, siger Trine Gaarsdahl.

info

Formanden privat

Trine Gaarsdahl har selv været døvbleven i 6

år. Da kunne høreapparaterne, som hun altid

har haft, ikke klare det mere. Hun arbejder

som teknisk tegner på deltid i Herning

Kommune og er desuden formand for Døvblevneudvalget

under Høreforeningen. Hun

har mand og tre store børn og bor i Snegbjerg

ved Herning. For 4 år siden fik hun CI.

– CI´en har absolut hjulpet mig, men den har

ikke gjort mig normalthørende. Og sådan er

det jo for rigtig mange, siger Trine Gaarsdahl.

Hun oplever ikke noget egentligt skel mellem

de, der har CI og de, der ikke har.

– Jeg er stadig meget dårlig til at tale i telefon

selv om, jeg har CI. På mange måder

opfatter jeg stadig mig selv som døvbleven,

selv om jeg kan høre mere nu. Men selv om

det går langsom for mig med at bruge min

CI optimalt, så giver det mig glæde. Jeg kan

i dag bedre få fat på, hvad der bliver sagt,

og jeg har fået lyse toner, hvad jeg aldrig

nogensinde har haft før, siger formanden.

Døvblevneudvalget arbejder aktuelt med:

– At sikre at TSK-øvegrupperne rundt i

landet fungerer

– At sikre gode kurser for TSK-kontaktpersoner

– At komme med input til projektet om

fremtidens videotolkning

– At vedligeholde dialogen med tale- høreinstitutterne/kommunikationscentrene.

– At rådgive Høreforeningen centralt i

forbindelse med informationsmateriale

omkring døvblevne.

Nyttige redskaber til kommunikation

Mail

Messenger – her kommunikerer man over

nettet mere direkte som i en samtale

SMS

Teleslynge på fastnettelefonen (kan

hjælpe nogle)

Headset til mobiltelefon og ud med høreapparatet

(kan hjælpe nogle)

TSK/MHS

More magazines by this user
Similar magazines