Specialet kan downloades her (pdf-fil 1MB). - Høreforeningen

hoereforeningen.dk

Specialet kan downloades her (pdf-fil 1MB). - Høreforeningen

fokusgruppeinterviewet. Herudover vil jeg vedlægge fulde transskriptioner og kodninger af mine

interviews således, at læseren løbende kan holde sig informeret om, hvad der undersøges samt,

hvorfor og hvordan undersøgelsen foretages (Halkier, 2008). I og med at jeg løbende dokumenterer,

at det jeg ønsker at undersøge, rent faktisk også er dét, jeg undersøger, højnes undersøgelsens

validitet (Kvale, 2004).

Jeg vedlægger alt relevant materiale, hvilket er ensbetydende med, at enhver anden vil kunne

foretage min undersøgelse igen. Dette sikrer undersøgelsens reproducerbarhed.

3.2 Udvælgelse af respondenter

Udvælgelsen af respondenter til undersøgelsen er sket med assistance fra Joan Klindt Høy, som er

netværkskoordinator i Høreforeningen. Ud fra følgende inklusionskriterier til sikring af

homogenitet i gruppen præsenterede hun en liste af netværksgruppedeltagere, som jeg efterfølgende

kontaktede:

- Respondenternes hørenedsættelse skulle være deres primære problemstilling. Således

inkluderedes ikke netværksgruppedeltagere, som havde Meniére eller tinnitus som deres

primære problemstilling.

- Respondenterne skulle have minimum to års erfaring med deltagelse i en netværksgruppe.

Således kunne jeg sikre, at de havde nået at opleve en eventuel effekt af at deltage. Det var

ikke et krav, at de skulle være en del af en aktiv gruppe på tidspunktet for interviewet. Ej

heller var det et krav, at de skulle have været del af den samme gruppe i minimum to år.

- Respondenterne skulle være i den erhvervsaktive alder.

- Af hensyn til specialets tidsramme skulle respondenterne være bosat i Københavnsområdet.

- Til respondenterne i fokusgruppen var det et kriterium, at de ikke var fra samme

netværksgruppe. Således undgik jeg indforståethed blandt respondenterne, som kunne opstå,

hvis de kendte hinanden i forvejen.

I udvælgelsen af respondenter har jeg ikke taget hensyn til køn eller social baggrund.

16

More magazines by this user
Similar magazines