skoletilbud - Thisted Museum

arkiv.thisted.bibliotek.dk

skoletilbud - Thisted Museum

MUSEUMSCENTER HANSTHOLM

// skoletilbud

Museets hovedelement er en stor tysk bunker fra 2. Verdenskrig,

som rummede en af de store 38 cm skibskanoner,

der havde til opgave at spærre indsejlingen til Skagerrak.

Rundvisning i Museumsbunkeren

Fag: Historie

Den store kanon er ikke bevaret, men en del af bunkerens rum er ført

tilbage til deres oprindelige udseende med originalt udstyr, så man kan

få et levende indtryk af, hvordan de tyske soldater levede. I de øvrige rum

findes udstillinger, som belyser forskellige sider af befæstningsanlæggenes

historie.

Ved siden af bunkeren er opført en moderne udstillingsbygning, som

rummer en udstilling om Anden Verdenskrig og »Atlantvolden« foruden

toiletter og caféområde m.m.

Museumsbunkeren ligger i et 160.000 m² stort naturområde, som fungerer

som friluftsmuseum med veludbyggede stisystemer.

Museumscenter Hanstholm formidler historien om besættelsestiden med

særlig vægt på den tyske kystbefæstning. Med de fysiske rammer er det

naturligt at fortælle historien om de tyske soldaters liv som besættelsessoldater

i Danmark, men også forholdene for den civile befolkning i Hanstholm,

som endte med at blive tvangsforflyttet, bliver formidlet.

Guidede ture og arrangementer kan bestilles på tlf. 97 96 17 36 eller via vor

hjemmeside.

Klassetrin: 7.-9. klassetrin (indhold tilpasses målgruppen)

Hvor: Museumsbunkeren

Indhold: Rundvisningen består grundlæggende af en tur gennem bunkeren,

hvor de enkelte rums funktion bliver forklaret og demonstreret.

Man får bl.a. et levende indtryk af leveforholdene for de tyske soldater i

bunkeren.

Rundvisningen tager sit udgangspunkt i bunkerens og Hanstholms

historie under Besættelsen, men også mere generelle temaer vedr.

besættelsestiden behandles

– herunder den danske civilbefolknings

forhold.

Arbejder man med særlige

temaer indenfor besættelsestidens

historie, kan

disse også tages op efter

nærmere aftale.

Varighed: 1 time

// KONTAKT

Museumscenter Hanstholm

Molevej 29, 7730 Hanstholm . Tlf. 97 96 17 36

www.museumscenterhanstholm.dk

Pris: 400,- kr. for guiden

Selve entréen er gratis for

kommunale institutioner i

Thisted Kommune.

More magazines by this user
Similar magazines