1. medlemsblad 2012 - Høreforeningen

hoereforeningen.dk

1. medlemsblad 2012 - Høreforeningen

Kære medlem’’’

Vi startede det nye år med hård frost, så vi kan vel roligt sige, at vi i en periode har levet i en

kold tid. Men i skrivende stund ser det heldigvis ud til, at foråret er ved at gøre sit indtog og

med denne dejlige melding vil jeg ønske dig og din familie et rigtigt godt år.

Vi er lidt sent ude med dette første medlemsblad i år. Dette skyldes blandt andet at vi endnu

ikke havde styr på vores medlemsarrangementer i dette forår.

En anden årsag er, at Høreforeningen i år fylder 100 år, og dette skal fejres. Selve dagen er sat

til den 18. maj, hvor Høreforeningen afholder en reception på Københavns Rådhus. Du får

mulighed for at komme med, og det kan du læse mere om i dette blad.

Derudover vil der blive et stort arrangement i alle regioner i september måned. For vores

region vil arrangementet blive afholdt i Kolding den 6. september. Du kan også læse mere om

dette arrangement i dette blad.

Vi har i 2011 haft gang i mange aktiviteter, herunder medlemsblad, udflugter og Store Høredag

m.m. Både i forbindelse med Store Høredag og medlemsbladet modtager vi sponsorater, og det

er vi selvfølgelig meget taknemmelig for. Det giver os mulighed for en større vifte af tilbud til

medlemmer inden for høreomsorgen. Så en stor tak til vores sponsorer.

Derudover skal der også lyde en stor tak til alle jer, der flittigt møder op til vores

arrangementer. Det er altid nemmere for os som bestyrelse at agere, når vi ved opbakningen

er der.

Evt. nyheder kan løbende læses på vores hjemmeside www.hoereforeningen.dk/esbjerg. Her

kan du se hvilke arrangementer vi afholder. Endvidere indsætter vi også relevant materiale,

der vedrører høreomsorgen.

Esbjerg og Fanø lokalafdeling

Karl Erik Jensen

Formand


Vil du med til Høreforeningens

100 års jubilæumsreception

Den 18. maj holder Høreforeningen reception fra kl. 12.30 til 15.30 i Københavns flotte rådhus

sal. Der vil være underholdning, taler m.m. og du får mulighed for at smage de berømte

rådhuspandekager med et glas til.

Vi tager med bus fra Esbjerg kl. 7.30 og der vil være mulighed for opsamling langs motorvejen

og København. Første stop Korskroen kl. 7.50 – herefter Vejen, Kolding osv.

Der vil blive serveret morgenkaffe med rundstykker m.m. Endvidere en lille én til blodomløbet i

løbet af formiddagen. Der vil også være mulighed for at købe øl/vand under turen.

Rådhuspladsen ligger lige ved siden af gågaden og Tivoli, og der vil være mulighed for at se lidt

på byen.

Bussen kører igen til Jylland kl. 16.30 og der vil undervejs blive serveret en dejlig middag.

Prisen incl. bus, middag og reception for medlemmer af Esbjerg/Fanø Lokalafdeling og

ægtefælle/samlever er 250 kr. pr. person. For ikke medlemmer er prisen 450 kr. pr. deltager.

Tilmelding til arrangementet senest søndag den 15. april. Tilmelding via mail til

esbjerg@hoereforeningen.dk eller telefonisk til formanden 7542 3851 eller Ragna Weidinger

4731 2488.

Hvis der ikke er den nødvendige opbakning til arrangementet, vil turen ikke blive gennemført

og du vil få besked umiddelbart efter den 22. april. Så tag en hurtig beslutning og meld dig til.

Det er en sjælden oplevelse at opleve Københavns Rådhus indefra og smage deres berømte

pandekager.


Nyt fra HBF (Hørehæmmede Børns Forældre)

i Region Syddanmark

HBF Region Syddanmark arrangerer søndag den 25. marts fra kl. 11.00 til 15.00 en aktiv dag

på efterskolen Billeshave, Middelfart. Her er der mulighed for fysisk udfoldelse i skolens hal.

Der vil være fællesspisning med den medbragte madkurv samt kaffe og te senere på dagen.

