Specialet kan downloades her (pdf-fil 1MB). - Høreforeningen

hoereforeningen.dk

Specialet kan downloades her (pdf-fil 1MB). - Høreforeningen

medføre social isolation, svækket kommunikation og i nogle tilfælde stigmatisering. Alle disse

faktorer kan påvirke livskvaliteten og mentalt helbred. Derfor mener Tambs, at hørenedsættelser

meget vel kan være en afgørende faktor for nedsat mentalt helbred blandt verdens befolkning

(Tambs, 2004).

4.1.3 Undersøgelsen af Hawthorne (2008): Percieved social isolation in a community sample: its

prevalance and correlates with aspects of peoples’ lives

I en spørgeskemaundersøgelse blandt 3015 australske voksne (i alderen 15-60+) omhandlende

social isolation fandt Hawthorne (2008), at 9% af de adspurgte oplevede en grad af social isolation,

imens 7% oplevede at være isolerede eller meget isolerede. Foruden spørgeskemaundersøgelsen

indsamlede Hawthorne (2008) data omkring socio-demografiske variable og kroniske

helbredstilstande, blandt andet høretab. Undersøgelsen viste blandt andet, at nedsat hørelse var

signifikant associeret med højere sandsynlighed for social isolation. Herudover viste resultaterne, at

risikoen for at opleve social isolation var størst blandt den yngre gruppe af svarpersoner.

Hawthorne understreger, at det er relevant at være opmærksom på social isolation, idet der er klare

helbredsmæssige implikationer forbundet hermed (Hawthorne, 2008).

4.1.4 Undersøgelsen af Nachtegaal et al. (2009): The Association Between Hearing Status and

Psychosocial Health Before the Age of 70 Years: Results From an Internet-Based National

Survey on Hearing (NL-SH) 13

I denne undersøgelse ønskede man at se på sammenhængen mellem hørestatus og psykosocialt

helbred hos personer, som var mellem 18 og 70 år.

Data blev indsamlet ved hjælp af et online spørgeskema til selv-rapportering af psykosocialt

helbred, som blev sendt til deltagerne, der havde meldt sig til NH-SL. I alt 1511 personer deltog.

Man sammenholdt herefter respondenternes svar med deres audiometrier.

Undersøgelsen viste signifikante negative sammenhænge mellem hørestatus og ’distress’ 14 ,

somatiske symptomer 15 , depression og ensomhed. Man fandt blandt andet, at sansynligheden for at

13 The National Longitudinal Study on Hearing (NL-SH) løbende undersøgelse, bestående af to runder, hvor man ser på

forholdet mellem nedsat hørelse og forskellige aspekter af livet (fx psykosocialt helbred og livskvalitet). Nachtegaal el

al. (2009) benyttede data fra NL-SH, som blev indsamlet i perioden fra 2006-2007. NH-SL undersøgelsen bliver

gennemført via internettet og deltagerne skal være mellem 18-70 år gamle.

14 Symptomer herkan være bekymring, irritabilitet, spændinger, dårlig koncentration og søvnløshed.

15 Somatisk: Legemlig, organisk (mods. psykisk) (Gyldendals Røde Ordbøger, 1993)

30

More magazines by this user
Similar magazines