Specialet kan downloades her (pdf-fil 1MB). - Høreforeningen

hoereforeningen.dk

Specialet kan downloades her (pdf-fil 1MB). - Høreforeningen

3.5 Fokusgruppeinterview

Grundet min socialkonstruktivistiske baggrund mener jeg, at der altid eksisterer forskellige

fortolkninger af samme fænomen. På baggrund af dette og på baggrund af, at Halkier (2008)

fremhæver, at det er en god idé at kombinere flere forskellige metoder til dataproduktion, ønskede

jeg at gennemføre et fokusgruppeinterview som supplement til mine individuelle interviews. Ifølge

Halkier (2008) højnes validiteten af undersøgelsens resultater, når de forskellige data

komplimenterer hinanden. Herudover kan der produceres viden om fænomenets forskellige

dimensioner eller fortolkninger, når man kombinerer metoder. Et fokusgruppeinterview hjælper til,

at man kan komme mere i dybden med den enkeltes erfaringer og forståelser, end man gør i det

individuelle interview, idet de sociale processer og gruppedynamikken kan fremhæve flere og nye

nuancer omkring emnet.

Mit ønske var således at benytte fokusgruppeinterviewet som eksplorativ dataproduktion (Halkier,

2008), og dermed benytte de aspekter, som kommer frem under dette interview som et supplement

til de individuelle interviews. Måske ville der under fokusgruppeinterviewet komme perspektiver

frem, som understøttede pointerne i de individuelle interviews, eller måske ville der fremkomme

pointer, som modsagde udtalelser fra de individuelle interviews Begge dele er lige vigtige og vil

kunne fungere som et brugbart supplement til empirien i undersøgelsen.

Fokusgruppeinterviewet foregik i maj 2012. Vi mødtes hjemme hos mig, og interviewet blev

lydoptaget 8 .

Når et fokusgruppeinterview benyttes som eksplorativ dataproduktion, er det vigtigt, at deltagerne i

fokusgruppen får lov at vælge, hvad de taler om, og hvordan de taler om emnet inden for en

forholdsvis bred ramme (Halkier, 2008).

Som temaer til fokusgruppen benyttede jeg de overordnede emner fra interviewguiden til de

individuelle interviews. Disse temaer var:
socialt liv

personlige konsekvenser

ensomhed

8 Transskription af fokusgruppeinterviewet er vedlagt i bilagsmappen.

22

More magazines by this user
Similar magazines