Tilmeldingsfrist senest den 21. marts til Solvejg Kønig tlf. 4016 1297 emilierk@post.tele.dk

Højskoledag på Castberggård med

rundvisning, frokost og oplæg

torsdag den 12. april 2012

fra kl. 11.00 til 16.00

Programmet for dagen er:

11.00 – 12.00 Rundvisning

CBG anno 2012 (kursustilbud på Castberggård og Den rejsende Højskole i

samarbejde med Star Tour)

12.00 – 13.00 Frokost

13.00 – 14.30 ”Jysk lune og lune jyder” – om det humoristiske landskab i forsøg på at

indfange den jyske folkesjæl - med Leif Fabricius (kunstnerisk leder af

EsbjergRevyen, og skriver en del tekster over det ganske land)

14.30 – 15.00 Kaffe

15.00 Slut for dagens program

Højskoledagen er gratis og tilmelding skal ske til admin@cbg.dk eller på tlf. 7668 7900

Præstegårdsaften hos landsdelspræsten mandag

den 2. april 2012 kl. 19.00 på Gamstvej 9, 6600 Vejen

Aftenen starter med andagt i ”Riddersalen”. Herefter vil Søren Skov Johansen holde oplæg

over et par aktuelle prædiketekster og så tages der en snak om de spørgsmål, man

umiddelbart stiller sig selv, når man hører teksterne. Der vil være teleslynge og skrivetolk.

Der serveres gratis kaffe og hjemmebag. Alle er velkomne.


Foredrag – En rejse i Etiopien

Onsdag den 18. april 2012 kl. 19.00 i

Fritidshuset, Kirkegade 51,

6700 Esbjerg

Ingrid Sand Simonsen, der har kørt 4.000 km. sammen med

jordemoder og sygeplejerske Marie Ammitzbøl gennem

landet, viser billeder og fortæller om de mange besøg hos

børne/mødreprojekter – hospitaler- skoler –

sundhedsklinikker og om den meget særprægede natur.

Gratis entre. Kaffe/te/øl/vand og brød kan købes.

Efter foredraget vil formanden for Kirkeudvalg Vest, Ingrid

Sand Simonsen, oplyse om det kommende valg for de næste

4 år til Kirkeudvalget. Udvalget varetager hørehæmmede og

døvblevnes interesser i hele Vestdanmark. Der er mulighed

for at stille op til det kommende valg denne dag.

Der vil være teleslynge og skrivetolke.

Flere oplysninger på www.hoereforeningen.dk/esbjerg eller www.hoergodt.dk. Tlf. Ingrid

75191109 – Søren Skov 65923033

----------------------------------------------

Virksomhedsbesøg i Ribe

Onsdag den 2. maj kl. 19.00

Hundegade 41, 6760 Ribe

Vi besøger landets ældste familieejede sodavandsfabrik – saft

og ciderfabrikken FREM – med smagsprøver kaffe/te og kage.

Bestyrelsen arrangerer samkørsel ved behov.

Tilmelding til esbjerg@hoereforeningen.dk pr. tlf. til formanden

7542 3851 eller til 2325 8878 – 7510 1277.

Parkering på parkeringspladsen overfor.

Se mere på www.hoereforeningen.dk/esbjerg


Glæd dig til tirsdag

den 13. november 2012

hvor der er foredrag med den kendte

radiodoktor Carsten Vagn-Hansen

kl. 19.00 i den nye multihal ved Bramming efterskole. Entre medlemmer

50 kr. Ikke medlemmer 75 kr. Der vil blive serveret kaffe/te under

foredraget.

Drikkevarer kan købes.

Der vil være teleslynge og skrivetolke

Arrangementet sker i samarbejde med andre foreninger, der

samarbejder med

Vindrosen-Huset

Mere i næste medlemsblad.


V/ Gert Hansen Bogøvej 4 6710 Esbjerg V.

Tlf. 4026 2339 - 21474414

Mail: gh-service@esenet.dk

Web: gh-service.dk

---------------------------

Teleslynge

i offentlige rum i Esbjerg og Fanø

Kommuner

Bestyrelsen er ved at undersøge, hvor mange steder, der er

teleslynge på offentlige steder i kommunerne.

Vi har nemlig konstateret, er der er mange steder, hvor

tilgængeligheden ikke opfyldes i henhold til lovgivningen.

Der er steder, hvor der slet intet anlæg er, men der er også

steder, hvor teleslyngeanlægget ikke virker perfekt. Bl.a.

har vi konstateret, at der ikke i Tobakkens lokaler findes anlæg, så det gør jo, at der er

personer, der har brug for teleslynge, ikke får noget ud af at se den årlige Esbjerg revy

”Tobakskuller”.

