Kun et klik væk - Kommunernes Skolebiblioteksforening

ksbf.dk

Kun et klik væk - Kommunernes Skolebiblioteksforening

Kun et klik væk

Netop derfor indstillede Kommunernes Skolebiblioteksforenings

faglige udvalg Houlkærskolen som en af finalisterne til titlen Årets

Skolebibliotek 2013.

Af Anette Grønholt

Andersen

Houlkærskolen opnåede

en fornem andenplads i

dysten om at blive Årets

Skolebibliotek for sit

bud på temaet Digital

formidling og vejledning.

Her modtager skolens tre

repræsentanter (tv.) den

flotte præmie.

6

På Houlkærskolen i Viborg har skolebibliotekar

Bente Bach og IT-vejleder Pia

Lund gjort det rigtig godt.

Skolebiblioteket på Houlkærskolen er

et eksempel og et lysende fyrtårn for andre

og har opnået en flot andenplads i konkurrencen

om titlen som Årets Skolebibliotek,

en konkurrence, hvor kun marginaler

afgjorde forskellen mellem første- og andenplads.

Kommunernes Skolebiblioteksforenings

årsmøde den 3. maj modtog de to

skolebibliotekarer og skolens leder Ole

Birch præmien, et klassesæt af Glenn

Ringtveds splinternye roman En god dreng

fra forlaget Gyldendal. Med præmien følger

et besøg af forfatteren.

Prisen blev overrakt af direktør Renate

Nielsen fra hovedsponsor Dantek Library

Solutions, ledsaget af lurblæst fanfare og

bifald fra de 90 fremmødte deltagere.

Tilgængelighed

På Houlkærskolen har skolebibliotekarerne

fokus på digital tilgængelighed, formidling

og kollegavejledning.

Kun et klik væk kunne være overskriften

og motivationen til at tilvejebringe

digital overskuelighed, som bl.a. omfatter

udarbejdelse og ajourføring af linksamling

på skoleintra, hvor elever og lærere guides,

f.eks. til direkte adgang til e-bøger,

relevante hjemmesider om forfattere etc.

Skolebiblioteket inspirerer gennem

korte oplæg, og viden spreder sig som ringe

i vandet og med lærere og elever som

ambassadører – og med fuld opbakning fra

ledelsen.

Verden indenfor

Skolebiblioteket er reelt en bred gang med

livlig færdsel til og fra, hvor en stor del af

skolens elever og personale hver dag passerer

forbi, men Pia Lund og Bente Bach

vil gerne have, at elever og lærere bliver

lidt længere, et projekt de uden for al tvivl

er lykkedes med.

Børn og voksne stopper op, fanges ind

af spændende udstillinger, klasser besøger

skolebiblioteket og arbejder, undres, undersøger

og bliver klogere.

Der er altid noget nyt; måske skal der

tælles kronblade på de nyudsprungne

erantis ved hjælp af skærm og digitalt mikroskop,

måske er der noget i gang i animationsværkstedet

– og det er populært at

udstille i skolebiblioteksområdet:

- Se, det har vores klasse lavet!

Og der bliver set, kommenteret og diskuteret.

Skolebiblioteket er et levende

mødested.

Opfølgning prioriteres højt, så der kan

bygges oven på tidligere erfaringer, og styring

af elevers brug af nettet, f.eks. ved

sats på én indgang – Skoletube frem for


YouTube – er også en satsning.

Opfølgning, evaluering, dokumentation.

Digital tilgængelighed og

formidling er omdrejningspunkt,

og skolebiblioteket åbner

muligheder og vejleder og

guider elever og kolleger i relevante

sammenhænge og i overensstemmelse

med de behov,

der er.

Der er høj grad af tilstedeværelse og

initiativ, og skolebiblioteket er en central

del af skoleudviklingen.

Verden udenfor

Skolebibliotekarerne på Houlkærskolen

skal være med til at udvikle en kommunal

medieplan og vil internt satse på at

kickstarte it- og medieprojekter og være

guider for kollegerne.

Det betyder også, at skolebibliotekarerne

til dels påtager sig en slags ”provokatørrolle”

for at skubbe udvikling i gang,

og at de har fokus på både pædagogisk og

teknisk it.

På skolen har læsecenteret for dyslektikere

til huse, eleverne er på skolen

i 6-ugers forløb og klarer sig selv på skolebiblioteket

efter en kort introduktion.

Skolebiblioteket råder over en del lixet

materiale til større børn.

Skolen har også funktion som demonstrationsskole

og får forespørgsler andre

steder fra.

Godmorgen

Houlkærskolen har 680 elever, 46 lærere,

15-18 pædagoger, og af eleverne er ca. 25

% tosprogede, noget, der er blevet en naturlig

del af skolen, og som man ikke længere

tænker over i det det daglige arbejde.

Skolen har tre spor hele vejen op, plus

en inklusionsklasse og er generelt klyngeopdelt.

Skolebiblioteket er gangareal mellem

to klynger, og særligt om morgenen

kommer forældre og mange andre igennem.

Derfor møder skolebibliotekarerne

hver dag kl. 7.30 for at starte det hele op;

der kører infoskærm med nyheder, læsebånd

for indskoling,

og der er bogudlån fra

kl. 7.45.

Bente Bach og Pia

Lund har en intention

om bemanding hele

tiden, der er i forvejen fast

udlånstid og en tildeling

på 25 timer om ugen.

Mange aktiviteter

Skolebiblioteket er indrettet

med et formidlingshjørne

med interaktiv

tavle, og en flytning

af pædagogisk værksted

har givet plads til et populært

sofahjørne.

Her er stillearealer og

arbejdsarealer, udstillinger,

ugens opgave, en gruppe

børn med iPads, akvarium,

som 0. klasse passer, animationsværksted

og meget mere.

Børnene inspirerer hinanden,

og det hele spreder sig i

frikvarteret, når der snakkes.

Og så er der også alle de

ting, som børn og voksne liiige

får øje på – fordi Pia Lund

og Bente Bach med vilje har

lagt spor ud: Se nu lige her!

Begejstring smitter.

Skolebibliotekarerne har

fokus på at oprette en linksamling på

skoleintra, der giver direkte adgang til

e-bøger, og at arbejde med formidling og

tilgængelighed, også for lærerne.

Der ud over at kunne henvise til forfatteres

hjemmesider, skabe nem vej igen-

På Houlkærskolen sker

meget samtidig; her er

udstillinger, børn med iPads,

akvarium, animationsværksted

og meget mere.

Læs mere om og se flere

billeder fra skolen i Børn &

Bøger nr. 8/2012.

7

More magazines by this user
Similar magazines