Specialet kan downloades her (pdf-fil 1MB). - Høreforeningen

hoereforeningen.dk

Specialet kan downloades her (pdf-fil 1MB). - Høreforeningen

4. Teoretisk baggrund

Efter at have fundet frem til de temaer, som jeg vil koncentrere mig om, skal den teoretiske

baggrund for disse præsenteres, hvilket jeg vil gøre i indeværende afsnit. Inden jeg når til den

konkrete teori, vil jeg foretage en præsentation af relevant empiri af nyere dato.

Idet fænomenerne ensomhed og isolation indgår som en del af problemformuleringen og dermed er

centrum for dette speciale, vil den teoretiske baggrund overvejende omhandle disse med en

overvægt på teorien bag fænomenet ensomhed. Denne er nemlig også relevant for fænomenet

isolation.

Efter gennemgangen af relevant empiri, vil jeg komme ind på erkendelsen af at have nedsat hørelse

og livet med en hørenedsættelse. Dette afsnit bliver efterfulgt af en kort introduktion af

fænomenerne ensomhed og isolation. Herefter vil jeg præsentere ensomhedens onde cirkel og

inden, jeg bevæger mig videre til den teoretiske baggrund, vil jeg præsentere et afsnit med generelle

betragtninger omkring ensomhed.

Afsnittene med den teoretiske baggrund for fænomenerne ensomhed og isolation bliver efterfulgt af

den teoretiske baggrund for henholdsvis livskvalitet, coping,

netværksgrupper/gruppeterapi/selvhjælpsgrupper og sociale sammenhænge.

4.1 Eksisterende undersøgelser

Gennemgangen af relevante, eksisterende undersøgelser foretages for at belyse, hvilke resultater

man hidtil har fundet frem til omkring emnet, samt hvorfor det er relevant at se på ensomhed og

isolation hos personer i den erhvervsaktive alder, som lever med en hørenedsættelse.

Undersøgelserne, som alle er af nyere dato, er til dels udvalgt med baggrund i, hvilken aldersgruppe

de omhandler. Således inddrages der nedenfor kun empiri, som indbefatter og blandt andet

koncentrerer sig om personer, som lever med en hørenedsættelse og er i den erhvervsaktive alder. I

nogle af undersøgelserne spænder alderen på deltagerne bredere end 18-65 år, men der inddrages

for eksempel ikke undersøgelser, som kun handler om personer fra 60-80 år. Herudover er

undersøgelserne udvalgt på baggrund af, at de koncenterer sig om genstandsområder, som er

relevante for indeværende undersøgelse.

28

More magazines by this user
Similar magazines