Vi vil frem til sommeren indsamle materiale, hvorefter vi vil aflevere en liste til kommunerne

med henvisning til lovens bestemmelser.

Du kan hjælpe. Hvis du har behov for teleslynge i det offentlige rum, men har oplevet, at der

ikke var noget i rummet, så send en mail til esbjerg@hoereforeningen.dk eller giv et opkald på

tlf. 7542 3851.

På forhånd tak.


Udover jubilæumsreceptionen den 18. maj arbejdes der lige nu på et stort arrangement

torsdag den 6. september 2012 i Kolding med udstilling og koncert m.m.

Der arbejdes på at få lokale kunstnere fra vores område til at optræde. Der vil derudover være

mulighed for at høre ØREHÆNGERNE, der er et kor bestående af 20 hørehæmmede og med

Lotte Rømer som korleder. Også den landskendte tryllekunstner Sune Lillebroe vil kunne

opleves.

Det endelige program er endnu ikke fastlagt, men vi sender det til jer, så snart arrangementet

er på plads.

-------------------------


Sæt

X

i din

kalender

lørdag den 18. august 2012

til

Silkeborg

Traditionen tro tager lokalafdelingen på bustur rundt om i Danmark, denne gang til Silkeborg

og omegn.

Der vil være opsamling i Ribe, Bramming og Esbjerg.

På vej til Silkeborg vil der være kaffe/te og morgenbrød.

Efter ankomsten til Silkeborg vil der være frokost i det fri.

Efter frokosten tager vi en sejltur på Silkeborg søerne.

Turen er ikke endelig fastlagt, men der bliver rig mulighed for at se mange af de

seværdigheder og den smukke natur, der er i og rundt om Silkeborg.

På vejen hjem holder vi ind et hyggeligt sted, hvor der blive serveret aftensmad.

Prisen for medlemmer og ægtefæller/samlever er 250,00 kr. for bustur, morgenmad, frokost,

sejltur, seværdigheder og aftensmad. Ikke medlemmer 400,00 kr.

Du vil senere modtage det endelige program.

Selv om det endelige program ikke er fastlagt, kan du allerede nu tilmelde dig til

esbjerg@hoereforeningen.dk eller til formanden på tlf. 7542 3851 eller til Ragna på

tlf. 4731 244


Kære høreapparatbrugere

Her i årets første måneder har jeg erfaret, at der er mange der søger vejledning og en snak i

forbindelse med udskiftning af høreapparater. Hvis du skal have nye apparater vil jeg stærkt

tilråde dig til at få apparater med telespole i. Telespolen gør at lyden fra taleren overføres

direkte til dine høreapparater, så hvis du f.eks. deltager i foredrag, biograf, kirkelig handling,

henvender dig i kommunens borgerservice og bibliotek er der ofte mulighed for at anvende

systemet.

Der er endvidere mulighed for at få tilkoblet fjernsyn og radio i eget hjem via en teleslynge. En

lille forstærker sørger for at lyden kan sendes trådløst til dine høreapparater uden luftbåren

lyd. Hvis du har et problem med at høre dit TV eller radio kan en teleslynge søges som et

hjælpemiddel gennem kommunen, dette gøres ved at tage kontakt til Kommunikationscentret.

Hvordan og hvornår, se nedenstående. Forelæg dit problem, så får du en tid til en samtale og

udredning ved en hørekonsulent, der herefter hjælper med at ansøge kommunen.

Det er vigtigt i forbindelse med bestilling af nye høreapparater at få afklaret dit behov. Vær

selv opmærksom på at bede om det, du mener at have brug for. Telespole er et must, men

også hvis du er vant til fjernbetjening, skal dette fremføres i første samtale.

Vær forberedt når du skal til samtale omkring nye høreapparater og skriv evt. ned så du ikke

glemmer noget undervejs.

Ovenstående er min vurdering, den deles ikke nødvendigvis af alle.

Karl Erik Jensen

formand

R I B E

På Sundhedscentret, Tangevej 6, Ribe har Kommunikationscentret til huse. Her er der

vejledning, justering og rådgivning til hørehæmmede i Ribe og omegn.

Det kan være svært at finde. Ved indgangen følger du skiltningen til Vindrosen (De frivilliges

Hus). Vindrosen, der bor ”dør om dør” med hørekonsulenten.

Bemærk at henvendelse kun kan ske efter aftale med Kommunikationscentret

på tlf. 7616 7643 mandag til torsdag fra kl. 8.30 til 11.00.


