Specialet kan downloades her (pdf-fil 1MB). - Høreforeningen

hoereforeningen.dk

Specialet kan downloades her (pdf-fil 1MB). - Høreforeningen

4.4 Ensomhed.............................................................................................................. 37

4.4.1 Ensomhedens onde cirkel............................................................. 37

4.4.2 Generelt om ensomhed................................................................. 38

4.4.3 Teoretiske indgangsvinkler til ensomhed..................................... 40

4.3.3.1 Perlman & Peplaus 8 teoretiske kategorier.......... 41

4.4.4 Nyere teoretiske indgangsvinkler til ensomhed............................ 43

4.5 Social isolation....................................................................................................... 45

4.5.1 The network approach................................................................... 45

4.6 Livskvalitet............................................................................................................ 48

4.7 Coping.................................................................................................................... 50

4.7.1 Mestring........................................................................................ 50

4.7.2 Coping ifølge Lazarus................................................................... 51

4.7.3 Primær og sekundær vurdering..................................................... 52

4.7.4 Problem-fokuseret og emotions-fokuseret coping........................ 53

4.7.5 Undersøgelsen af Hallberg & Carlsson (1991)............................. 54

4.7.6 Valg af copingstrategi................................................................... 55

4.8 Netværksgrupper/Gruppeterapi/Selvhjælpsgrupper.............................................. 56

4.8.1 Traditionelle terapi- og selvhjælpsgrupper................................... 57

4.8.2 Hvordan adskiller Høreforeningens netværksgrupper fra

traditionelle terapi- og selvhjælpsgrupper............................................ 57

4.8.3 Faktorerne for gruppeterapi.......................................................... 58

4.8.4 Gruppeterapi for personer med nedsat hørelse............................. 60

4.9 Sociale sammenhænge........................................................................................... 62

5. Empiri og analyse....................................................................................................................... 64

5.1 Ensomhed.............................................................................................................. 64

5.1.1 Analyse af ensomhed.................................................................... 76

5.2 Isolation................................................................................................................. 78

5.2.1 Analyse af isolation....................................................................... 84

5.3 Livskvalitet............................................................................................................ 86

5.3.1 Analyse af livskvalitet................................................................... 89

5.4 Coping.................................................................................................................... 90

5.4.1 Analyse af coping......................................................................... 95

4

More magazines by this user
Similar magazines