Specialet kan downloades her (pdf-fil 1MB). - Høreforeningen

hoereforeningen.dk

Specialet kan downloades her (pdf-fil 1MB). - Høreforeningen

Jeg har i transskriptionerne af de individuelle interviews løbende inddraget mine egne

bemærkninger i parentes, for eksempel (I: Okay) for at illustrere at jeg, som før nævnt, agerer som

en aktiv lytter. Disse fremgår dog kun i transskriberingen i bilagsmappen og ikke i citaterne, som er

inddraget i min analyse. I fokusgruppeinterviewet har jeg ikke transskriberet mine tilkendegivelser,

foruden mine spørgsmål, idet jeg holdte mig i baggrunden så meget som muligt.

Korte pauser og udeladte bidder af citater er markeret med (…). Lange pauser er markeret med

(PAUSE). Herudover har jeg, for at tegne et fyldestgørende stemningsbillede, markeret, når

interviewpersonen griner.

Jeg indledte alle interviews med at bede personen om at fortælle sit navn og sin alder. Samtlige

transskriptioner indledes med deres svar på dette spørgsmål.

Navnene på alle respondenter er pseudonymer.

3.7 Kodning, kategorisering og begrebsliggørelse

Når transskriptionen er udført, er det tid til at påbegynde analysen af det indsamlede datamateriale.

Som redskaber til analysen af mit datamateriale benytter jeg kodning, kategorisering og

begrebsliggørelse. Halkier (2008) fremhæver, at disse ”er redskaber til at danne sig overblik over

datamaterialet og få det reduceret på nogenlunde systematisk vis.” (Halkier, 2008, pp. 72-73)

Når man koder, sætter man foreløbige hovedoverskrifter på mindre bidder af tekstdata, som

meningsmæssigt hænger sammen. Herunder er et eksempel på kodning:

Maren: Jamen det er man da ked af … det synes jeg. Mit arbejdsliv ville jo have været helt,

helt anderledes, hvis jeg ikke havde haft dårlig hørelse, fordi det først og fremmest er dét, der

er mit problem… jeg har også andre ting, men det er småting i forhold til min dårlige hørelse

både socialt og arbejdsmæssigt og… ja. [K119]

I: Hvad så, når du for eksempel er til fester med familien og… hvordan føles det Kan du

følge med, eller er det svært

Maren: Det kommer meget an på lokalet og hvordan akustikken er. Og så hvilke personer,

der er… som regel får jeg da det meste ud af det, men der vil altid være… lad os sige i hvert

fald mellem 25-50%, som jeg ikke får med. [K120]

(Maren: 94-102)

24

More magazines by this user
Similar magazines