Ung, uddannelse og høreproblemer

Uddannelsesaften den 24. april fra 18.30 til 21.00 på Institut for Kommunikation og

Handicap, Tale, Høre og Specialrådgivning, Høreafdelingen, Peter Sabroes Gade 10, 8000

Århus C.

Uddannelsesaftenen henvender sig til hørehæmmede folkeskoleelever og deres forældre

samt til hørehæmmede studerende på ungdomsuddannelser og videregående uddannelser.

Se mere på www.hoereforeningen.dk under nyheder.

Høreforeningens ungdomslejr 2012

fra torsdag den 9. til søndag den 11. august

Har du lyst til at møde andre unge, der står i samme situation som dig

Grine, snakke og måske få en fysisk udfordring, mens du får viden om hvordan du kan takle

dine høreproblemer

Se mere på www.hoereforeningen.dk fra 1. april 2012.

Søger du efter at møde andre og lære noget nyt,

som kan inspirere dig

Du kan finde Castberggård – højskolens kursustilbud med

hørehensyn det næste halvår i 2012

www.cbg.dk

Du kan også henvende dig til lokalafdelingen, så sender vi et kursuskatalog til dig.

Ring på 7542 3851 eller send en mail til esbjerg@hoereforeningen.dk

Eksempler på kursustilbud:

”Natur og Motion” – ”glaskursus – skab din egen unikke glaskunst” – ”Højskole for

voksne CI – brugere” - ”Weekendkursus for par – fylder høreproblemerne for meget

i hverdagen” – ”Seniorhøjskole med hørehensyn –

”Sang- og korkursus”


Rejse til Belgien

10. – 17. august 2012 -

Udvidet hørehensyn

Selv om der er længe til, så sæt

kryds i kalenderen allerede nu.

For også denne sommer tager vi

på en indholdsrig og spændende

tur – selvfølgelig med hørehensyn.

Vi skal til Belgien og se et anderledes land, end mange måske kender. Belgien er fuld af

kulturelle oplevelser, og der er meget, meget andet end Tintin og EU: En spændende historie,

smukke byer og natur, kunst, mad og drikke. Se frem til et spændende program, som bringes i

næste nummer af Hør godt.

Rejsen sker i samarbejde med Løgumkloster Refugium, og vi vil starte med to forberedende

dage på Løgumkloster Refugium, hvorefter vi tager af sted i bus.

Der vil være teleslynge og skrivetolkning ved de indledende foredrag, teleslynge og

skrivetolkning i bussen, og teleslynge og skrivetolkning på rundvisningerne i det fri og ved

aftensmaden på rejsen. Der vil også være hørehensyn for normalthørende.

Medvirkende: Præst Inge Hjuler-

Bergeon, lektor Ebbe Juul-Heider og

landsdelspræst Søren Skov

Johansen.

Værter: Kirsten Bjerrum og Gunnar

Kasper Hansen.

Priser fra kr. 5.500 alt inklusiv.

Yderligere oplysninger: Løgumkloster Refugium, Refugievej 1, 6240 Løgumkloster tlf. 74 74 33

01 - fax. 74 74 33 25;

mail@loegumkloster-refugium.dk - www.loegumkloster-refugium.dk


Årsmødet i lokalafdelingen den 25. februar 2012

På årsmødet blev Torben Lund og Henry Henriksen genvalgt til bestyrelsen. Også vores 2

suppleanter Anna Mark Lund og Lis Gammelgaard blev genvalgt. Derudover blev der valgt 2

yderligere bestyrelsesmedlemmer, og det er Ragna Weidinger og Anders Møller Hansen. Så vi

er nu 9 personer til at varetage jeres interesser i forhold til høreomsorgen. Jeg er utrolig glad

for den opbakning der er for at gøre et aktivt stykke bestyrelsesarbejde.

I kan se bestyrelsens sammensætning længere omme i bladet.

På lokalafdelingens hjemmeside www.hoereforeningen.dk/esbjerg har vi under information

(årsmødet den 25.02.2012) lagt alt fra årsmødet ind. Her kan du finde referatet, den skriftlige

beretning, regnskabet og billeder fra dagen. Er du interesseret i dette materiale, men har ikke

mulighed for at gå på internettet, kan du henvende dig til mig på tlf. 7542 3851, så vil jeg

sende det til dig.

Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig og vi fortsætter med Finn Andersen som

næstformand og Torben Lund som kasserer.

Vi har tidligere udsendt et spørgeskema og har fået mange svar tilbage. Vi takker for

opbakningen.

Vi har i forbindelse med jeres tilbagemeldinger fået ønsker om flere nyhedsbreve. Derfor har vi

besluttet at efterkomme dette ønske. Som en konsekvens heraf, vil vores lokale medlemsblad

blive reduceret til kun at udkomme 2 gange om året. Dette og så igen ét til efteråret.

For at få ”pengene” til at række til mange arrangementer vil vi gerne sende nyhedsbreve til de,

der har en mailadresse. Hvis du har en mailadresse, men ikke har givet den til os, kan du

sende en lille mail til esbjerg@hoereforeningen.dk

Til jer, der ikke er til det elektroniske, sender vi selvfølgelig nyhedsbrevene på papir.

Karl Erik Jensen

Formand


Sammensætningen i lokalafdelingens bestyrelse

ser således ud efter årsmødet

Karl Erik Jensen

Formand

Finn Andersen

Næstformand

Torben Lund

Kasserer

Henry Henriksen

Bestyrelsesmedlem

Susanne Hald

Bestyrelsesmedlem

Ragna Weidinger

Bestyrelsesmedlem

Anders M

. Hansen

Bestyrelsesmedlem

Anna B. Mark Lund

Suppleant

Lis Gammelgaard

Suppleant

HØREKLINIKKEN

SYDVESTJYSK SYGEHUS

AUDIOLOGISK AFSNIT

HVALEN INDG. 5

HARALDSGADE 7, 6700 ESBJERG

TLF. 79 18 27 96

ÅBNINGSTID:

HVERDAGE 8-13

TELEFONTIDER:

MANDAG, ONSDAG OG FREDAG FRA 8.15 – 11.00

TORSDAG FRA 9.15 – 12.00


Orientering fra Kommunikationscentret

Kommunikationscentret giver undervisning og rådgivning / vejledning til hørehæmmede i

Esbjerg, Varde, Billund, Vejen og Fanø kommuner

Kontakt til hørekonsulent

tlf. 76 16 76 43 mandag – torsdag kl. 8.30 – 11.00

e-mail: kommunikationscenter@esbjergkommune.dk

adresse Kommunikationscentret, Gjesinglund Allé 6, 6715 Esbjerg

Læs mere om Kommunikationscentret på vores hjemmeside

www.kommunikationscenter.esbjergkommune.dk

Med venlig hilsen

Lilian Skønager

Forstander

Synspunkter og indlæg i bladet står for forfatterens egen regning og deles ikke

nødvendigvis af lokalafdelingen.

Redaktionen forbeholder sig ret til at bearbejde og forkorte læserindlæg og artikler

Redaktør: Karl Erik Jensen

Bestyrelsen

Høreforeningens lokalafdeling, Esbjerg og Fanø

Formand:

Karl Erik Jensen

Hans Jacobsvej 5

6760 Ribe

Tlf. 7542 3851

esbjerg@hoereforeningen.dk

Kasserer:

Torben Lund

Grønningen 1F

6740 Bramming

Tlf. 7510 1277

tbnlund@gmail.com

Bestyrelsesmedlem:

Ragna Weidinger

Præstegårdstoften 14

6760 Ribe

Tlf. 4731 2488

ragnaw@mail.dk

Revisor:

Alf Sand Simonsen

Næstformand:

Finn Andersen

Ø. Vejrupvej 3

6740 Bramming

Tlf. 2325 8878

fasbh@mail.dk

Best. medlem:

Henry Henriksen

Søndergade 3

6740 Bramming

Tlf. 7545 9787

Solbjergvej6@live.dk

Bestyrelsesmedlem:

Susanne Hald

Ø. Vejrupvej 3

6740 Bramming

Tlf. 7519 0016

susanneb@ofir.dk

Revisorsuppleant:

Theodor A. Jørgensen

Bestyrelsesmedlem:

Anders Møller Hansen

Thorsensvej 6

6740 Bramming

Tlf. 4017 5349

40172511@mail.dk

Suppleant:

Anna Birtha Mark Lund

Tlf. 7510 1277

Suppleant:

Lis Gammelgaard

Tlf. 6072 0766

Kontakttelefon

Ménière og Tinnitus:

7010 4929

Delegeret til Landsmødet:

Henry Henriksen, Finn Andersen

Hovedbestyrelsesmedlem

Karl Erik Jensen

Lokalforeningens hjemmeside www.hoereforeningen.dk/esbjerg

Mail til lokalafdelingen esbjerg@hoereforeningen.dk

More magazines by this user
Similar magazines